Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 25 maj 2020. Database contains 22819 unique substances and contains information from 99250 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
anhydro-D-glucitol, 1-deoxy-1-(methylamino)-, N-[C8-10(even numbered) acyl] derivs.
839-734-9 2290526-77-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
anilino(phenylimino)methanaminium 3-[(4-anilinophenyl)diazenyl]benzenesulfonate
941-151-0 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Anisoyl chloride 202-816-4 100-07-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Anisyl formate
204-582-9 122-91-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Anthemis nobilis, ext.
616-968-8 8015-92-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Anthra[9,1,2-cde]benzo[rst]pentaphene-5,10-dione, bromo derivatives
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 59805.
215-516-3 1328-18-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Anthraquinone
201-549-0 84-65-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Anthraquinone acid dye
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Aryl substituted aryl substituted aryl triazin
607-654-1 252285-60-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Avena Sativa leaf/stem extract
948-064-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Aziridine
205-793-9 151-56-4 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Balsams, gurjun
Extractives and their physically modified derivatives. It consists primarily of resins, essential oils, and usually cinnamic and benzoic acids. (Dipterocarpus, Dipterocarpaceae).
232-444-8 8030-55-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Barium bis[2-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]benzoate]
228-906-3 6372-81-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Barium bis[5-chloro-4-ethyl-2-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]benzenesulphonate]
267-122-6 67801-01-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Barium bis[6-chloro-4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]toluene-3-sulphonate]
277-553-1 73612-34-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Barium dilaurate
225-167-9 4696-57-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Barium europium strontium silicate
620-318-9 1003049-92-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Barium fluoride, Strontium fluoride, europium doped
947-973-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Barium oxide (BaO), solid soln. with calcium oxide, magnesium oxide, phosphorus oxide (P2O5), strontium oxide and zinc oxide, copper-doped
309-892-9 101356-96-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Barium phosphinate
238-942-1 14871-79-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Barium selenate 232-113-8 7787-41-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Barium tartrate
227-615-9 5908-81-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Barium zirconium trioxide
234-546-8 12009-21-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Barium(2+) 12-hydroxyoctadecanoate
244-469-1 21598-22-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Batilol
208-874-7 544-62-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzaldehyde, 5-dodecyl-2-hydroxy-, oxime, branched
627-071-6 1233873-37-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzenamine, 4-[(4-aminophenyl)(4-imino-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)methyl]-, N-Me derivatives, molybdatesilicates
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 42535:4.
271-946-1 68647-35-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with styrene and 2,4,4-trimethylpentene
272-940-1 68921-45-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzene, butyl-, branched and linear
270-126-0 68411-44-9 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzene, di-C10-14-alkyl derivs., sulfonated, sodium salts
285-586-8 85117-37-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzene-1,2,4,5-tetracarboxylic acid
201-879-5 89-05-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzene-1,3,5-tricarboxylic acid
209-077-7 554-95-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzene-1,4-diammonium sulphate
240-357-1 16245-77-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzeneacetaldehyde, cyclic acetal with glycerol
249-934-2 29895-73-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzenepropanoic acid, 3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-, methyl ester
400-820-2 84268-33-7 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzenesulfonamide, 4-methyl-, reaction products with formaldehyde and melamine
307-988-5 97808-67-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzenesulfonic acid, 2,2'-(1,2-ethenediyl)bis[5-nitro-, disodium salt, reaction products with 4-[(4-amino-1-naphthalenyl)azo]benzenesulfonic acid monosodium salt
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 40290.
215-403-9 1325-65-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzenesulfonic acid, 2,2'-(1,2-ethenediyl)bis[5-nitro-, reaction products with 4-[(4-aminophenyl)azo]benzenesulfonic acid, reduced, oxidized, potassium sodium salts
290-714-0 90218-39-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzenesulfonic acid, 4-amino-, diazotized, coupled with diazotized 4-nitrobenzenamine and resorcinol
290-690-1 90218-17-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzenesulfonic acid, 4-C10-12-sec-alkyl derivs.-, compds. with 2-propanamine
947-746-1 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzenesulfonic acid, 4-chloro-2-[2-[4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-(3-sulfophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]diazenyl]-5-methyl-, ammonium salt (1:2)
416-730-1 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzenesulfonic acid, 4-dodecyl-, cerium(4+) salt, basic
282-500-0 84238-45-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzenesulfonic acid, mono-C10-13-alkyl derivs., compds. with diethanolamine
290-649-8 90194-39-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzenesulfonic acid, mono-C10-13-alkyl derivs., potassium salts
287-337-9 85480-57-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
benzhydryl (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(5-amino-1,2,4-thiadiazol-3-yl)-2-trityloxyiminoacetyl]amino]-3-formyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate
609-462-3 376653-37-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzidine-2,2'-disulphonic acid
204-200-0 117-61-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzofuran-2-yl methyl ketone
216-706-9 1646-26-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzoic acid, 5-[(4-aminophenyl)azo]-2-hydroxy-, reaction products with 3-[(4-amino-3-methoxyphenyl)azo]benzenesulfonic acid and carbonic dichloride, sodium salts
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 29000.
232-339-7 8005-52-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzoic acid, compound with cyclohexylamine (1:1)
221-516-4 3129-92-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
benzovindiflupyr (ISO); N-[9-(dichloromethylene)-1,2,3,4-tetrahydro-1,4-methanonaphthalen-5-yl]-3-(difluoromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxamide
691-719-4 1072957-71-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzyl 4-[(1-butyl-5-cyano-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxopyridin-3-yl)azo]benzoate
278-115-2 75199-13-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzyl 4-hydroxybenzoate
202-311-9 94-18-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
benzyl [(2S)-1-[(2-aminoethyl)amino]-3-(4-ethoxyphenyl)propan-2-yl]carbamate dihydrochloride
606-946-6 221640-14-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzyl butyl phthalate 201-622-7 85-68-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzyl butyrate
203-105-1 103-37-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzyl formate
203-214-4 104-57-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzyl isobutyrate
203-095-9 103-28-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzyl isovalerate
203-106-7 103-38-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzyl phenylacetate
203-008-4 102-16-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
benzyl(diethylamino)diphenylphosphonium 4-[1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenolate
479-100-5 577705-90-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzyltoluene
248-654-8 27776-01-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzyltributylammonium 4-hydroxynaphthalene-1-sulfonate
402-240-5 102561-46-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Beryllium oxide
215-133-1 1304-56-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
beta-D-fructofuranosyl alpha-D-glucopyranoside octa(acetate and palmitate and stearate)
807-365-2 127961-54-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Betaines, coco alkyldimethyl(3-sulfopropyl)
269-225-1 68201-55-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Betamethasone
206-825-4 378-44-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Biphenyl-2-ylamine
201-990-9 90-41-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Biphenyl-4,4'-diyl tetrakis(2,6-dimethylphenyl) bis(phosphate)
807-250-7 147263-99-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Biphenyl-4-ol
202-179-2 92-69-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis and tris and tetra{N-[(2-ethylanilino) or 2,4(or 2,5 or 2,6)-dimethylanilino]-N’-[(2-ethylanilino) or 2,4(or 2,5 or 2,6)-dimethylanilino] methaniminium} [phthalocyanine(bis and tris and tetra)sulfonato-κ4N29,N30,N31,N32]cuprate(II)
946-424-8 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
bis((bis(dodecyloxy)phosphorothioyl)thio)zinc
948-067-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis(2,3-epoxypropyl) terephthalate
230-565-0 7195-44-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis(2-chloroethyl) 3,3'-[(2,5-dimethyl-p-phenylene)bis[iminocarbonyl(2-hydroxy-1,3-naphthylene)azo]]di-p-toluate
269-507-4 68259-05-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
bis(2-ethylhexyl) 4,4’-{6-[4-tert-butylcarbamoyl)anilino]-1,3,5-triazine-2,4-diyldiimino}dibenzoate
421-450-8 154702-15-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis(2-ethylhexyl) phosphonate
222-904-6 3658-48-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
bis(2-methylpropyl) perylene-dicarboxylate
616-749-7 79869-59-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis(3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-2-hydroxybenzoato-O1,O2)zinc
403-360-0 42405-40-3 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis(4-hydroxy-N-methylanilinium) sulphate
200-237-1 55-55-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
bis(4-tert-butylphenyl)iodonium hexafluorophosphate
620-341-4 61358-25-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis(cyclohexyl)ammonium(2S)-2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-3,3-dimethylbutanoate
478-250-9 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis(dimethyl-(2-hydroxyethyl)ammonium) 1,2-ethanediyl-bis(2-hexadecenylsuccinate)
421-660-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis(dodecylthio)dimethylstannane
257-111-4 51287-84-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis(N,N-dimethylpropane-1,3-diamine-N)[29H,31H-phthalocyaninato(2-)-N29,N30,N31,N32]cobalt(1+) chloride
284-943-5 84989-53-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
bis(N-decyl-N,N-dimethyldecan-1-aminium) adipate
812-378-1 210420-85-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
bis(nonafluorobutyl)phosphinic acid
700-183-3 52299-25-9 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis(p-aminophenyl)-4-methylenecyclohexa-2,5-dienylideneammonium acetate
227-918-6 6035-94-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis(η5-cyclopentadienyl)-bis(2,6-difluoro-3-[pyrrol-1-yl]-phenyl)titanium
412-000-1 125051-32-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis-biphenyl-4-yl-(9,9‘-spirobifluoren-4-yl)-amine
846-768-8 1450933-43-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
bis[2,2,6,6-tetramethyl-1-(octyloxy)piperidin-4-yl] decanedioate
687-535-9 122586-52-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
bis[2-(2-butoxyethoxy)ethyl] succinate
807-645-4 701920-77-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
bis[2-(4,4-dimethylpentan-2-yl)-5,7,7-trimethyloctyl] (2E)-but-2-enedioate
700-897-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis[2-[(2-aminoethyl)amino]ethanolato][2-[(2-aminoethyl)amino]ethanolato-O](propan-2-olato)titanate
265-723-8 65380-84-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis[3-[[4-[benzylmethylamino]phenyl]azo]-1,4-dimethyl-1H-1,2,4-triazolium] tetrachlorozincate(2-)
281-650-4 84000-94-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis[5-[[4-[benzylmethylamino]phenyl]azo]-1,4-dimethyl-1H-1,2,4-triazolium] tetrachlorozincate(2-)
281-692-3 84012-52-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis[N-(2-hydroxyethyl)-N-methylglycinato-N,O,ON]copper
300-491-4 93940-93-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis[N-(4-{[4-(diethylamino)phenyl][4-(ethylamino)-1-naphthyl]methylene}cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)-N-ethylethanaminium] [mono and bis(dodecanyl, branched)]-(sulfonatophenoxy) benzenesulfonate
700-579-6 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Bisbenzimidazobenzo[lmn][3,8]phenanthrolinedione
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 71110.
232-340-2 8005-56-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Bisguanidinium phosphate
226-552-4 5423-23-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
bis{2-[4-(4,6-diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)-3-hydroxyphenoxy]ethyl} dodecanedioate
939-042-8 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis{tris[4-(mono and dimethylamino)phenyl]methylium} 2-(bis{4-[ethyl(3-sulfonatobenzyl)amino]phenyl}methyliumyl)benzenesulfonate
700-610-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2