Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 25 maj 2020. Database contains 22819 unique substances and contains information from 99250 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
2-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)ethane-1-sulfonyl chloride
610-161-4 4403-36-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(1,3-dioxoisoindolin-2-yl)ethane-1-sulfonamide
812-222-2 4443-23-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(1-(2-hydroxy-3,5-di-tert-pentyl-phenyl)ethyl)-4,6-di-tert-pentylphenyl acrylate
413-850-6 123968-25-2 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(1-aminoanthraquinon-2-yl)anthra[2,3-d]oxazole-5,10-dione
219-168-3 2379-79-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(1-ethylpentyl)-1,3-dioxolane
224-436-8 4359-47-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(1-methylethoxy)ethyl acetate
242-901-3 19234-20-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(1-oxa-4-azaspiro[4.5]dec-4-yl)ethyl methacrylate
224-116-8 4203-89-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(10-oxo-10H-9-oxa-10-phosphaphenanthren-10-ylmethyl)succinic acid
426-480-5 63562-33-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2,4-diaminophenoxy)ethanol dihydrochloride
266-357-1 66422-95-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolane-4-methanol
283-585-7 84682-23-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2,4-Dimethylcyclohex-3-ene-1-yl)-5-methyl-(1-methylpropyl)-1,3-dioxane 601-499-3 117933-89-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2,6-diethyl-4-methyl-phenyl)propanediamide
452-330-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol
205-592-6 143-22-6 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol
205-592-6 143-22-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-(2-ethoxyethoxy)ethoxy)ethanol
203-978-9 112-50-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-(2-methoxyethoxy)ethoxy)ethanol
203-962-1 112-35-6 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-(4-methyl-3-cyclohexen-1-yl)propyl)cyclopentanone
404-240-0 95962-14-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-aminoethoxy)ethanol
213-195-4 929-06-6 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-butoxyethoxy)ethanol
203-961-6 112-34-5 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-butoxyethoxy)ethyl 6-propylpiperonyl ether
200-076-7 51-03-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-butoxyethoxy)ethyl 6-propylpiperonyl ether
200-076-7 51-03-6 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(2-butoxyethoxy)ethyl acetate
204-685-9 124-17-4 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-butoxyethoxy)ethyl methacrylate
230-813-8 7328-22-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-chloroethoxy)ethanol
211-059-9 628-89-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-chlorophenyl)-1-[2-(2-chlorophenyl)-4,5-diphenyl-2H-imidazol-2-yl]-4,5-diphenyl-1H-imidazole
230-555-6 7189-82-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-ethoxyethoxy)-2-methylpropane
257-196-8 51422-54-9 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(2-ethoxyethoxy)ethanol
203-919-7 111-90-0 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-ethoxyethoxy)ethyl acetate
203-940-1 112-15-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-ethoxyethoxy)ethyl acrylate
230-811-7 7328-17-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-Ethoxyphenyl)-5-methyl-7-propylimidazo-[5,1-f][1,2,4]triazin-4(3H)-one
607-089-0 224789-21-3 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-heptadec-8-enyl-2-imidazolin-1-yl)ethanol
202-414-9 95-38-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-hexyldecyloxy)benzamide
431-230-3 202483-62-3 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-hexyloxyethoxy)ethanol
203-988-3 112-59-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-hydroxy-5-(2-(methacryloyloxy)ethyl)phenyl)-2H-benzotriazole
424-240-4 96478-09-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-hydroxy-5-(2-(methacryloyloxy)ethyl)phenyl)-2H-benzotriazole
424-240-4 96478-09-0 Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-hydroxyethoxy)ethyl 2-hydroxypropyl 3,4,5,6-tetrabromophthalate
243-885-0 20566-35-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-hydroxyethoxy)propyl prop-2-enoate; 2-[2-[2-[2-(1-methyl-2-prop-2-enoyloxy-ethoxy)ethoxymethyl]butoxy]ethoxy]propyl 3-(dibutylamino)propanoate
605-658-8 173011-06-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-methoxyethoxy)ethanol
203-906-6 111-77-3 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-methoxyethoxy)ethyl 4-[(5-cyano-1-ethyl-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxopyridin-3-yl)azo]benzoate
256-457-3 49744-26-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-methoxyethoxy)ethyl methacrylate
256-190-2 45103-58-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-methylpropoxy)ethanol
224-658-5 4439-24-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-naphthyloxy)ethanol
202-228-8 93-20-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-oxo-5-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-2,3-dihydro-1-benzofuran-3-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl acetate
431-770-1 216698-07-6 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-oxoimidazolidin-1-yl)ethyl methacrylate
289-214-5 86261-90-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)butyramide
446-650-2 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-phenoxyethoxy)ethanol
203-227-5 104-68-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-thienyl)ethyl toluene-p-sulphonate
254-911-5 40412-06-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-Vinyloxyethoxy)ethyl acrylate
451-690-9 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2H-1,2,3-benzotriazol-2-yl)-6-(2-phenylpropan-2-yl)-4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenol
422-600-5 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2H-1,2,3-benzotriazol-2-yl)-6-(2-phenylpropan-2-yl)-4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenol
422-600-5 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1-methyl-1-phenylethyl)phenol
274-570-6 70321-86-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol
247-384-8 25973-55-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol
221-573-5 3147-75-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-tert-butylphenol
221-574-0 3147-76-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-p-cresol
219-470-5 2440-22-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(3,4-epoxycyclohexyl)ethyltriethoxy silane
425-050-4 10217-34-2 Full Individual 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-(3,4-epoxycyclohexyl)ethyltrimethoxysilane
222-217-1 3388-04-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(3,5-dichloro-2-hydroxyphenyl)quinazolin-4(3H)-one
600-418-9 1033-16-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(3,5-dimethylhex-3-en-2-yloxy)-2-methylpropyl cyclopropanecarboxylate
700-118-9 676532-44-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(3,6-dihydroxy-2,4,5,7-tetraiodoxanthen-9-yl)benzoic acid, aluminium salt
235-440-4 12227-78-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(3,7-dimethylocta-2,6-dienyl)cyclopentan-1-one
268-706-3 68133-79-9 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(3-(4-amino-9,10-dihydro-3-sulpho-9,10-dioxoanthracen-4-yl)aminobenzenesulphonyl)vinyl) disodium sulphate
219-949-9 2580-78-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(3-hydroxypropyl)-6-[(3-hydroxypropyl)amino]-1H-benz[de]isoquinoline-1,3(2H)-dione
258-203-7 52821-24-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(3-methoxypropyl)-9(or 10)-methylbenzimidazo[2,1-b]benzo[lmn][3,8]phenanthroline-1,3,6(2H)-trione
258-094-6 52673-15-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(3-oxazolidinyl)ethyl methacrylate
256-260-2 46235-93-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(3-oxobenzo[b]thien-2(3H)-ylidene)benzo[b]thiophene-3(2H)-one
208-336-1 522-75-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(4,6-bis(2,4-dimethylphenyl)-1,3,5-triazin-2-yl)-5-(3-((2-ethylhexyl)oxy)-2-hydroxypropoxy)phenol
419-740-4 137658-79-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(4,6-bis(2,4-dimethylphenyl)-1,3,5-triazin-2-yl)-5-(3-((2-ethylhexyl)oxy)-2-hydroxypropoxy)phenol
419-740-4 137658-79-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(4,6-bis(2,4-dimethylphenyl)-1,3,5-triazin-2-yl)-5-(3-((2-ethylhexyl)oxy)-2-hydroxypropoxy)phenol
419-740-4 137658-79-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(4,6-diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)-5-((hexyl)oxy)phenol
411-380-6 147315-50-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(4,6-diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)-5-((hexyl)oxy)phenol
411-380-6 147315-50-2 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(4,6-diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)-5-((hexyl)oxy)phenol
411-380-6 147315-50-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(4,6-diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)-5-((hexyl)oxy)phenol
411-380-6 147315-50-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(4,6-diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)-5-((hexyl)oxy)phenol
411-380-6 147315-50-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(4,6-diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)-5-((hexyl)oxy)phenol
411-380-6 147315-50-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(4,6-diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)-5-((hexyl)oxy)phenol
411-380-6 147315-50-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(4-amino-2-nitroanilino)ethanol
220-701-7 2871-01-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(4-aminoanilino)-5-nitrobenzenesulphonic acid
202-057-9 91-29-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(4-aminophenyl)butanoic acid
608-388-9 29644-97-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(4-benzoyl-3-hydroxyphenoxy)ethyl (2-methyl)-2-propenoat
700-105-8 16613-04-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(4-bromo-3-hydroxy-2-quinolyl)-1H-indene-1,3(2H)-dione
233-701-7 10319-14-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(4-Bromphenyl)-5-butyl-1,3-dioxane, trans-
817-763-8 1310048-86-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(4-chlorobenzoyl)benzoic acid
201-615-9 85-56-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(4-fluorophenyl)-5-(5-iodo-2-methylbenzyl)thiophene
618-312-6 898566-17-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(4-methyl-3-pentenyl)anthraquinone
428-320-1 71308-16-2 Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(4-methylphenoxy)-N-(1H-pyrazol-3-yl)-N-[(thiophen-2-yl)methyl]acetamide
815-961-9 1374760-95-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(4-Phenylbenzoyl)benzoic acid
700-862-4 42797-18-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde
201-289-8 80-54-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(4-tert-butylphenyl)-6-cyano-5-[bis(ethoxycarbonylmethyl)carbamoyloxy]-1H-pyrrolo[1,2-b][1,2,4] triazole-7-carboxylic acid 2,6-di-tert-butyl-4-methylcyclohexylester
448-050-6 444065-11-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(4-tert-butylphenyl)-6-cyano-5-[bis(ethoxycarbonylmethyl)carbamoyloxy]-1H-pyrrolo[1,2-b][1,2,4] triazole-7-carboxylic acid 2,6-di-tert-butyl-4-methylcyclohexylester
448-050-6 444065-11-6 Full Individual 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-(6-methoxybenzofuran-2-yl)-1,3-dimethyl-5-(methylsulphonyl)1H-benzimidazolium acetate
278-014-3 74878-48-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(7-methoxy-1-naphthyl)ethanamine hydrochloride
604-144-0 139525-77-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(acetylamino)-N-benzyl-3-methoxypropanamide
700-539-8 175481-26-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(allyloxy)ethanol
203-871-7 111-45-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(butylnitroamino)ethyl nitrate
279-976-7 82486-82-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(chloromethyl)-4-methylquinazoline
476-280-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(cyclohexylamino)ethanesulphonic acid
203-115-6 103-47-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(diethylamino)ethyl methacrylate
203-275-7 105-16-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(dimethylamino)-2-[(4-methylphenyl)methyl]-1-[4-(morpholin-4-yl)phenyl]butan-1-one
438-340-0 119344-86-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(dimethylamino)-2-[(4-methylphenyl)methyl]-1-[4-(morpholin-4-yl)phenyl]butan-1-one
438-340-0 119344-86-4 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(dimethylamino)-2-methylpropan-1-ol
230-279-6 7005-47-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(dimethylamino)ethyl acrylate
219-460-0 2439-35-2 Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-(dimethylamino)ethyl dodecanoate
609-033-0 34839-10-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(ethoxymethyl)oxolane
423-630-1 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(ethylthio)ethanol
203-802-0 110-77-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(hydroxymethylamino)ethanol
251-974-0 34375-28-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(Methacryloyloxyethyl)-2'-((trimethylammonium)ethyl)phosphate
417-560-0 67881-98-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(Methacryloyloxyethyl)-2'-((trimethylammonium)ethyl)phosphate
417-560-0 67881-98-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(methylamino)ethanol, compound with sulphur dioxide
244-169-0 21049-70-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(morpholinothio)benzothiazole
203-052-4 102-77-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(N-ethylanilino)ethanol
202-160-9 92-50-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(N-methyl-p-toluidino)ethanol
220-638-5 2842-44-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(phenylmethoxy)naphthalene
405-490-3 613-62-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(phenylmethoxy)naphthalene
405-490-3 613-62-7 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(phenylmethoxy)naphthalene
405-490-3 613-62-7 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(phenylmethoxy)naphthalene
405-490-3 613-62-7 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(propyloxy)ethanol
220-548-6 2807-30-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(tetrahydro-5-methyl-5-vinyl-2-furyl)propan-2-ol
262-038-6 60047-17-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(undec-10-enoylamino)-3-phenylpropanoic acid
446-800-7 175357-18-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-({1-[(2-methoxyphenyl)amino]-1,3-dioxobutan-2-yl}diazenyl)benzoic acid
683-287-0 877670-90-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-({2-[4-(dimethylamino)benzoyloxy]ethyl}(methyl)amino)ethyl 4-(dimethylamino)benzoate
466-080-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-({3-(octadecanoyloxy)-2,2-bis[[](octadecanoyloxy)methyl]propoxy}methyl)-2-[[](octadecanoyloxy)methyl]propane-1,3-diyl dioctadecanoate
615-229-7 70969-57-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-({[3-(isocyanatomethyl)-3,5,5-trimethylcyclohexyl]carbamoyl}oxy)ethyl prop-2-enoate
815-462-6 124451-79-2 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-({[3-(methylsulfanyl)phenyl]carbamoyl}oxy)ethyl prop-2-enoate
700-694-1 1207339-61-4 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(1-amino-9,10-dihydro-4-hydroxy-9,10-dioxo-2-anthryl)oxy]ethyl ethyl carbonate
254-959-7 40530-60-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(1-amino-9,10-dihydro-4-hydroxy-9,10-dioxo-2-anthryl)oxy]ethyl phenyl carbonate
248-882-8 28173-59-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(1-methylpropyl)amino]ethanol
252-471-9 35265-04-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(2,4-diamino-6-hydroxypyrimidin-5-yl)diazenyl]-5-methylbenzenesulfonic acid
700-002-8 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(2-[2-(dimethylamino)ethoxy]ethyl)methylamino]ethanol
406-080-7 83016-70-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(2-cyanoethyl)[4-[(6-nitrobenzothiazol-2-yl)azo]phenyl]amino]ethyl acetate
268-697-6 68133-69-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(2-ethylhexyl)oxy]ethanol
216-323-7 1559-35-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(2-hydroxypropyl)(C16-18 sat. C18 unsat. alkyl)amino]propan-1-ol
695-977-9 1309955-79-0 Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(2-methoxy-4-nitrophenyl)azo]-N-(2-methoxyphenyl)-3-oxobutyramide
228-768-4 6358-31-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(2-methyl-1-oxoallyl)oxy]ethyl acetoacetate
244-311-1 21282-97-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(2-methyl-1-oxoallyl)oxy]ethyl hydrogen 3-chloro-2-hydroxypropylphthalate
259-130-3 54380-33-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(2-nitrophenyl)amino]ethanol
225-555-8 4926-55-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(3,5-dimethyl pyrazolyl)carbamoyl]ethyl methacrylate
680-413-6 217437-44-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(3-aminophenyl)sulphonyl] hydrogensulphate
219-668-1 2494-88-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(3-aminophenyl)sulphonyl]ethanol
226-046-3 5246-57-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(3-aminopropyl)methylamino]ethanol
255-615-9 41999-70-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(3-aziridin-1-ylpropionyl)methyl]-2-ethylpropane-1,3-diyl bis(aziridine-1-propionate)
257-765-0 52234-82-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(3-nitrophenyl)sulphonyl]ethanol
255-501-9 41687-30-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(3S)-2,6-dioxooxan-3-yl]isoindole-1,3-dione
607-813-5 25830-77-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(4-amino-3-methoxyphenyl)sulphonyl]ethyl hydrogen sulphate
247-895-6 26672-22-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(4-aminophenyl)azo]-1,3-dimethyl-1H-imidazolium chloride
306-764-4 97404-02-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(4-chloro-2-nitrophenyl)azo]-N-(2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl)-3-oxobutyramide
235-462-4 12236-62-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(4-chloro-2-nitrophenyl)azo]-N-(2-chlorophenyl)-3-oxobutyramide
229-355-1 6486-23-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(4-chloro-2-nitrophenyl)azo]-N-(2-methoxyphenyl)-3-oxobutyramide
236-852-7 13515-40-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(4-chloro-2-nitrophenyl)azo]-N-(4-ethoxyphenyl)-3-oxobutyramide
257-848-1 52320-66-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(4-methoxy-2-nitrophenyl)azo]-N-(2-methoxyphenyl)-3-oxobutyramide
229-419-9 6528-34-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(4-methyl-2-nitrophenyl)azo]-3-oxo-N-phenylbutyramide
219-730-8 2512-29-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(5A,7A)-17-(CYCLOPROPYLMETHYL)-3,6-DIMETHOXY-18,19-DIHYDRO-4,5-EPOXY-6,14-ETHENOMORPHINAN-7-YL]-3,3-DIMETHYLBUTAN-2-OL
605-398-5 16524-65-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(8-amino-7-{[4-substituted-2-sulfonatophenyl]diazenyl}-1-hydroxy-3,6-disulfonaphthalen-2-yl)diazenyl]-4-[(4-chloro-6-{[3-(substituted)phenyl](ethyl)amino}-heteromonocycl-2-yl)amino]arylsulfonic acid, potassium and sodium salts
- - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(E)-(2-methoxy-5-nitrophenyl)diazenyl]-N-(2-methoxyphenyl)-3-oxobutanamide
617-143-5 80675-49-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(octadecylcarbamoyl)oxy]ethyl acrylate
811-432-1 78433-08-6 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[-N-(2-cyanoethyl)-4-[(p-nitrophenyl)azo]anilino]ethyl benzoate
255-037-7 40690-89-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[10-(acetyloxy)-9a,11a-dimethyl-7-oxo-3H,3aH,3bH,4H,5H,7H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-1-yl]-2-oxoethyl acetate
607-277-2 23825-05-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[2,2-bis(2-prop-2-enoyloxyethoxymethyl)butoxy]ethyl 3-(dibutylamino)propanoate
606-330-7 195008-76-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[2,4-bis(tert-pentyl)phenoxy]-N-(3,5-dichloro-4-ethyl-2-hydroxyphenyl)butyramide
300-634-0 93951-12-3 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[2-(2,3-dihydro-2-methyl-1H-indol-1-yl)vinyl]-1,3,3-trimethyl-3H-indolium chloride
228-800-7 6359-50-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[2-(2-ethoxyethoxy)ethoxy]ethyl methacrylate
254-588-0 39670-09-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[2-(3-aminopropoxy)ethoxy]ethanol
203-960-0 112-33-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[2-(3-butoxypropyl)-1,1-dioxo-1,2,4-benzothiadiazin-3-yl]-5'-tert-butyl-2-(5,5-dimethyl-2,4-dioxo-1,3-oxazolidin-3-yl)-2'-[(2-ethylhexyl)thio]acetanilide
448-060-0 727678-39-9 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[2-(4-benzoylphenoxy)ethoxy]ethyl methacrylate
943-359-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[2-(dimethylamino)ethoxy]ethanol
216-940-1 1704-62-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[2-(dimethylamino)ethoxy]ethyl N-{3-[2-(2-(dimethylamino)ethoxy)ethoxycarbonylaminomethyl]-3,5,5-trimethylcyclohexyl}carbamate
441-100-8 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[2-(dimethylamino)ethoxy]ethyl N-{3-[2-(2-(dimethylamino)ethoxy)ethoxycarbonylaminomethyl]-3,5,5-trimethylcyclohexyl}carbamate
441-100-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[2-(propan-2-yl)-1,3-oxazolidin-3-yl]ethanol
608-245-0 28770-01-6 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[2-[4-(diethylamino)phenyl]vinyl]-1,3,3-trimethyl-3H-indolium acetate
264-796-3 64346-30-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[2-[4-(diethylamino)phenyl]vinyl]-1,3,3-trimethyl-3H-indolium dihydrogen phosphate
278-248-6 75535-16-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[2-[4-(dimethylamino)phenyl]vinyl]-1,3,3-trimethyl-3H-indolium acetate
275-654-5 71598-17-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[2-[4-[(2-chloroethyl)ethylamino]-o-tolyl]vinyl]-1,3,3-trimethyl-3H-indolium chloride
229-227-5 6441-82-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[2-[4-[(2-cyanoethyl)ethylamino]-o-tolyl]vinyl]-1,3,3-trimethyl-3H-indolium dihydrogen phosphate
276-470-8 72208-20-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[2-[4-[(2-cyanoethyl)methylamino]phenyl]vinyl]-1,3,3-trimethyl-3H-indolium acetate
265-477-1 65122-06-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[2-[4-[(2-cyanoethyl)methylamino]phenyl]vinyl]-1,3,3-trimethyl-3H-indolium dihydrogen phosphate
276-471-3 72208-21-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[2-[4-[(2-cyanoethyl)methylamino]phenyl]vinyl]-1,3,3-trimethyl-3H-indolium hydrogen sulphate
276-586-9 72319-18-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[2-[4-[2-(4-cyanophenyl)vinyl]phenyl]vinyl]benzonitrile
235-834-6 13001-38-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[3-(1,3-dihydro-1,3,3-trimethyl-2H-indol-2-ylidene)prop-1-enyl]-1,3,3-trimethyl-3H-indolium acetate
265-479-2 65122-08-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[3-(1,3-dihydro-1,3,3-trimethyl-2H-indol-2-ylidene)prop-1-enyl]-1,3,3-trimethyl-3H-indolium chloride
228-668-0 6320-14-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[3-(4-propyl-heptyl)-morpholin-4-yl]-ethanol hydrochloride
688-947-1 98092-92-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[3-(9-butyl-1,1,3,3,5,5,7,7,9,9-decamethylpentasiloxanyl)propoxy]ethyl methacrylate
801-072-3 1052075-57-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[3-[(4-amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]-4-methyl-1,3-thiazoniol-5-yl]ethyl dihydrogen diphosphate
205-230-7 136-09-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[4'-[difluoro(3,4,5-trifluorophenoxy)methyl]-3',5'-difluoro[1,1'-biphenyl]-4-yl]-5-ethyltetrahydro-2H-pyran
616-651-4 787582-75-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[4,5-dihydro-4-methyl-4-(1-methylethyl)-5-oxo-1H-imidazol-2-yl]-3-pyridine carboxylate; imazapyr (ISO)
617-219-8 81334-34-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[4-(1,3-dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)phenyl]butyric acid
303-995-2 94232-67-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[4-(4-methoxyphenyl)-6-phenyl-1,3,5-triazin-2-yl]-phenol
430-810-3 154825-62-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[4-(dimethylamino)phenyl]-3,6-dimethylbenzothiazolium chloride
219-228-9 2390-54-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[4-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]-N-(2-cyanoethyl)anilino]ethyl acetate
227-876-9 6021-61-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[4-[(hexahydro-2,4,6-trioxo-5-pyrimidyl)azo]phenyl]-6-methylbenzothiazole-7-sulphonic acid, compound with 2,2',2''-nitrilotris[ethanol] (1:1)
265-314-4 65036-46-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[4-[[2-(cyanoimino)hexahydro-4,6-dioxo-5-pyrimidyl]azo]phenyl]-6-methylbenzothiazole-7-sulphonic acid, compound with 2,2',2''-nitrilotris[ethanol] (1:1)
259-470-2 55067-15-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[7-(diethylamino)-2-oxo-2H-1-benzopyran-3-yl]-1,3-dimethyl-1H-benzimidazolium chloride
249-694-9 29556-33-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[7-(diethylamino)-2-oxo-2H-1-benzopyran-3-yl]benzoxazole-5-sulphonamide
270-393-3 68427-35-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[7-(diethylamino)-2-oxo-2H-1-benzopyran-3-yl]quinazolin-4(1H)-one
249-200-1 28754-28-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[[(4-methoxyphenyl)methylhydrazono]methyl]-1,3,3-trimethyl-3H-indolium acetate
261-448-2 58798-47-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[[(4-methoxyphenyl)methylhydrazono]methyl]-1,3,3-trimethyl-3H-indolium methyl sulphate
258-946-7 54060-92-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[[(butylamino)carbonyl]oxy]ethyl acrylate
264-036-0 63225-53-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[[1-[[(2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo]benzoic acid
250-830-4 31837-42-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[[2-(dimethylamino)ethyl]methylamino]ethanol
218-658-4 2212-32-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[[3-acetamido-4-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]phenyl](2-cyanoethyl)amino]ethyl acetate
249-033-4 28462-17-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[[4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-[4-[[2-(sulphooxy)ethyl]sulphonyl]phenyl]-1H-pyrazol-4-yl]azo]naphthalene-1,5-disulphonic acid, potassium sodium salt
288-950-4 85940-63-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1