Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 25 maj 2020. Database contains 22819 unique substances and contains information from 99250 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
10-undecenyl 2-cyano-3,3-diphenylpropenoate
700-604-0 947701-81-7 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
11-aminoundecanoic acid
219-417-6 2432-99-7 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
11-methyldodecyl laurate
302-853-7 94134-83-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
11-oxahexadecan-16-olide
222-225-5 3391-83-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
11a-Hydroxy-estr-4-ene-3,17-dione
613-901-4 6615-00-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
11β,16α,17,21-tetrahydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione
237-731-1 13951-70-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
12-aminododecanoic acid
211-754-7 693-57-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
12-hydroxy stearic acid and its oligomers esterified with branched and linear octadecanol
940-268-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
12-hydroxy-N-(2-hydroxyethyl)octadecan-1-amide
203-367-7 106-15-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
12-hydroxystearic acid
203-366-1 106-14-9 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
12-oxahexadecan-16-olide
229-755-6 6707-60-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
12-wolframosilicic acid
234-719-8 12027-38-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
12H-phthaloperin-12-one
230-049-5 6925-69-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
13-β-ethyl-3-methoxygona-2,5(10)-dien-17-one
219-034-4 2322-77-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
14,14',15,15'-tetradehydro-7,7'-spirobi[dibenzo[b,g][1,9,4,6]dioxadiazacyclododecine]
700-609-8 1231148-36-9 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
14H-anthra[2,1,9-mna]thioxanthen-14-one
240-385-4 16294-75-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
14H-benz[4,5]isoquino[2,1-a]perimidin-14-one
229-904-5 6829-22-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
16,17-dimethoxyviolanthrene-5,10-dione
204-896-6 128-58-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
16,23-dihydronaphth[2',3':6,7]indolo[2,3-c]dinaphtho[2,3-a:2'3'-i]carbazole-5,10,15,17,22,24-hexone
219-599-7 2475-33-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
16-[[(1S)-1-carboxy-4-(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)oxy-4-oxo-butyl]amino]-16-oxo-hexadecanoic acid
700-853-5 943586-12-7 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
16-nitroviolanthrene-5,10-dione
204-898-7 128-60-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
16α,17,21-trihydroxypregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione 21-acetate
278-593-2 77017-20-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
17 alpha-Cyanomethyl-17 beta-hydroxy-5(10)-estren-3-one
613-855-5 65928-65-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
17,18-dihydrodinaphtho[1',2',3':3,4;3'',2'',1'':9,10]perylo[1,12-efg][1,4]dioxocin-5,10-dione
229-186-3 6424-76-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
17-hydroxy-19-norpregn-4-ene-3,20-dione 17-acetate
250-882-8 31981-44-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
17B-hydroxyestra-4,6-diene-3-one
700-803-2 14531-84-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
19-norpregn-4-en-20-yn-3-one, 17-hydroxy-7-methyl, (7alpha, 17alpha-)
601-419-7 1162-60-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1H,1'H-[2,2'-biindole]-3,3'-diol
431-920-4 835912-68-0 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
1H,5H-Pyrazolo(1,2-a)pyrazol-1-one, 2,3-diamino-6,7-dihydro-, dimethanesulfonate
469-500-8 857035-95-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1H-Benzimidazole-4,6-disulfonic acid, 2,2'-(1,4-phenylene)bis-, disodium salt
429-750-0 180898-37-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1H-Imidazole, reaction products with epichlorohydrin
282-773-6 84418-61-1 Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1H-Imidazole-1-ethanol, 4,5-dihydro-, 2-norcoco alkyl derivs.
263-170-7 61791-38-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1H-Imidazole-1-ethanol, 4,5-dihydro-, 2-nortall-oil alkyl derivs.
263-171-2 61791-39-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1H-imidazole-1-propylamine
225-730-9 5036-48-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1H-Indene-1,3(2H)-dione, 2-(2-quinolinyl)-, sulfonated, sodium salts
305-897-5 95193-83-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1H-Isoindol-1-one, 2,3-dihydro-3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-2-phenyl-
455-890-7 6607-41-6 Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1H-Pyrazole-3-carboxylic acid, 4,5-dihydro-5-oxo-1-(4-sulfophenyl)-4-[(4-sulfophenyl)azo]-, reaction products with guanidine hydrochloride N,N'-bis(mixed Ph, tolyl and xylyl) derivs.
275-170-4 71077-14-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1H-Tetrazol-5-amine-, N-1H-tetrazol-5-yl-, monoammonium salt
485-280-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2',3,4',5,7-pentahydroxyflavone
207-542-9 480-16-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2',3,5-Trifluoro-4''-(trans-4-propylcyclohexyl)-4-trifluoromethoxy-[1,1';4',1'']terphenyl
610-847-3 524709-77-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2',3-bis[[3-[3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl]propionyl]]propionohydrazide
251-156-3 32687-78-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2',4',5',7'-tetrabromo-4,5,6,7-tetrachloro-3',6'-dihydroxyspiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthene]-3-one
236-747-6 13473-26-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2'-(β-D-glucopyranosyloxy)-4',6'-dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)propiophenone
200-487-1 60-81-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2'-acetonaphthone
202-216-2 93-08-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2'-anilino-6'-[ethyl(3-methylbutyl)amino]-3'-methylspiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthene]-3-one
274-641-1 70516-41-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2''-dihydroxy-4,4''-(2-hydroxy-propane-1,3-diyldioxy)dibenzophenone
424-210-0 23911-85-5 Full Joint 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
2,2',2''-(hexahydro-1,3,5-triazine-1,3,5-triyl)triethanol
225-208-0 4719-04-4 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2',2''-nitrilotriethanol
203-049-8 102-71-6 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2',2''-nitrilotriethanol and sodium salts of 3,3'- {ethane-1,2-diylbis[(2-sulfo-4,1-phenylene)diazene-2,1-diyl]}bis(5-amino-4- hydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid)
943-325-1 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2',2''-nitrilotriethanol citrate
249-576-7 29340-81-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2',2''-Nitrilotriethanol, propoxylated
1 - 6.5 moles propoxylated
500-094-8 37208-53-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2',4,4',6,6'-hexanitrostilbene
243-494-5 20062-22-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2',6,6'-tetra-tert-butyl-4,4'-methylenediphenol
204-279-1 118-82-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol
201-236-9 79-94-7 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2',6,6'-Tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane
500-107-7 40039-93-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2',6,6'-Tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and 2,4,6-tribromophenol
500-399-6 158725-44-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2',6,6'-Tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with Propylene oxide and n-butyl glycidyl ether
926-564-6 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-(1,3-phenylene)bis(4,5-dihydro-1,3-oxazole)
421-510-3 34052-90-9 Full Joint 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-(1,4-phenylene)bis[4-[(4-methoxyphenyl)methylene]oxazol-5(4H)-one]
257-055-0 51202-86-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-(2,5-dichloro-1,4-phenylene)bis(1H-anthra[1,2-d]imidazole-6,11-dione)
255-078-0 40783-05-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-(2-methylpropylidene)bis[4,6-xylenol]
251-394-8 33145-10-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-(C12-14 evennumbered alkyl imino) diethanol
946-745-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-(C16-18 (even numbered) alkyl imino) diethanol
620-539-0 1218787-30-4 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-(C16-18 (evennumbered, C18 unsaturated) alkyl imino) diethanol
620-540-6 1218787-32-6 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-(cyclohexylimino)bisethanol
224-809-5 4500-29-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-(ethylenedioxy)diethanol
203-953-2 112-27-6 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-(m-tolylimino)diethanol
202-114-8 91-99-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-(methylenebis((2,6-dimethyl-4,1-phenylene)oxymethylene))bis oxirane
439-910-1 93705-66-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-(naphthalene-1,4-diyl)bis(benzoxazole)
225-803-5 5089-22-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-(octadec-9-enylimino)bisethanol
246-807-3 25307-17-9 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-(octadecylimino)bisethanol
233-520-3 10213-78-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-(octylimino)bisethanol
239-555-0 15520-05-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-(p-phenylenediethene-2,1-diyl)bisbenzonitrile
235-835-1 13001-39-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-(piperazine-1,4-diyl)bis(ethanesulphonic) acid
227-057-6 5625-37-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-(vinylenedi-p-phenylene)bis[5-methylbenzoxazole]
219-260-3 2397-00-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-(vinylenedi-p-phenylene)bisbenzoxazole
216-245-3 1533-45-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[(1,1-dimethylethyl)imino]bisethanol
218-480-7 2160-93-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxy)]bisethyl diacetate
242-895-2 19224-29-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bisoxirane
216-823-5 1675-54-3 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[(1-methylethylidene)bis(cyclohexane-4,1-diyloxymethylene)]bisoxirane
236-502-3 13410-58-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[(1-methylethylidene)bis[(2,6-dibromo-4,1-phenylene)oxymethylene]]bisoxirane
221-346-0 3072-84-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[(2,2',5,5'-tetrachloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimethylphenyl)-3-oxobutyramide]
244-776-0 22094-93-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[3-oxo-N-phenylbutyramide]
228-787-8 6358-85-6 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimethylphenyl)-3-oxobutyramide]
225-822-9 5102-83-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2-methoxyphenyl)-3-oxobutyramide]
224-867-1 4531-49-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2-methylphenyl)-3-oxobutyramide]
226-789-3 5468-75-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-3-oxobutyramide]
226-939-8 5567-15-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(4-ethoxyphenyl)-3-oxobutyramide]
250-799-7 31775-20-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(4-methoxyphenyl)-3-oxobutyramide]
250-797-6 31775-16-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(4-methylphenyl)-3-oxobutyramide]
228-771-0 6358-37-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[(3,3'-dimethoxy[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[3-oxo-N-phenylbutyramide]
229-388-1 6505-28-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[(3,3'-dimethyl[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[4-nonylphenol]
268-048-7 67990-27-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[(3-acetamidophenyl)imino]diethyl diacetate
248-196-9 27059-08-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[(4-methylphenyl)imino]bisethanol
221-359-1 3077-12-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[1,2-ethanediylbis(oxy)]bis(ethanethiol)
239-044-2 14970-87-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[1,3-phenylenebis(oxy)]bisethanol
203-028-3 102-40-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[[3-acetamido-4-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]phenyl]imino]diethyl diacetate
216-251-6 1533-78-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[[3-chloro-4-[[4-[[2-(sulphooxy)ethyl]sulphonyl]phenyl]azo]phenyl]imino]bisethyl bis(hydrogen sulphate), potassium sodium salt
287-719-5 85567-07-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[[4-[(2-bromo-6-chloro-4-nitrophenyl)azo]-3-chlorophenyl]imino]bisethanol
241-481-9 17464-91-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[[4-[(2-hydroxyethyl)amino]-3-nitrophenyl]imino]bisethanol
251-410-3 33229-34-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[[4-[(3,5-dinitro-2-thienyl)azo]phenyl]imino]bisethyl diacetate
255-940-6 42783-06-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[[5-acetamido-4-[(2-bromo-4,6-dinitrophenyl)azo]-2-methoxyphenyl]imino]diethyl diacetate
222-813-1 3618-72-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[[5-acetamido-4-[(2-chloro-4,6-dinitrophenyl)azo]-2-methoxyphenyl]imino]diethyl diacetate
222-814-7 3618-73-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[[]6-(4-methoxyphenyl)-1,3,5-triazine-2,4-diyl]bis[[]5-[[](2-ethylhexyl)oxy]phenol
425-950-7 187393-00-6 Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[azobis(1-methylethylidene)]bis[4,5-dihydro-1H-imidazole dihydrochloride
248-655-3 27776-21-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[cyclohexane-1,1-diylbis(4,1-phenyleneoxymethylene)]dioxirane
810-464-3 13446-84-9 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[ethane-1,2-diylbis(oxy)]bisethyl diacetate
203-846-0 111-21-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[ethylenebis(oxy)]bisacetic acid
245-516-9 23243-68-7 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[ethylenebis(oxymethylene)]bisoxirane
218-746-2 2224-15-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[ethylenebis(oxyphenyl-2,1-eneazo)]bis[N-(2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl)-3-oxobutyramide
278-770-4 77804-81-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[oxybis(2,1-ethanediyloxy)]bisacetic acid
237-655-9 13887-98-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[oxybis(methylene)]bis[2-ethylpropane-1,3-diol]
245-509-0 23235-61-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[propane-1,3-diylbis(oxy)]bis(3'',5,5''-tri-tert-butyl-5'-methyl-1,1':3',1''-terphenyl-2'-ol)
600-548-6 1042662-40-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-azobis[2,4-dimethylvaleronitrile]
224-583-8 4419-11-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-azobis[2-methylbutyronitrile]
236-740-8 13472-08-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-azobis[2-methylpropionamidine] dihydrochloride
221-070-0 2997-92-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-azobis[4-methoxy-2,4-dimethylvaleronitrile]
239-593-8 15545-97-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-butyliminodiethanol
203-055-0 102-79-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-dibromobiphenyl
625-732-3 13029-09-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-dihydroxy-4,4'-dimethoxybenzophenone
205-027-3 131-54-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-dimethyl-2,2'-azodipropiononitrile
201-132-3 78-67-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-dimethyl-4,4'-methylenebis(cyclohexylamine)
229-962-1 6864-37-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-dimorpholinyldiethyl ether
229-194-7 6425-39-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-ethylenedioxydiethyl bis(2-ethylhexanoate)
202-319-2 94-28-0 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-ethylenedioxydiethyl dimethacrylate
203-652-6 109-16-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-ethylenedithiodiethanol
226-045-8 5244-34-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-iminobis[4,6-diamino-1,3,5-triazine]
222-695-1 3576-88-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-iminodi(ethylamine)
203-865-4 111-40-0 Full Joint 10 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-iminodiethanol
203-868-0 111-42-2 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-Iminodiethanol, propoxylated
1 - 6.5 moles propoxylated
500-085-9 35176-06-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-isopropylidenebis(p-phenyleneoxy)diethanol
212-985-6 901-44-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-methylenebis(4,6-di-tert-butyl-phenyl)-2-ethylhexyl phosphite
418-310-3 126050-54-2 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-Methylenebis(4-aminophenol) dihydrochloride
440-850-3 27311-52-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-Methylenebis(4-aminophenol) dihydrochloride
440-850-3 27311-52-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-methylenebis(6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol)
403-800-1 103597-45-1 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-methylenebis(6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol)
403-800-1 103597-45-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-methylenebis(6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol)
403-800-1 103597-45-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-methylenebis(6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol)
403-800-1 103597-45-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-methylenebis(6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol)
403-800-1 103597-45-1 Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-methylenebis(6-nonyl-p-cresol)
232-092-5 7786-17-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-methylenebis[6-(1-methylcyclohexyl)-p-cresol]
201-044-5 77-62-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-methylenebis[6-cyclohexyl-p-cresol]
223-773-8 4066-02-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-methylenediphenyl diisocyanate 219-799-4 2536-05-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-methyliminodiethanol
203-312-7 105-59-9 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-oxybis-ethanol diformate
601-722-4 120570-77-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-oxybis[5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphosphorinane] 2,2'-disulphide
223-829-1 4090-51-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-oxydi(ethylamine)
220-395-5 2752-17-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-oxydiethanol
203-872-2 111-46-6 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-Oxydiethanol, propoxylated
1 - 4.5 moles propoxylated
500-031-4 9051-51-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-p-phenylenedioxydiethanol
203-197-3 104-38-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-thiodiethanethiol
222-671-0 3570-55-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-vinylenebis[5-methylbenzoxazole]
213-866-1 1041-00-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-{octahydro-1H-4,7-methanoindene-2,5-diylbis[(2,1-phenylene)oxymethylene]}bis(oxirane)
943-519-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,2',2'-tetrakis(hydroxymethyl)-3,3'-oxydipropan-1-ol
204-794-1 126-58-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,2-trichloro-1-phenylethyl acetate
201-972-0 90-17-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,2-trichloroethane-1,1-diol
206-117-5 302-17-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethyl methacrylate
221-309-9 3063-94-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,2-trifluoroacetamide
206-559-9 354-38-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,2-trifluoroethanol
200-913-6 75-89-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,2-trifluoroethyl methacrylate
206-525-3 352-87-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-dodecafluoroheptyl N-[6-({[(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-dodecafluoroheptyl)oxy]carbonyl}amino)-3,3,5-trimethylhexyl]carbamate 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-dodecafluoroheptyl N-[6-({[(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-dodecafluoroheptyl)oxy]carbonyl}amino)-3,5,5-trimethylhexyl]carbamate
938-105-7 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentyl methacrylate
206-596-0 355-93-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,3,3,5,5,6,6-octafluoro-4-(trifluoromethyl)morpholine
206-841-1 382-28-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,3,3-Tetrafluorooxetane
700-202-5 765-63-9 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,3-trimethylbutane
207-346-3 464-06-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,3-trimethylcyclopent-3-enylacetonitrile
239-405-4 15373-31-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,4(or 2,4,4)-trimethylhexane-1,6-diamine
247-063-2 25513-64-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,4(or 2,4,4)-Trimethylhexane-1,6-diisocyanate
915-277-1 32052-51-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,4,4,6,6-hexamethylcyclotrisilazane
213-773-6 1009-93-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,4,4-tetramethyl-7-oxa-3,20-diazadispiro[5.1.11.2]-henicosan-21-one
264-780-6 64338-16-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,4,4-tetramethylcyclobutane-1,3-diol, mixed isomers
221-140-0 3010-96-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,4,6,6-pentamethylheptane
236-757-0 13475-82-6 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,4-trifluoro-5-(trifluoromethoxy)-1,3-dioxole
605-263-0 161611-74-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,4-trimethyl-4-phenyl-butane-nitrile
422-580-8 75490-39-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,4-trimethylpentane
208-759-1 540-84-1 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,4-trimethylpentane-1,3-diol
205-619-1 144-19-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,5-trimethyl-5-pentylcyclopentan-1-one
265-779-3 65443-14-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,6,6-tetramethyl-1-{2-[(3,5,5-trimethylhexanoyl)oxy]ethyl}piperidin-4-yl 3,5,5-trimethylhexanoate
941-267-1 1445870-18-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,6,6-tetramethyl-4-oxopiperidinooxy
220-778-7 2896-70-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidylamine
253-197-2 36768-62-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,6,6-tetramethyl-4-substituted-piperidinyl-1-oxy
482-430-2 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-4-yl dodecanoate
700-503-1 101238-01-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy
219-888-8 2564-83-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-(1,4-phenylene)bis((4H-3,1-benzoxazine-4-one)
418-280-1 18600-59-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-bis(allyloxymethyl)butan-1-ol
211-661-1 682-09-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-bis(bromomethyl)propane-1,3-diol
221-967-7 3296-90-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-Bis(bromomethyl)propane-1,3-diol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane
500-073-3 31452-80-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-bis(chloromethyl)propane-1,3-diyl tetrakis(1-chloropropan-2-yl) bis(phosphate)
809-920-4 1047637-37-5 Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-bis(chloromethyl)trimethylene bis(bis(2-chloroethyl)phosphate)
253-760-2 38051-10-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-bis(hydroxymethyl)-1,3-propanediyl dioleate
246-665-2 25151-96-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-bis(hydroxymethyl)butanoic acid
424-090-1 10097-02-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-bis(hydroxymethyl)propane-1,3-diyl didocosanoate
269-495-0 68258-72-0 Full Joint 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-bis(hydroxymethyl)propionic acid
225-306-3 4767-03-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-bis(methylthio)propane
478-900-1 6156-18-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-bis({[3-(4-ethylpiperazin-1-yl)propanoyl]oxy}methyl)butyl 3-(4-ethylpiperazin-1-yl)propanoate
700-404-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-bis[(allyloxy)methyl]butyl (3-{[({2,2-bis[(allyloxy)methyl]butoxy}carbonyl)amino]methyl}-3,5,5-trimethylcyclohexyl)carbamate
946-937-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-bis[[(1-oxoheptyl)oxy]methyl]propane-1,3-diyl bisheptanoate
247-279-7 25811-35-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-bis[[(1-oxoisononyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl diisononanoate
298-364-0 93803-89-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-bis[[(1-oxoisooctadecyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl bis(isooctadecanoate)
263-423-1 62125-22-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-bis[[(1-oxononyl)oxy]methyl]propane-1,3-diyl dinonan-1-oate
238-430-8 14450-05-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2