Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 25 maj 2020. Database contains 22819 unique substances and contains information from 99250 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
A mixture of: bis(2,2,6,6-tetramethyl-1-octyloxypiperidin-4-yl)-1,10-decanedioate; 1,8-bis[(2,2,6,6-tetramethyl-4-((2,2,6,6-tetramethyl-1-octyloxypiperidin-4-yl)-decan-1,10-dioyl)piperidin-1-yl)oxy]octane
406-750-9 129757-67-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: bis(2,2,6,6-tetramethyl-1-octyloxypiperidin-4-yl)-1,10-decanedioate; 1,8-bis[(2,2,6,6-tetramethyl-4-((2,2,6,6-tetramethyl-1-octyloxypiperidin-4-yl)-decan-1,10-dioyl)piperidin-1-yl)oxy]octane
406-750-9 129757-67-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: bis(2,2,6,6-tetramethyl-1-octyloxypiperidin-4-yl)-1,10-decanedioate; 1,8-bis[(2,2,6,6-tetramethyl-4-((2,2,6,6-tetramethyl-1-octyloxypiperidin-4-yl)-decan-1,10-dioyl)piperidin-1-yl)oxy]octane
406-750-9 129757-67-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: bis(2,2,6,6-tetramethyl-1-octyloxypiperidin-4-yl)-1,10-decanedioate; 1,8-bis[(2,2,6,6-tetramethyl-4-((2,2,6,6-tetramethyl-1-octyloxypiperidin-4-yl)-decan-1,10-dioyl)piperidin-1-yl)oxy]octane
406-750-9 129757-67-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: bis(2,2,6,6-tetramethyl-1-octyloxypiperidin-4-yl)-1,10-decanedioate; 1,8-bis[(2,2,6,6-tetramethyl-4-((2,2,6,6-tetramethyl-1-octyloxypiperidin-4-yl)-decan-1,10-dioyl)piperidin-1-yl)oxy]octane
406-750-9 129757-67-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: bis[4-diphenylsulfoniumphenyl]sulfide-bishexafluoroantimonate; thiophenoxyphenylsulfonium hexafluoroantimonate
403-500-0 159120-95-3 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: bis[4-diphenylsulfoniumphenyl]sulfide-bishexafluoroantimonate; thiophenoxyphenylsulfonium hexafluoroantimonate
403-500-0 159120-95-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: but-1,3-diyl didecanoate; but-1,3-diyl dioctanoate; but-1,3-diyl 1-decanoate-3-octanoate; but-1,3-diyl 1-octanoate-3-decanoate
424-180-9 - Full Joint 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: cis-2-isobutyl-5-methyl 1,3-dioxane; trans-2-isobutyl-5-methyl 1,3-dioxane
426-130-1 166301-21-9 Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: cis-tetrahydro-2-isobutyl-4-methylpyran-4-ol; trans-tetrahydro-2-isobutyl-4-methylpyran-4-ol
405-040-6 63500-71-0 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: ethyl (2R,3R)-3-isopropylbicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylate; ethyl (2S,3S)-3-isopropylbicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylate
427-090-8 116044-44-1 Full Individual 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: ethyl exo-tricyclo[5.2.1.02,6]decane-endo-2-carboxylate; ethyl-endo-tricyclo[5.2.1.02,6]decane-exo-2-carboxylate
407-520-0 80657-64-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: hexasodium 2,2'-vinylenebis[((3-sulfonato-4,1-phenylene)amino(6-(N-(2-cyanoethyl)-N-(2-hydroxypropyl)amino)-1,3,5-triazine-4,2-diyl)amino)benzene-1,4-disulfonate]; hexasodium trans-4-[4-[N-(2-cyanoethyl)-N-(2-hydroxypropyl)amino]-6-(2,5-disulfonatoanilino)-1,3,5-triazin-2-ylamino]-4'-[6-(2,5-disulfonatoanilino)-4-[N-(2-hydroxypropylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino]stilbene-2,2'-disulfonate; hexasodium trans-4-[4-[N-(2-carbamoylethyl)-N-(2-hydroxypropyl)amino]-6-(2,5-disulfonatoanilino)-1,3,5-triazin-2-ylamino]-4'-[6-(2,5-disulfonatoanilino)-4-[N-(2-cyanoethyl)-N-(2-hydroxypropylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino]stilbene-2,2'-disulfonate
405-280-1 76508-02-6 Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: hexyldioctylphosphineoxide; dihexyloctylphosphineoxide; trioctylphosphineoxide
403-470-9 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: isomers of 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-methyl-(n)-dodecylphenol; isomers of 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-methyl-(n)-tetracosylphenol; isomers of 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-methyl-5,6-didodecyl-phenol. n=5 or 6
401-680-5 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: isomers of 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-methyl-(n)-dodecylphenol; isomers of 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-methyl-(n)-tetracosylphenol; isomers of 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-methyl-5,6-didodecyl-phenol. n=5 or 6
401-680-5 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: N,N-di(hydrogenated alkyl C14-C18)phthalamic acid; dihydrogenated alkyl (C14-C18)amine
413-800-3 87787-81-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: N,N-diethylpropane-1,3-diamine 6-methyl-2-(4-(2,4,6-triaminopyrimidin-5-ylazo)phenyl)benzothiazole-7-sulfonate; 2,2-iminodiethanol 6-methyl-2-(4-(2,4,6-triaminopyrimidin-5-ylazo)phenyl)benzothiazole-7-sulfonate; 2-methylaminoethanol 6-methyl-2-(4-(2,4,6-triaminopyrimidin-5-ylazo)phenyl)benzothiazole-7-sulfonate
403-410-1 114565-65-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: N,N-diethylpropane-1,3-diamine 6-methyl-2-(4-(2,4,6-triaminopyrimidin-5-ylazo)phenyl)benzothiazole-7-sulfonate; 2,2-iminodiethanol 6-methyl-2-(4-(2,4,6-triaminopyrimidin-5-ylazo)phenyl)benzothiazole-7-sulfonate; 2-methylaminoethanol 6-methyl-2-(4-(2,4,6-triaminopyrimidin-5-ylazo)phenyl)benzothiazole-7-sulfonate
403-410-1 114565-65-0 Full Individual 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: N-(4-chlorophenyl)-4-(2,5-dichloro-4-(dimethylsulfamoyl)phenylazo)-3-hydroxy-2-naphthalenecarboxamide; N-(4-chlorophenyl)-4-(2,5-dichloro-4-(methylsulfamoyl)phenylazo)-3-hydroxy-2-naphthalenecarboxamide
412-550-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: O,O-di(1-methylethyl)trithio-bis-thioformate; O,O-di(1-methylethyl)tetrathio-bis-thioformate; O,O-di(1-methylethyl)pentathio-bis-thioformate
403-030-6 137398-54-0 Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: pentasodium 7-amino-3-[[4-[[4-[[4-[[4-[(6-amino-1-hydroxy-3-sulfonato-2-naphthyl)azo]7-sulfonato-1-naphthyl]azo]phenyl]amino]-3-sulfonatophenyl]azo]6-sulfonato-1-naphthyl]azo]-4-hydroxynaphthalen-2-sulfonate; a mixture of: pentasodium 7-amino-8-[4-[4-[4-[4-(2-amino-5-hydroxy-7-sulfonato-naphthalen-1-ylazo)-7-sulfonatonaphthalen-1-ylazo]-phenylamino]-3-sulfonato-phenylazo]-6-sulfonato-naphthalen-1-ylazo]-4-hydroxy-naphthalene-2-sulfonate and pentasodium 7-amino-8-[4-[4-[4-[4-(6-amino-1-hydroxy-3-sulfonato-naphthalen-1-ylazo)-7-sulfonatonaphthalen-1-ylazo]-phenylamino]-3-sulfonato-phenylazo]-6-sulfonato-naphthalen-1-ylazo]-4-hydroxy-naphthalene-2-sulfonate; tetrasodium 7-amino-4-hydroxy-3-[4-[4-[4-(4-hydroxy-7-sulfonato-naphthalen-1-ylazo)-2-sulfonato-phenylamino]phenylazo]-6-sulfonato-naphthalen-1-ylazo]naphthalene-2-sulfonate; tetrasodium 7-amino-4-hydroxy-3-[4-[4-[4-(4-amino-7-sulfonato-naphthalen-1-ylazo)-2-sulfonato-phenylamino]phenylazo]-6-sulfonato-naphthalen-1-ylazo]naphthalene-2-sulfonate
415-350-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: propan-2-one-O,O'(methoxyvinylsilandiyl)dioxime; propan-2-one-O-(dimethoxyvinylsilyl)oxime; propan-2-one-O,O',O''-(vinylsilantriyl)trioxime
458-680-3 797751-44-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: propan-2-one-O,O'-(methoxymethylsilandiyl)dioxime; propan-2-one-O-(dimethoxymethylsilyl)oxime; propan-2-one-O,O',O''-(methylsilantriyl)trioxime
460-110-3 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: sodium/potassium 7-[[[3-[[4-((2-hydroxy-naphthyl)azo)phenyl]azo]phenyl]sulfonyl]amino]-naphthalene-1,3-disulfonate
410-070-8 141880-36-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: tert-alkyl(C12-C14)ammonium bis[1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]-chromate(1-); tert-alkyl(C12-C14)ammonium bis[1-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]-chromate(1-); tert-alkyl(C12-C14)ammonium bis[1-[[5-(1,1-dimethylpropyl)-2-hydroxy-3-nitrophenyl]azo]-2-naphthalenolato(2-)]-chromate(1-); tert-alkyl(C12-C14)ammonium [[1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]-[1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]]-chromate(1-); tert-alkyl(C12-C14)ammonium [[1-[[5-(1,1-dimethylpropyl)-2-hydroxy-3-nitrophenyl]azo]-2-naphthalenolato(2-)]-[1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]]-chromate(1-); tert-alkyl(C12-C14)ammonium ((1-(4(or 5)-nitro-2-oxidophenylazo)-2-naphtholato)(1-(3-nitro-2-oxido-5-pentylphenylazo)-2-naphtholato))chromate(1-)
403-720-7 117527-94-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: tetrasodium-phosphonoethane-1,2-dicarboxylate; hexasodium-phosphonobutane-1,2,3,4-tetracarboxylate
410-800-5 - Full Joint 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: thiobis(4,1-phenylene)-S,S,S',S'-tetraphenyldisulfonium bishexafluorophosphate; diphenyl(4-phenylthiophenyl)sulfonium hexafluorophosphate
404-986-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: thiobis(4,1-phenylene)-S,S,S',S'-tetraphenyldisulfonium bishexafluorophosphate; diphenyl(4-phenylthiophenyl)sulfonium hexafluorophosphate
404-986-7 - Full Individual 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: trans-4-acetoxy-4-methyl-2-propyl-tetrahydro-2H-pyran; cis-4-acetoxy-4-methyl-2-propyl-tetrahydro-2H-pyran
412-450-9 131766-73-9 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: triphenylthiophosphate and tertiary butylated phenyl derivatives
421-820-9 192268-65-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: trisodium (2,4(or 2,6 or 4,6)-bis(3,5-dinitro-2-oxidophenylazo)-5-hydroxyphenolato)(2(or 4 or 6)-(3,5-dinitro-2-oxidophenylazo)-5-hydroxy-4(or 2 or 6)-(4-(4-nitro-2-sulfonatoanilino)phenylazo)phenolato)ferrate(1-); trisodium bis(2,4(or 2,6 or 4,6)-bis(3,5-dinitro-2-oxidophenylazo)-5-hydroxyphenolato)ferrate(1-); trisodium (2,4(or 2,6 or 4,6)-bis(3,5-dinitro-2-oxidophenylazo)-5-hydroxyphenolato)(2(or 4 or 6)-(3,5-dinitro-2-oxidophenylazo)-5-hydroxy-4(or 2 or 6)-(4-nitro-2-sulfonatophenylazo)phenolato)ferrate(1-); trisodium (2,4(or 2,6 or 4,6)-bis(3,5-dinitro-2-oxidophenylazo)-5-hydroxyphenolato)(2(or 4 or 6)-(3,5-dinitro-2-oxidophenylazo)-5-hydroxy-4(or 2 or 6)-(3-sulfonatophenylazo)phenolato)ferrate(1-); disodium 3,3'-(2,4-dihydroxy-1,3(or 1,5 or 3,5)-phenylenediazo)dibenzenesulfonate
406-870-1 115100-55-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: α-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-ω-hydroxypoly(oxyethylene); α-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-ω-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyloxypoly(oxyethylene)
400-830-7 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: α-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-ω-hydroxypoly(oxyethylene); α-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-ω-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyloxypoly(oxyethylene)
400-830-7 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: α-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-ω-hydroxypoly(oxyethylene); α-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-ω-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyloxypoly(oxyethylene)
400-830-7 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: α-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-ω-hydroxypoly(oxyethylene); α-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-ω-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyloxypoly(oxyethylene)
400-830-7 - Full Individual 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
A-11
421-730-1 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
AAA reaction product
452-110-7 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Absolute of Boswellia Carterii (Burseraceae) obtained from exudate by hexane treatment and subsequent ethanol extraction
947-761-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Absolute of Boswellia Carterii (Burseraceae) obtained from exudate by organic solvents treatment and subsequent ethanol extraction
947-566-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Absolute of Cistus ladaniferus (Cistaceae) obtained from cistus concrete by ethanol extraction
947-724-1 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Absolute of Cistus ladaniferus (Cistaceae) obtained from cistus concrete by heat treatment and ethanol extraction.
946-923-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Absolute of Cistus ladaniferus (Cistaceae) obtained from labdanum concrete by ethanol extraction
947-313-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Absolute of Cistus ladaniferus (Cistaceae) obtained from labdanum resinoid by ethanol extraction.
946-441-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Absolute of Dipteryx odorata (Fabaceae) obtained from beans by organic solvents treatment and subsequent ethanol extraction
951-766-6 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Absolute of Jasmine (Jasminum grandiflorum) obtained from Jasmine concrete by ethanol extraction
948-021-2 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Absolute of Nicotiana tabacum (Solanaceae) obtained from leaves by organic solvent treatment and subsequent ethanol extraction
951-779-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Acacia mearnsi, ext., reaction products with ammonium chloride and formaldehyde
285-077-0 85029-52-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Acetaldehyde
200-836-8 75-07-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Acetaldehyde
200-836-8 75-07-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Acetaldehyde oxime
203-479-6 107-29-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
acetalization product between glucose and C14 alcohol
923-418-3 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
acetalization product between glucose and C16-18(even numbered)- alcohol
927-870-2 - Full Individual 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
acetalization product between glucose and C20-22(even numbered)- alcohol
923-835-0 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
acetalization product beween glucose and 12-hydroxystearyl alcohol
700-891-2 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Acetalization products between glucose and C12/18(even numbered)alcohol
923-908-7 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Acetamide
200-473-5 60-35-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Acetamide, N-(2,4-dinitrophenyl)-, reaction products with 1-methyl-2,4-dinitrobenzene and sodium sulfide (Na2(Sx)), leuco derivatives
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 53015.
288-896-1 85940-08-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Acetamide, N-(2,4-dinitrophenyl)-, reaction products with p-phenylenediamine, sodium sulfide (Na2(Sx)) and sulfur, leuco deriv.
288-897-7 85940-09-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Acetic acid
200-580-7 64-19-7 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Acetic acid 2-oxo-2H-pyridin-1-yl ester
689-986-7 1742-79-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Acetic acid, (ethylenedinitrilo)tetra-, cobalt salt
825-116-6 24704-41-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Acetic acid, 2,2-difluoro-2-((2,2,4,5-tetrafluoro-5-(trifluoromethoxy)-1,3-dioxolan-4-yl)oxy)-, ammonium salt (1:1)
682-238-0 1190931-27-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Acetic acid, 2-(1-oxopropoxy)-, 1-(3,3-dimethylcyclohexyl)ethyl ester
607-255-2 236391-76-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Acetic acid, 2-hydroxy-, ammonium salt (1:1)
609-106-7 35249-89-9 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Acetic acid, 2-oxo-, reaction products with ethylenediamine, iron chloride (FeCl3) and phenol, potassium salts
828-479-9 2088841-41-0 Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Acetic acid, 2-sulfo-, mono-C12-14(even numbered)-alkyl esters, sodium salt
939-512-2 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Acetic acid, anhydride, reaction products with 1,5,10-trimethyl-1,5,9-cyclododecatriene
482-330-9 144020-22-4 Full Joint 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
Acetic acid, C11-14-branched alkyl esters, C13-rich
600-872-8 108419-35-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Acetic acid, C11-14-isoalkyl esters, C13-rich
283-740-9 84712-50-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Acetic acid, C8-10-branched alkyl esters, C9-rich
943-525-9 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Acetic acid, chloro-, sodium salt, reaction products with 4,5-dihydro-2-undecyl-1H-imidazole-1-ethanol and sodium hydroxide
271-794-6 68608-66-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Acetic acid, chromium salt, basic
254-447-3 39430-51-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Acetic acid, esters with lanolin alcs.
262-980-8 61788-49-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Acetic acid, esters with turpentine-oil myrcene fraction terpene alcs.
273-868-3 69103-01-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Acetic acid, lead salt, basic 257-175-3 51404-69-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Acetic acid, oxo-, potassium salt, reaction products with ethylenediamine and para-hydroxybenzenesulfonic acid potassium salt, iron potassium salts
462-490-6 - Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
Acetic acid, oxo-, sodium salt, reaction products with cresol and ethylenediamine, iron sodium salts
283-041-9 84539-53-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Acetic acid, oxo-, sodium salt, reaction products with ethylenediamine and hydroxybenzenesulfonic acid monosodium salt, iron sodium salts
283-042-4 84539-54-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Acetic acid, oxo-, sodium salt, reaction products with ethylenediamine and phenol, iron sodium salts
283-044-5 84539-55-9 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Acetic anhydride
203-564-8 108-24-7 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Acetoacetamide
227-774-4 5977-14-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Acetoin
208-174-1 513-86-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Acetone
200-662-2 67-64-1 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Acetone oxime
204-820-1 127-06-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Acetonitrile
200-835-2 75-05-8 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Acetophenone
202-708-7 98-86-2 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Acetylcysteine
210-498-3 616-91-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Acetylene
200-816-9 74-86-2 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Acetylxylan esterase
812-111-9 188959-24-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Acid Catalysed Reaction Products of 3,7-dimethyl-2,6-octadienal in the presence of ethanol
947-660-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Acid chlorides, coco
269-133-1 68187-89-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Acrylaldehyde
203-453-4 107-02-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Acrylamide
201-173-7 79-06-1 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Acrylic acid
201-177-9 79-10-7 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Acrylic acid
201-177-9 79-10-7 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
acrylic acid, 3-(trimethoxysilyl)propyl ester
419-560-6 4369-14-6 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Acrylic acid, monoester with propane-1,2-diol
247-118-0 25584-83-2 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Acrylonitrile
203-466-5 107-13-1 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Activated Carbon - High Density Skeleton
931-328-0 - Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Activated Carbon - Low Density Skeleton
931-334-3 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Acyl transferase EC 2.3.1.
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Addition product of dehydrated castor oil, linseed oil and maleic anhydride
927-957-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Addition product of maleic anhydride, tall oil fatty acids, linseed oil and methanol
926-195-0 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Addition products of m-phenylenebis(methylamine) with reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethyl 5-isocyanato-2-methylphenylcarbamate, 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethyl 3-isocyanato-4-methylphenylcarbamate and 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethyl 3-isocyanato-2-methylphenylcarbamate
605-293-4 162568-25-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Addition reaction products of conjugated sunflower-oil fatty acids and tall-oil fatty acids with maleic anhydride
701-043-4 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Adenine
200-796-1 73-24-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Adenosine
200-389-9 58-61-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Adenosine 5'-(tetrahydrogen triphosphate), disodium salt
213-579-1 987-65-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Adenosine 5'-(trihydrogen diphosphate), 2'-(dihydrogen phosphate), 5'→5'-ester with 3-(aminocarbonyl)-1-β-d-ribofuranosylpyridinium hydroxide, inner salt, disodium salt
246-129-8 24292-60-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Adenosine phosphate
200-500-0 61-19-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Adipic acid
204-673-3 124-04-9 Full Joint 1 000 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Adipic acid, ammonium salt
242-809-3 19090-60-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Adipic acid, compound with hexane-1,6-diamine (1:1)
222-037-3 3323-53-3 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Adipohydrazide
213-999-5 1071-93-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Aesculin
208-517-5 531-75-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols C13-15 (branched and linear, odd numbered), reaction product with 1-chloro-2,3-epoxypropane
701-328-3 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C10-12 (even numbered), ethoxylated (1-2.5 EO)
939-592-9 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C10-12 (even numbered), ethoxylated (1-2.5 EO), sulfated, sodium salts
939-597-6 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C10-16, ethoxylated, sulfates, mono(hydroxyethyl)ammonium salts
1 - 2.5 moles ethoxylated
500-343-0 157627-92-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C10-16, ethoxylated, sulfates, triethanolammonium salts
1 - 2.5 moles ethoxylated
500-344-6 157627-94-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C10-16, ethoxylated, sulfosuccinates, disodium salts
1 - 2.5 moles ethoxylated
500-232-7 68815-56-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C11-14-iso-, C13-rich
271-235-6 68526-86-3 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C11-15-secondary, ethoxylated
614-295-4 68131-40-8 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C12-13
278-306-0 75782-86-4 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C12-13, branched and linear, ethoxylated
1 - 2.5 moles ethoxylated
500-457-0 160901-19-9 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C12-13, branched and linear, ethoxylated, sulfates, sodium salts
1 - 2.5 moles ethoxylated
500-513-4 161074-79-9 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C12-13, ethoxylated
1 - 2.5 moles ethoxylated
500-165-3 66455-14-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C12-13-branched
941-187-7 - Full Individual 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C12-13-branched and linear
629-693-3 740817-83-8 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C12-14
279-420-3 80206-82-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C12-14 (even numbered), ethoxylated (<=2.5 moles EO), sulfated, monoisopropanolamine salt
932-185-7 1187742-72-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C12-14 (even numbered), propoxylated, aminated, ethoxylated
949-812-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C12-14 (even-numbered), ethoxylated, magnesium salts, < 2.5 mol EO
939-578-2 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C12-14 (linear, even-numbered), ethoxylated, sulfates, ammonium salts, < 2.5 mol EO
939-575-6 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C12-14, ethoxylated
1 - 2.5 moles ethoxylated
500-213-3 68439-50-9 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts
1 - 2.5 moles ethoxylated
500-234-8 68891-38-3 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C12-15, ethoxylated
1 - 2.5 moles ethoxylated
500-195-7 68131-39-5 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C12-15-branched and linear
292-334-0 90604-40-3 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C12-18, ethoxylated
1 - 2.5 moles ethoxylated
500-201-8 68213-23-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C12-18, ethoxylated, sulfates, sodium salts
1 - 2.5 moles ethoxylated
500-189-4 68081-91-4 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C13-15
292-324-6 90604-31-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C13-15-branched and linear
287-625-4 85566-16-1 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Alcohols, C14-15
616-261-4 75782-87-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C14-15-branched
941-188-2 - Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C14-15-branched and linear
931-287-9 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C14-18 and C16-18-unsatd.
This substance is identified by SDA Substance Name: C14-C18 and C16-C18 unsaturated alkyl alcohol and SDA Reporting Number: 04-060-00.
268-930-1 68155-00-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C16-17-branched and linear
931-294-7 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C16-17-monobranched
931-320-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C16-18
This substance is identified by SDA Substance Name: C16-C18 alkyl alcohol and SDA Reporting Number: 19-060-00.
267-008-6 67762-27-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C16-18 (even numbered) and C18 unsaturated, propoxylated, < 2.5 PO
939-600-0 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C16-18 (even numbered), ethoxylated, < 2.5 EO
939-518-5 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C16-18 (even numbered, C18-unsatd.), ethoxylated, and alcohols C20-22 (even numbered), sulfates, ammonium salts
938-445-6 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C16-18 and C18-unsatd., ethoxylated
1 - 2.5 moles ethoxylated
500-236-9 68920-66-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C16-18 and C18-unsatd., ethoxylated, sulfates, sodium salts
1 - 2.5 moles ethoxylated
500-345-1 157627-95-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C16-18 and ethoxylated C16-18 , phosphates (10 moles ethoxylation)
947-820-3 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C16-18 and ethoxylated C16-18 , phosphates (20 moles ethoxylation)
947-763-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C16-18, ethoxylated, phosphates
1 - 2.5 moles ethoxylated
500-295-0 106233-09-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C18-22, distn. residues
641-136-6 1160164-88-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C18-unsatd and ethoxylated C18-unsatd., phosphates (5 moles ethoxylation)
947-833-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C20-30 (even numbered)
942-135-6 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C6-24 and C6-24-unsatd., distn. residues
The complex residue resulting from the vacuum distillation of C6-24 and C6-24 unsatd. fatty alcohols which is derived from hydrogenation of C6-24 and C6-24 unsatd. fatty acids methyl esters. It consists predominantly of satd. and unsatd. fatty alcohols having carbon numbers greater than C18, dimerization products, and long chain esters having carbon numbers greater than C32 and boils at > 250°C (482°F) at 10 torr.
310-079-6 102242-48-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C6-24, distn. residues
The complex residue resulting from the vacuum distillation of C6-24 fatty alcohols which is derived from hydrogenation of C6-24 fatty acids methyl esters. It consists predominantly of satd. fatty alcohols having carbon numbers greater than C18, dimerization products, and long chain esters having carbon numbers greater than C32 and boils at > 250°C (482°F) at 10 torr.
310-080-1 102242-49-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C6-C8-(even numbered, linear)-ethoxylated (<2,5 EO)
800-182-9 1426148-68-6 Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C7-9
266-417-7 66587-56-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C7-9-iso-, C8-rich
271-231-4 68526-83-0 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C8-10, ethoxylated, sulfates, ammonium salts
1 - 2.5 moles ethoxylated
500-233-2 68891-29-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C8-10, ethoxylated, sulfates, sodium salts
939-523-2 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C8-10-iso-, C9-rich
271-233-5 68526-84-1 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C8-18, ethoxylated
1 - 2.5 moles ethoxylated
500-349-3 157707-43-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C9-11
266-367-6 66455-17-2 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C9-11 (odd numbered), branched and linear
939-233-6 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C9-11, branched and linear, ethoxylated
1 - 2.5 moles ethoxylated
500-446-0 160901-09-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C9-11, branched and linear, ethoxylated, sulfates, ammonium salts
1 - 2.5 moles ethoxylated
500-464-9 160901-27-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C9-11, branched and linear, ethoxylated, sulfates, sodium salts
1 - 2.5 moles ethoxylated
500-465-4 160901-28-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C9-11-branched
271-360-6 68551-08-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C9-11-branched and linear
288-284-4 85711-26-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C9-11-iso-, C10-rich
271-234-0 68526-85-2 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, lanolin
A complex combination of organic alcohols obtained by the hydrolysis of lanolin.
232-430-1 8027-33-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, lanolin, distn. residues
292-441-2 90622-40-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Alfalfa, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Medicago sativa, Leguminosae.
281-984-0 84082-36-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alicyclediyldimethanol and [(hydroxymethyl)alicyclic]methyl (hydroxymethyl)alicyclecarboxylate and [oxybis(methylenealicyclediyl)]dimethanol
- - Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Alkali metal [bis(4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-tridecafluoro-2- substitutednonyl)amino]alkanesulfonate
- - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkali salt of (sulfonato oxyethane sulfonyl) arylamino triazinylamino sulfonato (sulfonato arylazo) aryl sulfonate
473-130-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkali salt of bis (substituted aryl sulfonyl triazinyl amino sulfonatoaryl) amino hydroxy diazo naphthalene disulfonate
407-420-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkali salt of substituted amino alkyl sulfonyl aryl diazo naphthalene sulfonate
432-080-1 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkali salt of substituted aryl sulfonyl triazinyl amino hydroxy sulfonyl aryl diazo naphthalene sulfonate
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkali salt of substituted aryl sulfonyl triazinyl amino substituted alkyl sulfonato alkyl pyridin azo aryl sulfonate
443-090-0 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkali salt of sulfonated aryl azo amino sulfonyl aryl azo sulfonyl aryl azo aryl sulfonate
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
alkaline distillation residues from epsilon-caprolactam
938-820-4 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkaline earth metal and zinc disubstituted acetates complexes and alkaline earth metal substituted acetate
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkaline earth metal and zinc substituted acetates complexes
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkane 6
438-390-3 - Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkane C6-C8 (even numbered), 1-sulphonic acid, sodium salt
939-625-7 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkane substituted alkyl chain
482-390-6 - Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Alkane-alpha,omega-diyl bis{[(triethoxysilyl)propyl]carbamate}_E2
- - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkane-alpha,omega-diyl bis{[(trimethoxysilyl)propyl]carbamate}_M2
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkane-alpha,omega-diyl bis{[(trimethoxysilyl)propyl]carbamate}_M3
- - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkanes, C10-13, chloro
287-476-5 85535-84-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkanes, C10-13-iso-
271-366-9 68551-17-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1