Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 25 maj 2020. Database contains 22819 unique substances and contains information from 99250 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
9,9'-biphenyl-4,4'-diylbis(9H-fluoren-9-ol)
804-773-2 427165-44-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
9-(2-carboxyphenyl)-3,6-bis(diethylamino)xanthylium acetate
264-859-5 64381-99-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
9-(2-carboxyphenyl)-3,6-bis(diethylamino)xanthylium bis[3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-4-hydroxy-N-3-(isopropoxypropyl)benzenesulphonamidato(2-)]cobaltate(1-)
275-640-9 71566-55-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
9-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]-9-[3-(oxiranylmethoxy)propyl]-2,5,8,10,13,16-hexaoxa-9-silaheptadecane
289-390-3 88127-84-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
9-[2-(ethoxycarbonyl)phenyl]-3,6-bis(ethylamino)-2,7-dimethylxanthylium chloride
213-584-9 989-38-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
9-[2-(ethoxycarbonyl)phenyl]-3,6-bis(ethylamino)-2,7-dimethylxanthylium, salt with 4,5-dihydro-5-oxo-1-(4-sulphophenyl)-4-[(4-sulphophenyl)azo]-1H-pyrazole-3-carboxylic acid (3:1)
265-499-1 65138-66-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
9-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-5-[(3-methylphenyl)amino]-7-phenylbenzo[a]phenazin-7-ium chloride
941-946-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
9-fluoro-11β,17,21-trihydroxy-16β-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 17-propionate
226-887-6 5534-13-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
9-HYDROXY-3-(2-HYDROXYETHYL)-2-METHYL-4H-PYRIDO[1,2-A]PYRIMIDIN-4-ONE
605-935-3 181525-38-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
9-hydroxy-5,9-dimethyldec-4-enal
940-437-2 926-50-1 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
9-Octadecen-1-ol, (Z)-, phosphate
253-455-4 37310-83-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
9-Octadecenamide, N-[(1S,2S,3R)-2,3-dihydroxy-1-(hydroxymethyl)heptadecyl]-, (9Z)-
812-963-1 178436-06-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
9-Octadecenoic acid (Z)-, ester with oxybis[propanediol] (2:3)
289-147-1 86088-80-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
9-Octadecenoic acid (Z)-, isooctyl ester, reaction products with glycerol trioleate and sulfur
306-111-3 96152-40-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
9-Octadecenoic acid (Z)-, monoester with 1,2,3-propanetriol ester with boric acid (H3BO3)
264-092-6 63310-16-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
9-Octadecenoic acid (Z)-, reaction products with 2-[(2-aminoethyl)amino]ethanol
272-379-2 68815-51-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
9-Octadecenoic acid (Z)-, reaction products with diethylenetriamine, di-Me sulfate-quaternized
308-415-1 97953-16-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
9-Octadecenoic acid (Z)-, sulfonated, potassium salts
271-843-1 68609-93-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
9-Octadecenoic acid (Z)-, zinc salt, basic
291-759-9 90480-27-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
9917 E
432-690-8 - Full Individual 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
9beta,11beta-Epoxy-6alpha-fluoro-16alpha-methyl-21-valeryloxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione
807-619-2 65535-29-7 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
9β,11β-epoxy-17,21-dihydroxy-16β-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione
213-563-4 981-34-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
9β,11β-epoxy-17,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione 21-acetate
254-079-3 38680-83-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
9β,11β-epoxy-6α-fluoro-17,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione 17,21-di(acetate)
276-705-4 72498-89-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
9β,11β-epoxy-6α-fluoro-17,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione 21-acetate
941-489-9 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[(2,4-dibromophenoxy)methyl]oxirane
243-606-2 20217-01-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[(2-chlorophenyl)methylene]malononitrile
220-278-9 2698-41-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
[(2-hydroxyacetyl)oxy](oxo) vanadium 2-hydroxyacetate
947-007-3 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[(2S,3R,5S)-3-acetoxy-5-(5-methyl-2,4-dioxo-3,4-dihydropyrimidin-1(2H)-yl)tetrahydrofuran-2-yl]methyl acetate
610-122-1 433733-94-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
[(3-Oxo-butyryl)-phenyl-amino]-acetic acid ethyl ester
919-276-7 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[(3aS*,4R*,5S*,7R*,7aS*)-4,7-methano-2,3,3a,4,5,6,7,7a-octahydro-1H-inden-5-yl]methyl acetate
944-536-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[(3S,4R,4aR,6S,6aS,12R,12aS,12bS)-3-(cyclopropanecarbonyloxy)-6,12-dihydroxy-4,6a,12btrimethyl-11-oxo-9-(pyridin-3-yl)-1,2,3,4,4a,5,6,6a,12a,12b-decahydro-11H,12Hbenzo[f]pyrano[4,3-b]chromen-4-yl]methylcyclopropanecarboxylate
815-966-6 915972-17-7 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
[(5-chloroquinolin-8-yl)oxy]acetic acid
635-476-4 88349-88-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
[(8R,9S,10R,13S,14S,17R)-3-ethoxy-17-ethynyl-13-methyl-2,7,8,9,10,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate
610-565-0 50717-99-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[(9-oxo-9H-thioxanthen-2-yl)oxy]acetic acid
282-803-8 84434-05-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
[(butoxymethylethoxy)methylethoxy]propan-1-ol
259-910-3 55934-93-5 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
[(dimethylamino)methyl]phenol
246-866-5 25338-55-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
[(methylethylene)bis(oxy)]dipropanol
246-466-0 24800-44-0 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
[(±)-(4-amino-2-hydroxy-4-oxobutyl)trimethylammonium] chloride
226-073-0 5261-99-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
[1,3(or 1,4)-phenylenebis(1-methylethylidene)]bis[tert-butyl] peroxide
246-678-3 25155-25-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
[1,3,8,16,18,24-hexabromo-2,4,9,10,11,15,17,22,23,25-decachloro-29H,31H-phthalocyaninato(2-)-N29,N30,N31,N32]copper
238-238-4 14302-13-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
[1,3-bis(2,4,6-trimethylphenyl)-4,5-dimethylimidazol-2-ylidene]dichloro(2-thienylmethylidene)(tricyclohexylphosphine)ruthenium
682-131-9 1190427-50-9 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[1,3-dihydro-5,6-bis[[(2-hydroxy-1-naphthyl)methylene]amino]-2H-benzimidazol-2-onato(2-)-N5,N6,O5,O6]nickel
255-965-2 42844-93-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
[1,3-phenylenebis(1-methylethylidene)]bis[tert-butyl] peroxide
218-664-7 2212-81-9 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
[1-[[(2-hydroxyphenyl)imino]methyl]-2-naphtholato(2-)-N,O,O']copper
239-763-1 15680-42-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
[1aR-(1aα,4aα,7α,8aS*)]-octahydro-4,4,8,8-tetramethyl-4a,7-methano-4aH-naphth[1,8a-b]oxirene
247-851-6 26619-69-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[1R-(1α,2α,5β,8β)]-4,4,8-trimethyltricyclo[6.3.1.02,5]dodecan-1-yl acetate
260-555-1 57082-24-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[1R-(1α,2β,5α)]-1-(isopropyl)-2-methoxy-4-methylcyclohexane
216-365-6 1565-76-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
[1R-(1α,2β,5α)]-2-isopropyl-5-methylcyclohexyl 5-oxo-L-prolinate
264-935-8 64519-44-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[1R-(1α,4β,4aα,6β,8aα)]-octahydro-4,8a,9,9-tetramethyl-1,6-methano-1(2H)-naphthol
227-807-2 5986-55-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[1S-(1α,2β,3α,5α)]-[2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-3-yl]methylamine
260-694-8 57357-85-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
[1S-(1α,3aβ,4α,8aβ)]-decahydro-4,8,8-trimethyl-9-methylene-1,4-methanoazulene
207-491-2 475-20-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[1α(E),2β]-1-(2,6,6-trimethylcyclohex-3-en-1-yl)but-2-en-1-one
275-156-8 71048-82-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
[2,2'-[1,2-phenylenebis(nitrilomethylidyne)]-bis(phenolato)]-N,N',O,O'-nickel(II)
400-870-5 14406-71-4 Full Joint 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
[2,2,6,6-tetramethyl-4-(trimethylazaniumyl)piperidin-1-yl]oxidanyl chloride
814-375-0 67036-09-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[2,3'-bis[[(2-hydroxyphenyl)methylene]amino]but-2-enedinitrilato(2-)-N2,N3,O2,O3]nickel
265-022-7 64696-98-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[2,9,16,23-tetrachloro-29H,31H-phthalocyaninato(2-)-N29,N30,N31,N32]copper
240-183-6 16040-69-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[2-(1,3-dioxoisoindolin-2-yl) ethoxycarbonyl]methyl 3-[2-chloro-4-(4-nitrophenylazo)anilino] propionate
435-990-7 - Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
[2-(1-ethoxyethoxy)ethyl]benzene
219-868-9 2556-10-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
[2-(1-propoxyethoxy)ethyl]benzene
231-327-9 7493-57-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]acetic acid
240-162-1 16024-58-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[2-(2-methoxymethylethoxy)methylethoxy]propanol
247-045-4 25498-49-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
[2-(29H,31H-phthalocyaninylmethyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dionato(2-)-N29,N30,N31,N32]copper
255-925-4 42739-64-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
[2-(acryloyloxy)ethyl]trimethylammonium chloride
256-176-6 44992-01-0 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
[2-(cyclohexyloxy)ethyl]benzene
279-576-2 80858-47-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[2-(Isopropoxycarbonyloxy)-benzoyl]-benzoylperoxide
814-835-0 1310672-91-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[2-(methacryloyloxy)ethyl]trimethylammonium chloride
225-733-5 5039-78-1 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
[2-(methacryloyloxy)ethyl]trimethylammonium methyl sulphate
229-995-1 6891-44-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
[2-[(2-methyl-1-oxoallyl)oxy]ethyl] hydrogen succinate
244-096-4 20882-04-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[2-[4-(dihexylamino)-2-methylbenzylidene]benzo[b]thien-3(2H)-ylidene]malononitrile S,S-dioxide
277-785-3 74239-96-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[2-[[2-cyano-3-[4-(diethylamino)phenyl]-1-oxoallyl]oxy]ethyl][3-[[2-cyano-3-[4-(diethylamino)phenyl]-1-oxoallyl]oxy]propyl]dimethylammonium chloride
278-859-8 78181-99-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
[2-[[2-cyano-3-[4-[ethylbenzylamino]phenyl]-1-oxoallyl]oxy]ethyl]trimethylammonium chloride
275-604-2 71550-24-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
[2-[[4-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]phenyl]ethylamino]ethyl](2-hydroxypropyl)dimethylammonium acetate
279-919-6 82205-20-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
[2-[[4-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]phenyl]ethylamino]ethyl](2-hydroxypropyl)dimethylammonium chloride
259-033-6 54229-13-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[2-[[4-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]phenyl]ethylamino]ethyl]trimethylammonium acetate
286-185-0 85187-95-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[2-[[4-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]phenyl]ethylamino]ethyl]trimethylammonium chloride
246-730-5 25198-22-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[2-[ethyl[3-methyl-4-[(3-phenyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl)azo]phenyl]amino]ethyl]trimethylammonium methyl sulphate
248-957-5 28313-51-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[29H,31H-phthalocyaninato(2-)-N29,N30,N31,N32]iron
205-047-2 132-16-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
[29H,31H-phthalocyaninato-N29,N30,N31,N32]cobalt
222-012-7 3317-67-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[2R-(2α,3Z,5α)]-3-(2-hydroxyethylidene)-7-oxo-4-oxa-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, compound with tert-butylamine (1:1)
266-104-5 66069-34-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
[2R[2R*(4R*,8R*)]]-3,4-dihydro-2,8-dimethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-2H-benzopyran-6-ol
204-299-0 119-13-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[2S-[2α,5α,6β(S*)]]-6-[[[[(4-ethyl-2,3-dioxopiperazin-1-yl)carbonyl]amino]phenylacetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid
262-811-8 61477-96-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
[3-(2,3-epoxypropoxy)propyl]diethoxymethylsilane
220-780-8 2897-60-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
[3-(2,3-epoxypropoxy)propyl]dimethoxymethylsilane
265-929-8 65799-47-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[3-(2,3-epoxypropoxy)propyl]triethoxysilane
220-011-6 2602-34-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
[3-(2,3-epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilane
219-784-2 2530-83-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
[3-(Hydroxy-kO)-4-{[2-(hydroxy-kO) carbopolycyl-1-yl]diazenyl-kN1}-6-substituted-carbopolycyle-1-sulfonato(3-)]chromium, reaction products with hydrogen amino-4-hydroxy carbopolycyle-2-sulfonate, sodium 2-[(aminophenyl)sulfonyl]ethyl sulfate, amino-5-substituted-phenol and 2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine
454-620-5 854270-57-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
[3-(triethoxysilyl)propyl]urea
245-876-7 23779-32-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
[3-(trimethoxysilyl)propyl]urea
245-904-8 23843-64-3 Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
[3-methoxycarbonyl-4-[6-(4-prop-2-enoyloxybutoxycarbonyloxy)naphthalene-2-carbonyl]oxy-phenyl] 6-(4-prop-2-enoyloxybutoxycarbonyloxy)naphthalene-2-carboxylate
812-702-1 914918-26-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[3aR-(3aα,5aβ,9aα,9bβ)]-dodecahydro-3a,6,6,9a-tetramethylnaphtho[2,1-b]furan
229-861-2 6790-58-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
[3aR-(3aα,5aβ,9aα,9bβ)]decahydro-3a,6,6,9a-tetramethylnaphth[2,1-b]furan-2(1H)-one
209-269-0 564-20-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
[3R-(3α,3aβ,6α,7β,8aα)]-octahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulen-5-yl acetate
201-036-1 77-54-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
[3R-(3α,3aβ,6α,7β,8aα)]-octahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulen-6-ol
201-035-6 77-53-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
[3R-(3α,3aβ,6α,7β,8aα)]-octahydro-6-methoxy-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulene
267-510-5 67874-81-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
[3R-(3α,3aβ,7β,8aα)]-1-(2,3,4,7,8,8a-hexahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulen-5-yl)ethan-1-one
251-020-3 32388-55-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
[4-(2-hydroxyethoxy)-1,3-phenylene]diammonium sulphate
274-713-2 70643-20-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[4-(benzoyloxy)-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-yl]oxidanyl
807-702-3 3225-26-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[4-[4,4'-bis(dimethylamino)benzhydrylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]dimethylammonium chloride
with ≥ 0.1% of Michler's ketone (EC No. 202-027-5) or Michler's base (EC No. 202-959-2)
208-953-6 548-62-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
[4-[4-(diethylamino)benzhydrylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]diethylammonium hydrogen sulphate
211-190-1 633-03-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[4-[[4-(diethylamino)phenyl]phenylmethylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]diethylammonium acetate
278-585-9 76994-37-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
[4-[[4-(dimethylamino)phenyl]-[4-(ethylamino)-3-methyl-phenyl]methylene]-2-methyl-cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]-ethyl-ammonium;acetate
946-928-8 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
[4-[[4-(dimethylamino)phenyl][4-(methylamino)phenyl]methylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]dimethylammonium acetate
282-846-2 84434-47-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
[4-[[4-anilino-1-naphthyl][4-(dimethylamino)phenyl]methylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]dimethylammonium acetate
280-898-0 83803-79-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
[4-[[4-anilino-1-naphthyl][4-(dimethylamino)phenyl]methylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]dimethylammonium chloride
with ≥ 0.1% of Michler's ketone (EC No. 202-027-5) or Michler's base (EC No. 202-959-2)
219-943-6 2580-56-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[4-[bis[4-(dimethylamino)phenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]dimethylammonium acetate
267-847-8 67939-65-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
[4-[p,p'-bis(dimethylamino)benzhydrylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]dimethylammonium m-[[p-anilinophenyl]azo]benzenesulphonate
265-449-9 65113-55-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
[4-[α-[4-(dimethylamino)phenyl]benzylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]dimethylammonium acetate
255-288-2 41272-40-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
[6R-[6α,7β(Z)]]-7-[2-furyl(methoxyimino)acetamido]-3-(hydroxymethyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
260-086-2 56271-94-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[7-hydroxy-8-[(2-methoxyphenyl)azo]-2-naphthyl]trimethylammonium chloride
269-941-4 68391-30-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
[7-hydroxy-8-[(4-sulpho-1-naphthyl)azo]naphthalene-1,3-disulphonato(3-)]aluminium
240-008-3 15876-47-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[8-[(4-amino-3-nitrophenyl)azo]-7-hydroxy-2-naphthyl]trimethylammonium chloride
269-944-0 68391-32-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[8-[(p-aminophenyl)azo]-7-hydroxy-2-naphthyl]trimethylammonium chloride
247-640-9 26381-41-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[[(2-ethylhexyl)oxy]methyl]oxirane
219-553-6 2461-15-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
[[(phosphonomethyl)imino]bis[(ethylenenitrilo)bis(methylene)]]tetrakisphosphonic acid, sodium salt
244-751-4 22042-96-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
[[(phosphonomethyl)imino]bis[ethane-2,1-diylnitrilobis(methylene)]]tetrakisphosphonic acid
239-931-4 15827-60-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
[[(phosphonomethyl)imino]bis[ethylenenitrilobis(methylene)]]tetrakisphosphonic acid, ammonium salt
274-798-6 70714-66-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
[[(phosphonomethyl)imino]bis[ethylenenitrilobis(methylene)]]tetrakisphosphonic acid, potassium salt
284-362-7 84852-49-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[[(phosphonomethyl)imino]bis[hexamethylenenitrilobis(methylene)]]tetrakisphosphonic acid
252-156-6 34690-00-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
[[2,2',2''-[29H,31H-phthalocyaninetriyltris(methylene)]tris[1H-isoindole-1,3(2H)-dionato]](2-)-N29,N30,N31,N32]copper
261-638-5 59160-79-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
[[2-[2-[2-(3-chloro-2-hydroxy-propoxy)propoxymethyl]-3-(2-prop-2-enoyloxypropoxy)-2-(2-prop-2-enoyloxypropoxymethyl)propoxy]-1-methyl-ethyl] prop-2-enoate
611-591-5 57903-73-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[[4-[[2-(4-cyclohexylphenoxy)ethyl]ethylamino]-2-methylphenyl]methylene]malononitrile
258-964-5 54079-53-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
[[4-[[4-(anilino)phenyl][4-(phenylimino)-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]methyl]phenyl]amino]benzenesulphonic acid
215-385-2 1324-76-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
[[]diamino(sulfanylidene)-lambda5-phosphanyl](propyl)amine
618-780-1 916809-14-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
[carbonato(2-)]hexadecahydroxybis(aluminium)hexamagnesium
234-319-3 11097-59-9 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
[carbonato(2-)]tetrahydroxytrinickel
235-715-9 12607-70-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
[cyclohexane-1,2-diylbis[nitrilobis(methylene)]]tetrakisphosphonic acid, sodium salt
310-115-0 102506-09-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[D-gluco-heptonato-κO1,κO2,κO3,κO6,κO7]calcium(II) nitrate
943-689-1 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
[ethane-1,2-diylbis[nitrilobis(methylene)]]tetrakisphosphonic acid
215-851-5 1429-50-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
[ethylenebis[nitrilobis(methylene)]]tetrakisphosphonic acid, calcium sodium salt
287-370-9 85480-89-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
[ethylenebis[nitrilobis(methylene)]]tetrakisphosphonic acid, sodium salt
244-742-5 22036-77-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
[iminobis(ethyleneiminomethylene)]bis(phosphonic) acid, N,N-bis(phosphonomethyl) derivative, sodium salt
269-979-1 68399-68-8 Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
[mu-[[3,3'-[(1-oxido-1,2-diazenediyl)bis[[2-(hydroxy-kappa-O)- 4,1-phenylene]-2,1-diazenediyl-kappa-N1]]bis[4-(hydroxy-kappa-O)-2,7- naphthalenedisulfonato]](8-)]]dicopper, tetra sodium ammonium salt
811-773-6 1713250-52-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
[N,N',N''-tris[3-(dimethylamino)propyl]-29H,31H-phthalocyaninetrisulphonamidato(2-)-N29,N30,N31,N32]copper trihydrochloride
280-055-7 82864-58-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[N,N',N''-tris[3-[(2-ethylhexyl)oxy]propyl]-29H,31H-phthalocyanine-1,16,23-trisulphonamidato(2-)-N29,N30,N31,N32]copper
274-200-3 69898-57-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[N,N,N',N',N'',N''-hexaethyl-29H,31H-phthalocyaninetrimethylaminato(2-)-N29,N30,N31,N32]copper
249-125-4 28654-73-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
[N,N,N',N',N'',N''-hexaethyl-29H,31H-phthalocyaninetrimethylaminato(2-)-N29,N30,N31,N32]copper tris(dodecylbenzenesulphonate)
278-150-3 75247-18-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
[nitrilotris(methylene)]trisphosphonic acid, ammonium salt
251-908-0 34274-28-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
[nitrilotris(methylene)]trisphosphonic acid, potassium salt
248-660-0 27794-93-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[nitrilotris(methylene)]trisphosphonic acid, sodium salt
243-900-0 20592-85-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
938-094-9 - Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
939-981-3 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
700-380-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
939-060-6 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
458-430-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
460-360-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
464-320-6 423772-95-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
951-169-0 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
701-019-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
451-000-6 - Full Individual 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
481-080-8 - Full Individual 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
[phthalato(2-)]dioxotrilead 273-688-5 69011-06-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[R-(Z)]-N-[3-(dimethylamino)propyl]-12-hydroxy-9-octadecenamide
243-835-8 20457-75-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[S(R*,R*)]-2,3-bis[(4-methylbenzoyl)oxy]succinic acid
251-132-2 32634-68-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[tetrachloro-29H,31H-phthalocyaninato(2-)-N29,N30,N31,N32]copper
248-573-8 27614-71-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
[trans(trans)]- 4-Methyl-4'-propyl-1,1'-bicyclohexyl
816-312-2 92343-70-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[x Sodium, y Potassium, z Lithium, x+y+z =2] 4-amino-3-[[[(2,4-diaminophenyl)diazenyl]phenyl]diazenyl]-5-hydroxy-6-(phenyldiazenyl)naphthalene-2,7-disulfonate
824-263-3 2196165-14-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
[x·sodium, y·lithium, x+y=3] 4-amino-3[[4-[[4-[(2-amino-4-hydroxyphenyl)diazenyl]phenyl]amino]-3-sulfonato phenyl]diazenyl]-5-hydroxy-6-(phenydiazenyl)naphthalene-2,7-disulfonat, mixture of isomers
827-162-2 2218502-12-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
[μ-(5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexylamine-N:N')]hexafluorodiboron
289-348-4 87788-32-7 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
[μ-[[3,3'-[azoxybis[(2-hydroxy-p-phenylene)azo]]bis[4-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonato]](8-)]]dicopper, tetrasodium salt
278-093-4 75173-68-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[μ-[carbonato(2-)-O:O']]dihydroxydioxodizirconium
260-633-5 57219-64-4 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
[ω-hydroxy-C16 (saturated and unsaturated) and C16 (unsaturated)] fatty acids
946-968-6 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
A 2:1:1 mixture of: trisodium N(1')-N(2):N(1''')-N(2'')-η-6-[2-amino-4-(or 6)-hydroxy-(or 4-amino-2-hydroxy)phenylazo]-6''-(1-carbaniloyl-2-hydroxyprop-1-enylazo)-5',5'''-disulfamoyl-3,3''-disulfonatobis(naphthalene-2,1'-azobenzene-1,2'-diolato-O(1),O(2'))-chromate; trisodium N(1')-N(2):N(1''')-N(2'')-η-6,6''-bis(1-carbaniloyl-2-hydroxyprop-1-enylazo)-5',5'''-disulfamoyl-3,3''-disulfonatobis(naphthalene-2,1'azobenzene-1,2'-diolato-O(1),O(2'))-chromate; trisodium N(1')-N(2):N(1''')-N(2'')-η-6,6''-bis[2-amino-4-(or 6)-hydroxy-(or 4-amino-2-hydroxy)phenylazo]5',5'''-disulfamoyl-3,3''-disulfonatobis(naphthalene-2,1'azobenzene-1,2'-diolato-O(1),O(2'))-chromate
402-850-1 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture mainly based on: 2,3-dihydro-6-(2-hydroxy-2-methyl-1-oxopropyl)-1,1,3-trimethyl-3-[4-(2-hydroxy-2-methyl-1-oxopropyl)phenyl]-1H-indene; 2,3-dihydro-5-(2-hydroxy-2-methyl-1-oxopropyl)-1,1,3-trimethyl-3-[4-(2-hydroxy-2-methyl-1-oxopropyl)phenyl]-1H-indene
402-990-3 163702-01-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of branched and linear C7-C9 alkyl 3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]propionates
407-000-3 127519-17-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of branched and linear C7-C9 alkyl 3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]propionates
407-000-3 127519-17-9 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of branched and linear C7-C9 alkyl 3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]propionates
407-000-3 127519-17-9 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of branched and linear C7-C9 alkyl 3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]propionates
407-000-3 127519-17-9 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of isomers of branched tetracosane
417-060-2 151006-61-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of isomers of branched tetracosane
417-060-2 151006-61-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of isomers of: 1,1'-[(3,5(or 2,4 or 4,6 or 2,6)-dihydroxy-o(or m or p)-phenylene)bis(azo-meta-phenyleneazo{1-[3-(dimethylamino)propyl]-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxopyridine-5,3-diyl})]dipyridinium-dichloride-dihydrochloride; 1-(1-[3-(dimethylamino)propyl]-5-{3-[x-(4-{1-[3-(dimethylamino)propyl]-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-5-pyridinio-3-pyridylazo}phenylazo)-2,4(or 2,6 or 3,5 or 4,6)-dihydroxyphenylazo]phenylazo}-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-3-pyridyl)pyridinium-dichloride-dihydrochloride (where x is variable)
404-540-1 - Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of isomers of: mono-(2-tetradecyl)naphthalenes; di-(2-tetradecyl)naphthalenes; tri-(2-tetradecyl)naphthalenes
410-190-0 132983-41-6 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of RR and RS isomers of: (2-(2-methoxy-1-methyl)ethoxy)-1-methylethyl acetate; (2-(2-methoxy-2-methyl)ethoxy)-1-methylethyl acetate; (2-(2-methoxy-2-methyl)ethoxy)-2-methylethyl acetate; (2-(2-methoxy-1-methyl)ethoxy)-2-methylethyl acetate
406-880-6 88917-22-0 Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: (9-cis,12-cis)-2-hydroxy-3-(octadeca-9,12-dienoylamino)propyl hexadecanoate; (9-cis)-2-hydroxy-3-(octadeca-9-enoylamino)propylhexadecanoate ethyl hexadecanoate;
453-200-9 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: (E)-oxacyclohexadec-12-en-2-one; (E)-oxacyclohexadec-13-en-2-one; a) (Z)-oxacyclohexadec-(12)-en-2-one and b) (Z)-oxacyclohexadec-(13)-en-2-one
422-320-3 34902-57-3 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: 2,2',2'',2'''-(ethylenedinitrilotetrakis-N,N-di(C16)alkylacetamide; 2,2',2'',2'''-(ethylenedinitrilotetrakis-N,N-di(C18)alkylacetamide
406-640-0 136920-07-5 Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: 2,2',2'',2'''-(ethylenedinitrilotetrakis-N,N-di(C16)alkylacetamide; 2,2',2'',2'''-(ethylenedinitrilotetrakis-N,N-di(C18)alkylacetamide
406-640-0 136920-07-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: 2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl-hexadecanoate; 2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl-octadecanoate
415-430-8 86403-32-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: 2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl-hexadecanoate; 2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl-octadecanoate
415-430-8 86403-32-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: 2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl-hexadecanoate; 2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl-octadecanoate
415-430-8 86403-32-9 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: 2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl-hexadecanoate; 2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl-octadecanoate
415-430-8 86403-32-9 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: 2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl-hexadecanoate; 2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl-octadecanoate
415-430-8 86403-32-9 Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl-hexadecanoate; 2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl-octadecanoate
415-430-8 86403-32-9 Full Individual 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: 2,4 -bis(N'-(4-methylphenyl)ureido)toluene; 2,6 -bis(N'-(4-methylphenyl)ureido)toluene
411-070-0 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: 2-ethylhexyl mono-D-glucopyranoside; 2-ethylhexyl di-D-glucopyranoside
414-420-0 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: 3,3'-dicyclohexyl-1,1'-methylenebis(4,1-phenylene)diurea; 3-cyclohexyl-1-(4-(4-(3-octadecylureido)benzyl)phenyl)urea; 3,3'-dioctadecyl-1,1'-methylenebis(4,1-phenylene)diurea
406-530-2 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: 3,5-dimethylthio-2,4-toluenediamine; 3,5-dimethylthio-2,6-toluenediamine
403-240-8 106264-79-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: 4-(2,2,3-trimethylcyclopent-3-en-1-yl)-1-methyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane; 1-(2,2,3-trimethylcyclopent-3-en-1-yl)-5-methyl-6-oxabicyclo[3.2.1]octane; spiro[cyclohex-3-en-1-yl-[(4,5,6,6a-tetrahydro-3,6',6',6'a-tetramethyl)-1,3'(3'aH)-[2H]cyclopenta[b]furan]; spiro[cyclohex-3-en-1-yl-[4,5,6,6a-tetrahydro-4,6',6',6'a-tetramethyl)-1,3'(3'aH)-[2H]cyclopenta[b]]furan]
422-040-1 426218-78-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: 7,9,9-trimethyl-3,14-dioxa-4,13-dioxo-5,12-diazahexadecane-1,16-diylprop-2-enoate; 7,7,9-trimethyl-3,14-dioxa-4,13-dioxo-5,12-diazahexadecan-1,16-diylprop-2-enoate
412-260-6 52658-19-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: bis(2,2,6,6-tetramethyl-1-octyloxypiperidin-4-yl)-1,10-decanedioate; 1,8-bis[(2,2,6,6-tetramethyl-4-((2,2,6,6-tetramethyl-1-octyloxypiperidin-4-yl)-decan-1,10-dioyl)piperidin-1-yl)oxy]octane
406-750-9 129757-67-1 Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: bis(2,2,6,6-tetramethyl-1-octyloxypiperidin-4-yl)-1,10-decanedioate; 1,8-bis[(2,2,6,6-tetramethyl-4-((2,2,6,6-tetramethyl-1-octyloxypiperidin-4-yl)-decan-1,10-dioyl)piperidin-1-yl)oxy]octane
406-750-9 129757-67-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: bis(2,2,6,6-tetramethyl-1-octyloxypiperidin-4-yl)-1,10-decanedioate; 1,8-bis[(2,2,6,6-tetramethyl-4-((2,2,6,6-tetramethyl-1-octyloxypiperidin-4-yl)-decan-1,10-dioyl)piperidin-1-yl)oxy]octane
406-750-9 129757-67-1 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: bis(2,2,6,6-tetramethyl-1-octyloxypiperidin-4-yl)-1,10-decanedioate; 1,8-bis[(2,2,6,6-tetramethyl-4-((2,2,6,6-tetramethyl-1-octyloxypiperidin-4-yl)-decan-1,10-dioyl)piperidin-1-yl)oxy]octane
406-750-9 129757-67-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: bis(2,2,6,6-tetramethyl-1-octyloxypiperidin-4-yl)-1,10-decanedioate; 1,8-bis[(2,2,6,6-tetramethyl-4-((2,2,6,6-tetramethyl-1-octyloxypiperidin-4-yl)-decan-1,10-dioyl)piperidin-1-yl)oxy]octane
406-750-9 129757-67-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: bis(2,2,6,6-tetramethyl-1-octyloxypiperidin-4-yl)-1,10-decanedioate; 1,8-bis[(2,2,6,6-tetramethyl-4-((2,2,6,6-tetramethyl-1-octyloxypiperidin-4-yl)-decan-1,10-dioyl)piperidin-1-yl)oxy]octane
406-750-9 129757-67-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: bis(2,2,6,6-tetramethyl-1-octyloxypiperidin-4-yl)-1,10-decanedioate; 1,8-bis[(2,2,6,6-tetramethyl-4-((2,2,6,6-tetramethyl-1-octyloxypiperidin-4-yl)-decan-1,10-dioyl)piperidin-1-yl)oxy]octane
406-750-9 129757-67-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2