Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 25 maj 2020. Database contains 22819 unique substances and contains information from 99250 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
4-aminobenzonitrile
212-850-1 873-74-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-aminobutyric acid
200-258-6 56-12-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-aminonaphthalene-1,8-dicarboximide
217-110-1 1742-95-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-aminophenol
204-616-2 123-30-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-aminotoluene-2-sulphonic acid
204-282-8 118-88-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-aminotoluene-3-sulphonic acid
201-831-3 88-44-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-anilino-3-nitro-N-phenylbenzenesulphonamide
225-862-7 5124-25-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-anilinobenzenediazonium hydrogen sulphate
224-756-8 4477-28-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-benzoylbenzene-1,2,3-triyl tris(6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalene-1-sulphonate)
227-030-9 5610-94-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-benzyloxy-2-nitro-beta-pyrrolidinostyrene
619-437-9 99474-22-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-bromo-2,2-diphenylbutanenitrile
254-337-5 39186-58-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-bromo-2,2-diphenylbutyric acid
253-648-3 37742-98-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-bromo-9,9'-Spirobi[9H-fluorene]
807-350-0 1161009-88-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-bromobenzyl alcohol
212-851-7 873-75-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-Butoxy-2,3-difluor-4'-methyl-1,1'-biphenyl
938-422-0 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-Butyl-4''-ethyl-2',3'-difluor-1,1':4',1''-terphenyl
610-428-5 486406-09-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-Butyl-4''-ethyl-2'-fluor-1,1':4',1''-terphenyl
617-357-9 825633-75-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-butylbenzene-1,3-diol
606-191-2 18979-61-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-chloro-1-methylpiperidinium chloride
226-375-2 5382-23-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-chloro-3,5-xylenol
201-793-8 88-04-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-chloro-4'-fluorobutyrophenone
223-395-3 3874-54-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-chloro-4'-hydroxybenzophenone
255-627-4 42019-78-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-chloro-5-sulphamoylbenzoic acid
214-882-1 1205-30-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-chloro-N-methylpiperidine
226-942-4 5570-77-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-chloro-α,α,α-trifluorotoluene
202-681-1 98-56-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-chlorobenzophenone
205-160-7 134-85-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-chlorobutyryl chloride
225-059-1 4635-59-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-chloroformylphthalic anhydride
214-874-8 1204-28-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-chloromethyl-4''-ethyl-2'-fluoro-[1,1':4',1''-terphenyl]
936-119-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-chlorophenol
203-402-6 106-48-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-chlororesorcinol
202-462-0 95-88-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-chlorotoluene
203-397-0 106-43-4 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-cyclohexyl-4-methylpentan-2-one
225-562-6 4927-39-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-dimethylaminobenzaldehyde
202-819-0 100-10-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-Ethoxy-2,3-difluor-4'-propyl-1,1'-biphenyl
638-734-4 157248-24-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-ethoxy-2,3-difluoro-4'-(trans-4-propylcyclohexyl)-1,1'-biphenyl
921-136-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-Ethoxy-2,3-difluoro-4'-methyl-1,1'-biphenyl
838-946-9 475644-24-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-Ethoxy-3-(5-methyl-4-oxo-7-propyl-3,4-dihydroimidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-2-yl) benzenesulfonic acid
610-141-5 437717-43-6 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-ethoxy-4'-(trans-4-ethylcyclohexyl)-2,3-difluoro-1,1'-biphenyl
608-727-0 323178-01-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-Ethoxy-4'-ethyl-2,3-difluoro-1,1'-biphenyl
833-052-5 1175133-14-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-ethoxybenzoic acid
210-616-3 619-86-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-Ethyl-2',3'-difluor-4''-propyl-1,1':4',1''-terphenyl
605-092-1 157248-25-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-ethyl-2,3-dioxopiperazine-1-carbonyl chloride
261-867-0 59703-00-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-ethyl-2-(8-heptadecenyl)-2-oxazoline-4-methanol
268-820-3 68140-98-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-Ethyl-2’-fluoro-4’-bromobiphenyl
812-029-3 116713-40-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-ethylmorpholine
202-885-0 100-74-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-ethylphenol
204-598-6 123-07-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-Fluoro-1,3-dioxolan-2-one
483-360-5 114435-02-8 Full Joint 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
4-fluoroaniline
206-735-5 371-40-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-fluorophenol
206-736-0 371-41-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-formyl-2-methoxyphenyl isobutyrate
243-956-6 20665-85-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-formylphenylboronic acid
438-670-5 87199-17-5 Full Individual 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
4-hexylresorcinol
205-257-4 136-77-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-hydroxy-1-methyl-3-[(4-nitrophenyl)azo]-2-quinolone
233-310-1 10114-46-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-ethanol
258-132-1 52722-86-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidinoxyl
218-760-9 2226-96-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-hydroxy-2,5-dimethylfuran-2(3H)-one
222-908-8 3658-77-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzonitrile
700-251-2 72684-95-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzonitrile
452-810-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-hydroxy-4-methylpentan-2-one
204-626-7 123-42-2 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-hydroxy-6-(3-sulphoanilino)naphthalene-2-sulphonic acid
246-758-8 25251-42-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-hydroxy-6-(methylamino)naphthalene-2-sulphonic acid
228-406-5 6259-53-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-hydroxybenzaldehyde
204-599-1 123-08-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-hydroxybenzenesulphonic acid
202-691-6 98-67-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-hydroxybenzoic acid
202-804-9 99-96-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-hydroxybenzophenone
214-507-1 1137-42-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-hydroxybenzyl alcohol
210-768-0 623-05-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-hydroxybutyl acrylate
219-606-3 2478-10-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-hydroxymethyl-1,3-dioxolan-2-one
213-235-0 931-40-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-isopropyl-1-methylcyclohexene
226-841-5 5502-88-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-isopropyl-m-cresol
221-761-7 3228-02-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-isopropylbenzaldehyde
204-516-9 122-03-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-isopropylbenzonitrile
237-492-3 13816-33-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-isopropylcyclohexanol
225-035-0 4621-04-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-mesyl-2-nitrotoluene
430-550-0 1671-49-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-methoxy-2-nitrobenzenediazonium
248-284-7 27165-25-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-methoxy-N-phenyl-o-toluidine
255-310-0 41317-15-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-methoxybenzyl alcohol
203-273-6 105-13-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-methoxybenzyl alcohol
203-273-6 105-13-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-methoxyphenyl-4(5,6-epoxyhexyloxy)benzoate
435-360-1 144447-11-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-methoxyphenylacetic acid
203-166-4 104-01-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-methoxyphenylacetone
204-578-7 122-84-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-methyl-1-phenyl-3-pyrazolidone
220-180-6 2654-57-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-Methyl-2,6-bis[(4-methylphenyl)amino]-5-{[2-(trifluoromethyl)phenyl]azo}pyridine-3-carbonitrile
444-370-5 669005-94-1 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-methyl-2-(pentan-3-yl)tetrahydro-2H-pyran-4-ol
685-617-9 1099648-69-7 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-methyl-3-decen-5-ol
279-815-0 81782-77-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-methyl-4-phenylpentan-2-ol
218-002-7 2035-93-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-methyl-4-phenylpentan-2-one
231-007-9 7403-42-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-methyl-6-phenyl-2-hexanol
943-493-6 72681-01-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-methyl-m-phenylene diisocyanate 209-544-5 584-84-9 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-Methyl-N-(3-triethoxysilylpropyl)pentan-2-imine
467-100-8 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-methyl-salicylamide
444-900-5 49667-22-3 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-methylanisole
203-253-7 104-93-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-methylanisole
203-253-7 104-93-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-methylbenzophenone
205-159-1 134-84-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-methylbenzothiazol-2-ylamine
216-028-3 1477-42-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-methylbenzyl alcohol
209-639-1 589-18-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-methylcyclohexanone
209-665-3 589-92-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-methylmorpholine
203-640-0 109-02-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-methylmorpholine 4-oxide, monohydrate
231-391-8 7529-22-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-methylpent-1-ene
211-720-1 691-37-2 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-methylpent-3-en-2-one
205-502-5 141-79-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-methylpentan-2-ol
203-551-7 108-11-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-methylpentan-2-one
203-550-1 108-10-1 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-methylpentan-2-one oxime
203-298-2 105-44-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-methylpiperazin-1-amine
230-053-7 6928-85-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-methylpyridine
203-626-4 108-89-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-methylstyrene
210-762-8 622-97-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-methylthiosemicarbazide
229-563-2 6610-29-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-morpholinecarbaldehyde
224-518-3 4394-85-8 Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
4-morpholinopropanesulphonic acid
214-478-5 1132-61-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-nitro-m-phenylenediamine
225-876-3 5131-58-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-nitro-o-toluidine
202-762-1 99-52-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-nitro-o-xylene
202-761-6 99-51-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-nitroaniline
202-810-1 100-01-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-nitrobenzenesulphonyl chloride
202-697-9 98-74-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-nitrobenzoic acid
200-526-2 62-23-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-nitrophenyl 1,3-thiazol-5-ylmethylcarbonate hydrochloride
414-490-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-nitrophenyl acetate
212-593-5 830-03-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-nitrosophenol
203-251-6 104-91-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-nitrotoluene
202-808-0 99-99-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-nitrotoluene-2-sulphonic acid
204-445-3 121-03-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-Nonylphenol, branched, ethoxylated
1 - 2.5 moles ethoxylated
500-315-8 127087-87-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-Nonylphenol, ethoxylated
1 - 2.5 moles ethoxylated
500-045-0 26027-38-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-O-α-D-glucopyranosyl-D-glucitol
209-567-0 585-88-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-oxo-4-(p-tolyl)butyric acid adduct with 4-ethylmorpholine
419-240-6 171054-89-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-oxovaleric acid
204-649-2 123-76-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-pentylcyclohexanone
406-670-4 61203-83-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-phenoxyphenol
212-611-1 831-82-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-phenylbenzophenone
218-345-2 2128-93-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-phenylbutan-2-one
219-847-4 2550-26-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-phenylbutenone
204-555-1 122-57-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-phytase
629-845-9 9001-89-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-Piperidinecarboxylic acid hydrochloride
611-901-9 5984-56-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-Piperidinone, 2,6-diethyl-2,3,6-trimethyl-1-(1-phenylethoxy)-
440-550-2 244021-01-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-Piperidinone, 2,6-diethyl-2,3,6-trimethyl-1-(1-phenylethoxy)-
440-550-2 244021-01-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-pyridylamine
207-987-9 504-24-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-sec-butyl-2,6-di-tert-butylphenol
241-533-0 17540-75-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-sulphoanthranilic acid
202-668-0 98-43-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-tert-butyl-2-(5-tert-butyl-2-oxo-2,3-dihydro-1-benzofuran-3-yl)phenyl 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzoate
700-641-2 1261240-30-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-tert-butylbenzoic acid
202-696-3 98-73-7 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
4-tert-butylcyclohexanol
202-676-4 98-52-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-tert-butylcyclohexanone
202-678-5 98-53-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-tert-butylcyclohexyl acetate
250-954-9 32210-23-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-tert-butylcyclohexyl chloroformate
255-670-9 42125-46-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-tert-butylphenol
202-679-0 98-54-4 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-tert-butylpyrocatechol
202-653-9 98-29-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-tert-pentylcyclohexanone
240-642-0 16587-71-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-trans-(3-penten-1-yl)-4'-trans-propyl-1,1'-bicyclohexyl
806-827-0 105351-42-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-trans-(4-trans-Propylcyclohexyl)-cyclohexancarbonic acid
613-782-9 65355-32-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-trans-Butyl-4'-trans-propyl-[1,1'-bicyclohexyl]
619-232-4 96624-52-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-trans-ethyl-4'-trans-propyl-[1,1'-bicyclohexyl]
619-230-3 96624-41-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-trans-Methoxy-4-trans-propyl-[1,1-bicyclohexyl]
619-269-6 97398-80-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-trans-Pentyl-4'-trans-propyl-[1,1'-bicyclohexyl]
618-832-3 92263-41-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-trans-propenylveratrole
228-958-7 6379-72-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-trans-Propyl-4-trans-(3,4,5-trifluorphenyl)-[1,1-bicyclohexyl]
603-522-2 131819-23-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-trans-Propyl-4-trans-vinyl-[1,1-bicylohexyl]
601-409-2 116020-44-1 Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-vinylpyridine
202-852-0 100-43-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-{[diethoxy(methyl)silyl]methyl}morpholine
605-937-4 18162-75-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
5',5'''-[ethylenebis(p-phenyleneazo)]bis[1',2'-dihydro-6'-hydroxy-4'-methyl-2'-oxo-1,3'-bipyridinium] dilactate
275-139-5 71032-99-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
5'-chloro-3-hydroxy-2',4'-dimethoxy-2-naphthanilide
202-182-9 92-72-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5'-O-(p,p'-dimethoxytrityl)thymidine
255-003-1 40615-39-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5'-O-[bis(4-methoxyphenyl)benzyl]-2'-deoxy-N-(2-methyl-1-oxopropyl)guanosine
272-615-4 68892-41-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5(or 6)-methyl-7(or 8)-(1-methylethyl)bicyclo[2.2.2]oct-5-ene-2-carbaldehyde
269-522-6 68259-31-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5,12-dihydro-2,9-dimethylquino[2,3-b]acridine-7,14-dione
213-561-3 980-26-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
5,12-dihydroquino[2,3-b]acridine-7,14-dione
213-879-2 1047-16-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
5,12-dihydroquinolino[2,3-b]acridine-7,14-dione and (mono and bis)-[(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)methyl]-5,12-dihydroquinolino[2,3-b]acridine-7,14-dione
700-776-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5,5'-(1H-isoindole-1,3(2H)-diylidene)dibarbituric acid
253-256-2 36888-99-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
5,5'-[(4-methyl-1,3-phenylene)bis(azo)]bis[toluene-2,4-diamine]
224-764-1 4482-25-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
5,5'-Bis-1H-tetrazole diammonium salt
485-290-0 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
5,5'-diisopropyl-2,2'-dimethylbiphenyl-4,4'-diyl dihypoiodite
209-007-5 552-22-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5,5'-dithiodi-1,3,4-thiadiazole-2(3H)-thione
276-763-0 72676-55-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
5,5'-sulfonylbis(2-benzofuran-1,3-dione)
807-101-6 2540-99-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5,5'-{ethane-1,2-diylbis[thio-1,3,4-thiadiazole-5,2-diyldiazene-2,1-diyl(5-amino-3-tert-butyl-1H-pyrazole-4,1-diyl)]}diisophthalic acid
941-660-8 741248-63-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5,5-dimethylhydantoin
201-051-3 77-71-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
5,7-Di-t-butyl-3-[3,5-dimethyl-4-[(1,3,7,9-tetra-t-butyl-5-methyl-5H-benzo[d][1,3,2]benzodioxaphosphocin-11-yl)oxy]phenyl]-3H-benzofuran-2-one
817-187-7 1803088-15-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5,7-di-tert-butyl-3-[4-(2-hydroxyethoxy)phenyl]-1-heteropolycycl-2(3H)-one
- - Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5,7-dichloro-4-(4-fluorophenoxy)quinoline; quinoxyfen (ISO)
602-997-3 124495-18-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
5,7-dihydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-4-benzopyrone
208-291-8 520-34-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5,9-dimethyl-4,8-decadienal
212-096-3 762-26-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5,9-dimethyldec-4-enal
943-495-7 689-65-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-((6-(ethyl(phenyl)amino)-1,3,5-triazin-2-yl)amino)-3-((E)-(5-((propanoyl)amino)- phenyl)diazenyl)-4-hydroxy polycarbocyclyl, polysulfonate, polyhalogeno, sodium salt
415-950-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
5-(3-Phenylpropioloyl)-1,3-isobenzofurandione
935-606-2 1329658-14-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-(5-amino-3-(tert-butyl)-1H-pyrazol-1-yl)isophthalic acid hydrogenchloride salt
941-661-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-(Acetyl-(3-(acetyl-(3,5-bis(2,3-dihydroxypropylcarbamoyl)-2,4,6-triiodophenyl)amino)-2- hydroxypropyl)amino)-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodobenzene-1,3-dicarboxamide; 5,5'-((2-Hydroxytrimethylene)bis(acetylimino))bis(N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6- triiodoisophthalamide);
618-837-0 92339-11-2 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-(benzoylamino)-3-[[5-[[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]methyl]-1-sulpho-2-naphthyl]azo]-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonic acid, lithium sodium salt
280-427-9 83400-12-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-(benzoylamino)-4-hydroxy-3-[[1-sulpho-6-[[2-(sulphooxy)ethyl]sulphonyl]-2-naphthyl]azo]naphthalene-2,7-disulphonic acid, sodium salt
287-842-4 85586-40-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
5-(C11-C12 alkyl, branched)-2-hydroxy-benzaldehyde oxime
944-572-8 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
5-(diisopropylamino)-2-[[4-(dimethylamino)phenyl]azo]-3-methyl-1,3,4-thiadiazolium acetate
281-591-4 83969-14-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
5-(diisopropylamino)-2-[[4-(dimethylamino)phenyl]azo]-3-methyl-1,3,4-thiadiazolium methyl sulphate
281-589-3 83969-12-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
5-(diisopropylamino)-2-[[4-(dimethylamino)phenyl]azo]-3-methyl-1,3,4-thiadiazolium trichlorozincate(1-)
298-265-2 93783-70-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
5-(dithiolan-3-yl)valeric acid
214-071-2 1077-28-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-(hexyloxy)-2,2-dimethyltetrahydrofuran
811-207-8 1497420-94-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-(hydroxymethyl)-2-furaldehyde
200-654-9 67-47-0 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-(N,N-diethylaminosulphonyl)-2-methoxybenzenediazonium chloride
248-543-4 27580-14-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-({4-chloro-6-[(2-methylphenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl}amino)-4-hydroxy-3-[(2-sulfophenyl)diazenyl]naphthalene-2,7-disulfonic acid, lithium sodium salts
942-804-2 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-({4-chloro-6-[ethyl(phenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl}amino)-4-hydroxy-3-[(1-sulfo-2-naphthyl)diazenyl]naphthalene-2,7-disulfonic acid, lithium sodium salts
942-803-7 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-({4-chloro-6-[ethyl(phenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl}amino)-4-hydroxy-3-[(2-sulfophenyl)diazenyl]naphthalene-2,7-disulfonic acid, lithium sodium salts
943-066-4 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-[(2,3-dihydro-6-methyl-2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl)azo]barbituric acid
276-344-2 72102-84-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
5-[(2-hydroxyethyl)amino]-o-cresol
259-583-7 55302-96-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2