Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 25 maj 2020. Database contains 22819 unique substances and contains information from 99250 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
2-ethylhexyl acrylate
203-080-7 103-11-7 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexyl benzoate
226-641-8 5444-75-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexyl chloroformate
246-278-9 24468-13-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexyl dihydrogen phosphate
213-967-0 1070-03-7 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexyl diphenyl phosphate
214-987-2 1241-94-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexyl hydrogen maleate
231-048-2 7423-42-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexyl lactate
228-503-2 6283-86-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexyl laurate
243-697-9 20292-08-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexyl mercaptoacetate
231-626-4 7659-86-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexyl methacrylate
211-708-6 688-84-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexyl nitrate
248-363-6 27247-96-7 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexyl nonanoate
261-819-9 59587-44-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexyl oleate
247-655-0 26399-02-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexyl palmitate
249-862-1 29806-73-3 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexyl salicylate
204-263-4 118-60-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexyl stearate
244-754-0 22047-49-0 Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-Ethylhexyl trans-4-methoxycinnamate
629-661-9 83834-59-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Ethylhexyl-2-cyano-3-(4-methoxyphenyl)-3-phenylprop-2-enoate
700-213-5 947753-66-4 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexylamine
203-233-8 104-75-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylimidazole
214-011-5 1072-62-4 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-Fluor-4-[trans-4-(trans-4-propylcyclohexyl)-cyclohexyl]-phenylboronic acid
917-865-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-fluoro-4-(4-butylphenyl)-phenyl boronic acid
936-617-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Fluoro-5-(methylsulfonyl)benzoic acid
689-137-0 247569-56-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-fluoro-6-trifluoromethylpyridine
428-100-3 94239-04-0 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-furaldehyde
202-627-7 98-01-1 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-furoic acid
201-803-0 88-14-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-heptadecyl-1H-imidazole
245-589-7 23328-87-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Hepten-4-one, 5-methyl-, (2E)-
600-299-3 102322-83-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-heptylcyclopentanone
205-273-1 137-03-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Hexyl-2 ‘-hydroxy-5 ‘methyldecananilide
448-250-3 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hexylcyclopent-2-enone
202-417-5 95-41-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hexylcyclopentan-1-one
235-970-6 13074-65-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hexyldecan-1-ol
219-370-1 2425-77-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Hexyldecan-1-ol, ethoxylated
1 - 2.5 moles ethoxylated
500-116-6 52609-19-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hexyldecanoic acid
246-885-9 25354-97-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hexyldecanoic acid [4-(6-tert-butyl-7-chloro-1H-pyrazolo[1,5-b][1,2,4]triazol-2-yl)phenylcarbamoyl]methylester
448-260-8 379268-96-9 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hexyloxyethanol
203-951-1 112-25-4 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxy-1-(4-(4-(2-hydroxy-2-methylpropionyl)benzyl)phenyl)-2-methylpropan-1-one
444-860-9 474510-57-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxy-1-(4-(4-(2-hydroxy-2-methylpropionyl)benzyl)phenyl)-2-methylpropan-1-one
444-860-9 474510-57-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxy-1-[4-[4-(2-hydroxy-2-methylpropanoyl)phenoxy]phenyl]-2-methylpropan-1-one
472-110-0 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxy-1-{1-[4-(2-hydroxy-2-methylpropanoyl)phenyl]-1,3,3-trimethyl-2,3-dihydro-1H-inden-5-yl}-2-methylpropan-1-one
696-038-6 135452-43-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Hydroxy-1-{3-[4-(2-hydroxy-2-methylpropanoyl)phenyl]-1,1,3-trimethyl-2,3-dihydro-1H-inden-5-yl}-2-methylpropan-1-one
700-676-3 135452-42-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxy-2-methylpropiophenone
231-272-0 7473-98-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxy-3-(oleoyloxy)propyl 5-oxo-L-prolinate
283-393-3 84608-82-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxy-3-(prop-2-enoyloxy)propyl 2-methyl-2-propylhexanoate
814-233-8 444649-70-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxy-3-[(3-{[3-(4-methoxyphenyl)prop-2-enoyl]amino}propyl)(dimethyl)ammonio]propane-1-sulfonate
695-243-8 500731-87-3 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxy-3-methylcyclopent-2-enone
201-303-2 80-71-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxy-3-phenoxypropyl acrylate
241-045-8 16969-10-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxy-4'-hydroxyethoxy-2-methylpropiophenone
402-670-3 106797-53-9 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxy-4'-hydroxyethoxy-2-methylpropiophenone
402-670-3 106797-53-9 Full Joint 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
700-368-9 328-90-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxy-5-octanoylbenzoic acid
417-790-1 - Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-hydroxy-N,N'-bis(2-hydroxyethyl)-N,N,N',N'-tetramethylpropane-1,3-diaminium dichloride
807-137-2 110528-94-4 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-3-[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)thio]propan-1-aminium chloride
811-523-6 88992-45-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxy-N-((2S,3S,4R)-1,3,4-trihydroxyoctadecan-2-yl)octadecanamide
936-560-6 212070-45-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxy-N-1H-1,2,4-triazol-3-ylbenzamide
253-021-4 36411-52-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxy-p-toluic acid
200-068-3 50-85-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxybenzoic acid 2-butyloctyl ester
431-090-3 190085-41-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxycyclohepta-2,4,6-trienone
208-577-2 533-75-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxyethanesulphonic acid
203-484-3 107-36-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxyethanesulphonic acid, compound with 4,4'-[hexane-1,6-diylbis(oxy)]bis[benzenecarboxamidine] (2:1)
211-533-5 659-40-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxyethyl [(1R,2S,5R)-2-isopropyl-5-methyl-cyclohexyl] carbonate
701-039-2 156324-78-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxyethyl acrylate
212-454-9 818-61-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxyethyl methacrylate
212-782-2 868-77-9 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxyethyl palmitate
224-160-8 4219-49-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxyethyliminodi(acetic acid)
202-263-9 93-62-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Hydroxyethylmethacrylate, reaction products with proyleneoxide and Phthalic anhydride
807-276-9 1421695-64-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxymethyl-9-methyl-6-(1-methylethyl)-1,4-dioxaspiro[4.5]decane
408-200-3 63187-91-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxynaphthalene-1-carbaldehyde [(2-hydroxy-1-naphthyl)methylene]hydrazone
219-210-0 2387-03-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxypropan-1-aminium sulfate
946-381-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxypropyl (1R,2S,5R)-2-isopropyl-5-methylcyclohexyl carbonate
607-858-0 260781-16-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Hydroxypropyl-.beta.-cyclodextrine ethers
420-920-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxypyridine 1-oxide
236-100-8 13161-30-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-imidazolidone
204-436-4 120-93-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-imino-1-methylimidazolidin-4-one
200-466-7 60-27-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-isobutyl-4-methyltetrahydro-2H-pyran-4-yl acetate
942-380-9 131796-64-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-isobutyl-4-vinyl-1,3-dioxolane
815-031-2 1411949-02-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-isocyanato-2-methylpropane-1,3-diyl bisacrylate
680-798-0 886577-76-0 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Isocyanatoethyl acrylate
482-140-6 13641-96-8 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-isocyanatoethyl methacrylate
250-284-7 30674-80-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-isopropoxyethanol
203-685-6 109-59-1 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-isopropoxyethyl salicylate
279-348-2 79915-74-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-isopropyl-2-(1-methylbutyl)-1,3-dimethoxypropane
406-970-5 129228-11-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-isopropyl-9H-thioxanthen-9-one
226-827-9 5495-84-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-isopropyl-N,2,3-trimethylbutyramide
256-974-4 51115-67-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ketogluconic acid, calcium salt
919-553-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-lauroyloxyethyltrimethylammonium chloride
246-745-7 25234-60-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-mercaptoethanol
200-464-6 60-24-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-mercaptopropionic acid
201-206-5 79-42-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methoxy-1-(2-methoxypropoxy)propane; 2-methoxy-1-[(1-methoxypropan-2-yl)oxy]propane
404-640-5 - Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-methoxy-1-methylethyl acetate
203-603-9 108-65-6 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methoxy-2-methylbutane
213-611-4 994-05-8 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methoxy-2-methylheptane
816-311-7 76589-16-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methoxy-4-(methoxymethyl)phenol
226-882-9 5533-03-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Methoxy-4-methylphenyl methyl carbonate
700-673-7 132638-45-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methoxy-4-nitrobenzenediazonium
248-642-2 27761-26-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methoxy-4-propylphenol
220-499-0 2785-87-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methoxy-5-nitroanilinium chloride
267-234-5 67827-72-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methoxy-5-nitrophenyl acetate
811-460-4 53606-41-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methoxybenzyl alcohol
210-296-5 612-16-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methoxyethanol
203-713-7 109-86-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methoxyethyl 2-cyanoacrylate
248-670-5 27816-23-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methoxyethyl acrylate
221-499-3 3121-61-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methoxyethyl methacrylate
230-241-9 6976-93-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methyl-1,3-propanediol
412-350-5 - Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-methyl-1,4-phenylene-bis[4-(6-acryloyloxyhexyloxy)benzoate]
419-310-6 125248-71-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
400-600-6 71868-10-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
400-600-6 71868-10-5 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
400-600-6 71868-10-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
400-600-6 71868-10-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methyl-1-heptanol
809-896-5 60435-70-3 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-methyl-1-phenylpropan-2-ol
202-896-0 100-86-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methyl-2H-isothiazol-3-one
220-239-6 2682-20-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methyl-2H-isothiazol-3-one hydrochloride
247-499-3 26172-54-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methyl-4-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)-2-buten-1-ol
248-907-2 28219-60-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methyl-4-phenyl-1,3-dioxolane
251-752-3 33941-99-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methyl-4-phenylbutan-2-ol
203-074-4 103-05-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methyl-4-phenylpentanol
402-770-7 92585-24-5 Full Individual 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-methyl-5-propylcyclohex-2-en-1-one
807-489-7 1447712-18-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methyl-m-phenylene diisocyanate 202-039-0 91-08-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methyl-N-(4-sulfamoylphenyl) prop-2-enamide
438-940-2 - Full Individual 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-methyl-p-phenylenediamine
202-442-1 95-70-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methyl-p-phenylenediamine sulfate
210-431-8 615-50-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylaminoethanol
203-710-0 109-83-1 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylanisole
209-426-3 578-58-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylanthraquinone
201-539-6 84-54-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylbenzene-1,4-diyl bis{4-[3-(acryloyloxy)propoxy]benzoate}
425-560-7 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylbenzene-1,4-diyl bis{4-[4-(acryloyloxy)butoxy]benzoate}
700-238-1 132900-75-5 Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylbut-2-ene
208-156-3 513-35-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylbut-3-en-2-ol
204-068-4 115-18-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylbut-3-yn-2-ol
204-070-5 115-19-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylbutan-1-ol
205-289-9 137-32-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylbutan-2-ol
200-908-9 75-85-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylbutane
201-142-8 78-78-4 Full Joint 100 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylbutene
247-975-0 26760-64-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylbutyl acrylate
256-170-3 44914-03-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylbutyric acid
204-145-2 116-53-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylcyclohexyl acetate
227-231-1 5726-19-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methyldecan-1-al
242-745-6 19009-56-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methyldecanenitrile
273-960-3 69300-15-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylenepropane-1,3-diyl diacetate
223-225-8 3775-29-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylglutaric acid
210-521-7 617-62-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylhydroquinone
202-443-7 95-71-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylimidazole
211-765-7 693-98-1 Full Joint 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-Methyloctane-1,8-diamine
700-111-0 148528-05-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylpentan-3-yl (2E)-but-2-enoate
806-544-2 1370711-06-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylpentane
203-523-4 107-83-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylpentane-1,5-diamine
239-556-6 15520-10-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylpentane-2,4-diol
203-489-0 107-41-5 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylpentyl 2-methylvalerate
291-418-4 90397-38-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylpropan-1-ol
201-148-0 78-83-1 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylpropan-2-ol
200-889-7 75-65-0 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylpropane-2-thiol
200-890-2 75-66-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylpropene
204-066-3 115-11-7 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Methylpropene, trimers
500-001-0 7756-94-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylpropyl-(R)-2-hydroxypropanoate
407-770-0 61597-96-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylpyridine
203-643-7 109-06-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylresorcinol
210-155-8 608-25-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylundecanal
203-765-0 110-41-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylvaleraldehyde
204-605-2 123-15-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-morpholinoethanesulphonic acid
224-632-3 4432-31-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-morpholinoethanol
210-734-5 622-40-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Naphthalenamine, N-(2-ethylhexyl)-1-[[4-(phenylazo)phenyl]azo]-, ar' and ar''-Me derivs.
296-117-1 92257-28-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Naphthalenecarboxylic acid, 4-[2-[5-substituted-2-methoxyphenyl]diazenyl]-3-hydroxy-, calcium salt (2:1)
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Naphthalenesulfonic acid, 5(or 8)-amino-, coupled with diazotized aniline, diazotized, coupled with diazotized 4-aminobenzenesulfonic acid and m-phenylenediamine
305-478-7 94552-32-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Naphthalenesulfonic acid, 5(or 8)-amino-, reaction products with 4-aminophenol and sodium sulfide (Na2(Sx))
309-304-0 100208-97-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Naphthalenesulfonic acid, 7-amino-4-hydroxy-3,8-bis[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-, trisodium salt
612-028-6 607724-47-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Naphthalenesulfonic acid, 7-amino-4-hydroxy-3-[2-[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]diazenyl]-8-[2-[2-sulfo-4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]diazenyl]-, sodium salt (1:4)
612-023-9 607724-37-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Naphthalenesulfonic acid, 7-amino-4-hydroxy-8-[2-[2-sulfo-4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sufonyl]phenyl]diazenyl]-, potassium sodium salt, coupled with diazotized 2-[(4-amino-5-methoxy-2-methylphenyl)sulfonyl]ethyl hydrogen sulfate
445-040-3 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Naphthalenol, 1-[[2-methyl-4-[(2-methylphenyl)azo]phenyl]azo]-, ar-styrenated
286-282-8 85203-90-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Naphthalenol, 1-[[4-(phenylazo)phenyl]azo]-, ar',ar''-Me derivs.
274-972-1 70879-65-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Naphthalenol, 1-[[4-(phenylazo)phenyl]azo]-, ar-heptyl ar',ar''-Me derivs.
296-120-8 92257-31-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-naphthol
205-182-7 135-19-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-nitro-p-anisidine
202-547-2 96-96-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-nitro-p-phenylenediamine
226-164-5 5307-14-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-nitro-p-toluidine
201-924-9 89-62-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-nitroaniline
201-855-4 88-74-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-nitrophenyl acetate
210-233-1 610-69-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-nitropropane
201-209-1 79-46-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-nitrotoluene
201-853-3 88-72-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-o-tolylethanol
243-349-6 19819-98-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-octadecyl-1H-thioxantheno[2,1,9-def]isoquinoline-1,3(2H)-dione
248-702-8 27870-92-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-octyldodecan-1-ol
226-242-9 5333-42-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-octyldodecyl 12-[(1-oxooctadecyl)oxy]octadecanoate
289-991-0 90052-75-8 Full Joint 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-octyldodecyl 5-oxo-L-prolinate
253-604-3 37673-37-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-octyldodecyl isooctadecanoate
298-361-4 93803-87-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-octyldodecyl myristate
245-205-8 22766-83-2 Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-Oxepanone, polymer with 1,4-butanediol
608-670-1 31831-53-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Oxepanone, polymer with 1,6-hexanediol
609-271-5 36609-29-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Oxetanone, 3-C12-16-alkyl-4-C13-17-alkylidene derivs.
284-932-5 84989-41-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-oxo-2-[(4aS,4bS,5aS,6aS,6bS,9aR,10aS,10bS)-4a,6a,8,8-tetramethyl-2-oxo-2,5a,6,6a,9a,10,10a,10b,11,12-decahydronaphtho[2’,1’:4,5]oxireno[5,6]indeno[1,2-d][1,3]dioxol-6b(4aH)-yl]ethyl acetate
607-542-2 25092-32-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-oxocyclohexane-1,1,3,3-tetrapropionic acid
225-833-9 5107-67-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-oxoglutaric acid
206-330-3 328-50-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Pentanone, 4-methyl-, reaction products with 2-(2-aminoethoxy)ethanol
615-768-8 72480-17-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Pentanone, O,O',O''-(ethenylsilylidyne)trioxime
700-810-0 58190-62-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Pentanone, O,O',O''-(ethenylsilylidyne)trioxime
700-810-0 58190-62-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Pentanone, O,O',O''-(phenylsilylidyne)trioxime
700-833-6 1170315-90-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Pentanone-4methyl-,O,O’,O”-(ethenylsilylidyne)trioxime
421-860-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-pentylcyclopentan-1-one
225-392-2 4819-67-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-phenoxyethanol
204-589-7 122-99-6 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2