Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 25 maj 2020. Database contains 22819 unique substances and contains information from 99250 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
1-bromo-3-chloro-2-methylpropane
230-224-6 6974-77-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-bromo-3-chloropropane
203-697-1 109-70-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-bromo-3-chloropropane
203-697-1 109-70-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-bromo-3-fluorobenzene 214-023-0 1073-06-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-bromo-3-methylbutane
203-522-9 107-82-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-bromo-4-(dimethoxymethyl)benzene
918-110-0 24856-58-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-bromo-4-(trans-4-ethylcyclohexyl)benzene
422-030-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-Bromo-4-(trans-4-pentylcyclohexyl)benzene
483-330-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-bromo-4-(trifluoromethoxy)benzene
206-979-2 407-14-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-Bromo-4-butylbenzene
472-210-4 41492-05-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-bromo-4-chlorobenzene 203-392-3 106-39-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-bromo-4-chlorobutane
230-089-3 6940-78-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-bromo-4-fluorobenzene 207-300-2 460-00-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-bromo-4-fluorobenzene 207-300-2 460-00-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-bromo-4-pentylbenzene
472-220-9 51554-95-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-bromo-4-phenylmethoxybenzene
614-179-3 6793-92-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-bromo-4-propylbenzene
454-790-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-bromo-4-propylheptane
603-775-9 133894-35-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-bromo-5-chloropentane
259-193-7 54512-75-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-bromo-9-(4,4,5,5,5-pentafluoropentylthio)nonane
422-850-5 148757-89-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-bromobutane
203-691-9 109-65-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-bromocyclopentyl-o-chlorophenyl ketone
229-803-6 6740-86-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-bromodecane
203-955-3 112-29-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-bromododecane
205-587-9 143-15-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-bromoheptadecafluorooctane
207-028-4 423-55-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-bromoheptane
211-068-8 629-04-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-bromohexadecane
204-008-7 112-82-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-bromohexane
203-850-2 111-25-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-Bromomethyl-4-iodo-benzene
700-046-8 16004-15-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-bromonaphthalene
201-965-2 90-11-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-bromooctadecane
204-013-4 112-89-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-bromooctane
203-912-9 111-83-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-bromopent-2-yne
240-451-2 16400-32-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-bromopentane
203-776-0 110-53-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-bromopropane
203-445-0 106-94-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-bromopropane
203-445-0 106-94-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-bromopropane
203-445-0 106-94-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-bromotetradecane
203-999-3 112-71-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-bromotricyclo[3.3.1.13,7]decane
212-200-7 768-90-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-Butanaminium (R)-3-(fluorbenzenesulfonamido)-1,2,3,4-tetrahydro-9H-carbazole-9-propanoate
925-462-9 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-Butanol, 4-chloro-, 1-methanesulfonate
608-017-0 26910-61-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-Butanone, 1-(4-hydroxyphenyl)-2-phenyl-
828-826-4 6966-21-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-Butanone, 1-[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-4-[4-(diphenylmethoxy)-1-piperidinyl]-, (2E)-2-butenedioate (1:1)
619-301-9 97928-20-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-Butanone,4-[4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxy-1-piperidinyl]-1-(4-fluorophenyl)-,hydrochloride
689-044-5 1511-16-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-Butene, chlorinated, epoxidized, distn. residues
304-781-1 94279-37-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-butoxy-2,3-difluorobenzene
446-810-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-butoxy-2,3-difluorobenzene
446-810-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-butoxy-4-[4-(trans-4-ethylcyclohexyl)-1-cyclohexen-1-yl]-2,3-difluorobenzene
833-005-9 1003218-33-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-butoxypropan-2-ol
225-878-4 5131-66-8 Full Joint 10 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
1-butyl-1,1,3,3,5,5,7,7,9,9-decamethylpentasiloxane
696-005-6 121263-53-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-butyl-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxonicotinonitrile
254-296-3 39108-47-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-butyl-2,3,3-trimethylindol-1-ium; tetrafluoroborate
941-873-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-butyl-2,3-dicyclohexyl-1-methylguanidine
700-163-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-Butyl-2-[2-[3-[2-(1-butyl-1,3-dihydro-3,3-dimethyl-2H indol-2-ylidene) ethylidene]-2-chloro-1 cyclohexen-1-yl] ethenyl]-3,3-dimethyl-3H-indolium tetrafluoroborate(1: 1)
942-101-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-butyl-2-methylpyridinium bromide
402-680-8 26576-84-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-butyl-5-[(4-chlorophenyl)azo]-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxonicotinonitrile
274-126-1 69808-32-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-Butyloxy-2,3-difluor-4-(4-propyl-1-cyclohexen-1-yl)-benzen
928-743-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-Butyloxy-2,3-difluor-4-(4-trans-propylcyclohexyl)-benzene
606-661-7 208709-55-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-Butylpyridinium heptachlorodialuminate
479-330-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-butylpyrrolidin-2-one
222-437-8 3470-98-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-carbamimidoylurea - (nitroamino)(oxo)azane oxide (1:1)
451-590-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-chloro-1,1-difluoroethane
200-891-8 75-68-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-chloro-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
611-664-1 58485-68-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-chloro-2,3-difluoro-5-(trifluoromethyl)benzene
401-930-3 77227-99-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-chloro-2,3-dimethylbenzene
480-880-4 608-23-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-chloro-2,3-dimethylbenzene
480-880-4 608-23-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-chloro-2,3-epoxypropane
203-439-8 106-89-8 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-chloro-2,3-epoxypropane
203-439-8 106-89-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-chloro-2,3-epoxypropane
203-439-8 106-89-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-chloro-2,4-dinitrobenzene
202-551-4 97-00-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-chloro-2,5-dimethoxy-4-nitrobenzene
230-086-7 6940-53-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-chloro-2,5-dimethoxybenzene
218-267-9 2100-42-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-chloro-2,5-dioxahexane
223-589-8 3970-21-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-chloro-2-(chlorodiphenylmethyl)benzene
255-647-3 42074-68-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-chloro-2-(dichloromethyl)benzene
201-849-1 88-66-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-chloro-2-methylpropan-2-ol
209-196-4 558-42-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-chloro-2-methylpropane
208-157-9 513-36-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-chloro-2-nitrobenzene
201-854-9 88-73-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-chloro-2-nitrobenzene
201-854-9 88-73-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-chloro-2-nitrobenzene
201-854-9 88-73-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-chloro-2-phenylethane
210-725-6 622-24-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-Chloro-3,5-dimethyladamantane
615-149-2 707-36-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-chloro-3-(4-chlorophenoxy) benzene
614-477-3 6842-62-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-chloro-3-iodo-5-(trifluoromethyl)benzene
812-243-7 1189352-83-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-chloro-3-methylbut-2-ene
207-972-7 503-60-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-chloro-3-nitrobenzene
204-496-1 121-73-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-chloro-4-(4-chlorophenyl)butan-2-ol
918-013-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-chloro-4-(methylsulphonyl)-2-nitrobenzene
202-557-7 97-07-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-chloro-4-(methylsulphonyl)benzene
202-682-7 98-57-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-chloro-4-(n-propoxy)-5-thioxanthen-10-one
415-890-1 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-chloro-4-(n-propoxy)-5-thioxanthen-10-one
415-890-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-chloro-4-[(prop-2-yn-1-yloxy)methyl]benzene
813-130-5 4039-86-5 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-chloro-4-isocyanato-2-(trifluoromethyl) benzene
608-783-6 327-78-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-chloro-4-nitrobenzene
202-809-6 100-00-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-chloro-4-nitrobenzene
202-809-6 100-00-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-chloro-4-nitrobenzene
202-809-6 100-00-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-chloro-4-nitrobenzene
202-809-6 100-00-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-chloro-N,N-diethyl-1,1-diphenyl-1-(phenylmethyl)phosphoramine
411-370-1 82857-68-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-chloro-N,N-diethyl-1,1-diphenyl-1-(phenylmethyl)phosphoramine
411-370-1 82857-68-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-Chloroacetyl-1,3-dicyclohexyl-urea
700-703-9 18667-19-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2