Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 25 maj 2020. Database contains 22819 unique substances and contains information from 99250 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
11β,17,21-trihydroxy-6α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 21-(hydrogen succinate)
220-863-9 2921-57-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
11β,17,21-trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione 21-(dihydrogen phosphate)
206-120-1 302-25-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
11β,17,21-trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione 21-methanesulphonate
252-549-2 35410-28-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
11β,17-dihydroxy-21,21-diiodo-6α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione
302-866-8 94134-96-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
11β,21-dihydroxypregna-1,4,16-triene-3,20-dione 21-acetate
221-250-9 3044-42-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
12'-hydroxy-5'α-isobutyl-2'-isopropylergotaman-3',6',18-trione
208-121-2 511-09-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
12'-hydroxy-5'α-isobutyl-2'-isopropylergotaman-3',6',18-trione phosphate
227-939-0 6045-63-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
12,12-dimethyl-2,5,8,11,13,16,19,22-octaoxa-12-silatricosane
253-973-0 38495-30-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
12-aminododecanoic acid
211-754-7 693-57-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
12-hydroxy stearic acid and its oligomers esterified with branched and linear octadecanol
940-268-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
12-hydroxy-N-(2-hydroxyethyl)octadecan-1-amide
203-367-7 106-15-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
12-hydroxystearic acid
203-366-1 106-14-9 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
12-oxahexadecan-16-olide
229-755-6 6707-60-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
12-wolframosilicic acid
234-719-8 12027-38-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
12H-phthaloperin-12-one
230-049-5 6925-69-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
13-Docosenamide, N-[3-(dimethylamino)propyl]-, (13Z)-
604-714-9 149968-48-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
13-ethyl-3-methoxygona-2,5(10)-dien-17β-ol
238-513-9 14507-49-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
13-oxabicyclo[10.1.0]trideca-4,8-diene
213-407-5 943-93-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
13-β-ethyl-3-methoxygona-2,5(10)-dien-17-one
219-034-4 2322-77-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
14H-anthra[2,1,9-mna]thioxanthen-14-one
240-385-4 16294-75-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
14H-benz[4,5]isoquino[2,1-a]perimidin-14-one
229-904-5 6829-22-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
15-aza-3,6,9- heteropolycylane trihydrobromide
- - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
16,17-dimethoxyviolanthrene-5,10-dione
204-896-6 128-58-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
16,23-dihydronaphth[2',3':6,7]indolo[2,3-c]dinaphtho[2,3-a:2'3'-i]carbazole-5,10,15,17,22,24-hexone
219-599-7 2475-33-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
16-nitroviolanthrene-5,10-dione
204-898-7 128-60-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
16-α,17-α-epoxy-3-β-hydroxypregn-5-en-20-one
213-548-2 974-23-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
16α,17,21-trihydroxypregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione 21-acetate
278-593-2 77017-20-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
17 alpha-(3-Hydroxypropyl)-6 beta,7 beta;15 beta,16 beta-dimethylene-5 beta-androstane-3 beta,5,17 beta-triol
617-350-0 82543-18-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
17 beta-Hydroxy-5(10)-estren-3-one
600-891-1 1089-78-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
17,18-dihydrodinaphtho[1',2',3':3,4;3'',2'',1'':9,10]perylo[1,12-efg][1,4]dioxocin-5,10-dione
229-186-3 6424-76-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
17-hydroxy-19-norpregn-4-ene-3,20-dione 17-acetate
250-882-8 31981-44-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
17-hydroxy-19-norpregn-4-ene-3,20-dione 17-acetate
250-882-8 31981-44-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
17-hydroxy-6-methylenepregn-4-ene-3,20-dione 17-acetate
251-133-8 32634-95-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
17-hydroxypregna-4,9(11)-diene-3,20-dione
251-868-4 34184-82-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
17-α,21-dihydroxypregna-4,9(11)-diene-3,20-dione 21-acetate
231-812-5 7753-60-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
17-α-hydroxypregn-4-ene-3,11,20-trione
217-541-5 1882-82-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
17α-hydroxy-2-(hydroxymethylene)pregn-4-en-20-yn-3-one
220-513-5 2787-02-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
17β-hydroxy-17-(3-hydroxy-1-propynyl)androst-4-ene-3-one
259-700-1 55542-26-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
17β-hydroxy-17-(3-hydroxypropyl)androst-4-ene-4-one
259-701-7 55542-27-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
17β-hydroxy-1α-methylandrost-4-ene-3-one
210-063-8 604-26-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
19-norpregn-4-en-20-yn-3-one, 17-hydroxy-7-methyl, (7alpha, 17alpha-)
601-419-7 1162-60-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1H,1'H-[2,2'-biindole]-3,3'-diol
431-920-4 835912-68-0 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
1H,5H-Pyrazolo[1,2-a]pyrazol-1-one, 3-amino-6,7-dihydro-, hydrochloride (1:1)
609-180-0 358360-19-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1H,5H-Pyrazolo[1,2-a]pyrazol-1-one, 3-amino-6,7-dihydro-2-nitroso-
617-748-4 857035-96-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1H-1,2,3-triazole
608-262-3 288-36-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1H-1,2,4-triazole, sodium salt
255-280-9 41253-21-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1H-1,2,4-triazole-3,5-diamine
215-937-2 1455-77-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1H-1,2,4-Triazole-3-carboxylic acid, 1-(2,3,5-tri-O-acetyl-β-D-ribofuranosyl)-, methyl ester
609-754-0 39925-10-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1H-1,4,7-Triazonine, octahydro-1,4,7-tris[(4-methylphenyl)sulfonyl]-
610-880-3 52667-89-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1H-Benzimidazole, 2-[[[3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridinyl]methyl]thio]-
600-451-9 103577-40-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2