Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 05 juni 2020. Database contains 22820 unique substances and contains information from 99302 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
2-hydroxy-4'-hydroxyethoxy-2-methylpropiophenone
402-670-3 106797-53-9 Full Joint 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
700-368-9 328-90-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxy-5-octanoylbenzoic acid
417-790-1 - Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-hydroxy-N,N'-bis(2-hydroxyethyl)-N,N,N',N'-tetramethylpropane-1,3-diaminium dichloride
807-137-2 110528-94-4 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-3-[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)thio]propan-1-aminium chloride
811-523-6 88992-45-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxy-N-((2S,3S,4R)-1,3,4-trihydroxyoctadecan-2-yl)octadecanamide
936-560-6 212070-45-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxy-N-1H-1,2,4-triazol-3-ylbenzamide
253-021-4 36411-52-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxy-p-toluic acid
200-068-3 50-85-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxybenzoic acid 2-butyloctyl ester
431-090-3 190085-41-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxycyclohepta-2,4,6-trienone
208-577-2 533-75-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxyethanesulphonic acid
203-484-3 107-36-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxyethanesulphonic acid, compound with 4,4'-[hexane-1,6-diylbis(oxy)]bis[benzenecarboxamidine] (2:1)
211-533-5 659-40-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxyethyl [(1R,2S,5R)-2-isopropyl-5-methyl-cyclohexyl] carbonate
701-039-2 156324-78-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxyethyl acrylate
212-454-9 818-61-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxyethyl methacrylate
212-782-2 868-77-9 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxyethyl palmitate
224-160-8 4219-49-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxyethyliminodi(acetic acid)
202-263-9 93-62-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Hydroxyethylmethacrylate, reaction products with proyleneoxide and Phthalic anhydride
807-276-9 1421695-64-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxymethyl-9-methyl-6-(1-methylethyl)-1,4-dioxaspiro[4.5]decane
408-200-3 63187-91-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxynaphthalene-1-carbaldehyde [(2-hydroxy-1-naphthyl)methylene]hydrazone
219-210-0 2387-03-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxypropan-1-aminium sulfate
946-381-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxypropyl (1R,2S,5R)-2-isopropyl-5-methylcyclohexyl carbonate
607-858-0 260781-16-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Hydroxypropyl-.beta.-cyclodextrine ethers
420-920-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxypyridine 1-oxide
236-100-8 13161-30-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-imidazolidone
204-436-4 120-93-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-imino-1-methylimidazolidin-4-one
200-466-7 60-27-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-isobutyl-4-methyltetrahydro-2H-pyran-4-yl acetate
942-380-9 131796-64-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-isobutyl-4-vinyl-1,3-dioxolane
815-031-2 1411949-02-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-isocyanato-2-methylpropane-1,3-diyl bisacrylate
680-798-0 886577-76-0 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Isocyanatoethyl acrylate
482-140-6 13641-96-8 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-isocyanatoethyl methacrylate
250-284-7 30674-80-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-isopropoxyethanol
203-685-6 109-59-1 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-isopropoxyethyl salicylate
279-348-2 79915-74-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-isopropyl-2-(1-methylbutyl)-1,3-dimethoxypropane
406-970-5 129228-11-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-isopropyl-9H-thioxanthen-9-one
226-827-9 5495-84-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-isopropyl-N,2,3-trimethylbutyramide
256-974-4 51115-67-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ketogluconic acid, calcium salt
919-553-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-lauroyloxyethyltrimethylammonium chloride
246-745-7 25234-60-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-mercaptoethanol
200-464-6 60-24-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-mercaptopropionic acid
201-206-5 79-42-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methoxy-1-(2-methoxypropoxy)propane; 2-methoxy-1-[(1-methoxypropan-2-yl)oxy]propane
404-640-5 - Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-methoxy-1-methylethyl acetate
203-603-9 108-65-6 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methoxy-2-methylbutane
213-611-4 994-05-8 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methoxy-2-methylheptane
816-311-7 76589-16-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methoxy-4-(methoxymethyl)phenol
226-882-9 5533-03-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Methoxy-4-methylphenyl methyl carbonate
700-673-7 132638-45-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methoxy-4-nitrobenzenediazonium
248-642-2 27761-26-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methoxy-4-propylphenol
220-499-0 2785-87-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methoxy-5-nitroanilinium chloride
267-234-5 67827-72-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methoxy-5-nitrophenyl acetate
811-460-4 53606-41-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1