Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 25 maj 2020. Database contains 22819 unique substances and contains information from 99250 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Diethyl ethoxymethylenemalonate
201-725-7 87-13-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diethyl ethoxymethylenemalonate
201-725-7 87-13-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Isobutyl salicylate
201-729-9 87-19-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Isopentyl salicylate
201-730-4 87-20-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Phenethyl salicylate
201-732-5 87-22-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl anthranilate
201-735-1 87-25-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Nα-acetyl-DL-tryptophan
201-739-3 87-32-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Isosorbide dinitrate
201-740-9 87-33-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-hydroxyiminobarbituric acid
201-741-4 87-39-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phthalide
201-744-0 87-41-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phthalide
201-744-0 87-41-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Caryophyllene
201-746-1 87-44-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Mucochloric acid
201-752-4 87-56-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-xylidine
201-755-0 87-59-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-chloro-o-toluidine
201-756-6 87-60-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-chloro-o-toluidine
201-756-6 87-60-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2,3-trichlorobenzene 201-757-1 87-61-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,6-xylidine
201-758-7 87-62-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,6-xylidine
201-758-7 87-62-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-chloro-o-toluidine
201-759-2 87-63-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-chloro-o-cresol
201-760-8 87-64-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Pyrogallol
201-762-9 87-66-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Pyrogallol
201-762-9 87-66-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(+)-tartaric acid
201-766-0 87-69-4 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
(+)-tartaric acid
201-766-0 87-69-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Myo-inositol
201-781-2 87-89-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Symclosene
201-782-8 87-90-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Symclosene
201-782-8 87-90-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Diethyl tartrate
201-783-3 87-91-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diethyl tartrate
201-783-3 87-91-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Xylitol
201-788-0 87-99-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-chloro-3,5-xylenol
201-793-8 88-04-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,6-trimethylaniline
201-794-3 88-05-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-ethylbutyric acid
201-796-4 88-09-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Diethylcarbamoyl chloride
201-798-5 88-10-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-vinyl-2-pyrrolidone
201-800-4 88-12-0 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-furoic acid
201-803-0 88-14-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-furoic acid
201-803-0 88-14-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,α,α-trifluoro-o-toluidine
201-806-7 88-17-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-tert-butylphenol
201-807-2 88-18-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Toluene-2-sulphonamide
201-808-8 88-19-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Toluene-2-sulphonamide
201-808-8 88-19-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-aminobenzenesulphonic acid
201-810-9 88-21-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-aminobenzenesulphonic acid
201-810-9 88-21-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-amino-3,5-xylenesulphonic acid
201-811-4 88-22-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-amino-5-chloro-2-hydroxybenzenesulphonic acid
201-813-5 88-23-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
6,6'-di-tert-butyl-4,4'-diethyl-2,2'-methylenediphenol
201-814-0 88-24-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl alcohol
201-815-6 88-26-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,6-di-tert-butyl-α-dimethylamino-p-cresol
201-816-1 88-27-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
α,α,α-trifluoro-4-nitro-m-cresol
201-818-2 88-30-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
α,α,α-trifluoro-4-nitro-m-cresol
201-818-2 88-30-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-amino-2-chlorobenzenesulphonic acid
201-830-8 88-43-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-aminotoluene-3-sulphonic acid
201-831-3 88-44-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,5-diaminobenzenesulphonic acid
201-832-9 88-45-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-amino-2,5-dichlorobenzenesulphonic acid
201-836-0 88-50-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-amino-6-chlorotoluene-3-sulphonic acid
201-837-6 88-51-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-amino-6-chlorotoluene-3-sulphonic acid
201-837-6 88-51-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-amino-6-chlorotoluene-3-sulphonic acid
201-837-6 88-51-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-amino-2-chlorotoluene-4-sulphonic acid
201-839-7 88-53-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,5-di-tert-butylhydroquinone
201-841-8 88-58-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6-tert-butyl-m-cresol
201-842-3 88-60-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4-diaminobenzenesulphonic acid
201-846-5 88-63-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-diaminobenzenesulphonic acid
201-846-5 88-63-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-chloro-2-(dichloromethyl)benzene
201-849-1 88-66-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-iodobenzoic acid
201-850-7 88-67-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Anthranilamide
201-851-2 88-68-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Anthranilamide
201-851-2 88-68-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-isopropylphenol
201-852-8 88-69-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-nitrotoluene
201-853-3 88-72-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-nitrotoluene
201-853-3 88-72-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-chloro-2-nitrobenzene
201-854-9 88-73-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-chloro-2-nitrobenzene
201-854-9 88-73-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-chloro-2-nitrobenzene
201-854-9 88-73-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-nitroaniline
201-855-4 88-74-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-nitroaniline
201-855-4 88-74-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-nitroaniline
201-855-4 88-74-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-nitrophenol
201-857-5 88-75-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dinoseb 201-861-7 88-85-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Picric acid
201-865-9 88-89-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Phthaloyl dichloride
201-869-0 88-95-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Phthalic acid
201-873-2 88-99-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Pyridine-2,3-dicarboxylic acid
201-874-8 89-00-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Pyrazine-2,3-dicarboxylic acid
201-875-3 89-01-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trioctyl benzene-1,2,4-tricarboxylate
201-877-4 89-04-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzene-1,2,4,5-tetracarboxylic acid
201-879-5 89-05-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-methyl-1-phenyl-5-pyrazolone
201-891-0 89-25-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-methyl-1-phenyl-5-pyrazolone
201-891-0 89-25-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzene-1,2:4,5-tetracarboxylic dianhydride
201-898-9 89-32-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl 5-oxo-1-phenyl-2-pyrazoline-3-carboxylate
201-899-4 89-33-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-(3-methyl-5-oxo-2-pyrazolin-1-yl)benzenesulphonic acid
201-901-3 89-36-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(3-methyl-5-oxo-2-pyrazolin-1-yl)benzenesulphonic acid
201-901-3 89-36-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4-dimethoxy-2-nitrobenzene
201-903-4 89-39-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-nitro-p-anisic acid
201-906-0 89-41-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Menthyl acetate
201-911-8 89-48-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
5-aminosalicylic acid
201-919-1 89-57-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-aminosalicylic acid
201-919-1 89-57-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-nitro-p-xylene
201-920-7 89-58-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4-dichloro-2-nitrobenzene
201-923-3 89-61-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-nitro-p-toluidine
201-924-9 89-62-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-chloro-2-nitroaniline 201-925-4 89-63-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-chloro-2-nitroaniline 201-925-4 89-63-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-chloro-2-nitrophenol
201-927-5 89-64-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-didehydro-D-erythro-hexono-1,4-lactone
201-928-0 89-65-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl o-toluate
201-932-2 89-71-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-sec-butylphenol
201-933-8 89-72-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-dichlorobenzoyl chloride
201-936-4 89-75-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-chloroanthranil acid
201-938-5 89-77-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Menthol
201-939-0 89-78-1 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Isopulegol
201-940-6 89-79-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
trans-menthone
201-941-1 89-80-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
6-isopropyl-3-methylcyclohex-2-enone
201-942-7 89-81-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Thymol
201-944-8 89-83-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2',4'-dihydroxyacetophenone
201-945-3 89-84-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4-dihydroxybenzoic acid
201-946-9 89-86-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-dihydroxybenzoic acid
201-946-9 89-86-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-nitro-m-xylene
201-947-4 89-87-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chlorobenzylamine
201-955-8 89-97-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chlorobenzaldehyde
201-956-3 89-98-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-chlorobenzaldehyde
201-956-3 89-98-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chlorobenzaldehyde
201-956-3 89-98-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Salicylaldehyde
201-961-0 90-02-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Salicylaldehyde
201-961-0 90-02-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Salicylaldehyde
201-961-0 90-02-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
o-anisidine
201-963-1 90-04-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
o-anisidine
201-963-1 90-04-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
o-anisidine
201-963-1 90-04-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Guaiacol
201-964-7 90-05-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-bromonaphthalene
201-965-2 90-11-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-methylnaphthalene
201-966-8 90-12-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-naphthol
201-969-4 90-15-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,2-trichloro-1-phenylethyl acetate
201-972-0 90-17-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonic acid
201-975-7 90-20-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-phenylbutyric acid
201-982-5 90-27-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-1-naphthylaniline
201-983-0 90-30-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
N-1-naphthylaniline
201-983-0 90-30-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(3-chlorophenyl)-2,4-dihydro-5-methyl-3H-pyrazol-3-one
201-984-6 90-31-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonic acid
201-989-3 90-40-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Biphenyl-2-ylamine
201-990-9 90-41-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Biphenyl-2-ol
201-993-5 90-43-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,4,5-trimethoxycinnamic acid
201-999-8 90-50-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6-amino-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonic acid
202-000-8 90-51-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6-amino-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonic acid
202-000-8 90-51-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,5-dibromo-2-hydroxybenzaldehyde
202-003-4 90-59-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Mandelic acid
202-007-6 90-64-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-thiodi-p-cresol
202-009-7 90-66-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol
202-013-9 90-72-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
D-glucono-1,5-lactone
202-016-5 90-80-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
D-glucono-1,5-lactone
202-016-5 90-80-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Pseudoephedrine
202-018-6 90-82-4 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Diethylcarbamazine
202-023-3 90-89-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4,4'-bis(diethylamino)benzophenone
202-025-4 90-93-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Chloro(diphenyl)methane
202-031-7 90-99-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzhydrylamine
202-032-2 91-00-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzhydryl alcohol
202-033-8 91-01-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Phenyl 2-pyridyl ketone
202-034-3 91-02-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methyl-m-phenylene diisocyanate 202-039-0 91-08-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methyl-m-phenylene diisocyanate 202-039-0 91-08-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,6-dimethoxyphenol
202-041-1 91-10-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Phthalonitrile
202-044-8 91-15-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Phthalonitrile
202-044-8 91-15-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Veratrole
202-045-3 91-16-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Decahydronaphthalene
202-046-9 91-17-8 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Naphthalene
202-049-5 91-20-3 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Naphthalene
202-049-5 91-20-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
202-050-0 91-21-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Quinoline
202-051-6 91-22-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Quinoline
202-051-6 91-22-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Quinoline
202-051-6 91-22-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Quinoline
202-051-6 91-22-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Quinoline
202-051-6 91-22-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(4-aminoanilino)-5-nitrobenzenesulphonic acid
202-057-9 91-29-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(4-aminoanilino)-5-nitrobenzenesulphonic acid
202-057-9 91-29-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-amino-2-anilinobenzenesulphonic acid
202-058-4 91-30-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-amino-2-anilinobenzenesulphonic acid
202-058-4 91-30-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[[(3-amino-4-hydroxyphenyl)sulphonyl]amino]benzoic acid
202-063-1 91-35-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
7-(diethylamino)-4-methyl-2-benzopyrone
202-068-9 91-44-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl 2-[[3-[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-2-methylpropylidene]amino]benzoate
202-073-6 91-51-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethoxyquin
202-075-7 91-53-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Indoline-2,3-dione
202-077-8 91-56-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylnaphthalene
202-078-3 91-57-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methylnaphthalene
202-078-3 91-57-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methylquinoline
202-085-1 91-63-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Coumarin
202-086-7 91-64-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N-diethylaniline
202-088-8 91-66-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N-diethylaniline
202-088-8 91-66-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N,N-diethyl-m-toluidine
202-089-3 91-67-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-diethylaminophenol
202-090-9 91-68-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-diethylaminophenol
202-090-9 91-68-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diyldiamine
202-095-6 91-76-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Mepyramine
202-102-2 91-84-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N,N'-(3,3'-dimethylbiphenyl-4,4'-ylene)di(acetoacetamide)
202-111-1 91-96-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N'-(3,3'-dimethylbiphenyl-4,4'-ylene)di(acetoacetamide)
202-111-1 91-96-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,3'-dimethylbiphenyl-4,4'-diyl diisocyanate 202-112-7 91-97-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-(m-tolylimino)diethanol
202-114-8 91-99-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
N-[2-[(4-amino-m-tolyl)ethylamino]ethyl]methanesulphonamide
202-124-2 92-09-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phenyltoloxamine
202-127-9 92-12-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2'-methoxyacetoacetanilide
202-131-0 92-15-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-trifluoromethylphenothiazine
202-145-7 92-30-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(10H-phenothiazin-2-yl)propan-1-one
202-148-3 92-33-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-(6-methylbenzothiazol-2-yl)aniline
202-150-4 92-36-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2