Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 25 maj 2020. Database contains 22819 unique substances and contains information from 99250 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Xylidine
215-091-4 1300-73-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Xylitol
201-788-0 87-99-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Xylose
200-400-7 58-86-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Xylose
200-400-7 58-86-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Y-11637
436-680-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Y-513
- - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Y-5997
433-040-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Yarrowia lipolytica cell pellets (Biomass from Y lipolytica fermentation that is isolated with filter aid, extruded, and dried)
947-781-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
YELLOW DER 8824
438-010-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
YELLOW DO 2793
426-870-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
YELLOW DO 2847
419-510-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Yellow HAS 2-1232/6-RW
479-120-4 943914-64-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Yellow JGW 743 REG
437-960-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Yellow LF 6881
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Yellow LF 6911
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Yellow PE 3420
403-900-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Yellow PE 3420
403-900-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
YELLOW RN 1329
426-670-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
YELLOW ULK 1438
416-270-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Yellow UZ 3217-A
400-090-5 83784-23-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Ylang-ylang, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Cananga odorata, Annonaceae.
281-092-1 83863-30-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
YM-617 BROMIDE
419-810-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ytterbia stabilised yttrium disilicate
947-961-0 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ytterbium (III) oxide
215-234-0 1314-37-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Ytterbium trifluoride
237-354-2 13760-80-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ytterbium trinitrate
237-384-6 13768-67-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Yttrium
231-174-8 7440-65-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Yttrium borate phosphate vanadate, europium-doped
272-275-7 68784-82-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Yttrium chloride hexahydrate
233-801-0 10361-92-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Yttrium oxide
215-233-5 1314-36-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Yttrium oxide (Y2O3), europium-doped
271-591-2 68585-82-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Yttrium trifluoride
237-257-5 13709-49-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Yttrium trinitrate
233-802-6 10361-93-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Yttrium zirconium oxide
264-885-7 64417-98-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Yttrium(3+) acetate
245-612-0 23363-14-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Yucca schidigera, ext.
607-033-5 223749-05-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
z-1-[4-(2-Benzyloxyethoxy)-phenyl]-4-chloro-1,2-diphenyl-but-1-ene
938-325-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Z-109
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Z-21
414-720-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Z-44
437-370-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Z-44
437-370-1 - Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Z-75
481-890-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Z-77
482-260-9 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Z-78
482-050-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Z-84
482-090-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Z-85
482-100-8 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Zanthoxylum, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Zanthoxylum, Rutaceae.
310-094-8 102242-62-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Zeanyne salt
618-777-5 91662-51-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
zeolite, cuboidal, crystalline, synthetic, non fibrous, thermally produced
931-125-7 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zeolite, cuboidal, crystalline, synthetic, non-fibrous
930-915-9 - Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1