Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 25 maj 2020. Database contains 22819 unique substances and contains information from 99250 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Trisodium bis[3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-4-hydroxy-5-nitrobenzenesulphonato(3-)]chromate(3-)
260-892-4 57674-14-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
trisodium bis[3-[1-(3-chlorophenyl)-5-(hydroxykO)-3-methyl-1H-pyrazol-4-yl]diazenyl}-4-(hydroxy-kO)5-nitrobenzenesulfonato(3-)]chromate(3-)
943-109-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium bis[3-[[1-(anilinocarbonyl)-2-oxopropyl]azo]-5-chloro-2-hydroxybenzenesulphonato(3-)]cobaltate(3-)
277-381-7 73324-01-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium bis[3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]-7-nitronaphthalene-1-sulphonato(3-)]chromate(3-)
260-906-9 57693-14-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium bis[3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]naphthalene-1-sulphonato(3-)]chromate(3-)
278-127-8 75214-58-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium bis[4-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-3-hydroxynaphthalene-1-sulphonato(3-)]chromate(3-)
263-319-6 61916-41-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium bis[4-[4,5-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]benzene-1-sulphonato(3-)]cobaltate(3-)
279-075-9 79135-28-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium bis[4-[4,5-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]benzene-1-sulphonato(3-)]ferrate(3-)
276-677-3 72479-30-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium bis[4-amino-3-[(2-hydroxy-3,5-dinitrophenyl)azo]naphthalene-1-sulphonato(3-)]chromate(3-)
277-759-1 74196-16-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium bis[N,Nη(7-acetamido-5'-nitro-3-sulfonato-naphthalene-2-azobenzene-1,2'-diolato-0',0')]chromate (III)
400-810-8 106084-79-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trisodium citrate
200-675-3 68-04-2 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium dihydrogen -N,N-[bis[2-[bis(carboxylatomethyl)amino]ethyl]]glycinate
235-979-5 13078-36-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium hexafluoroaluminate
237-410-6 13775-53-6 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium hydrogen [2-[[α-[[3-[[4-chloro-6-[ethyl[3-[[2-(sulphooxy)ethyl]sulphonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-hydroxy-5-sulphophenyl]azo]benzyl]azo]-4-sulphobenzoato(6-)]cuprate(4-)
281-889-4 84057-71-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium hydrogen [2-[[α-[[3-[[4-chloro-6-[ethyl[4-[[2-(sulphooxy)ethyl]sulphonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-hydroxy-5-sulphophenyl]azo]benzyl]azo]-4-sulphobenzoato(6-)]cuprate(4-)
289-142-4 86024-59-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium hydrogen diphosphate
238-735-6 14691-80-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium hydrogen ethylenediaminetetraacetate
205-758-8 150-38-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium hydrogendicarbonate
208-580-9 533-96-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
trisodium N-(3-propionato)-.sc.l.sc.-aspartate
422-090-4 172737-80-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trisodium nitrilotriacetate
225-768-6 5064-31-3 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium orthophosphate
231-509-8 7601-54-9 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium trihydrogen 5,5',5''-(1,3,5-triazine-2,4,6-triyltriimino)tris[5-sulphonatosalicylate]
279-091-6 79135-90-3 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium trimetaphosphate
232-088-3 7785-84-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium(2-(α-(3-(4-chloro-6-(2-(2-(vinylsulfonyl)ethoxy)ethylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-2-oxido-5-sulfonatophenylazo)benzylidenehydrazino)-4-sulfonatobenzoato)copper(II)
407-580-8 130201-51-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trisodium-3-amino-6,13-dichloro-10-((3-((4-chloro-6-(2-sulfophenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl)amino)propyl)amino)-4,11-triphenoxydioxazinedisulfonate
410-130-3 136248-03-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tris{4-[(4-acetylphenyl)sulfanyl]phenyl}sulfonium hexafluorophosphate
700-373-6 953084-13-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
TRITON SP-140 SURFACTANT
432-220-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trixylyl phosphate
246-677-8 25155-23-1 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Trizinc bis(orthophosphate)
231-944-3 7779-90-0 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trizinc bis[hexacyanidocobaltate] dodecahydrate
942-358-9 69207-66-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trizinc dicitrate
208-901-2 546-46-3 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
tri{[(2S)-1-ethoxy-1-oxopropan-2-yl]oxy}(vinyl)silane
701-301-6 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Troclosene sodium
220-767-7 2893-78-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trometamol
201-064-4 77-86-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tropine
204-384-2 120-29-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
TROYSOL LAC
452-570-9 - Full Individual 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
Trypsin
232-650-8 9002-07-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
TSE-5 HCl
456-210-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TTP CYAN 1
405-180-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tungstate(3-), tetracosa-µ-oxododecaoxo[[]µ12-[[]phosphato(3-)-[?]O:[?]O:[?]O:[?]O':[?]O':[?]O':[?]O'':[?]O'':[?]O'':[?]O''':[?]O''':[?]O''']]dodeca-, hydrogen, hydrate (1:3:[?])
603-020-3 12501-23-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tungsten
231-143-9 7440-33-7 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tungsten Blue Oxide
- - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tungsten carbide
235-123-0 12070-12-1 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tungsten dioxide
234-842-7 12036-22-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tungsten disilicide
234-909-0 12039-88-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tungsten disulphide
235-243-3 12138-09-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tungsten hexachloride
236-293-9 13283-01-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tungsten hexafluoride
232-029-1 7783-82-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tungsten oxide
254-413-8 39318-18-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tungsten Oxide (WO3), caesium and tin-doped
945-942-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2