Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 27 maj 2020. Database contains 22820 unique substances and contains information from 99302 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Tributyl phosphite
203-061-3 102-85-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tributyl(ethyl)phosphonium diethyl phosphate
801-347-8 20445-94-7 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tributyl-2-methoxypropylphosphonium salt with 4,4'-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylidene]bis[phenol]
468-740-0 - Full Individual 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
Tributyl-2-thiourea
219-350-2 2422-88-0 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tributylaluminium
214-240-0 1116-70-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tributylamine
203-058-7 102-82-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tributylamine
203-058-7 102-82-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tributylethylammonium ethyl sulphate
268-329-4 68052-51-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tributylmethylammonium chloride
260-135-8 56375-79-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tributylmethylammoniummethylsulfate
454-210-6 13106-24-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tributylphosphine
213-651-2 998-40-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tributyltetradecylphosphonium tetrafluoroborate
413-520-1 125792-14-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tributyltin chloride 215-958-7 1461-22-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tricalcium bis(orthophosphate)
231-840-8 7758-87-4 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Tricalcium dicitrate
212-391-7 813-94-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tricarbonyl(methylcyclopentadienyl)manganese
235-166-5 12108-13-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trichloro(2,4,4-trimethylpentyl)silane
242-262-0 18379-25-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trichloro(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)silane
278-947-6 78560-45-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trichloro(3-chloropropyl)silane
219-844-8 2550-06-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trichloro(chloromethyl)silane
216-316-9 1558-25-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trichloro(ethyl)silane
204-072-6 115-21-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trichloro(hexadecyl)silane
227-575-2 5894-60-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trichloro(methyl)silane
200-902-6 75-79-6 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trichloro(N,N-dimethyloctylamine)boron
252-200-4 34762-90-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trichloro(octadecyl)silane
203-930-7 112-04-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trichloro(phenyl)silane
202-640-8 98-13-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trichloro(propyl)silane
205-489-6 141-57-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trichloro(trimethylamine)boron
216-166-4 1516-55-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trichloro(vinyl)silane
200-917-8 75-94-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trichloro-12,24-dihydro-5H-naphtho[2,3-h]naphth[2'',3'':6',7']indolo[2',3':6,7]anthra[2,1,9-mna]acridine-5,10,13,18,25-pentone
309-011-8 99688-45-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trichloro-p-tolylsilane
211-854-0 701-35-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trichloroacetaldehyde
200-911-5 75-87-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trichloroacetaldehyde
200-911-5 75-87-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trichloroacetic acid
200-927-2 76-03-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trichloroacetic acid
200-927-2 76-03-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trichloroacetyl chloride
200-926-7 76-02-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trichloroacetyl chloride
200-926-7 76-02-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trichloroacetyl isocyanate
221-165-7 3019-71-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trichloroethylene
201-167-4 79-01-6 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trichloroethylene
201-167-4 79-01-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trichloroisobutylsilane
242-053-4 18169-57-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trichloromethanesulphenyl chloride
209-840-4 594-42-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trichlorooctylstannane
221-435-4 3091-25-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trichlorosilane
233-042-5 10025-78-2 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
TRICHLOROSILANE
419-930-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trichlorosilane
233-042-5 10025-78-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trichlorosilane
233-042-5 10025-78-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trichlorotrifluoroethane
206-564-6 354-58-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trichlorotrimethyldialuminium
235-698-8 12542-85-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trichromium dicarbide
234-576-1 12012-35-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2