Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 25 maj 2020. Database contains 22819 unique substances and contains information from 99250 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
2-aminophenol
202-431-1 95-55-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chlorophenol
202-433-2 95-57-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-chlorophenol
202-433-2 95-57-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chlorophenol
202-433-2 95-57-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2,4-trimethylbenzene
202-436-9 95-63-6 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3,4-xylidine
202-437-4 95-64-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,4-xylenol
202-439-5 95-65-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,4-xylenol
202-439-5 95-65-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4-xylidine
202-440-0 95-68-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methyl-p-phenylenediamine
202-442-1 95-70-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylhydroquinone
202-443-7 95-71-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylhydroquinone
202-443-7 95-71-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4-dichlorotoluene
202-445-8 95-73-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-chloro-p-toluidine
202-446-3 95-74-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4-dichlorotoluene
202-447-9 95-75-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4-dichloroaniline
202-448-4 95-76-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4-dichloroaniline
202-448-4 95-76-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,5-xylidine
202-451-0 95-78-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-chloro-o-toluidine
202-452-6 95-79-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-methyl-m-phenylenediamine
202-453-1 95-80-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,5-dichloroaniline
202-455-2 95-82-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,5-dichloroaniline
202-455-2 95-82-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-amino-p-cresol
202-457-3 95-84-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-amino-4-chlorophenol
202-458-9 95-85-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,5-xylenol
202-461-5 95-87-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,5-xylenol
202-461-5 95-87-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,5-xylenol
202-461-5 95-87-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-chlororesorcinol
202-462-0 95-88-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Diethyl oxalate
202-464-1 95-92-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Diethyl oxalate
202-464-1 95-92-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dilactide
202-468-3 95-96-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,1-dimethoxycyclododecane
213-448-9 950-33-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium [4-[[dihydroxy[(2-hydroxy-3,5-dinitrophenyl)azo]phenyl]azo]benzenesulphonato(3-)]cuprate(1-)
305-729-0 95009-01-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Cocoa, powd., alkalized
305-748-4 95009-22-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C8-14, triesters with trimethylolpropane
305-758-9 95009-31-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, vegetable-oil, esters with dipropylene glycol
305-769-9 95009-41-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Rosin, fumarated, reaction products with formaldehyde
305-795-0 95009-65-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(R)-3-(2-benzyloxy)-5-bromophenyl)-N,N-diisopropyl-3-phenylpropan-1-amine
700-662-7 950773-38-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-[(1R,2S)-2,3-Dihydro-2,6-dimethyl-1H-inden-1-yl]-6-[(1RS)-1-fluoroethyl]-1,3,5-triazine-2,4-diamine
936-023-6 950782-86-2 Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
7-Isopropyl-2H,4H-1,5-benzodioxepin-3-one
700-012-2 950919-28-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-[4-(trans-4-propylcyclohexyl)phenyl]butan-1-one
689-242-1 95149-34-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-[4-(trans-4-propylcyclohexyl)phenyl]pentan-1-one
689-247-9 95149-35-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(benzothiazol-2-ylthio)succinic acid
401-450-4 95154-01-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
methoxyammonium methanesulfonate
700-460-9 951627-45-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Fatty acids, soya, iso-Pr esters
305-857-7 95193-46-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Rape oil, oxidized
305-871-3 95193-59-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Rape oil, oxidized
305-871-3 95193-59-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1H-Indene-1,3(2H)-dione, 2-(2-quinolinyl)-, sulfonated, sodium salts
305-897-5 95193-83-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-diphenylethanone oxime
811-357-4 952-06-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
6'-(isobutylethylamino)-3'-methyl-2'-phenylaminospiro[isobenzo-2-oxofuran-7,9'-[9H]-xanthene]
410-890-6 95235-29-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1