Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 25 maj 2020. Database contains 22819 unique substances and contains information from 99250 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
4-(2,5,6,6-tetramethylcyclohex-2-enyl)but-3-en-2-one
201-219-6 79-69-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-aminotoluene-2-sulphonanilide
201-221-7 79-72-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,5-di-tert-pentylhydroquinone
201-222-2 79-74-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
(E)-4-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one
201-224-3 79-77-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Retinyl palmitate
201-228-5 79-81-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Camphene
201-234-8 79-92-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol
201-236-9 79-94-7 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-isopropylidenedi-o-cresol
201-240-0 79-97-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-isopropylidenedicyclohexanol
201-244-2 80-04-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-isopropylidenediphenol
Bisphenol A; BPA
201-245-8 80-05-7 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis(4-chlorophenyl) sulphone
201-247-9 80-07-9 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Dapsone
201-248-4 80-08-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Dapsone
201-248-4 80-08-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4,4'-sulphonyldiphenol
201-250-5 80-09-1 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-sulphonyldiphenol
201-250-5 80-09-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dichloro(diphenyl)silane
201-251-0 80-10-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
α,α-dimethylbenzyl hydroperoxide
201-254-7 80-15-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzenesulphonohydrazide
201-255-2 80-17-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methyl benzenesulphonate
201-256-8 80-18-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-amino-4-hydroxy-N-phenylbenzenesulphonamide
201-258-9 80-20-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-amino-4-hydroxy-N-methylbenzenesulphonamide
201-262-0 80-23-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
p-menth-1-en-8-yl acetate
201-265-7 80-26-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis(α,α-dimethylbenzyl) peroxide
201-279-3 80-43-3 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
p-(1,1-dimethylpropyl)phenol
201-280-9 80-46-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl toluene-4-sulphonate
201-283-5 80-48-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl toluene-4-sulphonate
201-283-5 80-48-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4,4'-oxydi(benzenesulphonohydrazide)
201-286-1 80-51-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
p-menthane-1,8-diol
201-288-2 80-53-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde
201-289-8 80-54-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Pin-2(3)-ene
201-291-9 80-56-8 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-bromobutyric acid
201-294-5 80-58-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methyl methacrylate
201-297-1 80-62-6 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,1,3,3-tetramethylguanidine
201-302-7 80-70-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxy-3-methylcyclopent-2-enone
201-303-2 80-71-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-dimethylimidazolidin-2-one
201-304-8 80-73-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Naphthalene-1,5-disulphonic acid
201-317-9 81-04-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one 1,1-dioxide
201-321-0 81-07-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-diaminostilbene-2,2'-disulphonic acid
201-325-2 81-11-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-diaminostilbene-2,2'-disulphonic acid
201-325-2 81-11-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dexpanthenol
201-327-3 81-13-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4'-tert-butyl-2',6'-dimethyl-3',5'-dinitroacetophenone
201-328-9 81-14-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
α,α,2,6-tetrachlorotoluene
201-332-0 81-19-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dehydrocholic acid
201-335-7 81-23-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Cholic acid
201-337-8 81-25-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Cholic acid
201-337-8 81-25-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Perylene-3,4:9,10-tetracarboxydiimide
201-344-6 81-33-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3-methyl-6-(p-toluidino)-3H-dibenz[f,ij]isoquinoline-2,7-dione
201-346-7 81-39-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-diamino-2,3-dichloroanthraquinone
201-348-8 81-42-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-hydroxy-4-(p-toluidino)anthraquinone
201-353-5 81-48-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-dihydroxyanthraquinone
201-368-7 81-64-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1