Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 05 juni 2020. Database contains 22820 unique substances and contains information from 99302 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
4-(4-tolyloxy)biphenyl
405-730-7 51601-57-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-(4-trans-vinyl-[1,1'-bicyclohexyl]-4'-trans-yl)-1,2-difluorobenzene
430-860-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-(5-(5-[1-(4-carboxyphenyl)hexahydro-2,4,6-trioxopyrimidin-5-ylidene]penta-1,3-dienyl)-1,2,3,4-tetrahydro-6-hydroxy-2,4-dioxopyrimidin-1-yl)benzoic acid-triethylamine salt
426-900-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-(5-ethoxyheptyl)perhydropentalen-2-one
419-880-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-(5-methyl-3-phenylisoxazol-4-yl)benzenesulfonamide
448-010-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-(6-acryloyloxyhexyloxy)-benzoic acid (4-cyanophenyl ester)
425-120-4 83847-14-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-(6-acryloyloxyhexyloxy)benzoic acid (4-(trans-4-propylcyclohexyl)phenyl ester)
425-880-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-(butoxymethyl)-2-methoxyphenol
444-010-7 82654-98-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-(N,N-dibutylamino)-2-hydroxy-2'-carboxybenzophenone
410-410-5 54574-82-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-(trans-4-propylcyclohexyl)phenyl acetic acid
435-100-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-({6-AMINO-2-[(4-CYANOPHENYL)AMINO]PYRIMIDIN-4-YL}OXY)-3,5-DIMETHYLBENZONITRILE
458-850-7 - NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-4'-methylenebis(oxyethylenethio)diphenol
407-480-4 93589-69-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-[(3-hydroxypropyl)amino]-3-nitrophenol
406-305-9 92952-81-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-[(3-isobutoxy-1-isobutoxycarbonyl-3-oxopropyl)(3-octyloxypropyl)amino]-4-oxobutyric acid; reaction mass of: 4-[(3-decyloxypropyl)(3-isobutoxy-1-isobutoxycarbonyl-3-oxopropyl)amino]-4-oxobutyric acid
423-750-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-[(4-(aminoiminomethyl)phenyl)amino]-4-oxobutanoic acid hydrochloride
430-340-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-[(4-Fluorophenylimino)methyl]phenol
438-950-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-[({(3R,3aR,6S,6aR)-6-[(4-{[4-({[4-(acryloyloxy)butoxy]carbonyl}oxy)benzoyl]oxy}benzoyl)oxy]hexahydrofuro[3,2-b]furan-3-yl}oxy)carbonyl]phenyl 4-({[4-(acryloyloxy)butoxy]carbonyl}oxy)benzoate
431-360-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-[2-((6R,7R)-7-amino-2-carboxy-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-ylsulfanyl)thiazole-4-yl]-1-methyl-pyridiniumchloride monohydrochloride
447-990-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-[2-(1-methyl-2-(4-morpholinyl)ethoxy)ethyl]morpholine
407-940-4 111681-72-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-[2-(Cyclopropylmethoxy)ethyl]phenol
440-910-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-[2-[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]ethoxy]quinazoline
410-580-0 120928-09-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyloxy]-1-[2-[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydrophenyl)propionyloxy]ethyl]-2,2,6,6-tetramethylpiperidine
416-770-1 73754-27-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-[3-(diethoxymethylsilylpropoxy)-2,2,6,6-tetramethyl]piperidine
411-400-3 102089-33-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-[4-(1,3-dihydroxyprop-2-yl)phenylamino]-1,8-dihydroxy-5-nitroanthraquinone
406-057-1 114565-66-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-[4-(2-ethylhexyloxy)phenyl](1,4-thiazinane-1,1-dioxide)
418-320-8 133467-41-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-[4-amino-5-hydroxy-3-(4-(2-sulfoxyethylsulfonyl)phenylazo)-2,7-disulfonapht-6-ylazo]-6-[3-(4-amino-5-hydroxy-3-(4-(2-sulfoxyethylsulfonyl)phenylazo)-2,7-disulfonapht-6-ylazo]phenylcarbonylamino]benzenesulfonic acid, x sodium salt
417-640-5 161935-19-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-[bis(2-tert-butyl-4-hydroxy-6-methylphenyl)methyl]phenyl 6-diazo-5-oxo-5,6-dihydronaphthalene-1-sulfonate
451-040-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-acetyloxy-5β,20-epoxy-1,2α,4,7β,10β,13α-hexahydroxy-9-oxotax-11-en-2-yl benzoate
418-680-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-amino-2-(aminomethyl)phenol dihydrochloride
412-510-4 135043-64-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-amino-3-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-1-naphthalene sulfonic acid
427-680-5 188907-52-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-amino-3-fluorophenol
402-230-0 399-95-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-Amino-3-methyl-4-(2-hydroxyethyl)amino-6-nitrobenzene
417-600-7 82576-75-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-amino-5-ethyl-1-(2-methoxyethyl)-1H-Pyrazole-3-carboxamide
438-910-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-amino-6-((E)-(4-(4-(ethenylsulfonyl)butanoyl)amino)-diazenyl)-3-((E)-4- (ethenylsulfonyl)-diazenyl)-5-hydroxypolycarbocyclo, polysulfonate, polyphenyl, sodium salt
401-000-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-anilino-2-methoxybenzenediazonium hexafluorophosphate(1-)
442-910-4 68900-98-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-benzyl-2,6-dihydroxy-4-aza-heptylene bis(2,2-dimethyloctanoate)
418-100-1 172964-15-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-benzyloxy-4'-(2,3-epoxy-2-methylprop-1-yloxy)diphenylsulfone
408-220-2 141420-50-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-bromo-2-chlorofluorobenzene
405-580-2 60811-21-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-bromo-2-fluoro-1-trifluoromethoxybenzene
430-850-1 105529-58-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-chloro-3',4'-dimethoxybenzophenone
404-610-1 116412-83-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-chloro-5-methylbenzotriazole sodium salt; 5-chloro-4-methylbenzotriazole sodium salt; reaction mass of: 4-chloro-7-methylbenzotriazole sodium salt
427-730-6 202420-04-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-chlorophenyl cyclopropyl ketone O-(4-aminobenzyl)oxime
405-260-2 94050-51-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-CPH
428-130-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-Cyano-4'-hydroxybiphenyl
427-840-4 19812-93-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-cyclohexyl-2-methyl-2-butanol
420-630-3 83926-73-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-decyl-1,3-oxazolidin-2-one; 4-decyloxazolidin-2-one
443-770-7 7693-82-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-dichloroacetyl-1-oxa-4-azaspiro[4.5]decane
401-130-4 71526-07-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-dimethylaminobenzenediazonium 3-carboxy-4-hydroxybenzenesulfonate
404-980-4 124737-31-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-ethyl-1,3-dioxolan-2-one
403-780-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-ethyl-2-fluoro-4'-(2-(trans-4-pentylcyclohexyl)ethyl)biphenyl
433-390-1 95379-18-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2