Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 25 maj 2020. Database contains 22819 unique substances and contains information from 99250 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Ammonium (di C8-C10, branched, C9 rich, alkylnaphthalene sulphonate)
947-119-2 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (7E)-undec-7-enal and (8E)-undec-8-enal and (9E)-undec-9-enal and (9Z)-undec-9-enal and undec-10-enal
947-118-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of disodium (sulphonatothio)acetate and sodium chloride
947-115-0 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
benzyl [(2S)-1-(2-{(2S,3S)-3-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-2-hydroxy-4-phenylbutyl}-2-[4-(pyridin-2-yl)benzyl]hydrazino)-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl]carbamate
947-101-4 2173015-37-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4,6-trifluoro-N-[6-(1-methylpiperidine-3-carbonyl)-2-pyridyl]benzamide;hydrochloride
947-092-7 613677-28-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-(1-methylpiperidine-4-carbonyl)pyridin-2-amine dihydrochloride
947-091-1 613678-10-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Concrete of Cistus ladaniferus (Cistaceae) obtained from stems and leaves by organic solvents extraction
947-090-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-Methyl piperidine-4-carboxylic acid diethylamide Hydrochloride hydrate
947-089-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of N-(3-{[(2E)-3-(4-methoxyphenyl)prop-2-enoyl]amino}propyl)-N,N-dimethyldocosan-1-aminium chloride and N-(3-{[(2E)-3-(4-methoxyphenyl)prop-2-enoyl]amino}propyl)-N,N-dimethylicosan-1-aminium chloride
947-079-6 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
m-cresol, reaction products with propene
947-072-8 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 2-hydroxy-3-[(1-oxodocosyl) oxy]propyltrimethylammonium chloride and 2-methylpentane-2,4-diol
947-057-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
sodium 9-β-D-ribofuranosyl-9H-purin-6-olate
947-050-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Essential oil of Ylang Ylang III obtained from the flowers of Cananga odorata (Annonaceae) by steam distillation
947-049-2 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction Mass of Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic and Residual oils (petroleum), solvent refined; oxidized, calcium salts
947-048-7 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of sodium sulphate and trisodium trioxalatoferrate
947-037-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Betaines, C12-16 (even numbered) -alkyldimethyl
947-036-1 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Resinoid of Boswellia Carterii (Burseraceae) obtained from exudate by hexane extraction
947-035-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
reaction mass of (E)-(6,10-dimethylundeca-1,5,9-trien-2-yl)cyclopropane and (E)-1-(4,8-dimethylnona-3,7-dien-1-yl)-1,1'-bi(cyclopropane)
947-034-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-ethylhexyl 3-[2-(4-ethoxy-2,3-difluoro-phenyl)-6-fluoro-phenyl]sulfanylpropanoate
947-033-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Calcination products of BaCO3, SrCO3, MgO, Al2O3, Eu2O3 and MnCO3
947-028-8 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
[(2-hydroxyacetyl)oxy](oxo) vanadium 2-hydroxyacetate
947-007-3 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Butanedioic acid, 2,3-dihydroxy- [R-(R*,R*)]-,C12-13-branched alkyl esters
947-004-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 4,4'-bis[[1-[[(2,4-dimethylphenyl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo][1,1'-biphenyl]-2,2'-disulphonate
946-997-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of 2,4-bis(2-methylbutan-2-yl)phenol and phosphorous pentoxide
946-992-7 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of (E)-5-((4-amino-5-methoxy-2-methylphenyl)diazenyl)-3-((phenylsulfonyl)oxy)naphthalene-2,7-disulfonic acid condensate with cyanurchloride, then condensate with (E)-7-amino-4-hydroxy-3-((2-methoxy-5-sulfophenyl)diazenyl)naphthalene-2-sulfonic acid, finally condensate with aniline, sodium salts
946-990-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of disodium [2,2'-(imino-κN)dibutanedioato-κ2O1,O4(4-)]magnesium(2-), sodium chloride and aspartic acid disodium salt
946-985-9 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of 2-(2-aminoethoxy)ethanol and 2,2',2''-nitrilotriethanol and heptanoic acid and isononanoic acid
946-979-6 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2-dodecylhexadecyl methacrylate and 2-tetradecyloctadecyl methacrylate
946-978-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[ω-hydroxy-C16 (saturated and unsaturated) and C16 (unsaturated)] fatty acids
946-968-6 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[ω-hydroxy-C16 (saturated and unsaturated) and C16 (unsaturated)] fatty acids
946-968-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 5-[{4-[Benzyl(methyl)amino]phenyl}diazenyl]-1,4-dimethyl-4H-1,2,4-triazol-1-ium bromide and 3-[{4-[Benzyl(methyl)amino]phenyl}diazenyl]-1,4-dimethyl-4H-1,2,4-triazol-1-ium bromide
946-967-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2,2-bis(hydroxymethyl)propane-1,3-diol and 2,2,2',2'-tetrakis(hydroxymethyl)-3,3'-oxydipropan-1-ol esterifed with heptanoic acid, pentanoic acid and 3,5,5-trimethylhexanoic acid
946-966-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Gum of Cistus ladaniferus (Cistaceae) obtained from stems and leaves by extraction with alkaline solution
946-963-9 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of 4,4'-Azo-3-hydroxynaphthalene-1-sulphonate coupled with 2-naphthol and 2-amino-4 (or 5)-nitrophenol, chelated with chromium (3+), sodium salts
946-959-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of 7-hydroxy-3,7-dimethyloctanal and methyl 2-aminobenzoate
946-958-1 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzene, tetrapropylene-, distn. residues, sulfonated, sodium salts
946-950-8 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzenesulfonic acid, di-C10-14-alkyl derivs., sodium salts
946-949-2 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 3-phenoxybenzyl (1R,3R)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyclopropanecarboxylate and 3-phenoxybenzyl (1R,3S)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyclopropanecarboxylate (4:1)
946-945-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C12-14 (even numbered), propoxylated, aminated
946-944-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2-bis[(allyloxy)methyl]butyl (3-{[({2,2-bis[(allyloxy)methyl]butoxy}carbonyl)amino]methyl}-3,5,5-trimethylcyclohexyl)carbamate
946-937-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[4-[[4-(dimethylamino)phenyl]-[4-(ethylamino)-3-methyl-phenyl]methylene]-2-methyl-cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]-ethyl-ammonium;acetate
946-928-8 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Concrete of Cistus ladaniferus (Cistaceae) obtained from labdanum gum by organic solvent extraction.
946-927-2 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Absolute of Cistus ladaniferus (Cistaceae) obtained from cistus concrete by heat treatment and ethanol extraction.
946-923-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Resinoid of Cistus ladaniferus (Cistaceae) obtained from labdanum gum by ethanol extraction
946-922-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Essential oil of Copaiba obtained from the exudate of Copaifera (Fabaceae) trees by distillation
946-913-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (1S*, 2R*, 5S*)-2-Isopropenyl-5-methylcyclohexanol and (1S*, 2S*, 5R*)-2-Isopropenyl-5-methylcyclohexanol
946-911-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of glycerol and octanoic acid
946-904-7 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 2-isopropenyl-5-methylhex-4-en-1-ol and 2-isopropenyl-5-methylhex-4-enyl acetate and DL-borneol and caryophyllene and linalool and linalyl acetate and p-menth-1-en-4-ol
946-901-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of diazotised Sodium hydrogen 4-amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate coupled with Resorcinol (1:1), coupled with diazotised 5-amino-2-anilinobenzenesulphonic acid (1:2), coupled with diazotised 4-nitroaniline (1:1), sodium salts
946-899-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6-aminomethyl-6,11-dihydro-5H-dibenz[b,e]azepine phthalhydrazide salt
946-889-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2