Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 05 juni 2020. Database contains 22820 unique substances and contains information from 99302 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Oxymorphone
200-959-7 76-41-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Oxycodone
200-960-2 76-42-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Codeine
200-969-1 76-57-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-O-ethylmorphine
200-970-7 76-58-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Diethyl ethyl(1-methylbutyl)malonate
200-981-7 76-72-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Pentobarbital
200-983-8 76-74-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-ethyl-5-(1-methylbutyl)-2-thiobarbituric acid
200-984-3 76-75-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Chlorotriphenylmethane
200-986-4 76-83-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triphenylmethanol
200-988-5 76-84-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methyl benzilate
200-991-1 76-89-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzilic acid
200-993-2 76-93-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methadone
200-996-9 76-99-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2',3,3'-tetrahydro-3,3,3',3'-tetramethyl-1,1'-spirobi[1H-indene]-5,5',6,6'-tetrol
201-003-1 77-08-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Phenolphthalein
201-004-7 77-09-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-[bis(isopropyl)amino]-2,2-diphenylbutyronitrile
201-005-2 77-11-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dicycloverine
201-009-4 77-19-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Diethyl diethylmalonate
201-016-2 77-25-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hexachlorocyclopentadiene
201-029-3 77-47-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-dibromo-5,5-dimethylhydantoin
201-030-9 77-48-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
[3R-(3α,3aβ,6α,7β,8aα)]-octahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulen-6-ol
201-035-6 77-53-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
[3R-(3α,3aβ,6α,7β,8aα)]-octahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulen-5-yl acetate
201-036-1 77-54-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Dibutyltin dilaurate
201-039-8 77-58-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-methylenebis[6-(1-methylcyclohexyl)-p-cresol]
201-044-5 77-62-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
5,5-dimethylhydantoin
201-051-3 77-71-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
5,5-dimethylhydantoin
201-051-3 77-71-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoindene
201-052-9 77-73-6 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Methylpentynol
201-055-5 77-75-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Acetone-dimethyl acetal
201-056-0 77-76-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Acetone-dimethyl acetal
201-056-0 77-76-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dimethyl sulphate
201-058-1 77-78-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dimethyl sulphate
201-058-1 77-78-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dimethyl sulphate
201-058-1 77-78-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dimethyl sulphate
201-058-1 77-78-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dimethyl sulphate
201-058-1 77-78-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dimethyl sulphate
201-058-1 77-78-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dimethyl sulphate
201-058-1 77-78-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dimethyl sulphate
201-058-1 77-78-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethyl 2,3-epoxy-3-phenylbutyrate
201-061-8 77-83-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethylidynetrimethanol
201-063-9 77-85-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trometamol
201-064-4 77-86-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triethyl O-acetylcitrate
201-066-5 77-89-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tributyl O-acetylcitrate
201-067-0 77-90-7 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Choline dihydrogen citrate
201-068-6 77-91-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Citric acid
201-069-1 77-92-9 Full Joint 100 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Triethyl citrate
201-070-7 77-93-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tributyl citrate
201-071-2 77-94-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,4,5-tetrahydroxycyclohexanecarboxylic acid
201-072-8 77-95-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraethylammonium hydroxide
201-073-3 77-98-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Propylidynetrimethanol
201-074-9 77-99-6 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraethyllead 201-075-4 78-00-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2