Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 27 maj 2020. Database contains 22820 unique substances and contains information from 99302 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Tetrasodium 5-[4-chloro-6-(N-ethyl-anilino)-1,3,5-triazin-2-ylamino]-4-hydroxy-3-(1,5-disulfonatonaphthalen-2-ylazo)-naphthalene-2,7-disulfonate
411-540-5 130201-57-9 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 5-[4-chloro-6-(N-ethyl-anilino)-1,3,5-triazin-2-ylamino]-4-hydroxy-3-(1,5-disulfonatonaphthalen-2-ylazo)-naphthalene-2,7-disulfonate
411-540-5 130201-57-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrasodium 7-[[4-[[4,6-bis[(3-sulfonatopropyl)thio]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-3-methoxyphenyl]azo]naphthalene-1,3-disulfonate
428-480-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrasodium 8-benzamido-2-(5-(4-fluoro-6-(1-sulfonato-2-naphthylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-2-sulfonatophenylazo)-1-hydroxynaphthalene-3,6-disulfonate
400-790-0 85665-97-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrasodium [({fluoro-[(2-{[fluoro-({5-(hydroxy-kO)-6-[(E)-(2-{(E)-[2-(hydroxy-kO)-sulfophenyl]diazenyl}-4,5-dimethoxyphenyl)diazenyl]-sulfonaphthalen-2-yl}amino)-heteromonocyclyl]amino}alkyl)amino]- heteromonocyclyl}amino)benzene-disulfonato(2-)]copper
466-470-8 - Full Individual 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium [5-((4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino)-2-((2-hydroxy-3,5-disulfonatophenylazo)-2-sulfonatobenzylidenehydrazino)benzoate]copper(II)
404-070-7 116912-62-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrasodium [7-(2,5-dihydroxy-KO2-7-sulfonato-6-[4-(2,5,6-trichloro-pyrimidin-4-ylamino)phenylazo]-(N1,N7-N)-1-naphthylazo)-8-hydroxy-KO8-naphthalene-1,3,5-trisulfonato(6-)]cuprate(II)
411-470-5 141048-13-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrasodium dihydrogen 1,1''-dihydroxy-8,8''-[p-phenylbis(imino-{6-[4-(2-aminoethyl)piperazin-1-yl]}-1,3,5-triazine-4,2-diyl-imino)]bis(2,2'-azonaphthalene-1',3,6-trisulfonate)
420-350-1 172277-97-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate
200-573-9 64-02-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrasodium N,N'-(6,13-dichloro-4,11-bis(2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl)-5,12-dioxa-7,14-diazapentacene-3,10-diylbis(iminoethylene))disuccinamate
402-450-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrasodium tripotassium (.my.-((2,2'-((3-imino-6-sulfonatophenyl-(N-methyl)-imino)bis((6-chloro-1,3,5-triazin-4,2-diyl)imino(2-hydroxy-5-sulfonato-3,1-phenylen)azo(phenylmethylen)azo))bis(4-sulfonatobenzoato))-dicuprate(7-)
406-077-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrasodium {3,3',3'',3'''-[(29H,31H-phthalocyanine-1,8,15,22-tetrayl-k4N29,N30,N31,N32)tetrasulfonyl]tetrapropane-1-sulfonato(6-)}cuprate(4-)
696-145-8 944730-39-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium, 2-[[1-hydroxy-8-[(2-hydroxybenzoyl)amino]-3,6-disulfonatonaphthalen-2-yl]azo]naphthalene-1,5-disulfonate
442-250-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrasodium-1,2-bis(4-fluoro-6-[5-(1-amino-2-sulfonatoanthrachinon-4-ylamino)-2,4,6-trimethyl-3-sulfonatophenylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino)ethane
411-240-4 143683-23-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
tetrazinc(2+)bis(hexacyanocobalt(3+))diacetate
440-060-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TexFRon AG
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
TFA-Lys
423-900-9 - Full Individual 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
TFM3-1575U
471-160-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
THBP
447-000-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
The IUPAC name and further molecular and structural information for the reaction mass was not determinable.
936-227-5 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
The IUPAC name and further molecular and structural information for the reaction mass was not determinable.
935-540-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
The IUPAC name and further molecular and structural information for the reaction mass was not determinable.
935-539-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Theobroma, T. Cacao, Malvaceae; powder obtained from grounded nibs (kernel from cocoa beans) pasteurized with steam, dried, fat reduced and pulverized.
931-309-7 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Theophyllin-7-ylacetic acid
211-490-2 652-37-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Theophylline
200-385-7 58-55-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
thiamethoxam (ISO); 3-(2-chloro-thiazol-5-ylmethyl)-5-methyl[1,3,5]oxadiazinan-4-ylidene-N-nitroamine
428-650-4 153719-23-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Thioacetamide
200-541-4 62-55-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Thiocarbonyl chloride
207-341-6 463-71-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Thiocolchicine
220-346-8 2730-71-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Thionyl dichloride
231-748-8 7719-09-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Thionyl dichloride
231-748-8 7719-09-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Thionyl dichloride
231-748-8 7719-09-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Thiophosphoryl trichloride
223-622-6 3982-91-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Thiosulfuric acid(H2S2O3),S-[2-[[3-[[(2R)-2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl]amino]-1-oxopropyl]amino]ethyl]ester, calcium salt (2:1)
446-480-9 34644-00-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
THIXATROL SR 100
402-620-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TI 435-Triazan
458-660-4 - Intermediate Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TIC-A
432-390-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tin monoxide
244-499-5 21651-19-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tin zinc oxide (SnZnO3)
405-290-6 12036-37-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tin(II) bis(methanesulfonate)
401-640-7 53408-94-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Titanium 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate (2:5)
923-927-0 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Titanium complexes of ethanol and 2-dimethylaminoethanol
437-420-2 - Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Titanium complexes of ethanol and 2-dimethylaminoethanol
437-420-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Titanium tetrachloride
231-441-9 7550-45-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Titanium tetrachloride
231-441-9 7550-45-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Titanium tetraisopropanolate
208-909-6 546-68-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Titanium trichloride
231-728-9 7705-07-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Titanium(4+) oxalate
403-260-7 31363-92-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Titanium, (S) - lactate polyethylene glycol triisopropanolamine ammonium complexes
410-660-5 1072830-14-8 Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Titanium, (S) - lactate polyethylene glycol triisopropanolamine ammonium complexes
410-660-5 1072830-14-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1