Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 27 maj 2020. Database contains 22820 unique substances and contains information from 99302 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
SUBSTANCE SC116510
422-140-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
substituted alkylalkanoate
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Substituted amino acid
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Substituted amino acid (2)
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Substituted anthraquinone compound
474-180-8 - Full Individual 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
Succinic anhydride
203-570-0 108-30-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Succinimide
204-635-6 123-56-8 Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sulfacetamide
205-640-6 144-80-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sulfapyridine
205-642-7 144-83-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sulfonation products of (N-phenyl-4-[[4-(phenylamino)phenyl][4-(phenylimino)cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]methyl]aniline, monohydrochloride and 4,4'-[(4-iminocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methylene]bis[N-phenylaniline], monohydrochloride), sodium salts
944-086-6 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfonation products of dipotassium sulfite with (esterification products of C9-11 (branched and linear) Alkyl Polyglycosides with maleic anhydride)
938-999-9 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfonation products of disodium sulfite with (esterification products of C10-16 (even numbered) alkyl polyglycosides with maleic anhydride)
940-678-3 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfonation products of disodium sulfite with (esterification products of C9-11 (branched and linear) Alkyl Polyglycosides with maleic anhydride)
700-855-6 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfonic acids, alkane, sodium salts
271-774-7 68608-15-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sulfonic acids, C13-17-sec-alkane, compds. with triethanolamine
288-492-5 85736-79-4 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfonium, dimethylphenyl-, salt with 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-1-butanesulfonic acid(1:1) 452-310-4 220133-51-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sulfonium, triphenyl-, salt with 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-1-butanesulfonic acid(1:1) 478-340-8 144317-44-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sulfuric acid, C16-C18 (even numbered) alkyl esters, sodium salts and C16-18 (even numbered) alcohols
944-399-8 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulphur trioxide--trimethylamine (1:1)
221-614-7 3162-58-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sumilizer GP
442-450-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SUNA
414-360-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SX9509
422-750-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SYL-OFF(R) 7690 (LIS)
421-970-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SYNTHOESTER DRS 94-848
432-650-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Synthon A
467-670-8 - Intermediate Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Synthon B
467-680-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SZ-1012
440-810-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SÄUREBRAUN 4126
404-430-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
T-159
485-120-5 - Full Individual 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
T-188
427-010-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
T-192
427-120-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
T-209
417-990-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
T-249
427-130-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
T-312
427-890-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
T-3599
400-590-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
T-3811A15
440-890-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
T-3FCL.F
412-970-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
T-3FCLF
412-980-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
T-405
426-560-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
T-493
430-020-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
T-5658 CURATIVE
415-330-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
T-5FCLF
413-000-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
T-6627
425-060-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
t-Butyl (2S,2aS,5aR)-1-azabicyclo[3.3.0] oct-2-carboxylate monooxalate salt
478-200-6 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
t-Butyl (2S,2aS,5aR)-1-azabicyclo[3.3.0] oct-2-carboxylate monooxalate salt
478-200-6 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
t-Butyl (2S,2aS,5aR)-1-azabicyclo[3.3.0] oct-2-carboxylate monooxalate salt
478-200-6 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
T001378
423-080-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
T001790
425-010-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
T001830
432-940-6 - NA Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
T002260
439-990-8 - NA Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1