Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 27 maj 2020. Database contains 22820 unique substances and contains information from 99302 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
S195178
466-670-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SAC-H12
439-890-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SALACOS 168E
430-160-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Salicylaldehyde
201-961-0 90-02-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Salt of (8a,9R)-cinchonan-9-ol and [(R)-{[(1S)-2-methyl-1-(propanoyloxy)propyl]oxy}(4-phenylbutyl)phosphoryl]acetic acid (1:1) / Salt of (8a,9R)-cinchonan-9-ol and [(R)-{[(1S)-2-methyl-1-(propanoyloxy)propyl]oxy}(4-phenylbutyl)phosphoryl]acetic acid
700-177-0 467430-13-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Salt of (8a,9R)-cinchonan-9-ol and [(R)-{[(1S)-2-methyl-1-(propanoyloxy)propyl]oxy}(4-phenylbutyl)phosphoryl]acetic acid (1:1) / Salt of (8a,9R)-cinchonan-9-ol and [(R)-{[(1S)-2-methyl-1-(propanoyloxy)propyl]oxy}(4-phenylbutyl)phosphoryl]acetic acid
700-177-0 467430-13-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Salt of 1-[(5α,6β,14β,18S)-3,6-dimethoxy-17-methyl-7,8-didehydro-18,19-dihydro-4,5-epoxy-6,14-ethenomorphinan-18-yl]ethanone and tartaric acid (1:1)
604-177-0 14022-24-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Salt of 4-azidobutan-1-amine and (7,7-dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]hept-1-yl)methanesulfonic acid
943-084-2 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Salt of N-acetyl-L-glutamic acid and 1-[(7S)-3,4-dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-yl]methanamine (1:1), monohydrate
922-576-0 1184182-45-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
salt of: (1S-cis)-1-amino-2,3-dihydro-1H-inden-2-ol and [R-[R*R*]]-2,3-dihydroxybutanedioic acid
425-210-3 169939-84-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Salts of 9-(2-carboxyphenyl)-3,6-bis(diethylamino)xanthenium and 4,4'-bis[(3-methyl-5-oxo-1-phenyl-4,5-dihydro-1H-pyrazol-4-yl)diazo] biphenyl- 2,2'-disulfonic acid and 5-amino-4-hydroxy-6-[(4-nitrophenyl)diazo]-3-(phenyldiazo)-3,4-dihydronaphthalene-2,7-disulfonic acid (5:3:1)
700-501-0 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Salts of 9-[2-(ethoxycarbonyl)phenyl]-3,6-bis(ethylamino)-2,7-dimethylxanthenium chloride and 4-{[1-hydroxy-6-({[5-hydroxy-6-(phenyldiazo)-7-sulfonaphthalen-2-yl]carbamoyl}amino)-3-sulfonaphthalen-2-yl]diazo}benzoic acid (2:1)
700-502-6 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Samarium trinitrate
233-798-6 10361-83-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
SAP 4522
435-760-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Saponification and oxidation product of carnauba wax with acidic sodium dichromate solution
700-660-6 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Saponification and oxidation product of carnauba wax with acidic sodium dichromate solution esterified with 1-methyl-1,3-propanediol and subsequent saponification with calcium dihydroxide
700-725-9 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Saponification and oxidation product of carnauba wax with acidic sodium dichromate solution esterified with ethylene glycol
700-720-1 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
SAVINYL ROUGE E-3BS
415-810-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Savory, Satureja hortensis, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Satureja hortensis, Labiatae.
283-922-8 84775-98-4 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
SB 211-245-Z
416-780-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SB-12
439-060-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SB-217063
415-200-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SBOZ
469-920-1 - Intermediate Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SC-188
426-090-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SC905
442-460-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Scarlet HS 5050, notification presscake
453-810-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SCARLET S-BH 7292
403-090-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Scarlet TG 0096 (notification presscake)
472-090-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SCH 48461-Q
438-960-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SCH 530348-HB
478-680-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SCH.58235-A
438-970-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SCHERCEMOL 145
413-960-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SD1-T
422-490-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SD956
433-830-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SDBR
424-970-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SDC 1-0487
423-540-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
sec-butyl 2-(2-hydroxyethyl)piperidine-1- carboxylate/Icaridine (Icaridine)
423-210-8 119515-38-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SEP-012SD (SOLID)
434-660-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sepisol Fast Violet 2B
700-578-0 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sesbania grandiflora dry purified extract
480-450-6 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
SETAFIX XD 1289
431-320-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SETAL EPC 5792
422-170-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SETALUX 7005 XX-85
422-340-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Shale oil bitumen
447-780-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Shale oil pitch
447-790-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SI-300
436-200-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SIERRA YELLOW
427-560-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Silane, [2-(dimethylsilyl)ethyl]trimethyl-
613-006-9 6231-75-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Silane, trichlorotetradecyl-
678-409-4 18402-22-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
SILATRIPHEN
427-410-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1