Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 25 maj 2020. Database contains 22819 unique substances and contains information from 99250 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
2-chlorophenothiazine
202-152-5 92-39-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-phenyl-3-pyrazolidone
202-155-1 92-43-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(N-ethylanilino)ethanol
202-160-9 92-50-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Biphenyl
202-163-5 92-52-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
N-phenylpiperazine
202-165-6 92-54-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-nitrofurfurylidene di(acetate)
202-166-1 92-55-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-benzyl-N-ethylaniline
202-169-8 92-59-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Biphenyl-4-ol
202-179-2 92-69-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Biphenyl-4-ol
202-179-2 92-69-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Biphenyl-4-ol
202-179-2 92-69-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Biphenyl-4-ol
202-179-2 92-69-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-hydroxy-2-naphthoic acid
202-180-8 92-70-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3-hydroxy-2-naphthoic acid
202-180-8 92-70-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-hydroxy-2-naphthoic acid
202-180-8 92-70-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-hydroxy-2-naphthoic acid
202-180-8 92-70-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-hydroxy-2-naphthoic acid
202-180-8 92-70-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,5-diphenyloxazole
202-181-3 92-71-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5'-chloro-3-hydroxy-2',4'-dimethoxy-2-naphthanilide
202-182-9 92-72-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5'-chloro-3-hydroxy-2',4'-dimethoxy-2-naphthanilide
202-182-9 92-72-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2'-ethoxy-3-hydroxy-2-naphthanilide
202-185-5 92-74-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2'-ethoxy-3-hydroxy-2-naphthanilide
202-185-5 92-74-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-hydroxy-2-naphthanilide
202-188-1 92-77-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4'-chloro-3-hydroxy-2-naphthanilide
202-189-7 92-78-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-hydroxy-4'-methoxy-2-naphthanilide
202-190-2 92-79-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-hydroxy-4'-methoxy-2-naphthanilide
202-190-2 92-79-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Phenothiazine
202-196-5 92-84-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Biphenyl-4,4'-diol
202-200-5 92-88-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Biphenyl-4,4'-diol
202-200-5 92-88-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Biphenyl-4-carboxylic acid
202-203-1 92-92-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N,N,2-trimethylquinolin-6-amine
202-207-3 92-99-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-aminonaphthalene-2-sulphonic acid
202-208-9 93-00-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6-aminonaphthalene-2-sulphonic acid
202-208-9 93-00-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-hydroxynaphthalene-2-sulphonic acid
202-209-4 93-01-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4-dimethoxybenzyl alcohol
202-212-0 93-03-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methyl 2-naphthyl ether
202-213-6 93-04-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-amino-N,N-diethylaniline
202-214-1 93-05-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Veratric acid
202-215-7 93-07-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2'-acetonaphthone
202-216-2 93-08-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Naphthalene-2-sulphonyl chloride
202-219-9 93-11-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Naphthalene-2-sulphonyl chloride
202-219-9 93-11-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
[(2-methoxyphenyl)amino]methanesulphonic acid
202-220-4 93-13-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-allylveratrole
202-223-0 93-15-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-allylveratrole
202-223-0 93-15-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4-dimethoxyphenylacetonitrile
202-225-1 93-17-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4-dimethoxyphenylacetonitrile
202-225-1 93-17-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4-dimethoxyphenylacetonitrile
202-225-1 93-17-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethyl 2-naphthyl ether
202-226-7 93-18-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-naphthyloxy)ethanol
202-228-8 93-20-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-allyl-2-methoxyphenyl acetate
202-235-6 93-28-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methoxyphenamine
202-237-7 93-30-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-chloro-2-methoxybenzenediazonium chloride
202-239-8 93-34-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,4-dimethoxyphenylacetic acid
202-244-5 93-40-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methoxy-p-cresol
202-252-9 93-51-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hydratropaldehyde
202-255-5 93-53-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydratropaldehyde
202-255-5 93-53-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-phenylpropan-1-ol
202-256-0 93-54-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Propiophenone
202-257-6 93-55-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methyl benzoate
202-259-7 93-58-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl benzoate
202-259-7 93-58-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methyl nicotinate
202-261-8 93-60-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl nicotinate
202-261-8 93-60-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-methylformanilide
202-262-3 93-61-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxyethyliminodi(acetic acid)
202-263-9 93-62-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
5-chloro-2-phenoxyaniline
202-266-5 93-67-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2'-methylacetoacetanilide
202-267-0 93-68-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-o-tolylbiguanide
202-268-6 93-69-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2'-chloroacetoacetanilide
202-269-1 93-70-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N,N-bis(2-hydroxyethyl)oleamide
202-281-7 93-83-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dihydro-5-nitro-2H-benzimidazol-2-one
202-282-2 93-84-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethyl benzoate
202-284-3 93-89-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl benzoate
202-284-3 93-89-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-phenylethyl acetate
202-288-5 93-92-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzoic anhydride
202-291-1 93-97-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Vinyl 2-ethylhexanoate
202-297-4 94-04-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl 2-cyano-3-ethoxyacrylate
202-299-5 94-05-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzocaine
202-303-5 94-09-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Propyl 4-hydroxybenzoate
202-307-7 94-13-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzyl 4-hydroxybenzoate
202-311-9 94-18-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
butyl 4-hydroxybenzoate
202-318-7 94-26-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-ethylenedioxydiethyl bis(2-ethylhexanoate)
202-319-2 94-28-0 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Dibenzoyl peroxide
202-327-6 94-36-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Dibenzoyl peroxide
202-327-6 94-36-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Isopentyl benzoate
202-334-4 94-46-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phenethyl benzoate
202-336-5 94-47-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethylene dibenzoate
202-338-6 94-49-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Piperonylic acid
202-342-8 94-53-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-propyl-1,3-benzodioxole
202-344-9 94-58-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dimethyl cyclohexane-1,4-dicarboxylate
202-347-5 94-60-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
N-ethyl-o-toluidine
202-354-3 94-68-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
o-phenetidine
202-356-4 94-70-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-ethoxyphenol
202-358-5 94-71-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,α'-propylenedinitrilodi-o-cresol
202-374-2 94-91-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexane-1,3-diol
202-377-9 94-96-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
α,2,4-trichlorotoluene
202-381-0 94-99-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-amino-2-methylpyrimidine-5-methylamine
202-384-7 95-02-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Indene
202-393-6 95-13-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Indene
202-393-6 95-13-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzotriazole
202-394-1 95-14-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzotriazole
202-394-1 95-14-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzothiazole
202-396-2 95-16-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
5-amino-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
202-401-8 95-23-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-tert-butylbenzothiazole-2-sulphenamide
202-409-1 95-31-8 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
N-cyclohexylbenzothiazole-2-sulfenamide
202-411-2 95-33-0 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-heptadec-8-enyl-2-imidazolin-1-yl)ethanol
202-414-9 95-38-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-heptadec-8-enyl-2-imidazolin-1-yl)ethanol
202-414-9 95-38-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-hexylcyclopent-2-enone
202-417-5 95-41-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
o-xylene
202-422-2 95-47-6 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
o-cresol
202-423-8 95-48-7 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
o-cresol
202-423-8 95-48-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
o-cresol
202-423-8 95-48-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chlorotoluene
202-424-3 95-49-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-dichlorobenzene 202-425-9 95-50-1 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-dichlorobenzene 202-425-9 95-50-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2-dichlorobenzene 202-425-9 95-50-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chloroaniline
202-426-4 95-51-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-fluorotoluene
202-428-5 95-52-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-fluorotoluene
202-428-5 95-52-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
o-toluidine
202-429-0 95-53-4 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
o-toluidine
202-429-0 95-53-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
o-phenylenediamine
202-430-6 95-54-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
o-phenylenediamine
202-430-6 95-54-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
o-phenylenediamine
202-430-6 95-54-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-aminophenol
202-431-1 95-55-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chlorophenol
202-433-2 95-57-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-chlorophenol
202-433-2 95-57-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chlorophenol
202-433-2 95-57-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2,4-trimethylbenzene
202-436-9 95-63-6 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3,4-xylidine
202-437-4 95-64-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,4-xylenol
202-439-5 95-65-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,4-xylenol
202-439-5 95-65-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4-xylidine
202-440-0 95-68-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methyl-p-phenylenediamine
202-442-1 95-70-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylhydroquinone
202-443-7 95-71-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylhydroquinone
202-443-7 95-71-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4-dichlorotoluene
202-445-8 95-73-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-chloro-p-toluidine
202-446-3 95-74-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4-dichlorotoluene
202-447-9 95-75-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4-dichloroaniline
202-448-4 95-76-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4-dichloroaniline
202-448-4 95-76-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,5-xylidine
202-451-0 95-78-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-chloro-o-toluidine
202-452-6 95-79-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-methyl-m-phenylenediamine
202-453-1 95-80-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,5-dichloroaniline
202-455-2 95-82-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,5-dichloroaniline
202-455-2 95-82-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-amino-p-cresol
202-457-3 95-84-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-amino-4-chlorophenol
202-458-9 95-85-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,5-xylenol
202-461-5 95-87-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,5-xylenol
202-461-5 95-87-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,5-xylenol
202-461-5 95-87-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-chlororesorcinol
202-462-0 95-88-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Diethyl oxalate
202-464-1 95-92-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Diethyl oxalate
202-464-1 95-92-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dilactide
202-468-3 95-96-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Allyl methacrylate
202-473-0 96-05-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
(epoxyethyl)benzene
202-476-7 96-09-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
(epoxyethyl)benzene
202-476-7 96-09-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Diethylaluminium chloride
202-477-2 96-10-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Diethylaluminium chloride
202-477-2 96-10-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2-dibromo-3-chloropropane
202-479-3 96-12-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-dibromopropan-1-ol
202-480-9 96-13-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-methylpentane
202-481-4 96-14-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylbutyraldehyde
202-485-6 96-17-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2,3-trichloropropane
202-486-1 96-18-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-aminobutan-1-ol
202-488-2 96-20-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Pentan-3-one
202-490-3 96-22-0 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Pentan-3-one
202-490-3 96-22-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dichloropropan-2-ol
202-491-9 96-23-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dichloropropan-2-ol
202-491-9 96-23-1 Full Joint 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-dichloropropan-2-ol
202-491-9 96-23-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-chloropropane-1,2-diol
202-492-4 96-24-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-chloropropane-1,2-diol
202-492-4 96-24-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-chloropropane-1,2-diol
202-492-4 96-24-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dihydroxyacetone
202-494-5 96-26-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-mercaptopropane-1,2-diol
202-495-0 96-27-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Butanone oxime
202-496-6 96-29-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-dimethylurea
202-498-7 96-31-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl bromoacetate 202-499-2 96-32-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
methyl acrylate; methyl propenoate
202-500-6 96-33-3 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
methyl acrylate; methyl propenoate
202-500-6 96-33-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methyl chloroacetate
202-501-1 96-34-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methylcyclopentane
202-503-2 96-37-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Cyclopentanol
202-504-8 96-41-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chlorothiophene
202-505-3 96-43-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Imidazolidine-2-thione
202-506-9 96-45-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrahydro-2-methylfuran
202-507-4 96-47-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
γ-butyrolactone
202-509-5 96-48-0 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
γ-butyrolactone
202-509-5 96-48-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethylene carbonate
202-510-0 96-49-1 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Aminothiazole
202-511-6 96-50-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-amino-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulphonic acid
202-523-1 96-67-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6,6'-di-tert-butyl-4,4'-thiodi-m-cresol
202-525-2 96-69-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-amino-5-nitrobenzenesulphonic acid
202-531-5 96-75-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4-di-tert-butylphenol
202-532-0 96-76-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-di-tert-butylphenol
202-532-0 96-76-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-acetamido-2-aminobenzenesulphonic acid
202-534-1 96-78-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-diisopropylaminoethanol
202-536-2 96-80-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-amino-4,6-dinitrophenol
202-544-6 96-91-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-amino-4,6-dinitrophenol
202-544-6 96-91-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-amino-4-hydroxy-5-nitrobenzenesulphonic acid
202-546-7 96-93-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-nitro-p-anisidine
202-547-2 96-96-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2