Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 27 maj 2020. Database contains 22820 unique substances and contains information from 99302 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
p-anisidine
203-254-2 104-94-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
p-anisidine
203-254-2 104-94-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-bromophenyl methyl sulphide
203-255-8 104-95-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-cyclopentylpropionyl chloride
203-257-9 104-97-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4-diethylbenzene
203-265-2 105-05-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-divinylbenzene
203-266-8 105-06-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Cyclohex-1,4-ylenedimethanol
203-268-9 105-08-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
p-benzoquinone dioxime
203-271-5 105-11-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-methoxybenzyl alcohol
203-273-6 105-13-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-methoxybenzyl alcohol
203-273-6 105-13-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(diethylamino)ethyl methacrylate
203-275-7 105-16-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Heptan-4-olide
203-279-9 105-21-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl cyanoacetate
203-288-8 105-34-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methyl cyanoacetate
203-288-8 105-34-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methyl cyanoacetate
203-288-8 105-34-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethyl bromoacetate 203-290-9 105-36-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethyl propionate
203-291-4 105-37-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Vinyl propionate
203-293-5 105-38-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl chloroacetate
203-294-0 105-39-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-methylpentan-2-one oxime
203-298-2 105-44-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl acetoacetate
203-299-8 105-45-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methyl acetoacetate
203-299-8 105-45-3 Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl acetoacetate
203-299-8 105-45-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Bis(1,3-dimethylbutyl) maleate
203-304-3 105-52-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Diethyl malonate
203-305-9 105-53-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl butyrate
203-306-4 105-54-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-diethyl-2-thiourea
203-308-5 105-55-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl cyanoacetate
203-309-0 105-56-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethyl cyanoacetate
203-309-0 105-56-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethyl cyanoacetate
203-309-0 105-56-6 Full Joint 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl cyanoacetate
203-309-0 105-56-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,1-diethoxyethane
203-310-6 105-57-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,1-diethoxyethane
203-310-6 105-57-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Diethyl carbonate
203-311-1 105-58-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Diethyl carbonate
203-311-1 105-58-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-methyliminodiethanol
203-312-7 105-59-9 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
ε-caprolactam
203-313-2 105-60-2 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-methyl-1,2-ethanediyl dioleate
203-315-3 105-62-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Bisisopropyl peroxydicarbonate
203-317-4 105-64-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis(isopropyl) thioperoxydicarbonate
203-319-5 105-65-7 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-xylenol
203-321-6 105-67-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4-xylenol
203-321-6 105-67-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Isopentyl propionate
203-322-1 105-68-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dilauroyl peroxide
203-326-3 105-74-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Dibutyl fumarate
203-327-9 105-75-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Dibutyl maleate
203-328-4 105-76-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,1-dipropoxyethane
203-335-2 105-82-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N,N-bis(3-aminopropyl)methylamine
203-336-8 105-83-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N-bis(3-aminopropyl)methylamine
203-336-8 105-83-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Citronellyl formate
203-338-9 105-85-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Geranyl formate
203-339-4 105-86-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Geranyl acetate
203-341-5 105-87-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Geranyl propionate
203-344-1 105-90-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-dioxacycloheptadecane-5,17-dione
203-347-8 105-95-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Dibutyl adipate
203-350-4 105-99-7 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Pentadecan-15-olide
203-354-6 106-02-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
N-[2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]dodecanamide
203-360-9 106-09-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
12-hydroxystearic acid
203-366-1 106-14-9 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
12-hydroxy-N-(2-hydroxyethyl)octadecan-1-amide
203-367-7 106-15-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
(R)-12-hydroxy-N-(2-hydroxyethyl)oleamide
203-368-2 106-16-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Bis(2-ethylhexyl)amine
203-372-4 106-20-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,7-dimethyloctan-1-ol
203-374-5 106-21-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Citronellol
203-375-0 106-22-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Citronellal
203-376-6 106-23-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Citronellal
203-376-6 106-23-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Geraniol
203-377-1 106-24-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Nerol
203-378-7 106-25-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
(Z)-3,7-dimethylocta-2,6-dienal
203-379-2 106-26-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-methylbutyl butyrate
203-380-8 106-27-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Geranyl butyrate
203-381-3 106-29-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl enantate
203-382-9 106-30-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Butyric anhydride
203-383-4 106-31-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl octanoate
203-385-5 106-32-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl laurate
203-386-0 106-33-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Propyl propionate
203-389-7 106-36-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-dibromobenzene 203-390-2 106-37-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-bromotoluene
203-391-8 106-38-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-bromo-4-chlorobenzene 203-392-3 106-39-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
p-xylene
203-396-5 106-42-3 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-chlorotoluene
203-397-0 106-43-4 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
p-cresol
203-398-6 106-44-5 Full Joint 10 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-dichlorobenzene 203-400-5 106-46-7 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-dichlorobenzene 203-400-5 106-46-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-chloroaniline
203-401-0 106-47-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-chloroaniline
203-401-0 106-47-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-chloroaniline
203-401-0 106-47-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-chloroaniline
203-401-0 106-47-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-chlorophenol
203-402-6 106-48-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-chlorophenol
203-402-6 106-48-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-chlorophenol
203-402-6 106-48-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
p-toluidine
203-403-1 106-49-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
p-phenylenediamine
203-404-7 106-50-3 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
p-phenylenediamine
203-404-7 106-50-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
p-phenylenediamine
203-404-7 106-50-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
p-phenylenediamine
203-404-7 106-50-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
p-phenylenediamine
203-404-7 106-50-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
p-benzoquinone
203-405-2 106-51-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
p-benzoquinone
203-405-2 106-51-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-methylpiperidin-4-ol
203-406-8 106-52-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-methylpiperidin-4-ol
203-406-8 106-52-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-chlorobenzenethiol
203-408-9 106-54-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4-dimethylpiperazine
203-412-0 106-58-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-dimethylpiperazine
203-412-0 106-58-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Isobutyl acrylate
203-417-8 106-63-8 Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethyl succinate
203-419-9 106-65-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethyl succinate
203-419-9 106-65-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Octan-3-one
203-423-0 106-68-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hexane-1,2,6-triol
203-424-6 106-69-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl hexanoate
203-425-1 106-70-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,6-dimethylhept-5-enal
203-427-2 106-72-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Oxydiethylene bis(chloroformate)
203-430-9 106-75-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethyl sebacate
203-431-4 106-79-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethyl sebacate
203-431-4 106-79-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2-epoxy-4-vinylcyclohexane
203-436-1 106-86-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2-epoxybutane
203-438-2 106-88-7 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
1-chloro-2,3-epoxypropane
203-439-8 106-89-8 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-chloro-2,3-epoxypropane
203-439-8 106-89-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-chloro-2,3-epoxypropane
203-439-8 106-89-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-epoxypropyl methacrylate
203-441-9 106-91-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Allyl 2,3-epoxypropyl ether
203-442-4 106-92-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-dibromoethane
203-444-5 106-93-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-bromopropane
203-445-0 106-94-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-bromopropane
203-445-0 106-94-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-bromopropane
203-445-0 106-94-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-bromopropene
203-446-6 106-95-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-bromopropyne
203-447-1 106-96-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Butane
203-448-7 106-97-8 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
But-1-ene
203-449-2 106-98-9 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Buta-1,3-diene
203-450-8 106-99-0 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-butene
203-452-9 107-01-7 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Acrylaldehyde
203-453-4 107-02-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Acrylaldehyde
203-453-4 107-02-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Propane-1-thiol
203-455-5 107-03-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-bromo-2-chloroethane
203-456-0 107-04-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-chloropropene
203-457-6 107-05-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2-dichloroethane
203-458-1 107-06-2 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-chloroethanol
203-459-7 107-07-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-chloroethanol
203-459-7 107-07-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-iodopropane
203-460-2 107-08-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Propylamine
203-462-3 107-10-8 Full Joint 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
Allylamine
203-463-9 107-11-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Allylamine
203-463-9 107-11-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Propiononitrile
203-464-4 107-12-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Propiononitrile
203-464-4 107-12-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Acrylonitrile
203-466-5 107-13-1 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Chloroacetonitrile
203-467-0 107-14-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethylenediamine
EDA
203-468-6 107-15-3 Full Joint 10 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Ethylenediamine
EDA
203-468-6 107-15-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Allyl alcohol
203-470-7 107-18-6 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Allyl alcohol
203-470-7 107-18-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Prop-2-yn-1-ol
203-471-2 107-19-7 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Prop-2-yn-1-ol
203-471-2 107-19-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Chloroacetaldehyde
203-472-8 107-20-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethane-1,2-diol
203-473-3 107-21-1 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
glyoxal … %; ethandial … %
203-474-9 107-22-2 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
glyoxal … %; ethandial … %
203-474-9 107-22-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methyl vinyl ether
203-475-4 107-25-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Acetaldehyde oxime
203-479-6 107-29-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl formate
203-481-7 107-31-3 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Taurine
203-483-8 107-35-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Taurine
203-483-8 107-35-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Taurine
203-483-8 107-35-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-hydroxyethanesulphonic acid
203-484-3 107-36-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxyethanesulphonic acid
203-484-3 107-36-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methylpentane-2,4-diol
203-489-0 107-41-5 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Betaine
203-490-6 107-43-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,1,3,3-tetramethylbutylamine
203-491-1 107-45-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hexamethyldisiloxane
203-492-7 107-46-0 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Octamethyltrisiloxane
203-497-4 107-51-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetradecamethylhexasiloxane
203-499-5 107-52-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,5-dimethylhex-1-yn-3-ol
203-500-9 107-54-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
O,O-di-sec-butyl hydrogen dithiophosphate
203-501-4 107-55-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
O,O-diisopropyl hydrogen dithiophosphate
203-503-5 107-56-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-tert-butylacrylamide
203-505-6 107-58-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-butyl chloroacetate
203-506-1 107-59-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dibutyl hydrogen phosphate
203-509-8 107-66-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-butyl peracetate
203-514-5 107-71-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,7-dimethyloctane-1,7-diol
203-517-1 107-74-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
7-hydroxycitronellal
203-518-7 107-75-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-bromopentane
203-521-3 107-81-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-bromo-3-methylbutane
203-522-9 107-82-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methylpentane
203-523-4 107-83-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Isopentylamine
203-526-0 107-85-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-methyl-2-butenal
203-527-6 107-86-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Pentan-2-one
203-528-1 107-87-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Butane-1,3-diol
203-529-7 107-88-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-cyanoacetamide
203-531-8 107-91-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Butyric acid
203-532-3 107-92-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
trans-crotonic acid
203-533-9 107-93-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-chloropropionic acid
203-534-4 107-94-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
β-alanine
203-536-5 107-95-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
β-alanine
203-536-5 107-95-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-mercaptopropionic acid
203-537-0 107-96-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sarcosine
203-538-6 107-97-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-methoxypropan-2-ol
203-539-1 107-98-2 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-chloroethyldimethylamine
203-540-7 107-99-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-dimethylaminoethanol
203-542-8 108-01-0 Full Joint 10 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
1-nitropropane
203-544-9 108-03-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Vinyl acetate
203-545-4 108-05-4 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-methylpentan-2-one
203-550-1 108-10-1 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2