Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 05 april 2020. Database contains 22764 unique substances and contains information from 99007 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Silver methanesulphonate
219-199-2 2386-52-9 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Silver oxylate amino complex
906-230-6 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Silver sodium zirconium hydrogenphosphate
422-570-3 265647-11-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Silybum marianum extract
948-042-7 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
SIMFPI2
442-160-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Siparuna Guianensis extract
466-320-1 845276-94-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SIR-159
421-200-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SIRALES PE 7809
432-000-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SKF 109077
417-820-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SL-01
423-660-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Slags, sponge iron production by coal reduction in retort
940-884-3 - Full Individual 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Slags, steelmaking
The fused substance formed by the action of a flux upon the gangue of iron-bearing materials charged to a steelmaking furnace and upon the oxidized impurities in the steel produced. Depending upon the particular steelmaking operation, the slag is composed primarily of sulfur and oxides of aluminum, calcium, iron, magnesium, manganese, phosphorus, and silicon.
266-004-1 65996-71-6 Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
SLM 50524
417-190-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SOB 5414
423-850-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium
231-132-9 7440-23-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium ((N-(3-trimethylammoniopropyl)sulfamoyl)methylsulfonatophthalocyaninato)copper(II)
407-340-2 124719-24-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium (1.0-1.95)/lithium (0.05-1) 5-((5-((5-chloro-6-fluoro-pyrimidin-4-yl)amino)-2-sulfonatophenyl)azo)-1,2-dihydro-6-hydroxy-1,4-dimethyl-2-oxo-3-pyridinemethylsulfonate
413-470-0 134595-59-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
sodium (2R)-2-(4-hydroxyphenoxy)propanoate
603-758-6 133647-88-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium (4-nitrophenyl)methanesulfonate
609-277-8 36639-50-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
sodium (6R-trans)-7-amino-8-oxo-3-[[[1-(sulfomethyl)-1H-tetrazol-5-yl]thio]methyl]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate monohydrate
426-520-1 71420-85-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
sodium (6R-trans)-7-amino-8-oxo-3-[[[1-(sulfomethyl)-1H-tetrazol-5-yl]thio]methyl]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate monohydrate
426-520-1 71420-85-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium (ethylenediiminobis((2-hydroxy-4-tolyl)acetato))ferrate(1-)
408-180-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium (R)-2-(2,4-dichlorophenoxy)propionate
413-340-3 119299-10-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
sodium (Z)-3-chloro-3-(4-chlorophenyl)-1-hydroxy-2-propene-1-sulfonate
420-800-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium 1,1,1,2,2,3,3,19,19,20,20,21,21,21-tetradecafluoro-11-({[1-(2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutoxy)propan-2-yl]oxy}carbonyl)-7,15-dimethyl-9,13-dioxo-5,8,14,17-tetraoxahenicosane-10-sulfonate
700-540-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
sodium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-1-butanesulfinate
422-100-7 102061-82-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium 1,2-bis[4-[4-{4-(4-sulfophenylazo)-2-sulfophenylazo}-2-ureido-phenyl-amino]-6-fluoro-1,3,5-triazin-2-ylamino]propane, sodium salt
413-990-8 149850-31-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
sodium 1,3,5-triazinane-2,4,6-trione
685-281-3 2624-17-1 Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 1-amino-4-[2-methyl-5-(4-methylphenylsulfonylamino)phenylamino]anthraquinone-2-sulfonate
400-100-8 84057-97-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 1-amino-4-[2-methyl-5-(4-methylphenylsulfonylamino)phenylamino]anthraquinone-2-sulfonate
400-100-8 84057-97-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium 1-amino-4-bromo-9,10-dioxoanthracene-2-sulphonate
228-391-5 6258-06-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium 1-cyanoprop-1-ene-2-olate
417-000-5 70807-22-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
sodium 1-octyl-1H-tetrazole-5-thiolate
422-410-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium 2,4-diamino-5-(4-(2-sulfoxyethanesulfonyl)phenylazo)benzenesulfonate
461-870-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium 2-((2-hydroxy-5-sulfonatobenzoyl)amino)benzoic acid
419-380-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium 2-(4-(4-fluoro-6-(2-sulfoethylamino)-[1,3,5]triazin-2-ylamino)-2-ureidophenylazo)-5-(4-sulfophenylazo)benzene-1-sulfonate
410-770-3 146177-84-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
sodium 2-(nonanoyloxy)benzenesulfonate
434-360-9 91125-43-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
sodium 2-[4-(cyclopropylcarbonyl)phenyl]-2-methylpropanoate(1:2)
942-731-6 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
sodium 2-[[4-[(4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]phenyl]sulfonyl]ethyl sulfate
430-890-1 81992-66-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
sodium 2-amino-5-methylbenzenesulfonate
611-210-2 54914-95-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium 2-anilino-5-(2-nitro-4-(N-phenylsulfamoyl))anilinobenzenesulfonate
412-320-1 31361-99-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium 2-benzoyloxy-1-hydroxyethanesulfonate
410-680-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium 2-bromoethanesulphonate
224-244-4 4263-52-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium 2-ethylhexanolate
406-150-7 38411-13-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium 2-hydroxyethanesulphonate
216-343-6 1562-00-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium 2-methylpropan-2-olate
212-741-9 865-48-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
sodium 2-{N-[(3,5-difluorophenyl)carbamoyl]ethanehydrazonoyl}nicotinate
635-156-4 109293-98-3 Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium 3,5-bis(3-(2,4-di-tert-pentylphenoxy)propylcarbamoyl)benzenesulfinate
405-510-0 121216-78-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium 3,5-bis(tetradecyloxycarbonyl)benzenesulfinate
407-720-8 155160-86-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium 3,5-dichloro-2-(5-cyano-2,6-bis(3-hydroxypropylamino)-4-methylpyridin-3-ylazo)benzenesulfonate
401-870-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2