Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 30 mars 2020. Database contains 22743 unique substances and contains information from 98869 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Reaction products of styrenated phenol with allyl chloride
940-886-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction products of tall oil fatty acids with diethylenetriamine and maleic anhydride
800-430-6 1419212-76-2 Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of tall-oil fatty acids, diethanolamine and boric acid
400-160-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction products of tetrazotized 5-amino-2-[(E)-2-(4-amino-2-sulfophenyl)ethenyl]benzenesulfonic acid with 6-amino-4-hydroxynaphthalene-2-sulfonic acid and 4-amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid in 2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]ethanol
916-899-6 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of the Na/K-salts of 7-((n-y-4-(z)phenyl)diazenyl)naphthalene-polysulfonates,2-((n–y-2-(z))diazenyl)-5-(ethenylsulfonyl)carbocyclosulfonicacid,polycarbocyclo,2,4,6-trihalo-1,3,5-triazine,propane-polyamine (y=amino,z=carbamoyl-y,n=2&4)
- - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of tungsten hexachloride with 2-methylpropan-2-ol, nonylphenol and pentane-2,4-dione
408-250-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction products of vermiculite with lithium citrate
406-060-8 110638-71-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction products of: 2,4-bis[(2-N,N-hydrogenated tallow-aminoethyl)carbamoyl]toluene and 2,6-bis[(2-N,N-hydrogenated tallow-aminoethyl)carbamoyl]toluene with methyl chloride
402-390-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction products of: 4-nonylphenol, formaldehyde and dodecane-1-thiol
404-160-6 164907-73-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction products of: aniline-terephthalaldehyde-o-toluidine condensate with maleic anhydride
406-620-1 129217-90-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction products of: copper(II) sulfate and tetrasodium 2,4-bis[6-(2-methoxy-5-sulfonatophenylazo)-5-hydroxy-7-sulfonato-2-naphthylamino]-6-(2-hydroxyethylamino)-1,3,5-triazine (2:1)
407-710-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction products of: glutamic acid and N-(C12-14-alkyl)propylenediamine
403-950-8 164907-72-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction products of: poly(vinyl acetate), partially hydrolyzed, with (E)-2-(4-formylstyryl)-3,4-dimethylthiazoliummethyl sulfate
406-460-2 125139-08-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction products of: thionyl chloride, 1,3,4-thiadiazol-2,5-dithiol, tert-nonanethiol and C12-14-tert-alkylamine
404-820-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction products of: trimethylhexamethylene diamine (a mixture of 2,2,4-trimethyl-1,6-hexanediamine and 2,4,4-trimethyl-1,6-hexanediamine, EINECS listed), Epoxide 8 (mono[(C10-C16-alkyloxy)methyl]oxirane derivatives) and p-toluene-sulfonic acid
410-880-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reactive Blue 9605
439-670-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
REACTIVE BLUE FC 53534
412-070-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reactive BROWN DER 8589
434-540-7 - Full Individual 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
REACTIVE GREEN FC 54200
412-710-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reactive Red 9707
440-580-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reactive Red FC 40965
403-280-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
REACTIVE RED FC 49791
410-870-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
REACTIVE SCARLET 9909
436-910-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reactive Yellow 504
402-330-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
REACTIVE YELLOW AE 3800
414-300-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reactive Yellow F00-0155
439-150-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
REAFREE ND-1096 POLYMER
438-830-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
REAKTIV GRÜN F-65 157 FW
403-540-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
REAKTIV ROT 2330
440-980-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaktiv Rot F02-0037
445-800-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaktiv Rot F03-0736
460-140-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
REAKTIV-BLAU F 66 991 FW
411-320-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
REAKTIV-GELB F-67294
413-460-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
REAKTIV-MARINEBLAU F-63 774 FW
412-630-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
REAKTIV-MARINEBLAU F-66 719 FW
405-000-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaktiv-Orange DYPR 934
433-180-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
REAKTIV-ORANGE F-66 166 FW
413-250-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
REAKTIV-ROT F 67 637 FW
412-910-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaktiv-Scharlach F 97-0319
431-070-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
REAKTIVGELB 2404
411-050-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
REAKTIVGELB 2404/I
411-060-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reclaimed >C5 aromatic compounds from tar oils manufacturing wastewater treatment
700-549-2 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reclaimed >C5 aromatic compounds from waste tars and tar oils and tar pitches
700-550-8 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
RECORDING DYE TYPE F
424-720-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
RED CLA 322
417-630-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
RED MOC 127
440-190-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
RED MOC 61
439-160-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Red RN 1946
434-740-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Red RWa 4681 (notification presscake)
461-090-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
RED SA
420-330-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1