Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 31 mars 2020. Database contains 22743 unique substances and contains information from 98884 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Reaction productReaction product of 1,1´-Methylenebis(4-substituted cyclohexane), [2-(substitutedmethyl)-3-prop-2-enoyloxy-2-(prop-2-enoyloxymethyl)propyl] prop-2-enoate and [3-prop-2-substituted-2,2-bis(prop-2-enoyloxymethyl)propyl] prop-2-enoate
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products between C20/22(even numbered) alcohol and phosphoric anhydride
922-551-4 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction Products of (3-Glycidyloxypropyl)triethoxysilane and Propyltriethoxysilane with water
945-145-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction products of (tris(chloromethyl)phthalocyaninato)copper(II) with N-methylpiperazine and methoxyacetic acid
401-250-7 118800-27-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction products of (tris(chloromethyl)phthalocyaninato)copper(II) with N-methylpiperazine and methoxyacetic acid
401-260-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction products of 1,6-diisocyanatohexane, oligomers with 2-[(2-methacryloyl)oxy]ethyl 6-hydoxyhexanoate and 2-hydroxyethyl methacrylate
700-151-9 1101874-33-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of 1-(substitutedphenyl)urea coupled with diazotated potassium sodium substituted-5-{[2-(substituted)ethyl]sulfonyl}benzenesulfonate, further condensed with 2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine, further converted with disubstituted benzene-1,4-disulfonic acid in aq. sodium hydroxide
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of 12-hydroxyoctadecanoic acid with ethane-1,2-diamine and hexane-1,6-diamine and 1,3-phenylenedimethanamine
700-825-2 - Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction products of 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-6-[2-[5-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-2-sulfophenyl]diazenyl]-3-[2-(2,5-disulfophenyl)diazenyl]-5-hydroxy-, pentasodium salt and lithium chloride
942-709-6 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of 2-[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]ethanol and 2-{2-[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]ethoxy}ethanol with 2,4-diisocyanato-1-methylbenzene and 1,3-diisocyanato-2-methylbenzene
700-343-2 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
reaction products of 3,10-bis((2-aminopropyl)amino)-6,13-dichloro-4,11-triphenodioxazinedisulfonic acid with 2-amino-1,4-benzenedisulfonic acid, 2-((4-aminophenyl)sulfonyl)ethyl hydrogen sulfate and 2,4,6-trifluoro-1,3,5-triazine, sodium salts
426-860-0 191877-09-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction products of 4,4'-(1,3-phenylene-bis(1-methylethylidene))bis-phenol and cyanogen bromide
944-616-6 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of 5-ethylidene-bicyclo[2.2.1]hept-2-ene and 2-methoxyphenol, hydrogenated
418-110-6 224790-80-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction products of acetic acid and acetylferrocene and butan-1-ol and 2-methylpropan-1-ol and propan-1-ol and propan-2-ol
700-283-7 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of alkenes, C10-C14-(branched and linear), C12-rich, with hydrogen and carbon monoxide
701-005-7 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction products of alkylalkenol and trimethylaluminum
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction products of amines, dicoco alkyl and glycollic acid
471-920-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction products of ammonium halide with phosphorus polyhalide, partially hydrolysed
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of behenic acid, Eicosadioic acid and Polyglyceryl-10
478-920-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction products of benzene-1,3-diyldimethanamine and 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexanamine with oligomerisation products of 4,4'-propane-2,2-diyldiphenol with 2-(chloromethyl)oxirane
700-128-3 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of benzenesulphonyl chloride and diethylamine and formic acid and prop-2-yn-1-ol and sodium hydroxide
- - Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction products of bis([tetrakis(hydroxyalkyl)phosphonium] sulfate and alkanamine with Urea
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of C16 saturated and C18 unsaturated fatty acids and fatty acid glycerides with by-products from 2-aminoethanol and ammonia reaction
800-253-4 1419212-73-9 Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of C3 alcohols and C3 alkenes obtained as by-products from the manufacture of propan-2-ol by hydration of propylene
701-241-0 - Full Individual 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of C4 alcohols and C4 alkenes obtained as by-products from the manufacturing of butan-2-ol by sulfuric acid esterification and hydrolysis of butene
701-242-6 - Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of citral and pentan-2-one (base catalysed)
701-256-2 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction products of cuprate(4-), [C-(aminosulfonyl)-C-[[[2-[[4-chloro-6-[(2,5-disulfophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]ethyl]amino]sulfonyl]-29H,31H-phthalocyanine-C,C-disulfonato(6-)-N29,N30,N31,N32]-, tetrasodium and lithium chloride
942-810-5 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of cyclohexylamine, alkan-1-amine and 1,1'-methanediylbis(4-isocyanatobenzene)
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of diazotised 2-amin-6-nitrophenol-4-sulphonic Acid and 2-Amino-4-nitrophenol-6-sulfonic Acid, coupled with a mixture of 6-Amino-4-hydroxy-2-naphthalenesulfonic Acid and Acetylated 6-Amino-4-hydroxy-2-naphthalenesulfonic Acid, subsequently metallized with Chromium (III) Basic Sulfate and Acetic Acid, and at the end diazotised and coupled with p-Cresol, sodium salts
405-750-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction products of diazotised anthranilic acid coupled with resorcinol and diazotised 5-aminonaphthalene-1-sulphonic acid, metallised with Chromium (III) basic sulphate, sodium salts
400-320-4 94933-05-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction products of diazotised Benzenesulfonic acid, 2-amino-5-[(2-hydroxyethyl)sulfonyl]- , subsequently coupled with 3,5-Diaminobenzoic acid, further coupled with diazotised Ethanol, 2-[(4-aminophenyl)sulfonyl]-, 1-(hydrogen sulfate), sodium salts
944-505-2 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of diazotised Benzenesulfonic acid, 2-amino-5-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]-, subsequently coupled with Urea, N-(3-aminophenyl)-, subsequently condensation with 1,3,5-Triazine, 2,4,6-trichloro-, further condensation with Benzenesulfonic acid, 3-amino- and 3-Pyridinecarboxylic acid, sodium salts
944-617-1 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
reaction products of diglycidyl ether bisphenol F (DGEBF) and oligomeric phenol diglycidyl ethers with acrylic acid
700-487-6 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
reaction products of diisopropanolamine with formaldehyde (1:4)
432-440-8 220444-73-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction products of disodium 3,5-diamino-2-[(2-sulfonatophenyl)diazenyl]benzoate and  diazotised sodium 2-[(4-aminophenyl)sulfonyl]ethyl sulfate
448-170-9 - Full Individual 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of disubstituted alkane, transition metal, (Z/E)-substituted alkene, reaction mass of tetraalkyl-3,3’-di(propan-2-yl)-biphenyl-diyl tetrakis(dialkylphenyl) bis(phosphite) and tris(dialkylphenyl) phosphite and zinc halide
- - Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
reaction products of ethylene glycol, urea and paraformaldehyde
700-934-5 - Full Individual 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of Hydrogen amino-4-hydroxynaphthalene-2-sulfonate, Potassium substituted-5-{[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl}benzenesulfonate and Sodium substituted-({4-[(2-chloroethyl)sulfonyl]butanoyl}amino)benzenesulfonate
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of imine and acrylate
939-338-7 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of L-lysine and N-[(3S)-2,6-dioxotetrahydro-2H-pyran-3-yl]dodecanamide (1:2), sodium salts
688-011-2 1243654-79-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of m-phenylenebis(methylamine) with 2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bisoxirane
641-048-8 110839-13-9 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of metal-free bottom ash from municipal solid wastes incineration with water and with or without lime
939-997-0 - Full Individual 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of N,N'-ethane-1,2-diylbis(1,3-propanediamine), cyclohexane, peroxidized 4-butylamino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine and 2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine
425-020-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction products of N-(2-aminoethyl)ethane-1,2-diamine and methyl methacrylate and octane-1-thiol
929-305-5 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of neodecanoic acid and titanium (IV) isopropoxide
700-347-4 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of Neodymium (III) salt of C10-branched carboxylic acid, hydrido(diisobutyl)aluminium, di-µ-chloro(chloro)triethyldialuminium and buta-1,3-diene
942-526-1 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction products of oxometallate and long-chain alkyl amines
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of pentaerythritol and trimethylol propane with 2-methylbutyric acid, n-pentanoic acid, n-heptanoic acid, 3,5,5 trimethylhexanoic acid, n-octanoic acid and n-decanoic acid
430-320-1 - Full Individual 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of sodium sulphide, sulphur, carbon disulphide and potassium hydroxide
944-003-3 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of Soya and Linseed Oil Fatty Acids with Bisphenol A diglycidylether
948-520-5 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2