Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 05 april 2020. Database contains 22764 unique substances and contains information from 99007 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Reaction Mass of zirconium difluoride oxide and fluorozirconic acid
947-897-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
reaction mass of: diester of 4,4'-methylenebis[2-(2-hydroxy-5-methylbenzyl)-3,6-dimethylphenol] and 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalene-1-sulfonic acid (1:2); triester of 4,4'-methylenebis[2-(2-hydroxy-5-methylbenzyl)-3,6-dimethylphenol] and 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalene-1-sulfonic acid (1:3)
427-140-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction mass of: O,O',O'',O'''-silanetetrayl tetrakis(4-methyl-2-pentanone oxime) (3 stereoisomers)
423-010-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction mass of: O,O',O''-(methylsilanetriyl)tris(4-methyl-2-pentanone oxime) (3 stereoisomers)
423-580-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction mass of: pentasodium 4-amino-5-hydroxy-3-{(E)-4-[2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl]phenylazo}-6-{(E)-2-sulfonato-4-[2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl]phenylazo}naphthalene-2,7-disulfonate; tetrasodium 4-amino-5-hydroxy-3-{(E)-4-[2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl]phenylazo}-6-[(E)-2-sulfonato-4-(vinylsulfonyl)phenylazo]naphthalene-2,7-disulfonate; tetrasodium 4-amino-5-hydroxy-6-[(E)-2-sulfonato-4-[2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl]phenylazo}-3-[(E)-4-(vinylsulfonyl)phenylazo]naphthalene-2,7-disulfonate; trisodium 4-amino-5-hydroxy-3-[(2-hydroxyethylsulfonyl)-phenylazo]-6-[(E)-2-sulfonato-4-(vinylsulfonyl)phenylazo]naphthalene-2,7-disulfonate; trisodium 4-amino-5-hydroxy-3-[(E)-4-(vinylsulfonyl)phenylazo]-6-[(E)-2-sulfonato-4-(vinylsulfonyl)phenylazo]naphthalene-2,7-disulfonate; trisodium 4-amino-5-hydroxy-3-[(E)-4-(vinylsulfonyl)phenylazo]-6-[-2-sulfonato-4-(2-hydroxyethylsulfonyl)phenylazo]naphthalene-2,7-disulfonate
445-280-9 371921-40-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction mass of: pentasodium 4-amino-5-hydroxy-3-{(E)-4-[2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl]phenylazo}-6-{(E)-2-sulfonato-4-[2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl]phenylazo}naphthalene-2,7-disulfonate; tetrasodium 4-amino-5-hydroxy-3-{(E)-4-[2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl]phenylazo}-6-[(E)-2-sulfonato-4-(vinylsulfonyl)phenylazo]naphthalene-2,7-disulfonate; tetrasodium 4-amino-5-hydroxy-6-{(E)-2-sulfonato-4-[2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl]phenylazo}-3-[(E)-4-(vinylsulfonyl)phenylazo]naphthalene-2,7-disulfonate
432-100-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction mass of: pentasodium bis[6-anilino-3,5'-disulfonatonaphthalene-2-azobenzene-1,2'-diolato]cobaltate(III); tetrasodium [6-anilino-3,5'-disulfonatonaphthalene-2-azobenzene-1,2'-diolato][6-anilino-5'-sulfamoyl-3-sulfonatonaphthalene-2-azobenzene-1,2'-diolato]cobaltate(III); trisodium bis[6-anilino-5'-sulfamoyl-3-sulfonatonaphthalene-2-azobenzene-1,2'-diolato]cobaltate(III)
444-290-0 508202-43-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction mass of: sodium 2-amino-4-(2,6-difluoropyrimidin-4-ylamino)benzenesulfonate; sodium 2-amino-4-(4,6-difluoropyrimidin-4-ylamino)benzenesulfonate
426-470-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction mass of: succinic acidmonopersuccinic aciddipersuccinic acidmonomethyl ester of succinic acidmonomethyl ester of persuccinic aciddimethyl succinate glutaric acidmonoperglutaric aciddiperglutaric acidmonomethyl ester of glutaric acidmonomethyl ester of perglutaric aciddimethyl glutarate adipic acidmonoperadipic aciddiperadipic acidmonomethyl ester of adipic acidmonomethyl ester of peradipic aciddimethyl adipatehydrogen peroxidemethanolwater
432-790-1 847871-03-8 Full Individual 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
reaction mass of: tetrasodium 4-amino-6-(5-(2,6-difluoropyrimidin-4-ylamino)-2-sulfonatophenylazo)-5-hydroxy-3-(4-(sulfatoethylsulfonyl)phenylazo)naphthalene-2,7-disulfonate; tetrasodium 4-amino-6-(5-(4,6-difluoropyrimidin-2-ylamino)-2-sulfonatophenylazo)-5-hydroxy-3-(4-(2-sulfatoethylsulfonyl)phenylazo)naphthalene-2,7-disulfonate
431-830-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction mass of: triisopropanolamine salt of 1-amino-4-(3-propionamidoanilino)anthraquinone-2-sulfonic acid; triisopropanolamine salt of 1-amino-4-[3,4-dimethyl-5-(2-hydroxyethylaminosulfonyl)anilino]anthraquinone-2-sulfonic acid
430-410-9 186148-38-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction mass of: trisodium 2-(2-[α-(2-carboxylato-κ-O-4-sulfonatophenylazo)benzylidene]hydrazino-κ-N')-6-(2,6-difluoropyrimidin-4-ylamino)-4-sulfonatophenolatocuprate (II); trisodium 2-(2-[α-(2-carboxylato-κ-O-4-sulfonatophenylazo)benzylidene]hydrazino-κ-N')-6-(4,6-difluoropyrimidin-2-ylamino)-4-sulfonatophenolatocuprate (II)
428-260-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction mass of: trisodium 3-(5-(2,6-difluoropyrimidin-4-ylamino)-2-sulfonatophenylazo)-5-(4-fluoro-6-morpholin-4-yl-1,3,5-triazin-2-ylamino)-4-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonate; trisodium 3-(5-(4,6-difluoropyrimidin-2-ylamino)-2-sulfonatophenylazo)-5-(4-fluoro-6-morpholin-4-yl-1,3,5-triazin-2-ylamino)-4-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonate
436-890-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction mass of:(3S)-3-(dodecylthio)-1-[(1S,2R)-2,6,6-trimethyl-3-cyclohexen-1-yl]-1-butanone and(3R)-3-(dodecylthio)-1-[(1S,2R)-2,6,6-trimethyl-3-cyclohexen-1-yl]-1-butanone and(3S)-3-(dodecylthio)-1-[(1R,2S)-2,6,6-trimethyl-3-cyclohexen-1-yl]-1-butanone and(3R)-3-(dodecylthio)-1-[(1R,2S)-2,6,6-trimethyl-3-cyclohexen-1-yl]-1-butanone
456-350-3 878665-13-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass ofPyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione, 3,6-bis(4-chlorophenyl)-2,5-dihydro-,Pyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione, 3-(4-chlorophenyl)-2,5-dihydro-6-phenyl-, monosulfo deriv., monosodium saltandBenzenesulfonic acid, 4,4'-(2,3,5,6-tetrahydro-3,6-dioxopyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-diyl)bis-, sodium salt (1:2)
460-020-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mixture of 50:50 [R,R] and [S,S] Trans racemate of 2-(4-tert-butylphenoxy)cyclohexanol
940-895-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mixture of 50:50 [R,R] and [S,S] Trans racemate of 2-(4-tert-butylphenoxy)cyclohexyl sulfurochloridoite
940-894-8 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mixture of phosphorous trichloride and 4,4'-thiobis(2-(1,1-dimethylethyl)-5-methylphenol)
439-690-7 310903-37-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mixture of propanedioyl dichloride and phosphoryl trichloride
949-814-6 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction product of 1-chloro-2,3-expoxypropane, sodium hydroxide, sodium carbonate and water
939-516-4 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of 2-(2-aminoethoxy)ethanol and 2,2',2''-nitrilotriethanol and heptanoic acid and isononanoic acid
946-979-6 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of 2-[bis(cyanomethyl)amino]-propanenitrile and sodium hydroxide
938-580-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction product of 2-ethylhexanal and cyclohexanone
700-817-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction product of 2-hydroxybenzoic acid, styrene and oxozinc
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
reaction product of 3,5-di-tert-butylsalicylic acid and zirconium oxychloride, dehydrated, basic Zr : DTBS = 1.0 : 1.0 to 1.0 : 1.5
430-610-6 226996-19-6 Full Individual 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of 3-[4-(2-aminoethylamino)-6-(4-sulfoanilino)-1,3,5-heterocycle-2-ylamino]benzensulfonic acid, ammonia water, sodium chloride and {mixture of [poly(1~4)chlorosulfonylphthalocyaninato-N29,N30,N31,N32]copper(II), [poly(1~3)chlorosulfonyl (tribenzo[b,g,l]pyrido[2,3-q]-5,10,15,20-tetraazaporphyrinato-N21,N22,N23,N24)]copper(II),[poly(1~2)chlorosulfonyl(dibenzol[b,g(or b,l)dipyrido[2,3(or 3,2)-l,q (or g,q)]-5,10,15,20-tetraazaporphyrinato-N21,N22,N23,N24)] copper(II) and [monochlorosulfonyl(benzo[b]tripyridol[2,3(or 3,2)-g,lq]-5,10,15,20- tetraazaporphyrinato- N21,N22,N23,N24)] copper(II)
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of 9-[2-(ethoxycarbonyl)phenyl]-3,6-bis(ethylamino)-2,7-dimethylxanthylium chloride and Naphthalenesulfonic acids, reaction products with formaldehyde, ammonium salts
940-448-2 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of a ((2S)-2, 6-diaminohexanoic acid hydrochloride salt, phosphonic acid and methanal) with a 1,2-disubstituted alkane and sodium hydroxide.
- - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of adipic acid and sebacic acid and isotridecan-1-ol
939-783-7 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of alkylaluminum dichloride and magnesium bis(alkylalkanolate) and precipitated synthetic amorphous silica and titanium tetrachloride
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction product of alkylaryl sulphonic acid and alkanolamine
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of alkylaryl sulphonic acid and cycloalkylamine
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of alkylarylsulphonic acid and cycloaliphatic amine
- - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of alkylbenzenesulphonic acid with cycloaliphatic amine
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of Allyl nonylphenol
940-838-2 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction product of amines, C16-18-alkyl and dimethyl terephthalate
947-870-6 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of ammonium molybdate and C12-C24-diethoxylated alkylamine (1:5-1:3)
412-780-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction product of amorphous silica (50-85 %), butyl (1-methylpropyl) magnesium (3-15 %), tetraethyl orthosilicate (5-15 %) and titanium tetrachloride (5-20 %)
432-200-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction product of bis(5-benzoyl-2,3,4-trihydroxyphenyl)methane and 3-diazo-3,4-dihydro-4-oxonaphthalene-1-sulfonylchloride
423-880-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction Product of Ca(OH)2, MgO and Tall Oil Pitch
700-750-5 - Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
reaction product of cocoalkyldiethanolamides and cocoalkylmonoglycerides and molybdenumtrioxide (1.75-2.2: 0.75-1.0:0.1-1.1)
430-380-7 445409-27-8 Full Individual 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of di C8-C10, branched, C9 rich, alkylnaphthalene sulphonic acid and alkanolamine
- - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of diammonium dimolybdate and polyalkylaminoalcohol
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
reaction product of diphenylamine, phenothiazine, and alkenes, branched (C8-10, C9-rich)
439-540-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction product of Eicosanedioic acid, Docosanoic acid and Glycerin
478-910-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction product of esterfication of pentaerythritol with pentanoic acid, heptanoic acid and 3,5,5-trimethylhexanoic acid
451-200-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction product of Formaldehyde, amine and phenol
476-290-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction product of fusion between 1000°C and 2000°C of aluminium oxide and calcium oxide based raw materials with at least CaO+Al2O3+Fe2O3 > 85%, in which aluminium oxide and calcium oxide in varying amounts are combined in various proportions into a multiphase crystalline matrix.
932-420-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of glycerol and octanoic acid
946-904-7 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction product of higher oligomers of 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate, 2-butoxyethanol and 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol
696-028-1 1334537-35-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1