Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 05 april 2020. Database contains 22764 unique substances and contains information from 99007 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
tert-butyl [(2S,3R)-3-hydroxy-4-(isobutylamino)-1-phenylbutan-2-yl]carbamate
605-203-3 160232-08-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-butyl acetate
208-760-7 540-88-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-butyl acrylate
216-768-7 1663-39-4 Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
tert-butyl hydroperoxide
200-915-7 75-91-2 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-butyl methacrylate
209-548-7 585-07-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-butyl methyl ether
216-653-1 1634-04-4 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-butyl peracetate
203-514-5 107-71-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-butyl perbenzoate
210-382-2 614-45-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-butyl peroxyneodecanoate
247-955-1 26748-41-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-butyl peroxypivalate
213-147-2 927-07-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-butyl {(1S)-1-[(2R)-oxiran-2-yl]-2-phenylethyl}carbamate
431-870-3 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-butyl {(1S)-2-[(1S,3S,5S)-3-cyano-2-azabicyclo[3.1.0]hex-2-yl]-1-[3-hydroxyadamantan-1-yl]-2-oxoethyl}carbamate
687-691-8 709031-43-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-butyl α,α-dimethylbenzyl peroxide
222-389-8 3457-61-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-butyl-4-methoxyphenol
246-563-8 25013-16-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-butylamine
200-888-1 75-64-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-butylbenzene
202-632-4 98-06-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-butylchlorodimethylsilane
242-042-4 18162-48-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-dodecanethiol
246-619-1 25103-58-6 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-pentyl 2-ethylperoxyhexanoate
211-687-3 686-31-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-pentyl hydroperoxide
222-321-7 3425-61-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-pentyl peroxypivalate
249-530-6 29240-17-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Testosterone
200-370-5 58-22-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetra potassium 5,5'-[ethane-1,2-diylbis[thio-1,3,4-thiadiazole-5,2-diyldiazene-2,1-diyl(5-amino-3-tert-buyl-1H-pyrazole-4,1-diyl)]}diisophthalate
700-616-6 849608-59-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetra(isobutyl)thioperoxydicarbamic acid
221-312-5 3064-73-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetra-C6-10-(even and linear)-alkyl benzene-1,2,4,5-tetracarboxylate
700-623-4 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetra-esterification products of C5 -(linear and branched) , C7, C8, C9, C10 fatty acids with pentaerythritol
- - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetra-esterification products of C5-(branched and linear), C7, C8 and C10 fatty acids with pentaerythritol
- - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetra-n-butyl titanate, polymer with water
500-687-1 162303-51-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetra-sodium/lithium 4,4'-bis-(8-amino-3,6-disulfonato-1-naphthol-2-ylazo)-3-methylazobenzene
408-210-8 124605-82-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
tetraammine palladium (II) hydrogen carbonate
425-270-0 134620-00-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
tetraammine platinum (II) hydrogen carbonate
426-730-3 123439-82-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraamminepalladium(2+) diacetate
262-819-1 61495-96-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraamminepalladium(2+) dichloride
237-489-7 13815-17-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraamminepalladium(2+) dihydroxide
270-241-6 68413-68-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraamminepalladium(2+) dinitrate
237-078-2 13601-08-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraammineplatinum (II) diacetate
457-310-8 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraammineplatinum dichloride
237-706-5 13933-32-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraammineplatinum dinitrate
243-929-9 20634-12-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraammonium decachloro-μ-oxodiruthenate(4-)
286-924-7 85392-65-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraammonium ethylenediaminetetraacetate
245-022-3 22473-78-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraammonium hexamolybdate
235-650-6 12411-64-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrabismuth triorthosilicate
810-509-7 14708-87-3 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrabromophthalic anhydride
211-185-4 632-79-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
tetrabutyl-phosphonium nonafluoro-butane-1-sulfonate
444-440-5 220689-12-3 Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrabutylammonium bromide
216-699-2 1643-19-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrabutylammonium hydrogen sulphate
251-068-5 32503-27-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrabutylammonium hydroxide
218-147-6 2052-49-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrabutylammonium iodide
206-220-5 311-28-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrabutylphosphonium bromide
221-487-8 3115-68-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrabutylphosphonium chloride
218-964-8 2304-30-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2