Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 29 mars 2020. Database contains 22743 unique substances and contains information from 98865 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
3G3 RESIN
443-110-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3M (TM) SPECIALTY GAS PFG-3480
440-180-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4'-methyldodecane-1-sulfonanilide
435-490-9 17417-32-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4'-trans-ethyl-[1,1'-bicyclohexyl]-4-one
485-460-4 - NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4,4'(4-(4-methoxyphenyl)-1,3,5-triazin-2,4-diyl)bisbenzene-1,3-diol
444-500-0 1440-00-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4,4',4''-(1-methylpropan-1-yl-3-ylidene)tris(2-cyclohexyl-5-methylphenol)
407-460-5 111850-25-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4,4',4''-(ethan-1,1,1-triyl)triphenol
405-800-7 27955-94-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4,4',5,5',6,6',7,7'-octachloro-(2,2')biisoindolyl-1,1',3,3'-tetraone
429-150-9 67887-47-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4,4'-(1,3-phenylene-bis(1-methylethylidene))bis-phenol
428-970-4 13595-25-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4,4'-(1-{4-[1-(4-hydroxyphenyl)-1-methylethyl]phenyl}ethylidene)diphenol
425-600-3 110726-28-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4,4'-(9H-fluoren-9-ylidene)bis(2-chloroaniline)
407-560-9 107934-68-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4,4'-(oxy-(bismethylene))-bis-1,3-dioxolane
423-230-7 56552-15-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4,4'-[(1,10-dioxodecane-1,10-diyl)bis(oxy)]bis(2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxidanyl)
417-440-8 2516-92-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4,4'-bis(2-methyl-2-(4-methylphenyl)-1-propionyl)diphenylsulfide
415-410-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4,4'-bis(N-carbamoyl-4-methylbenzensulfonamide)diphenylmethane
418-770-5 151882-81-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4,4'-carbonylbis[2-({[3-(triethoxysilyl)propyl]amino}carbonyl)benzoic acid]
419-190-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4,4'-dithiobis(5-amino-1-(2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl)-1H-pyrazole-3-carbonitrile)
423-490-1 130755-46-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4,4'-ethylidenediphenyl dicyanate
405-740-1 47073-92-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4,4'-methylene bis(3-chloro-2,6-di-ethylphenylisocyanate)
420-530-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4,4'-methylenebis(2,6-dimethylphenyl cyanate)
405-790-4 101657-77-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4,4'-methylenebis(2-isopropyl-6-methylaniline)
415-150-6 16298-38-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4,4'-methylenebis[N-(4-chlorophenyl)-3-hydroxynaphthalene-2-carboxamide]
430-350-3 192463-88-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4,4'-oxybis(ethylenethio)diphenol
404-590-4 90884-29-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4,4'-oxydiphthalic anhydride
412-830-4 1823-59-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4,4'-sulfonylbisphenol, polymer with ammonium chloride(NH4Cl), pentachlorophosphorane and phenol
439-270-3 260408-02-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4,4'-thiodi-o-cresol
403-330-7 24197-34-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4,4,5,5,-tetrachloro-1,3-dioxolan-2-one
404-060-2 22432-68-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4,4-dimethoxybutylamine
407-690-6 19060-15-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4,4-methylenebis-3-(chloro-2,6-diethyl)-aniline
402-130-7 106246-33-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4,4-Methylenediphenylene-bis(dimethylurea)
423-370-9 10097-09-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4,5-di-tert-butyl-6-ethoxy-2,2-dimethyl-3,7-dioxa-4-aza-6-phosphanonan-1-oic acid 6-oxide
449-920-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4,5-Dihydro-5-methyl-3,4-diphenyl-5-isoxazolol
443-400-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4,6-bis(octylthiomethyl)-o-cresol
402-860-6 110553-27-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4,6-bis[(4-hydroxy-3,5-dimethylphenyl)methyl]-1,2,3-benzenetriol, mixed with 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalene-1-sulfonic acid
451-140-8 133686-87-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4,6-bis[2-(4-hydroxyphenyl)isopropylidene]resorcinol
432-380-2 147504-92-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4,7-methanooctahydro-1H-indene-diyldimethyl bis(2-carboxybenzoate)
407-410-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4,7-Octadienoic acid, methyl ester, (4E)-
422-840-0 189440-77-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4,8-bis(mercaptomethyl)-3,6,9-trithia-1,11-undecanedithiol; 5,7-bis(mercaptomethyl)-3,6,9-trithia-1,11-undecanedithiol; reaction mass of: 4,7-bis(mercaptomethyl)-3,6,9-trithia-1,11-undecanedithiol
427-050-1 170016-25-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-((4-(diethylamino)-2-ethoxyphenyl)imino)-1,4-dihydro-1-oxo-N-propyl-2-naphthalenecarboxamide
412-650-6 121487-83-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-(1,4-dioxa-spiro[4.5]dec-8-yl)-cyclohexanone
423-860-2 56309-94-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-(1-oxo-2-propenyl)-morpholine
418-140-1 5117-12-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-(2,2-diphenylethenyl)-N,N-di-phenylbenzenamine
421-390-2 89114-90-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-(2-carboxymethylthio)ethoxy-1-hydroxy-5-isobutyloxycarbonylamino-N-(3-dodecyloxypropyl)-2-naphthamide
420-730-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-(2-chloro-4-trifluoromethyl)phenoxy-2-fluoroaniline hydrochloride
402-190-4 113674-95-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-(2-methylacryloyloxy)phenyl 4-allyloxybenzoate
429-000-2 159235-16-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-(3,4-DICHLOROPHENYL)-3,4-DIHYDRO-1-(2H)-NAPHTHALENONE
406-300-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-(3,4-dichlorophenylazo)-2,6-di-sec-butyl-phenol
410-600-8 124719-26-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-(3-chloropropyl)morpholine
461-510-0 7357-67-7 NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-(3-triethoxysilylpropoxy)-2-hydroxybenzophenone
431-490-8 79876-59-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-(4'-Trifluoromethylphenyl)benzaldehyde
473-430-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1