Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 30 mars 2020. Database contains 22743 unique substances and contains information from 98869 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
3,3'-(1,4-Phenylene)bis(5,6-diphenyl-1,2,4-triazine)
700-823-1 55514-22-2 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3'-(3,6-dioxo-2,3,5,6-tetrahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-diyl)dibenzonitrile
412-640-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,3'-(dodecylazanediyl)dipropanenitrile
605-014-6 1555-62-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,3'-(ethylenediimino)bispropiononitrile
221-738-1 3217-00-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,3'-(oxydimethanediyl)bis(3-ethyloxetane)
444-140-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,3'-[(4-{(E)-[2-bromo-4-nitro-6-(trifluoromethyl)phenyl]diazenyl}phenyl)imino]dipropanenitrile
435-190-8 246871-16-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,3'-[biphenyl-4,4'-diylbis(oxy)]dianiline
700-102-1 105112-76-3 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3'-bis(dioctyloxyphosphinothioylthio)-N,N'-oxybis(methylene)dipropionamide
401-820-5 793710-14-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-bis(diazonium) dichloride
256-462-0 49744-39-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,3'-dichlorobenzidine dihydrochloride 210-323-0 612-83-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,3'-dicyclohexyl-1,1'-methylenebis(4,1-phenylene)diurea
406-370-3 58890-25-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3'-dicyclohexyl-1,1'-methylenebis(4,1-phenylene)diurea
406-370-3 58890-25-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,3'-dioctadecyl-1,1'-methylenebis(4,1-phenylene)diurea
406-690-3 43136-14-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,3'-Terephtalylidene-10,10'-dicamphosulfonic acid, disodium salt
689-381-8 90458-75-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,3'-thiodi(propionic acid)
203-841-3 111-17-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,3,10,10-tetramethoxy-2,11-dioxa-3,10-disiladodecane
617-969-6 87135-01-1 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctane-1-thiol
628-448-8 34451-26-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl 3-dibutylaminopropionate
402-910-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,3,4,4,5,5,6,6-octafluoro-6-iodohex-1-ene
941-221-0 203929-12-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,3,5,7,7-pentamethyl-1,2,4-trioxepane
455-560-2 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3,5-trimethylcyclohexan-1-one
212-855-9 873-94-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,3-Dimethoxyestr-5(10)-en-17-one
606-278-5 19257-34-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3-dimethylbutanone
200-920-4 75-97-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3-dimethylcyclohexanone
628-905-1 2979-19-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,3-Ethylenedioxy-17 alpha-hydroxy-5-androstene-17 beta-carbonitrile
617-449-9 83196-58-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,3-pentamethylene-4-butyrolactam
451-630-1 64744-50-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,3-pentamethylene-4-butyrolactam
451-630-1 64744-50-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,3-Tetramethyleneglutarimide sodium salt
600-700-1 105920-64-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,3´-[(2,5-dichloro-1,4-phenylene)bis[imino(1-acetyl-2-oxo-2,1-ethanediyl)azo]]bis(4-chlorbenzoic acid)
611-531-8 57440-77-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4,3',4'-tetraphenyl-1,1'-ethandiylbispyrol-2,5-dione
431-500-0 226065-73-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,4,5-trifluorophenol
436-120-9 99627-05-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4,5-trimethoxytoluene
229-239-0 6443-69-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4-bis(benzyloxy)benzaldehyde
226-662-2 5447-02-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4-dichloro-N-(2-cyanophenyl)isothiazole-5-carboxamide
619-682-1 224049-04-1 Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3,4-dichloro-N-(5-chloro-2-hydroxy-4-nitrophenyl)benzamide
700-007-5 95709-83-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4-Dichloro-N-(5-chloro-4-{[2-({4-[(2-hexyldecyl)oxy]phenyl}sulfonyl)butanoyl]amino}-2-hydroxyphenyl)benzamide
459-290-6 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,4-Dichloro-N-(5-chloro-4-{[2-({4-[(2-hexyldecyl)oxy]phenyl}sulfonyl)butanoyl]amino}-2-hydroxyphenyl)benzamide
459-290-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,4-dichloro-N-[5-chloro-4-[2-[4-(hexadecyloxy)phenylsulfonyl]butyramido]-2-hydroxyphenyl]benzamide
431-110-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,4-dichloro-N-[5-chloro-4-[2-[4-dodecyloxyphenylsulfonyl]butyramido]-2-hydroxyphenyl]benzamide
431-130-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,4-dichloro-α,α,α-trifluorotoluene
206-337-1 328-84-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4-dichloro-α,α,α-trifluorotoluene
206-337-1 328-84-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4-dichloro-α,α,α-trifluorotoluene
206-337-1 328-84-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4-dichloroaniline
202-448-4 95-76-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4-dichlorobut-1-ene
212-079-0 760-23-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4-dichloroisothiazole-5-carbonyl chloride
619-529-9 56914-82-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4-dichloroisothiazole-5-carboxylic acid
619-518-9 18480-53-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4-Difluorobenzaldehyde
422-180-3 34036-07-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,4-DIFLUOROPHENOL
424-300-1 2713-33-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,4-dihydroxy-1-[(Z)-octadec-9-enyl]pyrrolidine-2,5-dione
- - Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,4-dihydroxy-5-nitrobenzaldehyde
441-810-8 116313-85-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2