Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 30 mars 2020. Database contains 22743 unique substances and contains information from 98869 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
5-ethyl-2,4-dihydro-4-(2-phenoxyethyl)-3H-1,2,4-triazol-3-one
414-470-3 95885-13-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction mass of 1-(1-Methyl-2-(1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yloxy)ethoxy)-propan-2-ol and 1-(2-(1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yloxy)propoxy)propan-2-ol and 2-(2-(1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yloxy]propoxy)-propan-1-ol and 2-(1-Methyl-2-(1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yloxy)ethoxy)propan-1-ol
470-680-5 958872-63-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Oxolamine
213-493-4 959-14-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hexahydro-1,3,5-tris(1-oxoallyl)-1,3,5-triazine
213-501-6 959-52-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Fatty acids, C8-10, C12-18-alkyl esters
306-082-7 95912-86-0 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C16-18, C12-18-alkyl esters
306-083-2 95912-87-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C16-18, isotridecyl esters
306-084-8 95912-88-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C8-10, mixed esters with adipic acid and trimethylolpropane
306-085-3 95912-89-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-(4-methyl-3-cyclohexen-1-yl)propyl)cyclopentanone
404-240-0 95962-14-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-(4-methyl-3-cyclohexen-1-yl)propyl)cyclopentanone
404-240-0 95962-14-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-(hydroxymethyl)-4-phenyl-3,4-dihydro-2H-chromen-2-ol
700-143-5 959624-24-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Allyl methacrylate
202-473-0 96-05-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
(epoxyethyl)benzene
202-476-7 96-09-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
(epoxyethyl)benzene
202-476-7 96-09-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Diethylaluminium chloride
202-477-2 96-10-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Diethylaluminium chloride
202-477-2 96-10-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2-dibromo-3-chloropropane
202-479-3 96-12-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-dibromopropan-1-ol
202-480-9 96-13-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-methylpentane
202-481-4 96-14-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylbutyraldehyde
202-485-6 96-17-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2,3-trichloropropane
202-486-1 96-18-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-aminobutan-1-ol
202-488-2 96-20-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Pentan-3-one
202-490-3 96-22-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Pentan-3-one
202-490-3 96-22-0 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-dichloropropan-2-ol
202-491-9 96-23-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dichloropropan-2-ol
202-491-9 96-23-1 Full Joint 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-dichloropropan-2-ol
202-491-9 96-23-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-chloropropane-1,2-diol
202-492-4 96-24-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-chloropropane-1,2-diol
202-492-4 96-24-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-chloropropane-1,2-diol
202-492-4 96-24-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dihydroxyacetone
202-494-5 96-26-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-mercaptopropane-1,2-diol
202-495-0 96-27-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: butan-2-one oxime; syn-O,O'-di(butan-2-one oxime)diethoxysilane
406-930-7 96-29-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Butanone oxime
202-496-6 96-29-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-dimethylurea
202-498-7 96-31-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl bromoacetate 202-499-2 96-32-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
methyl acrylate; methyl propenoate
202-500-6 96-33-3 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
methyl acrylate; methyl propenoate
202-500-6 96-33-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methyl chloroacetate
202-501-1 96-34-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methylcyclopentane
202-503-2 96-37-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Cyclopentanol
202-504-8 96-41-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chlorothiophene
202-505-3 96-43-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Imidazolidine-2-thione
202-506-9 96-45-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrahydro-2-methylfuran
202-507-4 96-47-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
γ-butyrolactone
202-509-5 96-48-0 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
γ-butyrolactone
202-509-5 96-48-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethylene carbonate
202-510-0 96-49-1 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Aminothiazole
202-511-6 96-50-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-amino-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulphonic acid
202-523-1 96-67-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6,6'-di-tert-butyl-4,4'-thiodi-m-cresol
202-525-2 96-69-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2