Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 05 april 2020. Database contains 22764 unique substances and contains information from 99007 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
sodium 2-[[4-[(4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]phenyl]sulfonyl]ethyl sulfate
430-890-1 81992-66-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium 2-anilino-5-(2-nitro-4-(N-phenylsulfamoyl))anilinobenzenesulfonate
412-320-1 31361-99-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium 2-benzoyloxy-1-hydroxyethanesulfonate
410-680-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium 2-ethylhexanolate
406-150-7 38411-13-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
sodium 2-{N-[(3,5-difluorophenyl)carbamoyl]ethanehydrazonoyl}nicotinate
635-156-4 109293-98-3 Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium 3,5-bis(3-(2,4-di-tert-pentylphenoxy)propylcarbamoyl)benzenesulfinate
405-510-0 121216-78-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium 3,5-bis(tetradecyloxycarbonyl)benzenesulfinate
407-720-8 155160-86-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium 3,5-dichloro-2-(5-cyano-2,6-bis(3-hydroxypropylamino)-4-methylpyridin-3-ylazo)benzenesulfonate
401-870-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium 3-(2-acetamido-4-(4-(2-hydroxybutoxy)phenylazo)phenylazo)benzenesulfonate
410-150-2 147703-65-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium 3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-sec-butyl-4-hydroxybenzenesulfonate
403-080-9 92484-48-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
sodium 3-(methoxycarbonyl)-4-oxo-3,4,5,6-tetrahydro-2-pyridinolate
418-410-7 139122-78-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium 3-[2-acetamido-4-(4-fluoro-6-substitutedamino-heteromonocycl-2- ylamino)phenylazo]naphthalene-polysulfonate
402-100-3 - NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium 3-[2-acetamido-4-(4-fluoro-6-substitutedamino-heteromonocycl-2- ylamino)phenylazo]naphthalene-polysulfonate
402-100-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium 3-acetoacetylamino-4-methoxytolyl-6-sulfonate
411-680-7 133167-77-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium 4-(2,4,4-trimethylpentylcarbonyloxy)benzenesulfonate
400-030-8 94612-91-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium 4-(4-chloro-6-(N-ethylanilino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-2-(1-(2-chlorophenyl)-5-hydroxy-3-methyl-1H-pyrazol-4-ylazo)benzenesulfonate
407-800-2 136213-75-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium 4-(4-substitutedanilino)-4-substituedbut-2-enoate
- - Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
sodium 4-[(4-chlorobenzoyl)amino]benzoate
807-461-4 1489170-67-3 Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium 4-[4-(4-hydroxyphenylazo)phenylamino]-3-nitrobenzenesulfonate
416-370-5 156738-27-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium 4-chloro-1-hydroxybutane-1-sulfonate
406-190-5 54322-20-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium 4-sulfophenyl-6-((1-oxononyl)amino)hexanoate
417-550-6 168151-92-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
sodium 5-(2-carboxyphenylazo)-6-hydroxynaphthalene-2-sulfonate
435-800-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium 5-N-butylbenzotriazole
404-450-2 118685-34-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium 8-[(4-halo-6-{ethyl[3-(2-hydroxyethyl)phenyl]amino}-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-2-[(E)-polycyclic-2-yl-diazenyl]polycycle-1-ol, polysulfonate
451-490-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium [29H,31H-phthalocyaninato-(2-)-N29,N30,N31,N32]-((3-(N-methyl-N-(2-hydroxyethyl)amino)propyl)amino)sulfonyl-sulfonato, copper complex
412-730-0 150522-10-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium [N-ethyl-(3-methylanilino)]-2-hydroxypropyl-3-sulfonate, dihydrate
420-430-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium and potassium 4-(3-aminopropylamino)-2,6-bis[3-(4-methoxy-2-sulfophenylazo)-4-hydroxy-2-sulfo-7-naphthylamino]-1,3,5-triazine
416-280-6 156769-97-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium benzoyloxybenzene-4-sulfonate
405-450-5 66531-87-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
sodium bis[4-[[5-chloro-2-(hydroxy-.kappa.O)phenyl]azo-.kappa.N1]-3-(hydroxy-.kappa.O)-N-phenyl-2-naphthalenecarboxamidato(2-)]ferrate(III)
470-700-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
sodium bis[tris(2-hydroxyethyl)ammonium][6-anilino-4'-(4,8-disulfonato-2-naphthylazo)-5'-methyl-3-sulfonatonaphthalene-2-azobenzene-1,2'-diolato]cuprate(II)
435-240-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium dicaprolactamato-bis(2-methoxyethoxo)aluminate
454-350-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SODIUM HINOKITIOL
435-050-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium hydrogen 2H-1-Benzopyran-6-ol, 3,4-dihydro-2,5,7,8- tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl) phosphate (dl-alpha-tocopheryl phosphate sodium salt)
478-070-0 299158-63-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
sodium salt of 4-amino-3,6-bis[[5-[[4-chloro-6-[(2-methyl-4-sulfophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulfophenyl]azo]-5-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonic acid
435-350-7 141250-43-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
sodium salt of the polymer of: sodium 2-methyl-buta-1,3-diene-1-sulfonate with acrylic acid and 2-hydroxyethyl-2-methylacrylate
429-720-7 184246-86-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium((n-butyl)x(ethyl)y-1,5-dihydro)aluminate) x = 0.5 y = 1.5
418-720-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
sodium, potassium, lithium 5-amino-3,6-bis(5-(4-chloro-6-(methyl-(2-methylaminoacetyl)amino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-2-sulfonatophenylazo)-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonate
430-090-0 205764-96-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SOKYD-ACETO
440-120-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SOLSPERSE 25000
400-860-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Solvate of N-{4-[8-bromo-7-methoxy-4-(phenylsulfonyl)quinolin-2-yl]-1,3-thiazol-2-yl}-2-methylpropanamide with N,N-dimethylformamide
480-350-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SOLVENT YELLOW VP SP 52001
432-420-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SOLVENTGELB 4235
402-220-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SP Polymer
432-700-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
spinosad (ISO); Reaction mass of Spinosyn A: (2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-(6-deoxy-2,3,4-tri-O-methyl-α-L-mannopyranosyloxy)-13-(4-dimethylamino-2,3,4,6-tetradeoxy-β-D-erythropyranosyloxy)-9-ethyl-2,3a,5a,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-hexadecahydro-14-methyl-1H-8-oxacyclododeaca[b]as-indacene-7,15-dione and Spinosyn D: (2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-(6-deoxy-2,3,4-tri-O-methyl-α-L-mannopyranosyloxy)-13-(4-dimethylamino-2.3.4.6-tetradeoxy-β-D-erythropyranosyloxy)-9-ethy-2,3,3a,5a,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-hexadecahydro-4,14-dimethyl-1H-8-oxacyclododeaca[b]as-indacene-7,15-dione
434-300-1 168316-95-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Spiro[1,3-dioxolane-2,5'-(4',4',8',8'-tetramethyl-hexahydro-3',9'-methanonaphthalene)]
415-460-1 154171-76-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SPIRORBIS
421-010-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SQ 32,035
419-420-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SS-AMINOALC-PTS 8321
427-510-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SST
440-610-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
STABILISATOR 1026
422-230-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2