Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 30 mars 2020. Database contains 22743 unique substances and contains information from 98869 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Valeric acid
203-677-2 109-52-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Valeric anhydride
218-212-9 2082-59-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Valeronitrile
203-781-8 110-59-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Valeryl chloride
211-330-1 638-29-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Valinamide
402-840-7 20108-78-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Vanadate(1-), oxo[phosphato(3-)-.kappa.O]-, hydrogen, hydrate (2:1)
618-920-1 93280-40-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Vanadium
231-171-1 7440-62-2 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Vanadium carbide
235-122-5 12070-10-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Vanadium carbide nitride
601-732-9 12069-91-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Vanadium diascorbate
945-749-2 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Vanadium dioxide
234-841-1 12036-21-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Vanadium oxide sulphate
248-652-7 27774-13-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Vanadium oxysulphate
949-084-9 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Vanadium tetrachloride
231-561-1 7632-51-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Vanadium trichloride
231-744-6 7718-98-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Vanadium trichloride oxide
231-780-2 7727-18-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Vanadium zirconium yellow baddeleyite
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 77991.
269-063-1 68187-01-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Vanadium(IV) oxide hydrogen phosphate hemihydrate, lithium, zinc, molybdenum, iron and chlorine doped
407-350-7 93280-40-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Vanadium, oxalate complexes
308-876-9 98903-75-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Vanadium, oxalate complexes
308-876-9 98903-75-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Vanadyl pyrophosphate
406-260-5 58834-75-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Vanadyl pyrophosphate
406-260-5 58834-75-6 Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Vanadyl pyrophosphate
406-260-5 58834-75-6 Full Individual 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
Vanillic acid
204-466-8 121-34-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Vanillin
204-465-2 121-33-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
VANILLYLAMINE
422-450-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
VANLUBE 871
439-050-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
VANLUBE 981
435-550-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Vapour grown graphitic carbon fibre
950-278-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
VDM, VINYL DIMÉTHYL AZLACTONE
422-280-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
VE-LINOLEATE
413-870-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Vegeflux Soy
483-980-6 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Veratraldehyde
204-373-2 120-14-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Veratric acid
202-215-7 93-07-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Veratrole
202-045-3 91-16-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
VERMILION DCF
404-340-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
VERT IRGAPHOR CDR
423-550-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
VERTOXIME
443-450-7 86460-54-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
VESTOWAX DSA 7
418-040-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
VET 8022
433-750-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Vetiveria zizanioides, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Vetiveria zizanioides, Gramineae.
282-490-8 84238-29-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Vetiveria zizanioides, ext., acetylated
282-031-1 84082-84-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
vinasses, residue of fermentation
932-215-9 - Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Vinasses, residue of fermentation containing biomass of bakers yeast (Saccharomyces cerevisiae)
932-161-6 - Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Vinasses, residue of fermentation containing biomass of bakers yeast, salt-enriched
932-165-8 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Vinasses, residue of fermentation containing biomass of Corynebacterium glutamicum
932-179-4 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
vinasses, residue of fermentation, depotassified
937-260-8 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Vinasses, residue of fermentation, salt-enriched
932-176-8 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Vinyl 2-ethylhexanoate
202-297-4 94-04-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Vinyl acetate
203-545-4 108-05-4 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1