Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 05 april 2020. Database contains 22764 unique substances and contains information from 99007 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
2-[difluoro(methoxy)methyl]-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane
609-534-4 382-26-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[methyl[(nonafluorobutyl)sulphonyl]amino]ethyl acrylate
266-733-5 67584-55-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[methyl[(nonafluorobutyl)sulphonyl]amino]ethyl methacrylate
266-737-7 67584-59-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[N-(2-cyanoethyl)-4-[(2,6-dichloro-4-nitrophenyl)azo]anilino]ethyl acetate
226-070-4 5261-31-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[tert-butyl(phenylmethyl)amino]-1-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl] hydrochloride
246-014-2 24085-08-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[{6-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)(methyl)amino]-1-hydroxy-3-sulfonaphthalen-2-yl}diazenyl]naphthalene-1,5-disulfonic acid, lithium sodium salts
942-710-1 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-acetamido-5-aminobenzenesulphonic acid
230-214-1 6973-05-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-acetamido-5-chlorobenzenesulfonic acid - pyridine (1:1)
805-128-8 54981-42-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Acetone, condensation product with phenol
931-252-8 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Acetone, polymer with phenol
500-086-4 35238-34-7 Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-acetoxyethyl stearate
245-122-7 22613-51-0 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-acetoxymethyl-4-benzyloxybut-1-yl acetate
407-140-5 131266-10-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-acetoxymethyl-4-bromo-5-(5-methyl-2,4-dioxo-3,4-dihydro-2H-pyrimidin-1-yl)tetrahydrofuran-3-yl acetate
443-810-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-Acetyl-1,2,3,6,7,11b-hexahydro-4H-pyrazino(2,1-a)isochinolin-4-one
470-180-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-acetyl-3-(4-hexadecoxyphenyl)-1,4-benzoquinone
947-565-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-acetylamino-6-chloro-4-[(4-diethylamino)-2-methylphenyl-imino]-5-methyl-1-oxo-2,5-cyclohexadiene
412-250-1 102387-48-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid
239-268-0 15214-89-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-alkoyloxyethyl hydrogen maleate, where alkoyl represents (by weight) 70 to 85% unsaturated octadecoyl, 0.5 to 10% saturated octadecoyl, and 2 to 18% saturated hexadecoyl
417-960-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-allyloxymethyl-2-ethylpropanediol
211-662-7 682-11-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-allylphenol
217-119-0 1745-81-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Amino-1-dodecanol
924-066-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-amino-2',5-dichlorobenzophenone
220-985-2 2958-36-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-amino-2',5-dichlorobenzophenone oxime
237-730-6 13949-49-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-amino-2'-chloro-5-nitrobenzophenone
217-929-4 2011-66-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol hydrochloride
214-684-5 1185-53-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-amino-2-ethylpropanediol
204-101-2 115-70-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-amino-2-methylpropane-1,3-diol
204-100-7 115-69-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-amino-2-methylpropanol
204-709-8 124-68-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-amino-2-methylpropanol
204-709-8 124-68-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-amino-2-methylpropionic acid
200-544-0 62-57-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-amino-2-phenylbutyrate sodium
302-748-6 94133-84-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-amino-2-phenylbutyric acid
226-616-1 5438-07-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-amino-3,5-dibromobenzaldehyde
256-841-0 50910-55-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-amino-3,5-xylenesulphonic acid
201-811-4 88-22-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-amino-3-hydroxy-N'-[(E)-(2,3,4-trihydroxyphenyl)methylene]propanehydrazide hydrochloride (1:1)
940-411-0 1353749-74-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-amino-3-hydroxy-N'-[(E)-(2,3,4-trihydroxyphenyl)methylene]propanehydrazide hydrochloride (1:1)
940-411-0 1353749-74-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-amino-4,5-dichlorobenzenesulfonic acid
700-413-2 6331-96-0 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-amino-4,5-dichlorobenzenesulfonic acid
700-413-2 6331-96-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-amino-4,5-dichlorobenzenesulfonic acid
700-413-2 6331-96-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Amino-4,5-dimethyl-thiophene-3-carbonitrile
610-309-8 4651-94-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-amino-4,6-dinitrophenol
202-544-6 96-91-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-amino-4,6-dinitrophenol
202-544-6 96-91-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-amino-4-(4-methylpiperazin-1-yl) benzoic acid tertbutyl ester
829-017-9 1034975-35-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-amino-4-(methylsulphonyl)phenol
202-654-4 98-30-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-amino-4-(trifluoromethyl)benzenethiol hydrochloride
429-560-8 4274-38-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-amino-4-bromo-5-chlorobenzoic acid
424-700-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-amino-4-chloro-6-nitrophenol
228-761-6 6358-08-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-amino-4-chlorophenol
202-458-9 95-85-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-amino-4-dimethylamino-6-trifluoroethoxy-1,3,5-triazine
415-500-8 145963-84-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-amino-4-nitrophenol
202-767-9 99-57-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-amino-5-(2-hydroxyethyl)-6-methyl-4(3H)-pyrimidinone
814-705-3 6940-45-0 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-amino-5-bromobenzonitrile
254-387-8 39263-32-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-amino-5-bromobenzoylpyridine
216-352-5 1563-56-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-amino-5-bromopyridin-3-ol
689-734-6 39903-01-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-amino-5-bromopyridin-3-yl 4-methylbenzenesulfonate
943-013-5 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-amino-5-chloro-2'-fluorobenzophenone
212-316-8 784-38-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-amino-5-chlorobenzenesulphonic acid
205-119-3 133-74-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-AMINO-5-CHLOROBENZENETHIOL ZINC SALT
442-570-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-amino-5-chlorobenzophenone
211-949-7 719-59-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-amino-5-chlorobenzophenone
211-949-7 719-59-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-amino-5-chlorobenzophenone oxime
241-999-5 18097-52-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-amino-5-chlorobenzothiazole
451-710-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-amino-5-chlorophenol
249-020-3 28443-50-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-amino-5-cyano-N,3-dimethylbenzamide
619-946-6 890707-29-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Amino-5-ethylphenol HCI
480-270-8 149861-22-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-amino-5-hydroxynaphthalene-1,7-disulphonic acid
229-445-0 6535-70-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-amino-5-methylthiazole
423-800-5 7305-71-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-amino-5-methylthiazole
423-800-5 7305-71-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Amino-5-methylthiophene-3-carbonitrile
604-082-4 138564-58-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-amino-5-nitrobenzenesulphonic acid
202-531-5 96-75-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-amino-5-nitrobenzophenone
217-207-9 1775-95-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-amino-5-nitrophenol
204-503-8 121-88-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-amino-6-chloro-4-nitrophenol
228-762-1 6358-09-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-amino-6-chlorobenzoic acid
218-416-8 2148-56-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-amino-6-ethoxy-4-methylamino-1,3,5-triazine
403-580-7 62096-63-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-amino-6-fluoro-N-phenylbenzamide
807-759-4 1417456-04-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-amino-6-fluorobenzonitrile
616-451-7 77326-36-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-amino-6-methyl-1,2,4-triazolo[1,5-a]pyrimidin-5(1H)-one
248-387-7 27287-73-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-amino-6-methyl-4-propyl-1,2,4-triazolo[1,5-a]pyrimidin-5(4H)-one
248-383-5 27277-00-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-amino-6-{[(3S)-1-(3-methylbutanoyl)piperidin-3-yl]methoxy}benzonitrile
941-156-8 1554631-80-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-amino-9-{[(1,3-dihydroxypropan-2-yl)oxy]methyl}-6,9-dihydro-1H-purin-6-one
627-054-3 82410-32-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-amino-N-(2-chloro-6-methylphenyl)-1,3-thiazole-5-carboxamide
460-280-9 302964-24-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-amino-N-(5-chloropyridin-2-yl)-5-methoxybenzamide
923-755-6 280773-17-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-amino-N-cyclohexyl-N-methylbenzylamine
260-701-4 57365-08-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-amino-p-cresol
202-457-3 95-84-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-aminobenzene-1,4-disulphonic acid
202-669-6 98-44-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-aminobenzene-1,4-disulphonic acid
202-669-6 98-44-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-aminobenzenesulphonic acid
201-810-9 88-21-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-aminobenzenesulphonic acid
201-810-9 88-21-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-aminobenzenethiol
205-277-3 137-07-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-aminobenzyl alcohol
226-293-7 5344-90-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-aminobutan-1-ol
202-488-2 96-20-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-aminocyclopent-1-ene-1-carbonitrile
917-554-2 2941-23-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-aminocyclopent-1-ene-1-carbonitrile
917-554-2 2941-23-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-aminododecan-1-ol hydrochloride (1:1)
687-797-4 23551-91-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-aminoethanesulphonamide monohydrochloride
289-519-3 89756-60-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-aminoethanol
205-483-3 141-43-5 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-aminoethanol
205-483-3 141-43-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-aminoethanol
205-483-3 141-43-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-aminoethanol
205-483-3 141-43-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-aminoethanol hydrobromide
245-624-6 23382-12-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Aminoethanol reaction products with cyclohexane and peroxidized N-butyl-2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinamine-2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine reaction products
426-650-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-aminoethyl hydrogen sulphate
213-135-7 926-39-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-aminoethyldiethylamine
202-844-7 100-36-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-aminoethyldiisopropylamine
204-447-4 121-05-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-aminonaphthalene-1,5-disulphonic acid
204-201-6 117-62-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-aminooctadecane-1,3-diol
236-933-7 13552-09-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-aminophenol
202-431-1 95-55-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-aminopropane-1,3-diol
208-584-0 534-03-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-aminopyridin-3-ol
240-886-8 16867-03-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-aminopyridin-4-ol hydrochloride
817-486-2 1187932-09-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-aminosulfonyl-N,N-dimethylnicotinamide
413-440-7 112006-75-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-aminothiazol-4-acetic acid
249-769-6 29676-71-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-aminotoluene-4-sulphonic acid
210-540-0 618-03-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-anilinoethanol
204-588-1 122-98-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-benzhydrylsulfanylacetamide
614-564-6 68524-30-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-benzofuran-1,3-dione, addition product with (2R,3R,4R,5S)-hexane-1,2,3,4,5,6-hexol and 2-(2-hydroxyethoxy)ethanol, propoxylated
601-238-3 113163-37-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-benzofuran-1,3-dione, addition product with 2-(2-hydroxyethoxy)ethanol, ethoxylated
701-218-5 - Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-benzofuran-1,3-dione; 2-(2-hydroxyethoxy)ethanol
608-744-3 32472-85-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-benzofurancarbothioamide, N-(2,5-dimethoxyphenyl)-4,6-dimethyl
815-015-5 1251730-62-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-benzofurancarboxamide, N-(2,5-dimethoxyphenyl)-4,6-dimethyl
815-016-0 1251730-60-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-benzotriazol-2-yl-4-methyl-6-(2-methylallyl)phenol
419-750-9 98809-58-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-benzoyl-1,2,3,6,7,11b-hexahydro-4H-pyrazino[2,1-a]isoquinolin-4-one
700-599-5 54761-87-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-benzoylbenzoic acid
201-612-2 85-52-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-benzoylbenzoic acid
201-612-2 85-52-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Benzyl-1,2,3,4,10,14b-hexahydrodibenzo[c,f]pyrazino[1,2-a]azepine
605-122-3 157995-00-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Benzyl-1,2,3,6,7,11b-hexahydro-pyrazino[2,1-a]isoquinolin-4-one, hydrochloride
917-844-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-benzyl-2-dimethylamino-4'-morpholinobutyrophenone
404-360-3 119313-12-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-benzyl-2-dimethylamino-4'-morpholinobutyrophenone
404-360-3 119313-12-1 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-benzyl-2-dimethylamino-4'-morpholinobutyrophenone
404-360-3 119313-12-1 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-benzyl-2-dimethylamino-4'-morpholinobutyrophenone
404-360-3 119313-12-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-benzyl-2-dimethylamino-4'-morpholinobutyrophenone
404-360-3 119313-12-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-benzyl-2-dimethylamino-4'-morpholinobutyrophenone
404-360-3 119313-12-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-benzyl-2-dimethylamino-4'-morpholinobutyrophenone
404-360-3 119313-12-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-benzyl-2-dimethylamino-4'-morpholinobutyrophenone
404-360-3 119313-12-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-benzyl-2-dimethylamino-4'-morpholinobutyrophenone
404-360-3 119313-12-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-benzyl-2-methyl-3-butenitrile
407-870-4 97384-48-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-benzyl-2-methyl-3-butenitrile
407-870-4 97384-48-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-benzyl-4,4,6-trimethyl-1,3-dioxane
266-795-3 67633-94-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Benzylacrylic acid
438-550-2 - Intermediate Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-benzylaminoethanol
203-221-2 104-63-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-benzylheptanol
296-229-0 92368-90-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-benzylideneheptanal
204-541-5 122-40-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-benzylphenol
249-361-8 28994-41-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Bromo-(2',7'-di-tert-butyl)-9,9'-spirobifluorene
846-834-6 393841-81-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-bromo-1,1-diethoxyethane
217-989-1 2032-35-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-bromo-1,1-difluoroethylene
206-624-1 359-08-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-bromo-1,3-dimethyl-5-[3-(methylsulfonyl)propoxy]benzene
809-929-3 1372195-69-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-bromo-1-(2-furyl)-2-nitroethylene
406-110-9 35950-52-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-bromo-1-(3,5-dihydroxyphenyl)ethanone
613-114-6 62932-92-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-bromo-10H-phenothiazine
927-779-8 66820-95-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-bromo-2-methylpropionyl bromide
244-017-3 20769-85-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-bromo-2-nitropropanol
407-030-7 24403-04-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-bromo-3,3,3-trifluoroprop-1-ene
627-872-0 1514-82-5 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-bromo-3-methylbutyric acid
209-291-0 565-74-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-bromo-4'-chloro-2'-(o-fluorobenzoyl)acetanilide
216-437-7 1584-62-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Bromo-4,4'-bis(1,1-dimethylethyl)-1,1'-biphenyl
846-769-3 70728-89-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-bromo-4,6-difluoroaniline
429-430-0 444-14-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-bromo-4-(1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropan-2-yl)-6-(trifluoromethyl)aniline
825-354-0 1207314-86-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Bromo-4-chloro-1-isopropylbenzene
696-543-1 1369828-32-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-bromo-4-chloro-1-methoxybenzene
612-004-5 60633-25-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-bromo-4-nitrotoluene
231-809-9 7745-93-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-bromo-4-tert-butylphenol
218-602-9 2198-66-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-bromo-5-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
426-540-0 2973-59-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-bromo-5-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
426-540-0 2973-59-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-bromo-5-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
426-540-0 2973-59-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-bromo-5-methoxybenzoic acid
245-329-2 22921-68-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-bromo-6-(1-methylpiperidine-4-carbonyl)pyridine hydrobromide
822-158-7 1338000-32-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Bromo-6-fluoroaniline
464-930-2 65896-11-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-Bromo-6-fluorophenol
807-795-0 2040-89-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-bromo-7-iodo-9H-fluorene
696-006-1 123348-27-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-bromo-9,9-difluoro-7-iodo-9H-fluorene
941-124-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-bromo-9H-fluoren-9-one
636-546-7 3096-56-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-bromo-9H-fluorene
214-480-6 1133-80-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-bromo-N-[2-(2-chlorobenzoyl)-4-nitrophenyl]acetamide
257-681-4 52130-87-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-bromo-N-[2-(2-fluorobenzoyl)-4-nitrophenyl]-N-methylacetamide
275-027-6 70931-08-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-bromo-N-[4-chloro-2-(2-chlorobenzoyl)phenyl]acetamide
226-844-1 5504-92-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-bromoaniline
210-421-3 615-36-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-bromobiphenyl
218-141-3 2052-07-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-bromobutane
201-140-7 78-76-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-bromobutane
201-140-7 78-76-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-bromobutyric acid
201-294-5 80-58-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-bromoethanol
208-748-1 540-51-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-bromoethyl phenyl ether
209-634-4 589-10-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-bromoethylammonium bromide
219-924-2 2576-47-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-bromohexadecanoyl chloride
813-910-5 69319-95-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-bromomalonaldehyde
430-470-6 2065-75-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-bromonaphthalene
209-452-5 580-13-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-bromopalmitic acid
242-137-0 18263-25-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-bromopentane
203-521-3 107-81-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-bromopropane
200-855-1 75-26-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-bromopropane
200-855-1 75-26-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-bromopropane
200-855-1 75-26-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-bromopropene
209-185-4 557-93-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-bromopropionic acid
209-947-6 598-72-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-bromopropionyl bromide
209-261-7 563-76-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-bromopropionyl chloride
230-466-2 7148-74-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-bromopyridine
203-641-6 109-04-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-bromospiro-9,9'-bifluorene
605-609-0 171408-76-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-bromothiophene
213-699-4 1003-09-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1