Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 05 april 2020. Database contains 22764 unique substances and contains information from 99007 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
2,6-Pipecolinoxylidide hydrochloride
613-841-9 65797-42-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,6-xylenol
209-400-1 576-26-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,6-xylenol
209-400-1 576-26-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,6-xylenol
209-400-1 576-26-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,6-xylidine
201-758-7 87-62-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,6-xylidine
201-758-7 87-62-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,7,11-trimethyl-13-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl)tridecahexaen-2,4,6,8,10,12-al
415-770-7 1638-05-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,7,7-trimethyl-3-oxatricyclo[4.1.1.02,4]octane
216-869-6 1686-14-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,7-dihydroxy-9H-fluoren-9-one
610-035-9 42523-29-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,7-naphthalenedisulfonic acid, 3-hydroxy-4-[[2-hydroxy-5-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-, copper complex
404-270-4 12769-07-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hydroxy-, coupled with 3-aminophenol, diazotized 5-amino-2-[(4-aminophenyl)amino]benzenesulfonic acid and diazotized benzenamine, sodium salts
297-025-4 93281-13-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,7-naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hydroxy-, diazotized, coupled with diazotized 2-amino-4,6-dinitrophenol, diazotized 4-nitrobenzenamine and resorcinol, sodium salts
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 34905.
232-380-0 8011-86-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hydroxy-, diazotized, coupled with resorcinol, coupled with diazotized 5-amino-2-(phenylamino)benzenesulfonic acid and diazotized 4-nitrobenzenamine
291-639-6 90432-09-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hydroxy-3-[2-[3-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]diazenyl]-6-[2-[2-sulfo-4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]diazenyl]-, sodium salt (1:5)
815-135-8 1386899-40-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-substituted-6-[[5-[(substituted-chloroheteromonocyclyl)substituted]-2-substituted-phenyl]azo]-3-[(2,5-disubstituted-phenyl)-azo]-5-hydroxy-, lithium sodium salt
415-420-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-(acetylamino)-3-[2-[5-[[4-chloro-6-[[3-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulfophenyl]diazenyl]-4-hydroxy-, sodium salt (1:4)
695-779-2 80019-35-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-(chloro-(2-(2-substitutedalkoxy)alkylamino)- heteromonocyclylamino)-3-(4-substitutedphenyl)azo)-4-hydroxy-, potassium sodium salt
401-420-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,7-Octanediol, 2,6-dimethyl-
604-904-1 15340-95-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,8-bis(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
252-762-0 35853-41-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,8-Dimethylphenoxathiin
606-832-6 21797-73-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,9,11,13,15,22,24,26,27,28- decaazatricyclo[21.3.1.1^(10,14)]octacosa- 1(27),10,12,14(28),23,25-hexaene-12,25-diamine, N,N'-bis(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-2,9,15,22-tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)-
401-300-8 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,9,11,13,15,22,24,26,27,28- decaazatricyclo[21.3.1.1^(10,14)]octacosa- 1(27),10,12,14(28),23,25-hexaene-12,25-diamine, N,N'-bis(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-2,9,15,22-tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)-
401-300-8 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,9,11,13,15,22,24,26,27,28- decaazatricyclo[21.3.1.1^(10,14)]octacosa- 1(27),10,12,14(28),23,25-hexaene-12,25-diamine, N,N'-bis(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-2,9,15,22-tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)-
401-300-8 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,9,11,13,15,22,24,26,27,28- decaazatricyclo[21.3.1.1^(10,14)]octacosa- 1(27),10,12,14(28),23,25-hexaene-12,25-diamine, N,N'-bis(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-2,9,15,22-tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)-
401-300-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,9,11,13,15,22,24,26,27,28- decaazatricyclo[21.3.1.1^(10,14)]octacosa- 1(27),10,12,14(28),23,25-hexaene-12,25-diamine, N,N'-bis(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-2,9,15,22-tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)-
401-300-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,9-bis(2-phenylethyl)anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone
266-564-7 67075-37-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,9-bis(3,5-dimethylphenyl)anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone
225-590-9 4948-15-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,9-bis(4-chlorophenyl)anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone
219-166-2 2379-77-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,9-bis(p-methoxybenzyl)anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone
280-472-4 83524-75-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,9-bis[4-(phenylazo)phenyl]anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone
221-264-5 3049-71-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,9-bis[N-[3-(diethylamino)propyl]sulfamoyl]-5H,12H-quino[2,3-b]acridin-7,14-dione
404-230-6 164578-11-4 NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,9-dichloro-5,12-dihydroquino[2,3-b]acridine-7,14-dione
221-424-4 3089-17-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,9-dimethylanthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone
226-866-1 5521-31-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(((3aR,4S,6R,6aS)-6-((5-amino-6-chloro-2-(propylthio)pyrimidin-4-yl)amino)-2,2-dimethyltetrahydro-3aH-cyclopenta[d][1,3]dioxol-4-yl)oxy)ethanol
468-100-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(((3aR,4S,6R,6aS)-6-((5-amino-6-chloro-2-(propylthio)pyrimidin-4-yl)amino)-2,2-dimethyltetrahydro-3aH-cyclopenta[d][1,3]dioxol-4-yl)oxy)ethanol
468-100-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-((3,5-dimethylhex-3-en-2-yl)oxy)-2-methylpropan-1-ol
614-096-2 676532-52-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-((3-(4-Hydroxyphenyl)propanoylamino)benzoic acid
470-130-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-((3-Aminopyrazolo(1,5-a)pyridin-2-yl)oxy)ethanol hydrochloride
695-745-7 1079221-49-0 Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-((4,6-bis(4-(2-(1-methylpyridinium-4-yl)vinyl)phenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl)-(2-hydroxyethyl)amino)ethanol dichloride
419-360-9 163661-77-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-((4-(3-methoxypropoxy)-3-methylpyridin-2-yl)methylthio)-1H-benzo[d]imidazole
601-502-8 117977-21-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-((4-(ethyl-(2-hydroxyethyl)amino)-2-methylphenyl)azo)-6-methoxy-3-methyl-benzothiazolium methylsulfate
411-100-2 136213-73-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-((4-methyl-2-nitrophenyl)amino)ethanol
408-090-7 100418-33-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-((4-methyl-2-nitrophenyl)amino)ethanol
408-090-7 100418-33-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-((4aS,4bS,5aS,6aS,7R,8R,9aS,9bS,11S)-11-fluoro-7-hydroxy-4a,6a,8-trimethyl-2-oxo-2,4a,5a,6,6a,7,8,9,9a,9b,10,11-dodecahydrocyclopenta[1,2]phenanthro[4,4a-b]oxiren-7-yl)-2-oxoethyl benzoate
696-003-5 924726-92-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-((6,6-diméthylbicyclo[3.1.1]hept-2-yl)éthoxy)éthyl morpholine
609-541-2 38284-47-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-((6-bromo-2-ethyl-8-methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)(methyl)amino)-4-(4-fluorophenyl)thiazole-5-carbonitrile
839-455-2 1628264-39-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-((8S,10R,11R,13S,14S,16S,17R)-11,17-dihydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-dodecahydro-3H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)-2-oxoethyl ethyl carbonate
945-919-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-((E)-(4-((4-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-hetereocarbapolycyclo-2-yl)alkyl)(ethyl)amino)-2-methyl)diazenyl)-5-nitro-1,3-dicarbonitrile, polyphenyl
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(1,1,4-trimethylpent-3-en-1-yl)-4,7-dihydro-1,3-dioxepine
480-360-7 188357-49-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(1,1-dimethylethoxy)methylethoxypropan-2-ol
422-300-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(1,1-dimethylethyl)-6-[[3-(1,1-dimethylethyl)-2-hydroxy-5-methylphenyl]methyl]-4-methylphenyl acrylate
262-634-6 61167-58-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(1,1-dimethylpropyl)phenol
221-916-9 3279-27-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(1,2-dichloro-1,2,2-trifluoroethoxy)-1,1,2,2-tetrafluoroethanesulfonyl fluoride
604-439-4 144728-59-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(1,3-benzodioxol-5-ylamino)ethanol hydrochloride
303-085-5 94158-14-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(1,3-dihydro-3-oxo-2H-indol-2-ylidene)-1,2-dihydro-3H-indol-3-one
207-586-9 482-89-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)ethane-1-sulfonic acid--potassium (1/1)
618-797-4 91893-72-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)ethane-1-sulfonyl chloride
610-161-4 4403-36-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(1,3-dioxoisoindolin-2-yl)ethane-1-sulfonamide
812-222-2 4443-23-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(1-(2-hydroxy-3,5-di-tert-pentyl-phenyl)ethyl)-4,6-di-tert-pentylphenyl acrylate
413-850-6 123968-25-2 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(1-(2-hydroxy-3,5-di-tert-pentyl-phenyl)ethyl)-4,6-di-tert-pentylphenyl acrylate
413-850-6 123968-25-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(1-(3',3'-dimethyl-1'-cyclohexyl)ethoxy)-2-methyl propyl propanoate 415-490-5 141773-73-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(1-(3',3'-dimethyl-1'-cyclohexyl)ethoxy)-2-methyl propyl propanoate 415-490-5 141773-73-1 NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(1-(p-Chlorophenyl)-1-phenylethoxy)-N,N-dimethylethylamine
616-456-4 77-38-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(1-amino-1-methylethyl)-N-(4-fluorobenzyl)-5-hydroxy-1-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyrimidine-4-carboxamide
465-070-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(1-amino-1-methylethyl)-N-(4-fluorobenzyl)-5-hydroxy-1-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyrimidine-4-carboxamide
465-070-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(1-aminoanthraquinon-2-yl)anthra[2,3-d]oxazole-5,10-dione
219-168-3 2379-79-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(1-butyl-3,5-dioxo-2-phenyl-(1,2,4)-triazolidin-4-yl)-4,4-dimethyl-3-oxo-N-(2-methoxy-5-(2-(dodecyl-1-sulfonyl))propionylamino)-phenyl)-pentanamide
418-060-5 118020-93-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(1-ethylpentyl)-1,3-dioxolane
224-436-8 4359-47-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(1-H-benzotriazol-1-yl)-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate
423-040-4 125700-67-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(1-H-benzotriazol-1-yl)-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate
423-040-4 125700-67-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(1-H-benzotriazol-1-yl)-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate
423-040-4 125700-67-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(1-hydroxy-1-phenylethyl)pyridinium chloride
700-318-6 879671-67-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(1-hydroxy-1-phenylethyl)pyridinium chloride
700-318-6 879671-67-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(1-methyl-2-(4-phenoxyphenoxy)ethoxy)pyridine
429-800-1 95737-68-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(1-methylcyclohexyl)-p-cresol
240-303-7 16152-65-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(1-methylethoxy)ethyl acetate
242-901-3 19234-20-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(1-methylpropyl)-4-tert-butylphenol
421-740-4 51390-14-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(1-oxa-4-azaspiro[4.5]dec-4-yl)ethyl methacrylate
224-116-8 4203-89-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(10-hydroxydecyl)-5,6-dimethoxy-3-methylphenol
616-488-9 77712-29-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(10-oxo-10H-9-oxa-10-phosphaphenanthren-10-ylmethyl)succinic acid
426-480-5 63562-33-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(10-oxo-10H-9-oxa-10-phosphaphenanthren-10-ylmethyl)succinic acid
426-480-5 63562-33-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(11H-dibenzo[b,e]azepin-6-ylmethyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
616-149-5 74860-00-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(1H-indol-3yl)ethanamine
692-120-0 124955-50-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(2,2,3-trimethylcyclopent-3-en-1-yl)prop-2-enal
604-146-1 139539-68-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(2,2,7,7-Tetremethyltricyclo[6.2.1.0((1,6)]undec-5 and 4-en-5-yl)propan-1-ol
482-030-8 1001252-30-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(2,3-Dichlorophenyl)-2-guanidinyliminoacetonitrile
617-611-9 84689-20-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(2,4-bis(1,1-dimethylethyl)phenoxy)-N-(3,5-dichloro-4-ethyl-2-hydroxyphenyl)-hexanamide
408-150-2 99141-89-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(2,4-diaminophenoxy)ethanol dihydrochloride
266-357-1 66422-95-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2,4-dichlorophenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)pent-4-en-2-ol
407-850-5 89544-40-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolane-4-methanol
283-585-7 84682-23-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(2-propenyl)oxirane
411-210-0 89544-48-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(2,4-Dimethylcyclohex-3-ene-1-yl)-5-methyl-(1-methylpropyl)-1,3-dioxane 601-499-3 117933-89-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2,5-difluorophenyl)pyrrolidine
847-765-4 886503-15-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(2,6-diethyl-4-methyl-phenyl)propanediamide
452-330-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2,6-diethyl-4-methyl-phenyl)propanediamide
452-330-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(2-((2-(2-(dimethylamino)ethoxy)ethyl)amino)ethoxy)-N,N-dimethylethan-1-amine
815-936-2 1257084-22-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(2-(2,4-dioctyloxyphenyl)vinyl)quinoline
401-600-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol
205-592-6 143-22-6 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol
205-592-6 143-22-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-(2-chloroethoxy)ethoxy)ethanol
225-984-0 5197-62-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(2-(2-ethoxyethoxy)ethoxy)ethanol
203-978-9 112-50-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-(2-hydroxyethoxy)ethyl)-2-aza-bicyclo[2.2.1]heptane
407-360-1 116230-20-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(2-(2-methoxyethoxy)ethoxy)ethanol
203-962-1 112-35-6 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-(3-(2,6-dichloro-4-nitro-phenylazo)-carbazol-9-yl)-ethoxy)ethanol; 3-(2,6-dichloro-4-nitrophenylazo)carbazol; reaction mass of: 2-(3-(2,6-dichloro-4-nitrophenylazo)carbazol-9-yl)ethanol
429-590-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(2-(4-(dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl)ethoxy)ethan-1-ol fumarate
924-097-2 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(2-(4-methyl-3-cyclohexen-1-yl)propyl)cyclopentanone
404-240-0 95962-14-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-(4-methyl-3-cyclohexen-1-yl)propyl)cyclopentanone
404-240-0 95962-14-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-(Z)-2-methoxyiminoacetyl chloride hydrochloride
410-620-7 119154-86-8 Intermediate Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(2-aminoethoxy)ethanol
213-195-4 929-06-6 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-aminoethylamino)ethanol
203-867-5 111-41-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(2-aminopropan-2-yl)-4-[(4-fluorobenzyl)carbamoyl]-1-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyrimidin-5-yl pivalate
620-134-9 1172131-64-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(2-bromo-4,5-dimethoxyphenyl)ethan-1-amine hydrobromide
920-619-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(2-bromoethyl)-1,3-dioxolane
242-551-1 18742-02-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(2-butoxyethoxy)ethanol
203-961-6 112-34-5 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-butoxyethoxy)ethyl 6-propylpiperonyl ether
200-076-7 51-03-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-butoxyethoxy)ethyl 6-propylpiperonyl ether
200-076-7 51-03-6 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(2-butoxyethoxy)ethyl acetate
204-685-9 124-17-4 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-butoxyethoxy)ethyl methacrylate
230-813-8 7328-22-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-chloroacetoxy)ethyl 3-((4-(2,5-dichloro-4-fluorosulfonylphenylazo)-3-methylphenyl)ethylamino)propionate
427-570-7 193486-83-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(2-chloroethoxy)acetonitrile
608-593-3 31250-08-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(2-chloroethoxy)ethanol
211-059-9 628-89-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-chloroethoxy)ethanol
211-059-9 628-89-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(2-chloroethyl)-1-methylpiperidine
256-796-7 50846-01-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(2-chlorophenyl)-1-[2-(2-chlorophenyl)-4,5-diphenyl-2H-imidazol-2-yl]-4,5-diphenyl-1H-imidazole
230-555-6 7189-82-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-ethoxyethoxy)-2-methylpropane
257-196-8 51422-54-9 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(2-ethoxyethoxy)ethanol
203-919-7 111-90-0 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-ethoxyethoxy)ethyl acetate
203-940-1 112-15-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-ethoxyethoxy)ethyl acrylate
230-811-7 7328-17-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-ethoxyphenoxy)ethanamine methanesulfonate
610-786-2 521300-98-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(2-Ethoxyphenoxy)ethanaminium methanesulfonate
689-022-5 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(2-Ethoxyphenyl)-5-methyl-7-propylimidazo-[5,1-f][1,2,4]triazin-4(3H)-one
607-089-0 224789-21-3 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-Fluorophenyl)-2-(4-fluorophenyl)oxirane
618-153-2 88374-05-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(2-Formyl-4-nitrophenoxy)hexanoic acid
608-880-3 335153-21-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(2-heptadec-8-enyl-2-imidazolin-1-yl)ethanol
202-414-9 95-38-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-heptadec-8-enyl-2-imidazolin-1-yl)ethanol
202-414-9 95-38-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(2-hexyldecyloxy)benzamide
431-230-3 202483-62-3 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-hexyldecyloxy)benzamide
431-230-3 202483-62-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(2-hexyloxyethoxy)ethanol
203-988-3 112-59-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-hydroxy-3,5-dinitroanilino)ethanol
412-520-9 99610-72-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(2-hydroxy-4-octyloxyphenyl)-2H-benzotriazole
448-630-9 3147-77-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(2-hydroxy-5-(2-(methacryloyloxy)ethyl)phenyl)-2H-benzotriazole
424-240-4 96478-09-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-hydroxy-5-(2-(methacryloyloxy)ethyl)phenyl)-2H-benzotriazole
424-240-4 96478-09-0 Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-hydroxy-5-(2-(methacryloyloxy)ethyl)phenyl)-2H-benzotriazole
424-240-4 96478-09-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(2-hydroxyethoxy)ethyl 2-hydroxypropyl 3,4,5,6-tetrabromophthalate
243-885-0 20566-35-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-hydroxyethoxy)ethyl acetate
218-250-6 2093-20-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(2-hydroxyethoxy)propyl prop-2-enoate; 2-[2-[2-[2-(1-methyl-2-prop-2-enoyloxy-ethoxy)ethoxymethyl]butoxy]ethoxy]propyl 3-(dibutylamino)propanoate
605-658-8 173011-06-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-iodoethyl)-1,3-propanediol diacetate
411-780-0 127047-77-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(2-methoxy-phenoxy)ethylammonium chloride
700-259-6 64464-07-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(2-methoxyethoxy)ethanol
203-906-6 111-77-3 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-methoxyethoxy)ethyl 4-[(5-cyano-1-ethyl-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxopyridin-3-yl)azo]benzoate
256-457-3 49744-26-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-methoxyethoxy)ethyl methacrylate
256-190-2 45103-58-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-Methoxyphenoxy)ethanamine
606-000-2 1836-62-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(2-Methoxyphenoxy)ethanamine
606-000-2 1836-62-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(2-methoxyphenoxy)ethyl 4-toluenesulfonate
403-930-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(2-methylbutan-2-yl)cyclohexan-1-ol
618-712-0 91242-72-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(2-methylprop-2-en-1-yl)cyclododecanone
691-657-8 62599-49-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(2-methylpropoxy)ethanol
224-658-5 4439-24-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-naphthyloxy)ethanol
202-228-8 93-20-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-nitro-4-trifluoromethylphenylamino)ethanol
443-760-2 10442-83-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(2-nitroethenyl)-1-benzoate benzeneethanol
604-110-5 139122-16-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(2-oxo-5-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-2,3-dihydro-1-benzofuran-3-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl acetate
431-770-1 216698-07-6 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-oxo-5-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-2,3-dihydro-1-benzofuran-3-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl acetate
431-770-1 216698-07-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(2-oxoimidazolidin-1-yl)ethyl methacrylate
289-214-5 86261-90-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)butyramide
446-650-2 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)butyramide
446-650-2 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(2-phenoxyethoxy)ethanol
203-227-5 104-68-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-piperazin-1-ylethoxy)ethanol
603-746-0 13349-82-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(2-pyridyl)ethanol
203-140-2 103-74-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(2-sulphonatoethyl)isothiouronium
247-391-6 25985-57-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(2-tert-butoxyethoxy)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
807-758-9 870243-67-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(2-thienyl)ethyl toluene-p-sulphonate
254-911-5 40412-06-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-Vinyloxyethoxy)ethyl acrylate
451-690-9 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2H-1,2,3-benzotriazol-2-yl)-4-methyl-6-(2-methylprop-2-en-1-yl)phenol
680-339-4 98809-58-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(2H-1,2,3-benzotriazol-2-yl)-6-(2-phenylpropan-2-yl)-4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenol
422-600-5 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2H-1,2,3-benzotriazol-2-yl)-6-(2-phenylpropan-2-yl)-4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenol
422-600-5 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1-methyl-1-phenylethyl)phenol
274-570-6 70321-86-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol
247-384-8 25973-55-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol
221-573-5 3147-75-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2H-BENZOTRIAZOL-2-YL)-4-METHYL-6-[2-METHYL-3-[1,3,3,3-TETRAMETHYL-1-[(TRIMETHYLSILYL)OXY]DISILOXANYL]PROPYL]PHENOL
422-940-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(2H-BENZOTRIAZOL-2-YL)-4-METHYL-6-[2-METHYL-3-[1,3,3,3-TETRAMETHYL-1-[(TRIMETHYLSILYL)OXY]DISILOXANYL]PROPYL]PHENOL
422-940-4 - NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-tert-butylphenol
221-574-0 3147-76-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-p-cresol
219-470-5 2440-22-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(3,4-dimethoxyphenyl)-3-methylbutyronitrile
244-082-8 20850-49-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(3,4-epoxycyclohexyl)ethyltriethoxy silane
425-050-4 10217-34-2 Full Individual 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-(3,4-epoxycyclohexyl)ethyltrimethoxysilane
222-217-1 3388-04-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(3,5-dichloro-2-hydroxyphenyl)quinazolin-4(3H)-one
600-418-9 1033-16-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(3,5-dimethylhex-3-en-2-yloxy)-2-methylpropyl cyclopropanecarboxylate
700-118-9 676532-44-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(3,6-dihydroxy-2,4,5,7-tetrabromoxanthen-9-yl)-benzoic acid
239-138-3 15086-94-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(3,6-dihydroxy-2,4,5,7-tetraiodoxanthen-9-yl)benzoic acid, aluminium salt
235-440-4 12227-78-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(3,7-dimethylocta-2,6-dienyl)cyclopentan-1-one
268-706-3 68133-79-9 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(3-(4-amino-9,10-dihydro-3-sulpho-9,10-dioxoanthracen-4-yl)aminobenzenesulphonyl)vinyl) disodium sulphate
219-949-9 2580-78-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(3-amino-4-chlorobenzoyl)benzoic acid
204-230-4 118-04-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(3-bromo-2,5-dichlorophenyl)acetonitrile
842-606-5 2090870-74-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(3-bromophenoxy)tetrahydro-2H-pyran
429-030-6 57999-49-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(3-bromopropyl)-2-methyl-1,3-dioxolane
440-490-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(3-chloro-2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-4-yl) ethyl benzoate
470-710-7 139122-17-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(3-chloro-2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-4-yl) ethyl benzoate
470-710-7 139122-17-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(3-chlorophenyl)-2,4-dihydro-5-methyl-3H-pyrazol-3-one
201-984-6 90-31-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(3-chloropropoxy)-1-methoxy-4-nitrobenzene
618-883-1 92878-95-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(3-chloropropyl)-2,5,5-trimethyl-1,3-dioxane
417-650-1 88128-57-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2