Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 05 april 2020. Database contains 22764 unique substances and contains information from 99007 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
2,3,5-trimethylanisole
243-843-1 20469-61-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3,5-trimethylhydroquinone
211-838-3 700-13-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3,5-trimethylhydroquinone
211-838-3 700-13-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3,5-trimethylphenol
211-806-9 697-82-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3,6-trimethyl-p-anisaldehyde
259-117-2 54344-92-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3,6-Trimethylcyclohexanol
918-414-3 58210-03-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3,6-trimethylphenol
219-330-3 2416-94-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-bis((2-mercaptoethyl)thio)-1-propanethiol
411-290-7 131538-00-6 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-bis((2-mercaptoethyl)thio)-1-propanethiol
411-290-7 131538-00-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,3-di-3-pyridylbutane-2,3-diol
225-649-9 4989-59-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-diaminobenzamide dihydrochloride
682-154-4 266993-72-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-dibromo-2-butene-1,4-diol
221-779-5 3234-02-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-dibromo-2-butene-1,4-diol
221-779-5 3234-02-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-dibromo-5-chloropyridine
805-817-3 137628-17-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-dibromopropan-1-ol
202-480-9 96-13-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-dibromosuccinic acid
208-396-9 526-78-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-Dichlorbenzonitril
625-309-3 6574-97-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-dichloro-5-trifluoromethylpyridine
410-340-5 69045-84-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-dichloro-5-trifluoromethylpyridine
410-340-5 69045-84-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-dichloro-5-trifluoromethylpyridine
410-340-5 69045-84-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,3-dichloroaniline
210-157-9 608-27-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-dichlorobenzaldehyde
228-711-3 6334-18-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-dichlorobenzoic acid
200-039-5 50-45-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-dichlorobuta-1,3-diene
216-721-0 1653-19-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-dichlorophenol
209-399-8 576-24-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-dichlorophenoxyacetic acid
221-022-9 2976-74-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-dichloropropene
201-153-8 78-88-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-dichloropyrazine
225-460-1 4858-85-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-dichloropyridine
219-281-8 2402-77-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-dichlorotoluene
251-203-8 32768-54-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-didehydro-3-O-sodio-D-erythro-hexono-1,4-lactone
228-973-9 6381-77-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-didehydro-D-erythro-hexono-1,4-lactone
201-928-0 89-65-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-Difluor-1-propoxy-4-[trans-4-(trans-4-propylcyclohexyl)- cyclohexyl]-benzene
610-336-5 473257-14-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-difluoro-1-methoxy-4-[(trans,trans)-4'-propyl[1,1'-bicyclohexyl]-4-yl]-benzene
692-845-2 431947-34-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-difluoro-1-propoxy-4-[4-(trans-4-propylcyclohexyl)-1-cyclohexen-1-yl]-benzene
600-065-0 1003218-40-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-difluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
677-278-0 89402-42-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-difluoroanisole
603-810-8 134364-69-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-Difluorpropoxybenzol
485-470-9 - NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,3-dihydro-1,3,3-trimethylspiro(indole-2,3'-(3H)naphth(2,1-b)(1,4)oxazine
404-480-6 27333-47-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-2-yl(piperazin-1-yl)methanone
700-374-1 70918-00-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-dihydro-1,4-dihydroxyanthraquinone
254-942-4 40498-13-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-dihydro-2,2,6-trimethylbenzaldehyde
204-133-7 116-26-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-dihydro-2,2-dimethyl-1H-perimidine
424-060-6 6364-17-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-dihydro-2,2-dimethyl-1H-perimidine
424-060-6 6364-17-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,3-dihydro-2-methyl-1H-indol-1-amine
250-683-6 31529-46-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-dihydro-2-methyl-1H-indol-1-amine p-toluenesulfonate
928-401-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-Dihydro-thieno[3,4-b][1,4]dioxin-5,7-dicarboxylic acid
605-999-2 18361-03-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-dihydrobenzofuran
207-817-3 496-16-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-dihydrofuran
214-747-7 1191-99-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine
415-450-7 126213-50-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine
415-450-7 126213-50-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,3-dihydroxypropyl 12-hydroxyoctadecanoate
228-507-4 6284-43-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-dihydroxypropyl laurate
205-526-6 142-18-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-dihydroxypropyl methacrylate
227-642-6 5919-74-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-dimethyl-2,3-dinitrobutane
223-569-9 3964-18-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-dimethyl-2-[(3-methylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl)methyl]bicyclo[2.2.1]heptane; reaction mass of: 1,7-dimethyl-2-[(3-methylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl)methyl]bicyclo[2.2.1]heptane
427-040-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,3-dimethyl-2H-indazol-6-amine
610-188-1 444731-72-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-dimethyl-3-buten-2-ol
233-963-2 10473-13-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-dimethylbut-1-ene
209-262-2 563-78-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-dimethylbut-2-ene
209-263-8 563-79-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-dimethylbutane
201-193-6 79-29-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-Epoxy-1H-cyclopenta[a]phenanthrene,androstan-17-ol
601-593-4 119302-19-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-epoxybutane
221-877-8 3266-23-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-epoxypropan-1-ol
209-128-3 556-52-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-epoxypropyl isopropyl ether
223-672-9 4016-14-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-epoxypropyl methacrylate
203-441-9 106-91-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-epoxypropyl neodecanoate
247-979-2 26761-45-5 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-Epoxypropyl neodecanoate, oligomeric reaction products with cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride and propylidenetrimethanol
500-334-1 154565-28-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-Epoxypropyl neodecanoate, oligomeric reaction products with phosphorous acid
500-336-2 157348-58-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-Epoxypropyl neodecanoate, oligomeric reaction products with toluene-4-sulfonic acid
500-281-4 98362-33-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-epoxypropyl o-tolyl ether
218-645-3 2210-79-9 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-epoxypropyl phenyl ether
204-557-2 122-60-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-epoxypropyl phenyl ether
204-557-2 122-60-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-epoxypropyl phenyl ether
204-557-2 122-60-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-epoxypropyl phenyl ether
204-557-2 122-60-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-epoxypropyltrimethylammonium chloride
221-221-0 3033-77-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-epoxypropyltrimethylammonium chloride
221-221-0 3033-77-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-epoxypropyltrimethylammonium chloride
221-221-0 3033-77-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-Quinoxalinedione, 6-amino-1,4-dihydro-7-methoxy-
615-027-9 69904-10-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-xylenol
208-395-3 526-75-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-xylidine
201-755-0 87-59-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3:4,5-Di-O-isopropylidene-beta -D-fructopyranose
606-663-8 20880-92-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4'-difluorobenzophenone
206-441-7 342-25-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4,4,7-tetramethyl-6-octen-3-one
422-520-0 74338-72-0 Full Joint 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,4-trimethyl-7-methoxy-isoquinolinedione-(1,3)
606-257-0 191988-38-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4,4-trimethylpentan-2-aminium (3R,5S,6E)-7-{4-(4-fluorophenyl)-6-isopropyl-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]pyrimidin-5-yl}-3,5-dihydroxyhept-6-enoate
807-096-0 917805-85-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4,4-trimethylpentene
246-690-9 25167-70-8 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,5-trichloroaniline
211-254-9 636-30-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4,5-trichloroaniline
211-254-9 636-30-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4,5-trifluorobenzoyl chloride
626-182-7 88419-56-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4,5-Trifluorophenylacetic Acid
466-070-3 209995-38-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,4,5-Trifluorophenylacetic acid
606-684-2 209995-38-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4,6(1H,3H,5H)-Pyrimidinetrione, 5,5'-(1,2-diazenediyl)bis-
607-578-9 25157-64-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4,6,8,10-pentamethylcyclopentasiloxane
228-204-7 6166-86-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,6,8-tetramethyl-1,3,5,7-tetraoxacyclooctane
203-600-2 108-62-3 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,4,6,8-tetramethyl-2,4,6,8-tetravinylcyclotetrasiloxane
219-863-1 2554-06-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,6,8-tetramethylcyclotetrasiloxane
219-137-4 2370-88-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,6-Tri(2,4-dihydroxyphenyl)-1,3,5-triazine
700-796-6 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4,6-tri-n-propyl-2,4,6-trioxo-1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphorinane
422-210-5 68957-94-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,6-tri-sec-butylphenol
227-572-6 5892-47-7 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,6-tri-tert-butylphenol
211-989-5 732-26-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,6-tri-tert-butylphenyl 2-butyl-2-ethyl-1,3-propanediolphosphite
423-560-1 161717-32-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,4,6-tri-tert-butylpyrimidine
628-674-7 67490-21-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4,6-triallyloxy-1,3,5-triazine
202-936-7 101-37-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,6-tribromophenol
204-278-6 118-79-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,6-tribromophenol
204-278-6 118-79-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine
203-614-9 108-77-0 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine
203-614-9 108-77-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine
203-614-9 108-77-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine
203-614-9 108-77-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4,6-trichloroaniline
211-219-8 634-93-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,6-trichloroaniline
211-219-8 634-93-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4,6-trifluoro-N-[6-(1-methylpiperidine-3-carbonyl)-2-pyridyl]benzamide;hydrochloride
947-092-7 613677-28-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4,6-trifluorobenzamide
671-384-0 82019-50-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4,6-trifluorobenzoic acid
623-645-5 28314-80-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4,6-trifluorobenzoic acid
623-645-5 28314-80-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4,6-triiodo-5-[[[2-(1-methylethyl)-1,3-dioxan-5-yl]carbonyl]amino]-1,3-Benzenedicarbonyl dichloride
603-266-1 128286-13-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4,6-triisobutyl-1,3,5-dithiazinane
457-290-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,4,6-triisopropyl-m-phenylene diisocyanate 218-485-4 2162-73-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,6-triisopropylaniline
800-008-1 21524-36-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4,6-trimethyl-1,3,5-trioxane
204-639-8 123-63-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4,6-trimethyl-2,4,6-tris(3,3,3-trifluoropropyl)cyclotrisiloxane
219-154-7 2374-14-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,6-trimethylaniline
201-794-3 88-05-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4,6-trimethylbenzaldehyde
207-662-1 487-68-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4,6-trimethylbenzene-1,3-diamine
221-456-9 3102-70-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,6-trimethylbenzophenone
403-150-9 954-16-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,4,6-trimethylbenzoyl chloride
213-339-6 938-18-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4,6-trimethylcyclohex-3-ene-1-methanol
271-282-2 68527-77-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,6-trimethylcyclohex-3-enecarbaldehyde
215-833-7 1423-46-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,6-trimethylphenol
208-419-2 527-60-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,6-Trimethylphenylacetyl chloride
462-070-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4,6-trimethylpyridine
203-613-3 108-75-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4,6-trinitrobenzene-1,3,5-triamine
221-297-5 3058-38-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,6-trinitrotoluene
204-289-6 118-96-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,6-tris(1-phenylethyl)phenol
242-128-1 18254-13-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4,6-tris(2,4,6-tribromophenoxy)-1,3,5-triazine
426-040-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,4,6-tris(2,4,6-tribromophenoxy)-1,3,5-triazine
426-040-2 - Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol
202-013-9 90-72-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,7,9-Tetramethyl-4,7-decanediol
451-160-7 17913-76-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,7,9-Tetramethyl-4,7-decanediol
451-160-7 17913-76-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol
204-809-1 126-86-3 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,7,9-Tetramethyldec-5-yne-4,7-diol, ethoxylated
1 - 4.5 moles ethoxylated
500-022-5 9014-85-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,7-trimethyloct-6-en-1-ol
814-338-9 1913285-57-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,8,10-tetra(tert-butyl)-6-hydoroxy-12H-dibenzo[d,g] [1,3,2]dioxaphosphocin, 6-oxide
829-608-1 106396-29-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,8,10-tetra(tert-butyl)-6-hydroxy-12H-dibenzo-[d,g][1,3,2]dioxaphosphocin 6-oxide, lithium salt
458-880-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,4,8,10-tetra(tert-butyl)-6-hydroxy-12H-dibenzo[d,g][1,3,2]dioxaphosphocin 6-oxide, sodium salt
286-344-4 85209-91-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,8,10-Tetraoxaspiro(5.5)undecane-3,9-diethanol, beta,beta,beta',beta'-tetramethyl-
485-230-3 1455-42-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-bis(((2-(dimethylammonio)ethyloxy)carbonyl)phen-2-ylazo)benzene-1,3-diolbis(methanesulfonate)
429-600-4 1026988-42-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-Bis((dodecylthio)methyl)-6-methylphenol
438-600-3 110675-26-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-Bis((dodecylthio)methyl)-6-methylphenol
438-600-3 110675-26-8 Full Individual 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-bis(1-methyl-1-phenylethyl)phenol
220-466-0 2772-45-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4-Bis(2,4-dimethylphenyl)-6-(2-hydroxy-4-n-octyloxyphenyl)-1,3,5-triazine
412-440-4 2725-22-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-Bis(2,4-dimethylphenyl)-6-(2-hydroxy-4-n-octyloxyphenyl)-1,3,5-triazine
412-440-4 2725-22-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-Bis(2,4-dimethylphenyl)-6-(2-hydroxy-4-n-octyloxyphenyl)-1,3,5-triazine
412-440-4 2725-22-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-Bis(2,4-dimethylphenyl)-6-(2-hydroxy-4-n-octyloxyphenyl)-1,3,5-triazine
412-440-4 2725-22-6 Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-bis(4-methoxyphenyl)-1,3-dithia-2,4-diphosphetane 2,4-disulphide
242-855-4 19172-47-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4-bis[(4-dodecylphenyl)azo]resorcinol
265-390-9 65087-00-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-bis[2,2'-[2-(N,N-dimethylamino)ethyloxycarbonyl]phenylazo]-1,3-dihydroxybenzene-dihydrochloride
407-010-8 118208-02-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,4-bis[N'-(4-methylphenyl)ureido]toluene
411-790-5 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-bis[N'-(4-methylphenyl)ureido]toluene
411-790-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,4-Di-tert-butyl-5-nitrophenyl methyl carbonate
620-345-6 873055-55-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4-di-tert-butylcyclohexanone
405-340-7 13019-04-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,4-di-tert-butylphenol
202-532-0 96-76-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-di-tert-butylphenol
202-532-0 96-76-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4-di-tert-butylphenyl 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzoate
224-166-0 4221-80-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-di-tert-pentylphenol
204-439-0 120-95-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4-diamino-5-[4-[(2-sulfoxyl ethyl)sulfonyl]phenylazo]benzenesulfonic acid
424-870-1 27624-67-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,4-Diamino-6-chloropyrimidine-3-oxide
609-076-5 35139-67-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-diamino-6-vinyl-s-triazine
424-800-8 3194-70-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,4-diaminobenzenesulphonic acid
201-846-5 88-63-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-diaminobenzenesulphonic acid
201-846-5 88-63-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4-dibromo-1-{[(2-methoxypropan-2-yl)oxy]methyl}benzene
929-928-2 1201913-61-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4-Dibromo-6-[(cyclohexyl-methyl-amino)-methyl]-phenylamine hydrobromide
617-191-7 81060-07-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4-dibromotoluene
250-689-9 31543-75-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4-dichloro-1,3-dinitro-5-(trifluoromethyl)benzene
249-420-8 29091-09-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4-dichloro-1-(trichloromethyl)benzene
235-868-1 13014-18-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4-dichloro-3,5-xylenol
205-109-9 133-53-9 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-dichloro-3-ethyl-6-aminophenol
700-377-8 99817-37-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4-dichloro-3-ethyl-6-nitrophenol
420-740-1 99817-36-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,4-dichloro-3-ethyl-6-nitrophenol
420-740-1 99817-36-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4-dichloro-3-ethyl-6-nitrophenol
420-740-1 99817-36-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4-dichloro-3-ethyl-6-nitrophenol
420-740-1 99817-36-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4-dichloro-3-ethyl-6-nitrophenol
420-740-1 99817-36-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4-dichloro-3-ethylphenol
401-060-4 121518-45-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,4-dichloro-5-(trifluoromethyl)pyrimidine
609-648-4 3932-97-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4-dichloro-5-fluorobenzoylchloride
428-390-1 86393-34-2 NA Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4-Dichloro-5-fluoropyrimidine
625-810-7 2927-71-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4-dichloro-5-hydroxyacetanilide
429-110-0 67669-19-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,4-dichloro-5-isopropoxyaniline
255-258-9 41200-96-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4-dichloro-5-sulphamoylbenzoic acid
220-358-3 2736-23-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4-dichloro-α,α,α-trifluorotoluene
206-278-1 320-60-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4-dichloroaniline
209-057-8 554-00-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4-dichloroaniline
209-057-8 554-00-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4-dichloroaniline
209-057-8 554-00-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4-dichlorobenzonitrile
229-493-2 6574-98-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4-dichlorobenzoyl chloride
201-936-4 89-75-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4-dichlorobenzyl alcohol
217-210-5 1777-82-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-dichlorophenol
204-429-6 120-83-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4-dichlorophenyl [4-(bromomethyl)phenoxy]acetate
432-330-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,4-dichlorophenyl isocyanate
220-040-4 2612-57-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2