Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 30 mars 2020. Database contains 22743 unique substances and contains information from 98869 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
6-aminopenicillanic acid
208-993-4 551-16-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-anilino-1-benzoyl-4-(4-tert-pentylphenoxy)naphto[1,2,3-de]quinoline-2,7-(3H)-dione
412-480-2 72453-58-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-benzyloctahydro-1H-pyrrolo[3,4-b]pyridine
929-459-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-bromo-1,2,4-triazin-3-amine
811-180-2 69249-22-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-Bromo-3,4-dihydro-4-phenyl-2H-1-benzopyran-2-one
923-250-0 156755-23-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-bromo[1,3]oxazolo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one
676-057-6 21594-52-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-Bromohexan-1-ol
610-072-0 4286-55-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-chloro-1,3-dihydroindol-2-one
421-330-5 56341-37-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-chloro-4-hydroxy-5-methyl-1H-pyridin-2-one
809-854-6 89379-84-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-chloro-5-(2-chloroethyl)-1,3-dihydroindol-2-one
421-320-0 118289-55-7 Full Individual 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
6-chloro-N,N'-bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine
413-980-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-chloro-N-ethyl-4-methyl-4-phenyl-4H-3,1-benzoxazin-2-amine
630-330-6 21715-46-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6-chloro-o-cresol
201-760-8 87-64-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-chloro-o-toluidine
201-759-2 87-63-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-chlorohexan-2-one
233-546-5 10226-30-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-Chlorohexanoic acid
700-529-3 4224-62-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-cyano-2-(2-{4-ethyl-3-[4-(morpholin-4-yl)piperidin-1-yl]phenyl}propan-2-yl)-1H-indole-3-carboxylic acid
814-038-8 1256584-78-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-cyclohexyl-4-methyl-2H-pyran-2-one
404-220-1 14818-35-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-deoxy-6-formamido-L-sorbose
601-350-2 115241-16-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-diazo-5-oxo-5,6-dihydronaphthalene-1-sulfonic acid ester mixture with 2-[bis-(2,3,5 trialkyl-4-substituted alkyl] substituted benzene
444-120-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-dimethylaminohexan-1-ol
404-680-3 1862-07-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-ethyl-5-fluoro-4(3H)-pyrimidone
422-460-5 137234-87-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-fluoro-2-methyl-3-(4-methylthiobenzyl)indene
405-410-7 41201-60-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-Fluorochromane-2-carboxylic acid
619-405-4 99199-60-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-Fluorochromane-2-carboxylic acid
619-405-4 99199-60-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-glycidyloxynapht-1-yl oxymethyloxirane
429-960-2 27610-48-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-hydroxy-1-(3-isopropoxypropyl)-4-methyl-2-oxo-5-[4-(phenylazo)phenylazo]-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile
400-340-3 85136-74-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-hydroxy-1-naphthoic acid
407-390-5 2437-17-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-hydroxy-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
611-111-4 54197-66-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-hydroxy-5-[(4-methoxy-2-nitrophenyl)diazenyl]-1,4-dimethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile
452-590-8 75511-89-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-hydroxyindole
417-020-4 2380-86-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-hydroxypicolinic acid
417-690-8 19621-92-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-Iodo indazole
607-884-2 261953-36-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-methoxy-m-toluidine
204-419-1 120-71-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-methoxynicotinaldehyde
627-354-4 65873-72-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-methoxypyridazin-3-amine—hydrogen chloride (1/1)
839-929-9 1589503-98-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-methyl-4-oxo-5,6-dihydro-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamide
601-694-3 120279-88-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-methyloct-5-en-2-one
246-073-4 24199-46-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-METILNICOTINATO DI CALCIO
436-050-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-METILNICOTINATO DI METILE
442-700-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-N-Phthalimidomethyl-6,11-dihydro-5H-dibenz[b,e]azepine
420-030-1 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-N-Phthalimidomethyl-6,11-dihydro-5H-dibenz[b,e]azepine
420-030-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-nitro-o-toluidine
209-329-6 570-24-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-O-acetyl-3-O-benzyl-1,2-O-isopropylidene-5-O-mesyl-alpha-D-glucofuranose
440-210-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-oxo- 6H‒Dibenz[c, e] [1, 2] oxaphosphorin 6-alkyl derivative
- - Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-tert-butyl-3-(3-dodecylsulfonyl)propyl-7H-1,2,4-triazolo[3.4b][1,3,4]thiadiazine
424-950-4 133949-92-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-tert-butyl-7-(6-diethylamino-2-methyl-3-pyridylimino)-3-(3-methylphenyl)pyrazolo[3,2-c][1,2,4]triazole
416-490-8 162208-01-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-tert-butyl-7-chloro-3-tridecyl-7,7a-dihydro-1H-pyrazolo[5,1-c]-1,2,4-triazole
419-870-1 159038-16-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6H-Dibenz(c,e)(1,2)oxaphosphorin-6-methanol 6-oxide
827-182-1 35948-26-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6ß-chloro-17α-hydroxypregna-4-ene-3,20-dione, 17-acetate
806-599-2 33125-90-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6α,9-difluoro-11β,17,21-trihydroxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 21-acetate
220-581-6 2823-42-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
7 ALPHA
446-790-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
7,17,28,38-tetraazatridecacyclo[24.16.2.2²,⁵.1⁸,¹².1²⁹,³³.0³,²².0⁴,¹⁹.0⁶,¹⁷.0²³,⁴³.0²⁷,³⁸.0⁴⁰,⁴⁴.0¹⁶,⁴⁶.0³⁷,⁴⁵]octatetraconta-1(42),2(48),3,5(47),6,8,10,12(46),13,15,19,21,23,25,27,29(45),30,32,34,36,40,43-docosaene-18,39-dione; 7,17,28,38-tetraazatridecacyclo[24.16.2.2²,⁵.1⁸,¹².1²⁹,³³.0³,²².0⁴,¹⁹.0⁶,¹⁷.0²³,⁴³.0²⁸,³⁹.0⁴⁰,⁴⁴.0¹⁶,⁴⁶.0³⁷,⁴⁵]octatetraconta-1(42),2(48),3,5(47),6,8,10,12(46),13,15,19,21,23,25,29,31,33,35,37(45),38,40,43-docosaene-18,27-dione
475-310-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
7,7,9(or 7,9,9)-trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazahexadecane-1,16-diyl bismethacrylate
276-957-5 72869-86-4 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
7,7-dimethyl-3-oxa-6-azaoctan-1-ol
400-390-6 87787-67-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
7,7´-{propane-1,3-diylbis[imino(6-fluoro- heteromonocycldiyl)imino[2-substituted-4,1- phenylene]diazene-2,1-diyl]}dinaphthalene-polysulfonic acid, sodium salt
411-390-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
7,8-dimethoxy-1,3-dihydro-2H-3-benzazepin-2-one
456-160-0 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
7,8-dimethoxy-1,3-dihydro-2H-3-benzazepin-2-one
456-160-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
7,8-epoxy-1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydro-1,1,2,4,4,7-hexamethylnaphthalene; reaction mass of: 6,7-epoxy-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-1,1,2,4,4,7-hexamethylnaphthalene
426-970-9 94400-98-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
7-((E)-(2-((aminocarbonyl)amino)-4-((4-chloro-6-((2-((2- hydroxyalkyl)oxy)alkyl)amino)-1,3,5-triazin-2-yl)amino)phenyl)diazenyl) polycarbocyclo, polysulfonate, sodium salt
406-860-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
7-(4-bromobutoxy)-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone
603-356-0 129722-34-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
7-({[3-({4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)diazenyl]phenyl}diazenyl)phenyl]sulfonyl}amino)naphthalene-1,3-disulfonic acid, lithium sodium salts
943-074-8 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
7-[((4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino)-4-hydroxy-3-(4-((2-(sulfoxy)ethyl)sulfonyl)phenyl)azo]naphthalene-2-sulfonic acid
407-050-6 117715-57-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
7-[(4,6-bis{[3-(diethylammonio)propyl]amino}-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-4-hydroxy-3-[(E)-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzimidazol-5-yl)diazenyl]naphthalene-2-sulfonate 2-hydroxypropanoate
455-600-9 790240-84-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
7-[(ethoxycarbonyl)amino]-4-hydroxynaphthalene-2-sulfonic acid, sodium salt
937-559-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
7-[2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-(methylcarbonyloxyimino)acetamido]-3-vinyl-cephem-4-carboxylic acid
610-178-7 443874-49-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
7-[4-(3-diethylaminopropylamino)-6-(3-diethylammoniopropylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino]-4-hydroxy-3-(4-phenylazophenylazo)-naphthalene-2-sulfonate, acetic acid, lactic acid (2:1:1)
408-000-6 118658-98-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
7-[{4-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-2-(carbamoylamino)phenyl}diazenyl]naphthalene-1,3,6-trisulfonic acid, lithium sodium salts
942-667-9 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
7-Amino-2-benzoxazolinone
462-910-8 81282-60-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
7-amino-3,8-bis-[4-(2-sulfoxyethylsulfonyl)-2-sulfophenylazo]-4-hydroxynaphthalene-2-sulfonic acid, Na/K salt; 7-amino-3-[4-(2-sulfoxyethylsulfonyl)phenylazo]-4-hydroxy-8-[4-(2-sulfoxyethylsulfonyl)-2-sulfophenylazo]naphthalene-2-sulfonic acid, Na/K salt; 7-amino-8-[4-(2-sulfoxyethylsulfonyl)-phenylazo]-4-hydroxy-3-[4-(2-sulfoxyethylsulfonyl)-2-sulfophenylazo]naphthalene-2-sulfonic acid, Na/K salt; reaction mass of: 7-amino-3,8-bis-[4-(2-sulfoxyethylsulfonyl)phenylazo]-4-hydroxynaphthalene-2-sulfonic acid, Na/K salt
429-070-4 214362-06-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
7-amino-4-hydroxy-2-naphthalenesulfonic acid, coupled with 5 (or 8) -amino-8 (or 5)-[[4-[[4-[[4-amino-6(or 7)-sulfo-1-naphthyl]azo]phenyl]amino]-3-sulfophenyl]azo]-2-naphthalenesulfonic acid and 4-hydroxy-7-(phenylamino)-2-naphthalenesulfonic acid, sodium salt
424-850-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
7-aminoheptanoic acid
213-197-5 929-17-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
7-anilino-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonic acid
204-320-3 119-40-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
7-Benzothiazolesulfonic acid, 2-[4-[[4-[[3-[[5-(aminocarbonyl)-1-ethyl-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-3-pyridinyl]azo]-4-sulfophenyl]amino]-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl]amino]phenyl]-6-methyl-, disodium salt
400-640-4 85665-95-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
7-benzyl-4,7-diazaspiro[2.5]octane-5,8-dione
813-902-1 1222106-43-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
7-bromo-4-methoxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine hydrogen chloride (1:1) monohydrate
944-956-5 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
7-chloro-1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid
405-050-0 86393-33-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
7-chloro-2,4-dioxo-1,4-dihydro-2H-3,1-benzoxazine-6-sulfonamide
811-480-3 23380-53-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
7-chloro-2-methylquinoline
440-600-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
7-chloro-3-methylquinoline-8-carboxylic acid
402-790-6 90717-03-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
7-chloro-4-methoxyisoquinolin-1(2H)-one
813-123-7 630423-35-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
7-chloro-6-fluoro-1-(4-fluorophenyl)-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid
407-200-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
7-chloroisoquinolin-1(2H)-one
813-122-1 24188-74-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
7-cyclopentyl-N,N-dimethyl-2-{[5-(piperazin-1-yl)pyridin-2-yl]amino}-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-6-carboxamide
807-111-0 1211441-98-3 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
7-hydroxy-3-(4-methoxyphenyl)-4-benzopyrone
207-623-9 485-72-3 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
7-Hydroxyquinoline-(1H)-2-one
812-453-9 70500-72-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
7-methoxy-5-methylbenzo[b]thiophene
828-221-5 1388033-29-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
7-methoxy-6-(3-morpholin-4-yl-propoxy)-3H-quinazolin-4-one; [containing < 0.5 % formamide (EC No 200-842-0)]; [containing ≥ 0.5 % formamide (EC No 200-842-0) ]
429-400-7 199327-61-2 Intermediate Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
7-methyl-10,10-bis(3-methyl-11-oxo-2,4,7,10-tetraoxatridec-12-en-1-yl)-12-oxo-13-[(10-oxo-10H-dibenzo[b,e]thiopyran-2-yl)oxy]-3,6,8-trioxa-11-azatridec-1-yl acrylate
800-991-7 1427388-03-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
7-methyl-2H-1,3-benzoxazine-2,4(3H)-dione
445-680-3 24088-77-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
7-methylocta-1,6-diene
404-210-7 42152-47-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
763 FP
436-970-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
766F
400-260-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
7a-ethyl-3,5-bis(1-methylethyl)-2,3,4,5-tetrahydrooxazolo[3,4-c]-2,3,4,5-tetrahydrooxazole
417-140-7 79185-77-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
8,9-Difluoro-3-methyl-6-oxo-2,3-dihydro-6H-1-oxa-3a-aza-phenalene-5-carboxylic acid
700-160-8 82419-35-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
8-(2,2-dimethoxyethoxy)-2,6-dimethyloct-2-ene
255-564-2 41847-86-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
8-(4-Chlorobutyl)-8-azaspiro[4.5]decane-7,9-dione
606-705-5 21098-11-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
8-azaspiro[4.5]decane-7,9-dione
427-770-4 1075-89-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
8-azaspiro[4.5]decane-7,9-dione
427-770-4 1075-89-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
8-benzyl-3,7-dihydro-1,3-dimethyl-1H-purine-2,6-dione
220-725-8 2879-15-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
8-benzyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-amine
805-664-2 96901-92-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
8-Benzyloxy-5-(R)-oxiranyl-1H-quinolin-2-one
478-690-1 173140-90-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
8-BETA-[(METHYLTHIO)METHYL]-6-(PROPIONYL) ERGOLINE
440-900-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
8-chloro-11-(1-methylpiperidin-4-ylidene)-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine
641-012-1 38092-89-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
8-chloro-5,10-dihydro-11H-dibenzo[b,e][1,4]diazepin-11-one
700-018-5 50892-62-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
8-chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-one
700-257-5 31251-41-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
8-ethylidene-tetracyclo[4.4.0.1(2,5).1(7,10)]dodeca-3-ene
700-518-3 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
8-isopropyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one
222-315-4 3423-28-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
8-sec-Butyl-5,6,7,8-tetrahydroquinoline
938-871-2 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
8-substituted-4,7,9,12-tetramethyl-3-oxo-7-vinyldecahydro-4,9a-propanocyclopenta[8]annulen-5-yl 2-(((1R,2R,4R)-4-amino-2- substituted alicyclic)thio)acetate
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
9 alpha-Bromo-6 alpha-fluoro-11 beta-hydroxy-16 alpha-methyl-21-valeryloxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione
611-173-2 54605-02-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
9,10-dibutoxyanthracene
452-120-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
9,12-Octadecadienoic acid (9Z, 12Z)-, anhydride with 2,2-dimethylpropanoic acid
945-881-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
9,9-bis(4-hydroxyphenyl)fluorene
406-950-6 3236-71-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
9,9-bis(methoxymethyl)fluorene
424-650-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
9,9-dimethyl-N,N-bis(4-methylphenyl)-9H-fluoren-2-amine
426-550-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
9-(2-propenyloxy)tricyclo[5.2.1.0(2,6)]dec-3(or-4-)-ene
430-830-2 26912-64-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
9-(4,4,5,5,5-pentafluoropentylsulfanyl)nonan-1-ol
682-428-3 511545-94-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
9-(4-ethoxyphenyl)-2-(3,5-dimethylphenyl)-1,3,8,10-tetraoxoanthra(2,1,9-def:6,5,10-d'e'f')diisoquinoline
401-580-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
9-Butoxy-9-oxononanoic acid and dibutyl azelaate and butyl palmitate and butyl stearate and butyl (9 or 10)-oxooctadecanoate
941-798-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
9-DECENYL (E)-3-(2-HYDROXYPHENYL)-2-PROPENOATE
471-970-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
9-ethyl-6,6-dimethyl-8-(4-morpholinopiperidin-1-yl)-11-oxo-6,11-dihydro-5H-benzo[b]carbazole-3-carbonitrile
821-541-6 1256580-46-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
9-fluoro-11β,17,21-trihydroxy-16β-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 17-propionate
226-887-6 5534-13-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
9-fluoro-11β,21-dihydroxy-16α,17-(isopropylidenedioxy)pregna-1,4-diene-3,20-dione 21-acetate
223-388-5 3870-07-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
9-hydroxy-5,9-dimethyldec-4-enal
940-437-2 926-50-1 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
9-methylenenonadecane
482-350-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
9402E
416-640-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
9812E
428-760-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
9917 E
432-690-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
9917 E
432-690-8 - Full Individual 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
9a-methylperhydrocyclopenta(f)coumarin-1-one
403-860-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
9beta,11beta-Epoxy-6alpha-fluoro-16alpha-methyl-21-valeryloxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione
807-619-2 65535-29-7 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
9H-fluoren-9-ylmethyl chloroformate
249-313-6 28920-43-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
9β,11β-epoxy-17,21-dihydroxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione
246-529-2 24916-90-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
9β,11β-epoxy-6α-fluoro-17,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione 21-acetate
941-489-9 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[(-)-(4-amino-2-hydroxy-4-oxobutyl)trimethylammonium](1R,3S)-1,2,2-Trimethyl-1,3-cyclopentanedicarboxylic acid monocarboxylate
925-384-5 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
[(1,2-phenylene)bis(2R,5R-dimethylphopholane-kappaP)-(1,2,5,6-eta)-cycloocta-1,5-dienyl]rhodium(I)tetrafluoroborate
446-280-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[(1-3 Dichlopropan-2-yl)oxy]methyl acetate
618-260-4 89281-73-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
[(1-methyl-1,2-ethanediyl)bis[nitrilobis(methylene)]]tetrakis(phosphonic acid)
421-940-1 28698-31-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[(1R)-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]hept-1-yl]methanesulfonic acid – methyl (2S)-(2-chlorophenyl)(6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-5(4H)-yl)acetate (1:1)
601-680-7 120202-68-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
[(2-Hydroxyethylsulfamoyl)(sulfamoyl)sulfophthalocyaninato]copper(II),mixed isomers, sodium salt
428-120-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[(2-Hydroxyethylsulphamoyl)(sulphamoyl)(sulphophthalocyaninato)]copper(II), mixed isomers, sodium salt.
456-310-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[(2R*, 4R*) -2-(bromomethyl)-2-(2,4-dichlorophenyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methyl methanesulfonate
700-314-4 82966-34-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
[(2R,4R)-2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methyl 4-methylbenzenesulfonate
603-791-6 134071-44-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
[(3-(2,3-dihydroxypropoxy)propyl)silanetriol]n, n=1,2,3,4, etc
942-965-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
[(3-Oxo-butyryl)-phenyl-amino]-acetic acid ethyl ester
919-276-7 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[(3R,5R)-5-(2,4-difluorophenyl)-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)tetrahydrofuran-3-yl]methanol
824-583-3 160709-02-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
[(3S,4R,4aR,6S,6aS,12R,12aS,12bS)-3-(cyclopropanecarbonyloxy)-6,12-dihydroxy-4,6a,12btrimethyl-11-oxo-9-(pyridin-3-yl)-1,2,3,4,4a,5,6,6a,12a,12b-decahydro-11H,12Hbenzo[f]pyrano[4,3-b]chromen-4-yl]methylcyclopropanecarboxylate
815-966-6 915972-17-7 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
[(3S,5R)-5-(2,4-difluorophenyl)-5-(iodomethyl)tetrahydrofuran-3-yl]methyl 2-methylpropanoate
600-541-8 1042398-26-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
[(4S,5S)-4-benzyl-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl 4-nitrobenzenesulfonate
416-360-0 162221-28-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[(5E)-3-butyl-5-{(2E)-3-[1-butyl-3-(carboxymethyl)-2,4,6-trioxohexahydropyrimidin-5-yl]prop-2-enylidene}-2,4,6-trioxotetrahydropyrimidin-1(2H)-yl]acetic acid compound with pyridine (1:1)
451-340-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[(9-hydroxynonyl)thio](imino)methanaminium bromide
691-041-9 511545-93-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
[(dimethylsilylene)bis((1,2,3,3a,7a-η)-1H-inden-1-ylidene)dimethyl]hafnium
422-060-0 137390-08-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[(diphenylmethylene)amino]acetonitrile
628-942-3 70591-20-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
[1,2-ethanediolate(2-)-0:0'][bis[gallium 29H, 31H-phthalocyaninato(2-)-N29,N30,N31,N32]
418-980-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[1,3-bis(2,4,6-trimethylphenyl)-4,5-dimethylimidazol-2-ylidene]dichloro(2-thienylmethylidene)(tricyclohexylphosphine)ruthenium
682-131-9 1190427-50-9 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[1-(3-iodo-4-aminobenzyl)-1H-1,2,4-triazole]
419-540-7 160194-26-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[1-(4-bromobenzyl)-2-butyl-4-chloro-1H-imidazol-5-yl]methanol
604-770-4 151012-31-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
[1R-(1-α,2β,5α)]-mono[5-methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl]butanedioate
426-890-4 77341-67-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[2,2'-[1,2-phenylenebis(nitrilomethylidyne)]-bis(phenolato)]-N,N',O,O'-nickel(II)
400-870-5 14406-71-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[2-((N-Methoxycarbonyl)phenylamino)phenyl] acetic acid
439-530-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[2-(1,3-dioxoisoindolin-2-yl) ethoxycarbonyl]methyl 3-[2-chloro-4-(4-nitrophenylazo)anilino] propionate
435-990-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[2-(1H-tetrazol-5-yl)phenyl]boronic acid dihydrate
700-324-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
[2-(2-aminophenylsulfanyl)-phenyl]-[4-(2-hydroxyethyl)-piperazin-1-yl]methanone hydrochloride
807-584-3 1184176-84-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
[2-(methylamino)pyridin-3-yl]methanol
692-124-2 32399-12-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
[2-[(4-nitrophenyl)amino]ethyl]urea
410-700-1 27080-42-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[2-Chloro-1,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethoxy] difluoroacetyl fluoride
917-631-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
[29H,31H-phthalocyaninato(2-)-N29,N30,N31,N32]zinc
238-262-5 14320-04-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
[3-(2,3-epoxypropoxy)propyl]dimethoxymethylsilane
265-929-8 65799-47-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
[3-(2-methoxy-5-methylphenyl)-3-phenylpropyl] methanesulfonate
807-414-8 882878-66-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
[3-(chlorocarbonyl)-2-methylphenyl]acetate
433-690-0 167678-46-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[3-(dimethylamino)propyl](triphenyl)phosphonium bromide hydrobromide (1:1:1)
608-135-2 27710-82-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
[3-(Hydroxy-kO)-4-{[2-(hydroxy-kO) carbopolycyl-1-yl]diazenyl-kN1}-6-substituted-carbopolycyle-1-sulfonato(3-)]chromium, reaction products with hydrogen amino-4-hydroxy carbopolycyle-2-sulfonate, sodium 2-[(aminophenyl)sulfonyl]ethyl sulfate, amino-5-substituted-phenol and 2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine
454-620-5 854270-57-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[4-(2-chloroethoxy)phenyl](phenyl)methanone
690-635-5 3439-73-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
[4-(4-amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)piperazin-1-yl](2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-2-yl)methanone
616-059-6 74191-85-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
[5-(2,4-dihalophenyl)-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)oxolan-3-yl]methanol
604-005-4 137186-20-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
[7(S)-(1α,.2β,4β,5α,7β)]-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]non-7-yl (hydroxymethyl)phenylacetate
225-139-6 4684-28-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
[[2-methyl-1-(1-oxopropoxy)propoxy](4-phenylbutyl)phosphinyl] acetic acid
419-270-1 123599-82-6 Intermediate Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[[4-[butyl(2-phenylethyl)amino]-2-methylphenyl]mEthylene]
417-510-8 106794-63-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[carbonato(2-)]tetrahydroxytrinickel
235-715-9 12607-70-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
[containing < 0.5 % N,N-dimethylformamide (EC no 200-679-5)]; [containing ≥ 0.5 % N,N-dimethylformamide (EC No 200-679-5)]; potassium 1-methyl-3-morpholinocarbonyl-4-[3-(1-methyl-3-morpholinocarbonyl-5-oxo-2-pyrazolin-4-ylidene)-1-propenyl]pyrazole-5-olate
418-260-2 183196-57-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[iminobis(ethyleneiminomethylene)]bis(phosphonic) acid, N,N-bis(phosphonomethyl) derivative, sodium salt
269-979-1 68399-68-8 Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
[methoxy(dimethyl)silyl]methyl acetate
700-231-3 18162-90-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
[N-(1,1-dimethylethyl)-1,1-dimethyl-1-[(1,2,3,4,5-η)-2,3,4,5-tetramethyl-2,4-cyclopentadien-1-yl]silanaminato(2-)-κN][(1,2,3,4-η)-1,3-pentadiene]-titanium
419-840-8 169104-71-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[N-(2-Amino-ethyl)-4-methyl-benzenesulfonamido]chloro(p-cymene)ruthenium(II)
435-290-1 208988-63-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
938-094-9 - Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
939-060-6 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
951-169-0 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
464-320-6 423772-95-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
460-360-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
454-160-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
471-120-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
467-470-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
481-080-8 - Full Individual 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
453-170-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
470-070-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1