Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 28 mars 2020. Database contains 22743 unique substances and contains information from 98855 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Nicotinonitrile
202-863-0 100-54-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-pyridylmethanol
202-864-6 100-55-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-pyridylmethanol
202-864-6 100-55-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Bromophenylmagnesium
202-867-2 100-58-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Chlorophenylmagnesium
202-868-8 100-59-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Cyclohexyl(methyl)amine
202-869-3 100-60-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-methylaniline
202-870-9 100-61-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
N-methylaniline
202-870-9 100-61-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-methylaniline
202-870-9 100-61-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-methylaniline
202-870-9 100-61-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Phenylhydrazine
202-873-5 100-63-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Cyclohexanone oxime
202-874-0 100-64-1 Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Anisole
202-876-1 100-66-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Anisole
202-876-1 100-66-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Anisole
202-876-1 100-66-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methyl phenyl sulphide
202-878-2 100-68-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-vinylpyridine
202-879-8 100-69-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-vinylpyridine
202-879-8 100-69-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Pyridine-2-carbonitrile
202-880-3 100-70-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-ethylpyridine
202-881-9 100-71-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-ethylmorpholine
202-885-0 100-74-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol
202-888-7 100-79-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol
202-888-7 100-79-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-hydroxybenzaldehyde
202-892-9 100-83-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzyltrimethylammonium hydroxide
202-895-5 100-85-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzyltrimethylammonium hydroxide
202-895-5 100-85-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methyl-1-phenylpropan-2-ol
202-896-0 100-86-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
N-cyclohexylsulphamic acid
202-898-1 100-88-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4'-anilinotoluene-4-sulphonanilide
202-902-1 100-93-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dibenzyldimethylammonium chloride
202-903-7 100-94-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methenamine
202-905-8 100-97-0 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Methenamine
202-905-8 100-97-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methenamine
202-905-8 100-97-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triisobutylaluminium
202-906-3 100-99-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triphenyl phosphite
202-908-4 101-02-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triphenyl phosphite
202-908-4 101-02-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[bis(2-ethylhexyl)amino]ethanol
202-912-6 101-07-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
α-N-ethylanilinotoluene-3-sulphonic acid
202-916-8 101-11-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4,4'-methylenebis[2-chloroaniline]
202-918-9 101-14-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
N-phenyl-m-anisidine
202-921-5 101-16-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
m-anilinophenol
202-923-6 101-18-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triclocarban
202-924-1 101-20-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2,3-propanetriyl tris[(R)-12-(acetoxy)oleate]
202-935-1 101-34-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,6-triallyloxy-1,3,5-triazine
202-936-7 101-37-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl phenylacetate
202-940-9 101-41-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl phenylacetate
202-940-9 101-41-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl phenylacetate
202-940-9 101-41-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Fenuron
202-941-4 101-42-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Cyclohexyl methacrylate
202-943-5 101-43-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,1-dimethoxy-2-phenylethane
202-945-6 101-48-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1