Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 30 mars 2020. Database contains 22743 unique substances and contains information from 98869 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
3,4-dimethoxyphenylacetic acid
202-244-5 93-40-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methoxy-p-cresol
202-252-9 93-51-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hydratropaldehyde
202-255-5 93-53-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydratropaldehyde
202-255-5 93-53-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-phenylpropan-1-ol
202-256-0 93-54-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Propiophenone
202-257-6 93-55-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methyl benzoate
202-259-7 93-58-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl benzoate
202-259-7 93-58-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methyl nicotinate
202-261-8 93-60-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl nicotinate
202-261-8 93-60-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-methylformanilide
202-262-3 93-61-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxyethyliminodi(acetic acid)
202-263-9 93-62-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
5-chloro-2-phenoxyaniline
202-266-5 93-67-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2'-methylacetoacetanilide
202-267-0 93-68-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-o-tolylbiguanide
202-268-6 93-69-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2'-chloroacetoacetanilide
202-269-1 93-70-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N,N-bis(2-hydroxyethyl)oleamide
202-281-7 93-83-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dihydro-5-nitro-2H-benzimidazol-2-one
202-282-2 93-84-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethyl benzoate
202-284-3 93-89-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl benzoate
202-284-3 93-89-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-phenylethyl acetate
202-288-5 93-92-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzoic anhydride
202-291-1 93-97-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Vinyl 2-ethylhexanoate
202-297-4 94-04-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl 2-cyano-3-ethoxyacrylate
202-299-5 94-05-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzocaine
202-303-5 94-09-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Propyl 4-hydroxybenzoate
202-307-7 94-13-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzyl 4-hydroxybenzoate
202-311-9 94-18-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Butyl 4-hydroxybenzoate
202-318-7 94-26-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-ethylenedioxydiethyl bis(2-ethylhexanoate)
202-319-2 94-28-0 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Dibenzoyl peroxide
202-327-6 94-36-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Dibenzoyl peroxide
202-327-6 94-36-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Isopentyl benzoate
202-334-4 94-46-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phenethyl benzoate
202-336-5 94-47-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethylene dibenzoate
202-338-6 94-49-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Piperonylic acid
202-342-8 94-53-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-propyl-1,3-benzodioxole
202-344-9 94-58-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dimethyl cyclohexane-1,4-dicarboxylate
202-347-5 94-60-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
N-ethyl-o-toluidine
202-354-3 94-68-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
o-phenetidine
202-356-4 94-70-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-ethoxyphenol
202-358-5 94-71-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,α'-propylenedinitrilodi-o-cresol
202-374-2 94-91-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexane-1,3-diol
202-377-9 94-96-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
α,2,4-trichlorotoluene
202-381-0 94-99-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-amino-2-methylpyrimidine-5-methylamine
202-384-7 95-02-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Indene
202-393-6 95-13-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Indene
202-393-6 95-13-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzotriazole
202-394-1 95-14-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzotriazole
202-394-1 95-14-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzothiazole
202-396-2 95-16-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
5-amino-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
202-401-8 95-23-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1