Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 05 april 2020. Database contains 22764 unique substances and contains information from 99007 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
4,4'-dihydroxy-7,7'-iminodi(naphthalene-2-sulphonic acid)
201-719-4 87-03-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diethyl ethoxymethylenemalonate
201-725-7 87-13-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diethyl ethoxymethylenemalonate
201-725-7 87-13-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Isobutyl salicylate
201-729-9 87-19-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Isopentyl salicylate
201-730-4 87-20-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Phenethyl salicylate
201-732-5 87-22-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl anthranilate
201-735-1 87-25-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Nα-acetyl-DL-tryptophan
201-739-3 87-32-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Isosorbide dinitrate
201-740-9 87-33-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-hydroxyiminobarbituric acid
201-741-4 87-39-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phthalide
201-744-0 87-41-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phthalide
201-744-0 87-41-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Caryophyllene
201-746-1 87-44-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Mucochloric acid
201-752-4 87-56-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-xylidine
201-755-0 87-59-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-chloro-o-toluidine
201-756-6 87-60-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-chloro-o-toluidine
201-756-6 87-60-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2,3-trichlorobenzene 201-757-1 87-61-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,6-xylidine
201-758-7 87-62-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,6-xylidine
201-758-7 87-62-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-chloro-o-toluidine
201-759-2 87-63-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-chloro-o-cresol
201-760-8 87-64-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Pyrogallol
201-762-9 87-66-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Pyrogallol
201-762-9 87-66-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(+)-tartaric acid
201-766-0 87-69-4 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
(+)-tartaric acid
201-766-0 87-69-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Myo-inositol
201-781-2 87-89-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Symclosene
201-782-8 87-90-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Symclosene
201-782-8 87-90-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Diethyl tartrate
201-783-3 87-91-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diethyl tartrate
201-783-3 87-91-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Xylitol
201-788-0 87-99-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-chloro-3,5-xylenol
201-793-8 88-04-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,6-trimethylaniline
201-794-3 88-05-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-ethylbutyric acid
201-796-4 88-09-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Diethylcarbamoyl chloride
201-798-5 88-10-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-vinyl-2-pyrrolidone
201-800-4 88-12-0 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-furoic acid
201-803-0 88-14-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-furoic acid
201-803-0 88-14-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,α,α-trifluoro-o-toluidine
201-806-7 88-17-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-tert-butylphenol
201-807-2 88-18-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Toluene-2-sulphonamide
201-808-8 88-19-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Toluene-2-sulphonamide
201-808-8 88-19-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-aminobenzenesulphonic acid
201-810-9 88-21-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-aminobenzenesulphonic acid
201-810-9 88-21-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-amino-3,5-xylenesulphonic acid
201-811-4 88-22-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-amino-5-chloro-2-hydroxybenzenesulphonic acid
201-813-5 88-23-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
6,6'-di-tert-butyl-4,4'-diethyl-2,2'-methylenediphenol
201-814-0 88-24-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl alcohol
201-815-6 88-26-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,6-di-tert-butyl-α-dimethylamino-p-cresol
201-816-1 88-27-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2