Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 31 mars 2020. Database contains 22743 unique substances and contains information from 98884 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
6,15-dihydroanthrazine-5,9,14,18-tetrone
201-375-5 81-77-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Warfarin
201-377-6 81-81-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Naphthalene-1,8-dicarboximide
201-379-7 81-83-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Naphthalene-1,8-dicarboxylic anhydride
201-380-2 81-84-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Naphthalene-1,8-dicarboxylic anhydride
201-380-2 81-84-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-bromo-3-methyl-3H-dibenz[f,ij]isoquinoline-2,7-dione
201-381-8 81-85-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
9-(2-carboxyphenyl)-3,6-bis(diethylamino)xanthylium chloride
201-383-9 81-88-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,8-bis[(4-methylphenyl)amino]anthraquinone
201-398-0 82-16-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-(methylamino)anthraquinone
201-417-2 82-38-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,8-dichloroanthraquinone
201-420-9 82-43-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Lysergic acid
201-431-9 82-58-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Lysergic acid
201-431-9 82-58-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Styphnic acid
201-436-6 82-71-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
8-aminonaphthalene-1-sulphonic acid
201-437-1 82-75-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
8-anilinonaphthalene-1-sulphonic acid
201-438-7 82-76-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Diphenylcarbamoyl chloride
201-450-2 83-01-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Diethyl phenylmalonate
201-456-5 83-13-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,5-dimethyl-1-phenyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
201-458-6 83-18-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-amino-5-[(phenylsulphonyl)oxy]naphthalene-2,7-disulphonic acid
201-460-7 83-23-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Acenaphthene
201-469-6 83-32-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Acenaphthene
201-469-6 83-32-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Indan-1-one
201-470-1 83-33-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-methylindole
201-471-7 83-34-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hydroxytoluic acid
201-473-8 83-40-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-nitro-o-xylene
201-474-3 83-41-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chloro-6-nitrotoluene
201-475-9 83-42-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methylprednisolone
201-476-4 83-43-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-α,12-α-dihydroxy-5-β-cholan-24-oic acid
201-478-5 83-44-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-dibromonaphthalene
201-484-8 83-53-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Naphthalene-1,5-diol
201-487-4 83-56-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Naphthalene-1,5-diol
201-487-4 83-56-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Theobromine
201-494-2 83-67-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diiodohydroxyquinoline
201-497-9 83-73-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fytic acid
201-506-6 83-86-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fytic acid
201-506-6 83-86-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Riboflavin
201-507-1 83-88-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Orphenadrine
201-509-2 83-98-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetryzoline
201-522-3 84-22-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-ethylanthraquinone
201-535-4 84-51-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylanthraquinone
201-539-6 84-54-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4,5-dichloro-3,6-dioxocyclohexa-1,4-diene-1,2-dicarbonitrile
201-542-2 84-58-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dicyclohexyl phthalate
DCHP
201-545-9 84-61-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Anthraquinone
201-549-0 84-65-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Anthraquinone
201-549-0 84-65-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diethyl phthalate
201-550-6 84-66-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Diethyl phthalate
201-550-6 84-66-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diethyl phthalate
201-550-6 84-66-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Diisobutyl phthalate 201-553-2 84-69-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diisobutyl phthalate 201-553-2 84-69-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diisobutyl phthalate 201-553-2 84-69-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2