Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 31 mars 2020. Database contains 22743 unique substances and contains information from 98884 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Diisobutyl phthalate 201-553-2 84-69-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Diisobutyl phthalate 201-553-2 84-69-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Diisobutyl phthalate 201-553-2 84-69-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethoxycarbonylmethyl ethyl phthalate
201-555-3 84-72-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dibutyl phthalate 201-557-4 84-74-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Dibutyl phthalate 201-557-4 84-74-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dibutyl phthalate 201-557-4 84-74-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dibutyl phthalate 201-557-4 84-74-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-aminonaphthalene-1-sulphonic acid
201-567-9 84-86-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-hydroxynaphthalene-1-sulphonic acid
201-568-4 84-87-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-aminonaphthalene-1-sulphonic acid
201-571-0 84-89-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Alimemazine
201-577-3 84-96-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-10H-phenothiazine
201-578-9 84-97-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
8-chlorotheophylline
201-590-4 85-18-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-chloro-2-hydroxybenzophenone
201-592-5 85-19-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2,3,6-tetrahydrophthalimide
201-602-8 85-40-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Phthalimide
201-603-3 85-41-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride 201-604-9 85-42-7 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2,3,6-tetrahydrophthalic anhydride
201-605-4 85-43-8 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Phthalic anhydride
201-607-5 85-44-9 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-benzoylbenzoic acid
201-612-2 85-52-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-benzoylbenzoic acid
201-612-2 85-52-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(4-chlorobenzoyl)benzoic acid
201-615-9 85-56-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
6,6'-di-tert-butyl-4,4'-butylidenedi-m-cresol
201-618-5 85-60-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzyl butyl phthalate 201-622-7 85-68-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phthalylsulfathiazole
201-627-4 85-73-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Cinchocaine
201-632-1 85-79-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-(2-methyl-4-(2-methylphenylazo)phenylazo)-2-naphthol
201-635-8 85-83-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl N-methylanthranilate
201-642-6 85-91-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-diethyldiphenylurea
201-645-2 85-98-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
9-ethylcarbazole
201-660-4 86-28-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Diphenylacetonitrile
201-662-5 86-29-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diphenylacetonitrile
201-662-5 86-29-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Nitrosodiphenylamine
201-663-0 86-30-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-chlorothioxanthen-9-one
201-667-2 86-39-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(chloromethyl)naphthalene
201-678-2 86-52-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Fluorene
201-695-5 86-73-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Fluorene
201-695-5 86-73-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Carbazole
201-696-0 86-74-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-naphthyl isocyanate
201-703-7 86-84-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-methyl-1-p-tolyl-5-pyrazolone
201-708-4 86-92-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-methyl-1-p-tolyl-5-pyrazolone
201-708-4 86-92-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-phenyltetrazole-5-thiol
201-710-5 86-93-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Quinoline-2,4-diol
201-711-0 86-95-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4,7-dichloroquinoline
201-714-7 86-98-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,7-dichloroquinoline
201-714-7 86-98-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
7-amino-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonic acid
201-718-9 87-02-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
7-amino-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonic acid
201-718-9 87-02-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4,4'-dihydroxy-7,7'-iminodi(naphthalene-2-sulphonic acid)
201-719-4 87-03-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diethyl ethoxymethylenemalonate
201-725-7 87-13-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2