Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 29 mars 2020. Database contains 22743 unique substances and contains information from 98865 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Dipropyl peroxydicarbonate
240-211-7 16066-38-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dipropylamine
205-565-9 142-84-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Direct Yellow 169
407-250-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dirubidium oxide
241-993-2 18088-11-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disilver(1+) sulphate
233-653-7 10294-26-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium (Z)-1-(octadec-9-enyl) 2-sulphonatosuccinate
303-773-5 94213-67-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 1,3,4-thiadiazole-2,5-dithiolate
259-886-4 55906-42-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 1-amino-4-[[3-[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]-2-methyl-5-sulphonatophenyl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracene-2-sulphonate
276-374-6 72139-17-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 1-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-4-[[4-[[2-(sulphonatooxy)ethyl]sulphonyl]phenyl]amino]anthracene-2-sulphonate
240-267-2 16102-99-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 2,2'-(azodi-p-phenylene)bis[6-methylbenzothiazole-7-sulphonate]
233-311-7 10114-47-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 2,2'-[(9,10-dihydro-5,8-dihydroxy-9,10-dioxo-1,4-anthrylene)diimino]bis[5-tert-butylbenzenesulphonate]
280-116-8 83006-67-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 2,2'-[(9,10-dihydro-9,10-dioxo-1,4-anthrylene)diimino]bis[3-bromo-5-butyltoluene-4-sulphonate]
277-429-7 73398-29-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 2,4-diamino-3-{[4-(ethenylsulfonyl)phenyl]diazenyl}-5-{[4-(ethenylsulfonyl)-2-sulfonatophenyl]diazenyl}benzenesulfonate
919-701-6 503157-00-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
disodium 2,4-dihydroxy-5-[(2-hydroxy-3-nitro-5-sulphonato-phenyl)azo]benzoate, reaction products with chromium triacetate
946-871-9 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 2,5-dichloro-4-[4-[[5-[[(dodecyloxy)carbonyl]amino]-2-sulphonatophenyl]azo]-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulphonate
276-127-2 71873-51-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 2-(11-oxido-3-oxo-3H-dibenzo[c,h]xanthen-7-yl)benzoate
228-794-6 6359-10-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 2-[(5-carbamoyl-1-ethyl-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyridin-3-yl)diazenyl]-4-[[4-chloro-6-[[4-[[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-benzenesulfonate
412-720-6 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 2-[4-[[2-cyano-3-[4-[methyl(2-sulphonatoethyl)amino]phenyl]-1-oxoallyl]amino]phenyl]-6-methylbenzothiazole-7-sulphonate
219-694-3 2498-95-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 2-[[5-carbamoyl-1-ethyl-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-3-pyridyl]azo]-4-[[4-[(2-chloro-5-sulphonatophenyl)amino]-6-fluoro-1,3,5-triazin-2-yl]amino]benzenesulphonate
278-154-5 75268-65-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 2-[[5-carbamoyl-1-ethyl-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-3-pyridyl]azo]-4-[[4-chloro-6-[[3-[[2-(sulphonatooxy)ethyl]sulphonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]benzenesulphonate
281-619-5 84000-63-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
disodium 2-[N-hydroxy-N-(2-sulfonatoethyl)amino]ethane-1-sulfonate
407-370-6 133986-51-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 2-oxoglutarate
206-167-8 305-72-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 3(or 5)-[[4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulphonato-2-naphthyl)azo]-1-naphthyl]azo]salicylate
252-305-5 34977-63-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 3,3'-[carbonylbis[imino(3-methoxy-4,1-phenylene)azo]]bis[benzenesulphonate]
233-316-4 10114-86-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 3,3'-[cyclohexylidenebis[(2-methyl-4,1-phenylene)azo]]bis(4,6-dihydroxynaphthalene-2-sulphonate)
229-398-6 6507-79-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 3,3'-[sulphonylbis[p-phenyleneazo(5-imino-3-methyl-1H-pyrazole-4,1-diyl)]]bis(benzenesulphonate)
275-148-4 71033-19-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 3-[(2,4-dimethyl-5-sulphonatophenyl)azo]-4-hydroxynaphthalene-1-sulphonate
224-909-9 4548-53-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 3-[[2,2'-dimethyl-4'-[[4-[[(p-tolyl)sulphonyl]oxy]phenyl]azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate
228-779-4 6358-57-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 3-[[2,4-bis(2-methylphenoxy)phenyl]azo]-4-hydroxy-5-[[(p-tolyl)sulphonyl]amino]naphthalene-2,7-disulphonate
274-402-1 70210-05-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 3-[[4-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-3-[sulphonato-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]-1-anthryl]amino]-2,4,6-trimethylbenzenesulphonate
276-516-7 72243-90-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 4,4'-[[2,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)-1,3-phenylene]bis(azo)]bisnaphthalene-1-sulphonate
224-924-0 4553-89-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 4,4'-bis[(4,6-dianilino-1,3,5-triazin-2-yl)amino]stilbene-2,2'-disulphonate
205-117-2 133-66-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 4,4'-bis[[1-[[(2,4-dimethylphenyl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo][1,1'-biphenyl]-2,2'-disulphonate
946-997-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 4,4'-bis[[4-anilino-6-[(2-hydroxyethyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]stilbene-2,2'-disulphonate
241-883-4 17958-73-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 4,5-dichloro-2-[[4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-(3-sulphonatophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]azo]benzenesulphonate
265-633-9 65212-76-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 4,5-dihydroxybenzene-1,3-disulphonate
205-741-5 149-45-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 4,8-diamino-1,5-dihydroxy-9,10-dioxoanthracene-2,6-disulphonate
220-678-3 2861-02-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 4-[2-[2-[2-(dodecyloxy)ethoxy]ethoxy]ethyl] 2-sulphonatosuccinate
255-062-3 40754-59-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
disodium 4-hydroxy-3-[2-[4-({4-[2-(1-hydroxy-4-sulfonatonaphthalen-2-yl)diazen-1-yl]-3-methoxyphenyl}(phenyl)methyl)-2-methoxyphenyl]diazen-1-yl]naphthalene-1-sulfonate
700-924-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 4-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate
243-754-8 20349-39-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 4-nitrophenyl phosphate
224-246-5 4264-83-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 5,5'-(2-(1,3-dihydro-3-oxo-2H-indazol-2-ylidene)-1,2-dihydro-3H-indol-3-one)disulphonate
212-728-8 860-22-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 5,5'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxysulphonyl-2,1-phenyleneazo)]bis[6-amino-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonate]
257-854-4 52333-30-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 5,5'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxysulphonyl-2,1-phenyleneazo)]bis[6-aminonaphthalene-1-sulphonate]
274-354-1 70161-18-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 5-[[2,4-dihydroxy-5-[(4-nitrophenyl)azo]phenyl]azo]-4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-3,5-dinitrophenyl)azo]naphthalene-2,7-disulphonate
268-975-7 68155-63-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 5-[[4-[(2-bromo-1-oxoallyl)amino]-2-sulphonatophenyl]azo]-4-hydroxy-6-(methylamino)naphthalene-2-sulphonate
274-436-7 70210-39-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 5-amino-4-hydroxy-3-(phenylazo)naphthalene-2,7-disulphonate
222-656-9 3567-66-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
disodium 5-{4-chloro-6-[N-ethyl-3-(vinylsulfonyl)anilino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-4-hydroxy-3-[(4-vinylsulfonyl)phenylazo]naphthalene-2,7-disulfonate; reaction mass of: trisodium 5-{4-chloro-6-[N-ethyl-(3-(2-sulfonatooxy)ethylsulfonyl)anilino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-4-hydroxy-3-[4-(vinylsulfonyl)phenylazo]naphthalene-2,7-disulfonate; tetrasodium 5-{4-chloro-6-[N-ethyl-3-(2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl)anilino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-3-[4-(2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl)phenylazo]-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonate; trisodium 5-{4-chloro-6-[N-ethyl-3-(vinylsulfonyl)anilino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-4-hydroxy-3-[4-(2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl)phenylazo]naphthalene-2,7-disulfonate
444-050-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 6-(4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-ylamino)-1-hydroxy-2-(4-(2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl)phenylazo)naphthalene-3-sulfonate
404-600-7 129009-88-7 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 6-(4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-ylamino)-1-hydroxy-2-(4-(2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl)phenylazo)naphthalene-3-sulfonate
404-600-7 129009-88-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2