Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 01 april 2020. Database contains 22743 unique substances and contains information from 98884 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane
213-668-5 999-97-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane
213-668-5 999-97-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Diallyl maleate
213-658-0 999-21-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Acetic acid, 2-cyano-, 2-phenylethyl ester
700-744-2 99842-68-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4-dichloro-3-ethyl-6-aminophenol
700-377-8 99817-37-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4-dichloro-3-ethyl-6-nitrophenol
420-740-1 99817-36-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,4-dichloro-3-ethyl-6-nitrophenol
420-740-1 99817-36-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4-dichloro-3-ethyl-6-nitrophenol
420-740-1 99817-36-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4-dichloro-3-ethyl-6-nitrophenol
420-740-1 99817-36-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4-dichloro-3-ethyl-6-nitrophenol
420-740-1 99817-36-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Juniper, Juniperus mexicana, ext., epoxidized
309-066-8 99811-75-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tributylphosphine
213-651-2 998-40-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Triethoxysilane
213-650-7 998-30-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-bis(2,3-dihydroxypropylamino)anthraquinone
421-470-7 99788-75-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of isomers of: bromobenzylbromotoluene
402-210-1 99688-47-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trichloro-12,24-dihydro-5H-naphtho[2,3-h]naphth[2'',3'':6',7']indolo[2',3':6,7]anthra[2,1,9-mna]acridine-5,10,13,18,25-pentone
309-011-8 99688-45-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(R)-(-)-1-methoxy-2-propylamine
620-037-1 99636-38-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(S)-(+)-1-methoxy-2-propylamine
700-220-3 99636-32-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4,5-trifluorophenol
436-120-9 99627-05-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(2-hydroxy-3,5-dinitroanilino)ethanol
412-520-9 99610-72-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Heptan-2-yl [(5-chloroquinolin-8-yl)oxy]acetate
619-447-3 99607-70-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Heptan-2-yl [(5-chloroquinolin-8-yl)oxy]acetate
619-447-3 99607-70-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N-diethyl-1,1,1-trimethylsilylamine
213-637-6 996-50-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
N,N-dimethylisopropylamine
213-635-5 996-35-0 Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
Di(carbazamidine) sulphate
213-628-7 996-19-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,5,2,4-dioxadithiane 2,2,4,4-tetraoxide
700-464-0 99591-74-9 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
ethane-1,2-bis(aminium) methylphosphonate
483-300-8 99580-93-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,1,3,3,5,5,7,7,9,9-decamethylpentasiloxane
836-576-2 995-83-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Butyl 4,4-bis(tert-butyldioxy)valerate
213-626-6 995-33-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-benzyloxy-2-nitro-beta-pyrrolidinostyrene
619-437-9 99474-22-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzoic acid, 4-(cyanomethyl)-2-ethoxy-, ethyl ester
619-436-3 99470-01-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethyl 2-ethoxy-4-carboxymethylbenzoate
427-630-2 99469-99-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethyl 2-ethoxy-4-carboxymethylbenzoate
427-630-2 99469-99-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
chloro-1-ethylcyclohexyl carbonate
444-950-8 99464-83-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Ethyl 2,3,4-tri-O-benzyl-b-L-thiofucopyranoside
815-387-9 99409-34-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Chlorotriethylsilane
213-615-6 994-30-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methoxy-2-methylbutane
213-611-4 994-05-8 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
5-nitro-3-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol5-nitro-3-(trifluoromethyl)pyridin-2(1H)-one
848-721-7 99368-66-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Aluminum oxide (Al2O3), chromium-doped
308-964-7 99328-47-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-Methylenebis(N-butoxycarbonylcyclohexanamine)
619-422-7 99305-42-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methylphosphonic acid
213-607-2 993-13-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Methylphosphonic acid
213-607-2 993-13-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trimethylsilane
213-603-0 993-07-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Chloro(methyl)silane
213-600-4 993-00-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(1Z,3R,4R,5S,6R,9R,10S,11S,12R,13R,15R)-10-[(2,6-dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl--L-ribo-hexopyranosyl)oxy]-6-ethyl-4,5-dihydroxy-3,5,9,11,13,15-hexamethyl-12-[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)--D-xylo-hexopyranosyl]oxy]- 7,16-Dioxa-2-azabicyclo[11.2.1]hexadec-1-en-8-one
619-419-0 99290-97-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
10-(2,5-Dihydroxyphenyl)-10H-9-oxa-10-phospha-phenantbrene-10-oxide
619-409-6 99208-50-1 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(+/-)-[(R*,R*)and(R*,S*)]-6-fluoro-3,4-dihydro-2-oxiranyl-2H-1-benzopyran
419-600-2 99199-90-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(+/-)-[(R*,R*)and(R*,S*)]-6-fluoro-3,4-dihydro-2-oxiranyl-2H-1-benzopyran
419-600-2 99199-90-3 NA Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-Fluorochromane-2-carboxylic acid
619-405-4 99199-60-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-Fluorochromane-2-carboxylic acid
619-405-4 99199-60-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-Fluorochromane-2-carboxylic acid
619-405-4 99199-60-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,1-cyclohexanediacetic acid monoamide
619-402-8 99189-60-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(2,4-bis(1,1-dimethylethyl)phenoxy)-N-(3,5-dichloro-4-ethyl-2-hydroxyphenyl)-hexanamide
408-150-2 99141-89-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,6-di-tert-butyl-4-(4,6-bis(octylthio)-1,3,5-triazin-2-ylamino)phenol
213-590-1 991-84-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-Chloro-1-(2-mehtylpropyl-1H-imidazo[4,5-c]quinoline
619-386-2 99010-64-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tetrabenzyl diphosphate
628-817-3 990-91-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tetrabenzyl diphosphate
628-817-3 990-91-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-nitrotoluene
202-808-0 99-99-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-nitrotoluene
202-808-0 99-99-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-nitrotoluene
202-808-0 99-99-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N,N-dimethyl-p-toluidine
202-805-4 99-97-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-hydroxybenzoic acid
202-804-9 99-96-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-hydroxybenzoic acid
202-804-9 99-96-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
p-toluic acid
202-803-3 99-94-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4'-hydroxyacetophenone
202-802-8 99-93-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4'-hydroxyacetophenone
202-802-8 99-93-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4'-chloroacetophenone
202-800-7 99-91-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
p-isopropylphenol
202-798-8 99-89-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-isopropylaniline
202-797-2 99-88-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
p-cymene
202-796-7 99-87-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
p-cymene
202-796-7 99-87-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
p-mentha-1,3-diene
202-795-1 99-86-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
p-mentha-1,4-diene
202-794-6 99-85-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-isopropyl-4-methylcyclohexane
202-790-4 99-82-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl 4-hydroxybenzoate
202-785-7 99-76-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl 4-hydroxybenzoate
202-785-7 99-76-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methyl p-toluate
202-784-1 99-75-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-propylvaleric acid
202-777-3 99-66-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-propylvaleric acid
202-777-3 99-66-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Isophthaloyl dichloride
202-774-7 99-63-8 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-diisopropylbenzene
202-773-1 99-62-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-nitrobenzaldehyde
202-772-6 99-61-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-nitrobenzaldehyde
202-772-6 99-61-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-nitro-o-anisidine
202-770-5 99-59-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-amino-4-nitrophenol
202-767-9 99-57-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
5-nitro-o-toluidine
202-765-8 99-55-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2-dichloro-4-nitrobenzene
202-764-2 99-54-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-nitro-o-toluidine
202-762-1 99-52-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-nitro-o-xylene
202-761-6 99-51-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-chloro-3',4'-dihydroxyacetophenone
202-754-8 99-40-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methyl m-toluate
202-753-2 99-36-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,5-dinitrobenzoic acid
202-751-1 99-34-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,5-dinitrobenzoic acid
202-751-1 99-34-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,5-dinitrobenzoyl chloride
202-750-6 99-33-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-aminoisophthalic acid
202-748-5 99-31-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trehalose
202-739-6 99-20-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3-nitroaniline
202-729-1 99-09-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-nitrotoluene
202-728-6 99-08-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-aminobenzoic acid
202-724-4 99-05-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
m-toluic acid
202-723-9 99-04-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3'-aminoacetophenone
202-722-3 99-03-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Piperazine-1-dithiocarboxylic acid
202-720-2 99-00-3 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-(2,6-difluorophenyl)-5-methyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine-2-sulfonamide
619-383-6 98967-40-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Magnesium bis(2-ethylhexan-1-olate)
805-232-3 98906-78-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Vanadium, oxalate complexes
308-876-9 98903-75-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Vanadium, oxalate complexes
308-876-9 98903-75-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(2R,3R)-5,7-dihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-2H-chromen-3-yl 3,4,5-trihydroxybenzoate
479-560-7 989-51-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
9-[2-(ethoxycarbonyl)phenyl]-3,6-bis(ethylamino)-2,7-dimethylxanthylium chloride
213-584-9 989-38-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
9-[2-(ethoxycarbonyl)phenyl]-3,6-bis(ethylamino)-2,7-dimethylxanthylium chloride
213-584-9 989-38-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(2H-1,2,3-benzotriazol-2-yl)-4-methyl-6-(2-methylprop-2-en-1-yl)phenol
680-339-4 98809-58-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-benzotriazol-2-yl-4-methyl-6-(2-methylallyl)phenol
419-750-9 98809-58-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-[[4[[4,6-bis[[3-(diethylamino)propyl]amino]-1,3,5-triazine-2-yl]amino]phenyl]azo]-N-(2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl)-3-oxobutanamide
407-680-1 98809-11-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
N6-Benzoyl-5′-O-(4,4′-dimethoxytrityl)-2′-deoxyadenosine-3′-O-[O-(2-cyanoethyl)-N,N′-diisopropylphosphoramidite]
685-521-7 98796-53-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5′-O-(4,4′-dimethoxytrityl)-2′-deoxythymidine-3′-O-[O-(2-cyanoethyl)-N,N′-diisopropylphosphoramidite]
685-410-3 98796-51-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(2S,3S)-3-(2-ethoxyphenoxy)-2-hydroxy-3-phenylpropylammonium methanesulfonate; reaction mass of: (2R,3R)-3-(2-ethoxyphenoxy)-2-hydroxy-3-phenylpropylammonium methanesulfonate
425-530-3 98769-75-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
tert-butyl (1S)-N-[1-((2S)-2-oxiranyl)-2-phenylethyl]carbamate
425-420-5 98737-29-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,2-Dichloro-1-(3-methyl-2,3-dihydro-4H-1,4-benzoxazin-4-yl)ethanone
619-372-6 98730-04-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Synthetic resin, a reaction product of 4,4'-bis(N-maleimido)diphenylmethane with 3-aminobenzoic acid hydrazide
619-370-5 98725-11-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Adenosine 5'-(tetrahydrogen triphosphate), disodium salt
213-579-1 987-65-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phosphoric acid, butyl ester, branched, compd. with 2-ethyl-N-(2-ethylhexyl)-1-hexanamine
308-859-6 98679-19-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
(4S)-4-(2-Chlorophenyl)-2-hydroxy-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphosphinane 2-oxide
623-314-5 98674-86-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Phosphoric acid, C8-10-alkyl esters
308-806-7 98653-76-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-(2,6-dimethylphenyl)-1-propylpiperidine-2-carboxamide
691-258-9 98626-61-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-ol
802-177-7 98549-88-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-ol
802-177-7 98549-88-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(carboxymethyl)dimethyl[3-[(1-oxoundecenyl)amino]propyl]ammonium hydroxide
308-783-3 98510-75-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
trans-1,4-bis(isocyanatomethyl)cyclohexane
825-609-6 98458-83-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 11β,16α,17,21-tetrahydroxy-, 16,21-diacetate
619-343-8 98422-55-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(2-chlorophenyl)-1,2-dihydro-5H-tetrazol-5-one
426-110-2 98377-35-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-Epoxypropyl neodecanoate, oligomeric reaction products with toluene-4-sulfonic acid
500-281-4 98362-33-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl 1-cyclopropyl-6,7-difluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate
422-380-0 98349-25-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethyl 1-cyclopropyl-6,7-difluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate
422-380-0 98349-25-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Undecyl glucoside
308-766-0 98283-67-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Speiss, lead, nickel-contg.
Product obtained and separated during the melting of nickel and other non-ferrous metals containing raw materials. Consists primarily of antimonides and arsenides of copper and nickel.
308-765-5 98246-91-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Guanidine, N,N'''-1,3-propanediylbis-, N-coco alkyl derivs.
308-757-1 98246-84-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Cis-1-acetyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-6,7-diol
619-329-1 98235-76-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2(2-Amino-ethoxy)-2'chloro-diethylsulfone Hydrochloride
619-328-6 98231-71-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-bis(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)trisulfane
941-787-9 98222-50-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Residues, steam cracked, thermally treated
A complex combination of hydrocarbons obtained by the treatment and distillation of raw steam-cracked naphtha. It consists predominantly of unsaturated hydrocarbons boiling in the range above approximately 180°C (356°F).
308-733-0 98219-64-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Rape oil, reaction products with diethylenetriamine, di-Me sulfate-quaternized
308-732-5 98219-63-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Naphtha (petroleum), light steam-cracked, thermally treated
A complex combination of hydrocarbons obtained by the treatment and distillation of light steam-cracked petroleum naphtha. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C5 through C6 and boiling in the range of approximately 35°C to 80°C (95°F to 176°F).
308-714-7 98219-47-7 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4,11-Triphenodioxazinedisulfonic acid, 3,10-diamino-6,13-dic hloro-
619-326-5 98210-99-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Butanoic acid, 4-amino-4-oxosulfo-, N-coco alkyl derivs., monosodium salts, compds. with triethanolamine
308-662-5 98171-53-0 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-((3-acetoxypropyl)amino)-2,2-dimethyl-4-oxobutane-1,3-diyl diacetate
680-602-3 98133-47-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
9β,11β-epoxy-17,21-dihydroxy-16β-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione
213-563-4 981-34-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[3-(4-propyl-heptyl)-morpholin-4-yl]-ethanol hydrochloride
688-947-1 98092-92-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-Ethyl-6,8-difluoro-1,4-dihydro-7-(3-methyl-1-piperazinyl)-4-oxo-3-quinolinecaboylic acid
619-317-6 98079-51-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ilmenite (FeTiO3), conc.
Natural ilmenite ore is concentrated by selective removal of impurities, chiefly iron, to yield a product enriched in titanium dioxide. The process consists of an optional oxidative roast followed by a reductive roasting stage, an acidic leaching stage and washing and drying the product. Alternatively the process consists of selectively chlorinating the iron oxide present in the reduced ore.
308-551-1 98072-94-7 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Waste solids, precious metal refining
308-526-5 98072-70-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Slimes and Sludges, precious metal refining
308-516-0 98072-61-8 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Slags, precious metal refining
308-515-5 98072-60-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Matte, precious metal
308-506-6 98072-52-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Flue dust, precious metal refining
The dust obtained from the refining of materials from primary and secondary sources containing gold, iridium, osmium, palladium, platinum, rhenium, ruthenium and silver. Composed primarily of lead with traces of other metals.
308-496-3 98072-44-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Aromatic hydrocarbons, distn. residues, naphthalene-rich
308-487-4 98072-36-7 Full Joint 10 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
5,12-dihydro-2,9-dimethylquino[2,3-b]acridine-7,14-dione
213-561-3 980-26-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Pyridine-2-carboxylic acid
202-719-7 98-98-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Pyridine-2-carboxylic acid
202-719-7 98-98-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Pyrazine-2-carboxylic acid
202-718-1 98-97-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Nitrobenzene
202-716-0 98-95-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Cyclohexyldimethylamine
202-715-5 98-94-2 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Nicotinamide
202-713-4 98-92-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Thiobenzoic acid
202-712-9 98-91-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Cyclohexanecarboxylic acid
202-711-3 98-89-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzoyl chloride
202-710-8 98-88-4 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzoyl chloride
202-710-8 98-88-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,α-dichlorotoluene
202-709-2 98-87-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Acetophenone
202-708-7 98-86-2 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-phenylethanol
202-707-1 98-85-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-phenylethanol
202-707-1 98-85-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-phenylpropene
202-705-0 98-83-9 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Cumene
202-704-5 98-82-8 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Pidolic acid
202-700-3 98-79-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Pidolic acid
202-700-3 98-79-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-nitrobenzenesulphonyl chloride
202-697-9 98-74-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-tert-butylbenzoic acid
202-696-3 98-73-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-tert-butylbenzoic acid
202-696-3 98-73-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-tert-butylbenzoic acid
202-696-3 98-73-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-tert-butylbenzoic acid
202-696-3 98-73-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-tert-butylbenzoic acid
202-696-3 98-73-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-tert-butylbenzoic acid
202-696-3 98-73-7 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
4-tert-butylbenzoic acid
202-696-3 98-73-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-hydroxybenzenesulphonic acid
202-691-6 98-67-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-hydroxybenzenesulphonic acid
202-691-6 98-67-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-chlorobenzenesulphonic acid
202-690-0 98-66-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-chlorobenzenesulphonyl chloride
202-685-3 98-60-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tosyl chloride
202-684-8 98-59-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tosyl chloride
202-684-8 98-59-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-chloro-4-(methylsulphonyl)benzene
202-682-7 98-57-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-chloro-α,α,α-trifluorotoluene
202-681-1 98-56-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-chloro-α,α,α-trifluorotoluene
202-681-1 98-56-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-chloro-α,α,α-trifluorotoluene
202-681-1 98-56-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
p-menth-1-en-8-ol
202-680-6 98-55-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-tert-butylphenol
202-679-0 98-54-4 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-tert-butylphenol
202-679-0 98-54-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-tert-butylcyclohexanone
202-678-5 98-53-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-tert-butylcyclohexanol
202-676-4 98-52-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-tert-butylcyclohexanol
202-676-4 98-52-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-tert-butyltoluene
202-675-9 98-51-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-aminobenzene-1,4-disulphonic acid
202-669-6 98-44-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-aminobenzene-1,4-disulphonic acid
202-669-6 98-44-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2