Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 28 mars 2020. Database contains 22743 unique substances and contains information from 98855 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Slags, precious metal refining
308-515-5 98072-60-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Matte, precious metal
308-506-6 98072-52-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Flue dust, precious metal refining
The dust obtained from the refining of materials from primary and secondary sources containing gold, iridium, osmium, palladium, platinum, rhenium, ruthenium and silver. Composed primarily of lead with traces of other metals.
308-496-3 98072-44-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Aromatic hydrocarbons, distn. residues, naphthalene-rich
308-487-4 98072-36-7 Full Joint 10 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
5,12-dihydro-2,9-dimethylquino[2,3-b]acridine-7,14-dione
213-561-3 980-26-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Pyridine-2-carboxylic acid
202-719-7 98-98-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Pyridine-2-carboxylic acid
202-719-7 98-98-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Pyrazine-2-carboxylic acid
202-718-1 98-97-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Nitrobenzene
202-716-0 98-95-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Cyclohexyldimethylamine
202-715-5 98-94-2 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Nicotinamide
202-713-4 98-92-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Thiobenzoic acid
202-712-9 98-91-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Cyclohexanecarboxylic acid
202-711-3 98-89-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzoyl chloride
202-710-8 98-88-4 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzoyl chloride
202-710-8 98-88-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,α-dichlorotoluene
202-709-2 98-87-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Acetophenone
202-708-7 98-86-2 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-phenylethanol
202-707-1 98-85-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-phenylethanol
202-707-1 98-85-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-phenylpropene
202-705-0 98-83-9 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Cumene
202-704-5 98-82-8 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Pidolic acid
202-700-3 98-79-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Pidolic acid
202-700-3 98-79-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-nitrobenzenesulphonyl chloride
202-697-9 98-74-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-tert-butylbenzoic acid
202-696-3 98-73-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-tert-butylbenzoic acid
202-696-3 98-73-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-tert-butylbenzoic acid
202-696-3 98-73-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-tert-butylbenzoic acid
202-696-3 98-73-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-tert-butylbenzoic acid
202-696-3 98-73-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-tert-butylbenzoic acid
202-696-3 98-73-7 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
4-tert-butylbenzoic acid
202-696-3 98-73-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-hydroxybenzenesulphonic acid
202-691-6 98-67-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-hydroxybenzenesulphonic acid
202-691-6 98-67-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-chlorobenzenesulphonic acid
202-690-0 98-66-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-chlorobenzenesulphonyl chloride
202-685-3 98-60-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tosyl chloride
202-684-8 98-59-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tosyl chloride
202-684-8 98-59-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-chloro-4-(methylsulphonyl)benzene
202-682-7 98-57-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-chloro-α,α,α-trifluorotoluene
202-681-1 98-56-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-chloro-α,α,α-trifluorotoluene
202-681-1 98-56-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-chloro-α,α,α-trifluorotoluene
202-681-1 98-56-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
p-menth-1-en-8-ol
202-680-6 98-55-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-tert-butylphenol
202-679-0 98-54-4 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-tert-butylphenol
202-679-0 98-54-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-tert-butylcyclohexanone
202-678-5 98-53-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-tert-butylcyclohexanol
202-676-4 98-52-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-tert-butylcyclohexanol
202-676-4 98-52-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-tert-butyltoluene
202-675-9 98-51-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-aminobenzene-1,4-disulphonic acid
202-669-6 98-44-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-aminobenzene-1,4-disulphonic acid
202-669-6 98-44-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2