Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 01 april 2020. Database contains 22743 unique substances and contains information from 98939 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
TIXOGEL VP-V
436-030-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TKP 50041
431-590-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TM-300
442-140-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TMCH
421-590-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TMCPO
431-810-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TMIP
438-860-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TMOCA
458-210-7 - NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TMX 7
437-560-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TOK-116
439-920-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TOMP-MESYLAT
424-960-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Total Shale Oil Phenols
447-750-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TOX
433-670-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TOXEPYRON
453-120-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TP-236S
432-720-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TP-26
432-710-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TP7450
437-710-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TPP-K
420-870-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TPS 15
415-790-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trade name: 3M(TM) NOVEC(TM) ENGINEERED FLUID HFE-7000
484-450-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
trans,trans-4,4'-di-(1-propenyl)-trans-1,1'-bicyclohexane
434-060-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
trans-(4S,6S)-5,6-dihydro-6-methyl-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-4-ol, 7,7-dioxide
417-290-3 147086-81-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
trans-2-(4-dodecyloxy-3-methoxystyryl)quinoline
400-210-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
trans-2-isopropyl-5-carboxy-1,3-dioxane
445-770-2 42031-28-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
trans-4-(4-chlorophenyl)cyclohexanecarboxylic acid
406-380-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TRANS-4-(CYCLOHEXANE-4'-ONE)1-P-TOLYL-CYCLOHEXANE
435-110-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
trans-4-pentyl-trans-4'-trifluoromethyl-(1,1'-bicyclohexyl)
453-070-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
trans-4-phenyl-L-proline
416-020-1 96314-26-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
trans-5-(trans-4-ethylcyclohexyl)-2-(3,4,5-trifluorophenyl)-1,3-dioxane
448-110-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
trans-7,7'-dimethyl-(4H,4H')-(2,2')bi[benzo[1,4]thiazinylidene]-3,3'-dione
444-750-0 211387-26-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
trans-N-methyl-2-styryl-[4'-aminomethine-(1-acetyl-1-(2-methoxyphenyl)acetamido)]pyridinium acetate
405-860-4 121315-16-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TRANSLUZONE
424-860-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TREATED CARBON BLACK
419-250-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TREATED CARBON BLACK 11
421-840-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TREATED CARBON BLACK 12
434-780-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TREATED CARBON BLACK 14
425-900-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TREATED CARBON BLACK 5
422-130-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TREATED CARBON BLACK 50A
429-880-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TREATED CARBON BLACK 8
433-880-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TRIACONTYLMETHYL DIMETHYLSILOXANE COPOLYMER WITH STABILISERS
435-770-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Triammonium 4-[2,7-dihydro-3-methyl-2,7-dioxo-1-(3-sulfonatobenzoyl)-3H-naphtho[1,2,3-de]quinoline-6-ylamino]benzene-1,3-disulfonate
461-280-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
triammonium 4-[4-[7-(4-carboxylatoanilino)-1-hydroxy-3-sulfonato-2-naphthylazo]-2,5-dimethoxyphenylazo]benzoate
432-270-4 221354-37-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TRIAZIN ST PINA
440-660-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TRIAZINE 133 - 38
438-580-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TRIAZINE B
415-980-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
tribenuron-methyl (ISO); methyl 2-[N-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)-N-methylcarbamoylsulfamoyl]benzoate
401-190-1 101200-48-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tributyltetradecylphosphonium tetrafluoroborate
413-520-1 125792-14-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TRICHLOROSILANE
419-930-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TRICLOPYR (TM) ETHYL ESTER
426-950-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tricyclopentylphosphine
423-150-2 7650-88-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Triethoxy(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl)silane
435-230-4 101947-16-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2