Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 05 april 2020. Database contains 22764 unique substances and contains information from 99007 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
QAVR
414-310-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
QUARTERNÄRES AMMONIUMPERFLUORALKYLCARBOXYLAT
426-280-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
QUINAZOLINONE
420-550-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Quinoline derivative
452-210-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
QXIE
427-920-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
QXZE
428-090-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
R,R-2-hydroxy-5-(1-hydroxy-2-(4-phenylbut-2-ylamino)ethyl)benzamide hydrogen 2,3-bis(benzoyloxy)succinate
404-390-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
R,S-INDYL
426-630-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
R-(+)-2-(2,4-dichlorophenoxy)propionic acid
403-980-1 15165-67-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
R-2,3-epoxy-1-propanol
404-660-4 57044-25-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
R-GLYTO
426-500-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
R0932
423-410-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Rac-[dimethylsilyl-bis(4,5,6,7-tetrahydro-1H-inden-1-yl)]zirconium dichloride
416-990-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
RAC-methylene-bis(3-tert-butyl-1H-inden-1-yl)zirconium dichloride
430-130-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Random co-polymer of 1,1,4,4-tetramethyl-1,4-butanediyl-2-propenoate with styrene, 4-ethenylphenol and 1-ethylcyclohexyl-2-propenoate, dimethyl-2,2'-azobis[2-methylpropanoate]
463-490-9 300371-32-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Random copolymer of 2-methyltricyclo[3.3.1.1 3.7]dec-2-ylmethacrylate, 3-hydroxytricyclo[3.3.1.13.7] dec-1-ylmethacrylate and tetrahydro-2-oxo-3-furyl methacrylate
442-950-2 258879-87-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
RB68
415-650-4 153965-54-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
RC-0015
443-130-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
RC-0018
438-890-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
React Navy Blue 9913
442-890-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of (1RS,6SR,11SR)-2,2,9,11-tetramethylspiro[5.5]undec-8-en-1-yl and (1RS,6RS,11RS)-2,2,9,11-tetramethylspiro[5.5]undec-8-en-1-ylacetate
457-350-6 744266-61-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction Mass of (2R)-2-methyl-4-[(1R)-2,2,3-trimethylcyclopent-3-en-1-yl]pent-4-enal and (2S)-2-methyl-4-[(1R)-2,2,3-trimethylcyclopent-3-en-1-yl]pent-4-enal
422-120-6 166432-53-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of (2S)-2-methyl-4-[(1R)-2,2,3-trimethylcyclopent-3-en-1-yl]pent-4-en-1-ol and (2R)-2-methyl-4-[(1R)-2,2,3-trimethylcyclopent-3-en-1-yl]pent-4-en-1-ol
435-750-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction mass of (2S,3R,4S,5R)-2-[(2R)-2-hydroxypropyl]tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol and (2S,3R,4S,5R)-2-[(2S)-2-hydroxypropyl]tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
456-880-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of (cis,trans)-9-Methylcyclohexadec-8-en-1-one, (cis,trans)-8-Methylcyclohexadec-8-en-1-one, (cis,trans)-8-Methylcyclohexadec-7-en-1-one
458-000-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of (Z)-3-Methylhex-2-enyl acetate and (E)-3-Methylhex-2-enyl acetate
439-080-0 341017-24-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of 1-butyl-5-[(9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracen-1-yl)diazenyl]-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile and 5-[(9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracen-1-yl)diazenyl]-1-hexyl-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile and 5-[(9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracen-1-yl)diazenyl]-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-1-propyl-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile
457-500-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of 1-Ethyl-6-hydroxy-5-(4-alkoxy-2-nitro-phenylazo)-4-alkyl-2-substituted-1,2-dihydro-pyridine- 3-carbonitrile and 6-Hydroxy-1-(3-isoalkoxy-alkyl)-5-(4-alkoxy-2-nitro-phenylazo)-4-alkyl-2-substituted-1,2- dihydropyridine-3-carbonitrile
419-330-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of 109989-28-8 and 117397-23-6
432-320-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of 119673-15-3 and 119686-55-4
432-250-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of 12-hydroxy-N-[2-[(1-oxodecyl)amino]ethyl]octadecanamide, 12-hydroxy-N-[2-[(1-oxooctyl)amino]ethyl]octadecanamide and N,N'-1,2-ethanediylbis[12-hydroxyoctadecanamide]
484-050-2 - NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of 136355-25-4 and 236754-66-8 and Tetraester of 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-1-naphthalenesulfonic acid and 4-[bis(4-hydroxy-3,5-dimethylphenyl)methyl]-1,2-benzenediol
425-720-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of 142541-99-9 and 142542-03-8 and 142542-04-9
425-110-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of 160954-82-5 and [Tris[2-[4,4-(1-oxo-2-diazonaphthyl-5-sulfonato)bis(3,5-dimethylphenyl)]phenyl]]methane
427-080-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of 171864-40-7 and 510709-67-8 and Tetraester 5,5'-dicyclohexyl-4,4',3",4"-tetrahydroxy-2,2'-dimethyltriphenylmethane and 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-1-naphthalenesulfonic acid
435-510-6 171864-40-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of 2,2,5,8,12,15,15-heptamethyl-7,10-dioxa-4,13-diazahexadeca-3,13-diene-1,16-diyl didodecanoate and 2,2,5,8,12,15,18,18-octamethyl-7,10,13-trioxa-4,16-diazanonadeca-3,16-diene-1,19-diyl didodecanoate and 2,2,5,8,11,14,18,21,21-nonamethyl-7,10,13,16-tetraoxa-4,19-diazadocosa-3,19-diene-1,22-diyl didodecanoate
479-940-2 613246-75-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of 2-anilino-4-methyl-5-{(E)-[4-nitro-2-(trifluoromethyl)phenyl]diazenyl}-6-[(2-phenylethyl)amino]pyridine-3-carbonitrile and 2-anilino-4-methyl-5-{(E)-[4-nitro-2-(trifluoromethyl)phenyl]diazenyl}-6-[(2-phenylethyl)amino]pyridine-3-carbonitrile and 2-anilino-6-(benzylamino)-5-[(E)-(2-cyano-4-nitrophenyl)diazenyl]-4-methylpyridine-3-carbonitrile and 6-anilino-2-(benzylamino)-5-[(E)-(2-cyano-4-nitrophenyl)diazenyl]-4-methylpyridine-3-carbonitrile and 2-anilino-5-[(E)-(2-cyano-4-nitrophenyl)diazenyl]-4-methyl-6-[(2-phenylethyl)amino]pyridine-3-carbonitrile and 6-anilino-5-[(E)-(2-cyano-4-nitrophenyl)diazenyl]-4-methyl-2-[(2-phenylethyl)amino]pyridine-3-carbonitrile
441-440-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of 2-chloro-N-[9,10-dioxo-4-(phenylsulfanyl)-9,10-dihydroanthracen-1-yl]benzamide and 3-chloro-N-[9,10-dioxo-4-(phenylsulfanyl)-9,10-dihydroanthracen-1-yl]benzamide and 4-chloro-N-[9,10-dioxo-4-(phenylsulfanyl)-9,10-dihydroanthracen-1-yl]benzamide
439-570-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of 2-hydroxy-1-{3-[4-(2-hydroxy-2-methylpropanoyl)phenyl]-1,1,3-trimethyl-2,3-dihydro-1H-inden-5-yl}-2-methylpropan-1-one and 2-hydroxy-1-{1-[4-(2-hydroxy-2-methylpropanoyl)phenyl]-1,3,3-trimethyl-2,3-dihydro-1H-inden-5-yl}-2-methylpropan-1-one
445-510-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of 2-Propenoic acid, 2-((1S)-1-((1R)-3,3- and 2-Propenoic acid, 2-((1R)-1-((1R)-3,3-
459-080-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of 212254-28-9 and 4,4'-methylenebis[2-[(2-hydroxy-5-methylphenyl)methyl]-3,6-dimethylphenol] monoesters with 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalene-1-sulfonic acid and 4,4'-methylenebis[2-[(2-hydroxy-5-methylphenyl)methyl]-3,6-dimethylphenol] triesters with 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalene-1-sulfonic acid
441-510-7 188570-73-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of 236754-64-6 and 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalene-1-sulfonic acid monoester with 4,4'-[(2-hydroxyphenyl)methylene]bis[2,3,6-trimethylphenol] and 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalene-1-sulfonic acid triester with 4,4'-[(2-hydroxyphenyl)methylene]bis[2,3,6-trimethylphenol]
438-410-0 184489-92-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction Mass of 3,3-diphenylhexamethyltrisiloxane and 3,3,5,5-tetraphenylhexamethyltetrasiloxane
451-620-7 352230-22-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of 3,5-bis-tert-butylsalicyclic acid and hydrogen bis[3,5-di-tert-butylsalicylato92-)-O1O2]aluminate (III)
432-820-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of 3,6-Bis(3-chlorophenyl)-2,5-dihydro-pyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione, 3-(3-Chlorophenyl)-6-(4-chlorophenyl)-2,5-dihydro- pyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione and 3,6-Bis(4-chlorophenyl)-2,5-dihydro-pyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione
465-080-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of 4-[2-(5-{2-[3-(2-{2,4-dihydroxy-5-[2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenyl}propan-2-yl)phenyl]propan-2-yl}-2,4-dihydroxyphenyl)propan-2-yl]phenyl 6-diazo-5-oxo-5,6-dihydronaphthalene-1-sulfonate and 1,3-phenylenebis[propane-2,2-diyl(4,6-dihydroxy-3,1-phenylene)propane-2,2-diyl-4,1-phenylene] bis(6-diazo-5-oxo-5,6-dihydronaphthalene-1-sulfonate
433-970-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of 6-(2-ethyl-6-methylanilino)-5-(4-{4-[ethyl(3-sulfobenzyl) amino] phenylazo} phenylazo)-4-hydroxynaphthalene-2-sulfonic acid, sodium and/or disodium salt(s) and 6-(2-ethyl-6-methylanilino)-5-(4-{4-[ethyl(4-sulfobenzyl) amino] phenylazo} phenylazo)-4-hydroxynaphthalene-2-sulfonic acid, sodium and/or disodium salt(s)
475-080-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of 8,18-dichloro-5,15-diethyl-5,15-dihydro-N,N'-bis[3-(2-methylpiperidino)propyl]-7,17-dioxa-5,9,15,19-tetraazadiindeno[1,2-b:1',2'-m]pentacene disulfonamide and 8-chloro-5,15-diethyl-5,15-dihydro-N,N'-bis[3-(2-methylpiperidino)propyl]-7,17-dioxa-5,9,15,19-tetraazadiindeno[1,2-b:1',2'-m]pentacene disulfonamide
426-570-4 186614-87-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of [3-(trimethoxysilyl) propyl]urea, [3-(dimethoxyethoxysilyl) propyl]urea, [3-(methoxydiethoxysilyl) propyl]urea and [3-(triethoxysilyl) propyl]urea.
449-160-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of Benzene sulfonic acid, hexadecyl(sulfophenoxy)-,disodium salt and Benzene sulfonic acid, - oxibis[hexadecyl]-, disodium salt
405-430-6 65143-89-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1