Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 05 april 2020. Database contains 22764 unique substances and contains information from 99007 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Phenyl N-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)carbamate
406-600-2 89392-03-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PHENYLENEDIAMINE DYE
424-340-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PHEPSI
440-070-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PHOSGARD 2000
431-750-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Phosphinothioic acid, bis(2,4,4-trimethylpentyl)-
420-400-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Phosphoramidic acid 1,4-piperazinediylbistetrakis(2,6-dimethylphenyl)ester
433-550-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Phosphoric acid, iron(2+) lithium salt (1:1:1)
476-490-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Phosphorous trichloride, reaction products with 1,1'-biphenyl and 2,4-bis(1,1-dimethylethyl)phenol
432-130-2 119345-01-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Photoactive compound
433-600-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PHOTOAMORCEUR 22059
421-270-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PHOTOSOL 0272
417-590-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PHOTOSOL 5-3
428-380-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PHOTOSOL 5-68
426-230-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PHOTOSOL 7-106
426-250-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PHOTOSOL 7-114
426-220-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PHOTOSOL 7-120
418-150-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PHOTOSOL 7-176
418-160-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PHOTOSOL 7-218
441-850-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PHOTOSOL 7-219
441-860-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PHOTOSOL 7-222
423-190-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PHOTOSOL 7-232
439-780-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PHOTOSOL 7-250
437-950-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PHOTOSOL 7-265
428-460-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PHOTOSOL 7-330
442-540-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PHOTOSOL 7-49
426-240-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PHOTOSOL 7-577
442-530-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PHTALIDE
417-930-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PHTHALOCYANINE PIGMENT
424-350-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Phthalocyanine-N-[3-(diethylamino)propyl]sulfonamide copper complex
413-650-9 93971-95-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PHYTO-CER
430-190-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PIBH
429-930-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PIGMENT 11990
404-460-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PIGMENT ADDITIVE 009
432-260-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PIGMENT RED 3092C
419-370-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Pigment Red 5021B
410-210-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PIGMENTGELB P-13456
424-630-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PK-N 302
403-600-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PLATINUM C12 SOLUTION
435-150-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PLATINUM PLUS® COD PLATINUM DIPHENYL
424-360-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
platinum(IV) nitrate/nitric acid solution
432-400-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PLEX 6825-0
405-630-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PM 14978
416-290-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PM-811
433-570-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PM14943
416-300-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PMMBENZILNITRILE
436-130-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PMML2
416-820-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PN-13
425-130-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
POLIFILM K42
423-780-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Poly((3-isocyanatomethyl-3,5,5-tri-methyl-cyclohexyl-isocyanate)-co-[α-(3-aminopropyl)-ω-[3-aminopropyl(dimethyl)silyl]poly[(dimethylsilanediyl)oxy]; 1,3-bis(α-(2-aminopropyl)poly[oxy(2-methylethylene)])urea; 1,3-diaminopentane
416-830-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Poly((oxy-p-(phenyl)phenylenoxyterephthaloyl)-co-(oxy-p-2-(β-phenethyl)phenylenoxyterephthaloyl))
404-000-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1