Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 01 april 2020. Database contains 22743 unique substances and contains information from 98939 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
O'-methyl O-(1-methyl-2-methacryloyloxy-ethyl)-1,2,3,6-tetrahydrophthalate
410-140-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
O,O',O''-(methylsilylidyne)trioxime 2-pentanone
484-460-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
O,O'-(ethenylmethylsilylene)di[(4-methylpentan-2-one)oxime]
421-870-1 156145-66-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
O,O'-BIS-(3,5-DIMETHYLBENZOYL)-N,N'-DIALLYL-L-WEINSÄUREDIAMI
433-420-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
O,O'-BIS-(4-TERT-BUTYLBENZOYL)-N,N'-DIALLYL-L-WEINSÄUREDIAMI
433-430-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
O,O-tert-butyl O-docosyl monoperoxyoxalate
404-300-6 116753-76-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
O-100
425-750-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
O-2-(1-H-benzotriazol-1-yl)-1,1,3,3-tetramethyluronium hexafluorophosphate
423-020-5 94790-37-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
O-98
416-500-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
O-99
418-920-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
O-ethylhydroxylamine
402-030-3 624-86-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
O-hexyl-N-ethoxycarbonylthiocarbamate
432-750-3 109202-58-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
O-isobutyl-N-ethoxy carbonylthiocarbamate
434-350-4 103122-66-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
O-SDPD
422-860-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Octasodium 1',1'''-dihydroxy-8',8'''-(ethylenebis(imino-(6-chloro-1,3,5-triazine-2,4-diylimino))bis(2,2'-azonaphthalene-1,3',5,6'-tetrasulfonate)
456-230-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Octasodium 2-(6-(4-chloro-6-(3-(N-methyl-N-(4-chloro-6-(3,5-disulfonato-2-naphthylazo)-1-hydroxy-6-naphthylamino)-1,3,5-triazin-2-yl)aminomethyl)phenylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-3,5-disulfonato-1-hydroxy-2-naphthylazo)naphthalene-1,5-disulfonate
412-960-1 148878-21-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Octasodium 2-(8-(4-chloro-6-(3-((4-chloro-6-(3,6-disulfonato-2-(1,5-disulfonatonaphthalen-2-ylazo)-1-hydroxynaphthalen-8-ylamino)-1,3,5-triazin-2-yl)aminomethyl)phenylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-3,6-disulfonato-1-hydroxynaphthalen-2-ylazo)naphthalene-1,5-disulfonate
413-550-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
octasodium 2-{[2-anilino-5-hydroxy-6-({5-hydroxy-7-sulfonato-6-[(2-sulfonatophenyl)diazenyl]-2-naphthyl}diazenyl)-7-sulfonato-1-naphthyl]diazenyl}-5-hydroxy-6-({4-[(8-hydroxy-3,6-disulfonato-1-naphthyl)diazenyl]-5-methyl-2-(3-sulfonatopropoxy)phenyl}diazenyl)naphthalene-1,7-disulfonate
458-870-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Octyl dipropylene triamine
433-340-7 86423-37-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ODB-7
426-720-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ODE
427-810-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ODH 7074
428-240-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
OEH 4078
411-900-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
OEH 5612
427-500-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
OEH 5750
424-480-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
OEH 6822
433-740-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
OEH 6823
427-270-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Oils, Alpinia zerumbet
454-840-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Oils, persicaria odorata
442-310-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Olean-12-en-29-oic acid, 3-hydroxy-11-oxo-, octadecyl ester, (3β,20β)-Octadecyl 3-hydroxy-11-oxoolean-12-en-29-oate
419-580-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
OLEOYL-TYROSINE
424-330-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Oligomer of 4,4-bis(1,1,3,3-tetramethylbutyl)diphenylamine with N-(4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenyl)naphthalen-1-amineor (according to REACH Guidance on substance identification)Reaction mass of N,N,N'-tri(4-(1,1,3,3-tetramethyl-butyl)phenyl-N'-(di(4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl)amino)-naphthylhydrazine, N,N,N'-tri(4-(1,1,3,3-tetramethyl-butyl)phenyl-N'-(bis-(di(4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl)amino))-naphthylhydrazine, N,N,N'-tri(4-(1,1,3,3-tetramethyl-butyl)phenyl-N'-(bis(N''-(4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl)amino)-N''-naphthyl)naphthylhydrazine, N,N,N'-tri(4-(1,1,3,3-tetramethyl-butyl)phenyl-N'-[x-(di-(4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl)amino-(4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl)-amino)naphthylamino)naphthyl-hydrazine, tetrakis 4-(1,1,3,3-tetra-Methyl-butyl)phenylhydrazine and N,N,N'-tris(4-(1,1,3,3-tetramethyl-butyl)phenyl-N'-naphthylhydrazine
415-860-6 68938-84-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Oligomeric condensation product of: phenol, 1-chloro-2,3-expoxypropaneand formaldehyde; 2,2'-[methylenebis(2,1-phenyleneoxymethylene] bisoxirane; 1-methyl-4-(2-methyloxiranyl)-7-oxibicydo[4.1.0] heptane
435-480-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
OM-61
420-510-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
OM-65
426-940-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
OM-76
428-520-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
OM-77
428-220-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
OM-85
431-350-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
OM-90
432-990-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
OPTLION OPM-298
435-390-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ORANGE DER 7531
417-800-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ORANGE IRGAPHOR 502A
424-920-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ORANGE SUP 416
424-690-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Orange UD-008
479-090-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Orange X-MOb 5330 REG
440-760-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Oxacyclohexadecane-2,13-dione
405-830-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Oxacyclopentadec-10-en-2-one, 13-methyl-
438-810-5 329925-33-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Oxazoline-functional copolymer
452-610-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
oxiran-2-ylmethyl 2,2-dimethylpropanoate
413-660-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Oxiranemethanol, 4-methylbenzene-sulfonate, (S)-
417-210-7 70987-78-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2